Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2008

Teorie relativity a životní prostředí

Antonín Žiška

Vážení přátelé, lidé. Jsme na této planetě ne jak někdo tvrdí jen jednou v životě, ale mnohonásobně v životě, jsme v životě nejen jednou, ale i v našich dětech a protože ani ty  nežijí ve vzduchoprázdnu, žijeme i v životech všech příštích generací. To si málokdo uvědomuje, respektive nechce uvědomovat, souvisí to i s enormní zadlužeností státu i jiných států na tomto světě. Měli bychom žít vyváženě a vyvarovat se všech chyb, které můžeme udělat ukvapeností našeho jednání, hádavostí, zlobou či nenávistí lidstva vůbec. Převážná většina lidí má ráda přírodu, většina lidí se chová k přírodě slušně, někteří z nich bohužel přestože mají rádi přírodu se k ní chovají líně, odhazují vše do svého okolí, zakrývají to pitím alkoholu atp.

Proč toto celé píši. Lidem ubývá schopnosti se rozmnožovat. Dříve to byl jen jeden z deseti, dnes je číslo horší. Nejhůř jsou na tom oblasti, kde se nejvíce zhoršilo životní prostředí, jako jsou Severní Čechy, Ostravsko atp.  Přesto se hodně lidí brání stavbě atomových elektráren. Je pravdou, že toto záření není vidět, atomové elektrárny schvalují především technicky vzdělaní lidé a lidé, pro které je atomová fyzika koníčkem. Bohužel největším problémem se dnes asi jeví odpad ze spalování, který ale jde dnes již opětně spálit.

Zatím nikomu nenapadlo v sedlech, zvláště v noci, kdy by byl energie z atomové elektrárny přebytek vyrábět vodík z vody a používat ho k pohonu automobilů. Lidově řečeno, zabily by se dvě mouchy jednou ranou. Ubylo by i zplodin ve velkých městech, nebylo by nutné stavět další uhelné elektrárny a dovážet stále větší množství ropy. Pokud jde v automobilech přepínat pohon na zemní plyn, jistě by to bylo možné provádět i s vodíkem.

Samozřejmě výzkum by stál miliony, bylo by nutné překonat odpor naftové loby, pokud pan Bursík jezdí na alternativní paliva, mohl by jezdit i na vodík, pokud by mu to jeho strana povolila. Tímto naznačuji, že je třeba též změnit myšlení lidí a místo černobílého vidění světa vidět svět pomocí zelené teorie relativity, t.j. teorie relativity životního prostředí.

Mgr Antonín Žiška, Brno; autor je sociolog

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí