Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2007

 

O loajálním bludu

Z Rozhlásku Járy Meců

 

Co proroků nám věštilo

že bude konec s námi.

Dnes u náhrobku proroků

listujeme dějinami.

 

My ke každému vladaří

jsme vyznávali lásku

nechť měli cukr nebo bič

my vždycky měli masku.

 

Jak kdo chtěl tak nás uplácal

přetvářka byla ctností

jen neohebným v páteři

ohebný lámal kosti.

 

S myšlením sluhů žili jsme

s lokajstvím v plném lesku

a naše ruce tleskaly

od císaře až k dnešku.

 

Bez vlastní vůle, bez vzdoru

kdo chtěl tak kupčil s námi

u náhrobků těch kupčíků

listujem dějinami.

Havlíčku, Dyku, Nerudo

mám radost jako děcko

duch Palackého připíše

že My přežijem všecko.

 

My beztvární, my ohební

Jen loajálním jsme bludem

za půllitrem se šklebí Švejk

My byli jsme a budem !!

Únor L.P. 2008

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí