Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2008

Právo a Spravedlnost k pokusům o skandalizaci prezidenta republiky

Bezprostředně po únorové volbě prezidenta ČR vypukla v některých českých médiích absurdní "povolební kampaň" nepokrytě útočící na znovuzvoleného prezidenta Václava Klause. Tato kampaň dosud trvá a prakticky denně zahrnuje českou veřejnost bulvárním výčtem údajných prezidentových "hříchů" a četnými sarkastickými komentáři každého jeho kroku. Je sice pochopitelné, že výrazná politická osobnost musí čelit zájmu a kritice a že má své odpůrce i v mediální sféře, forma, kterou jsou současné "antiklausovské" výpady vedeny, je však zcela nepřijatelná. Svou populistickou, místy až groteskní, "démonisací" Václava Klause totiž poškozuje autoritu samotného prezidentského úřadu a vnáší do české společnosti ducha nesmiřitelné nenávisti, jež by měl být demokratické politické kultuře cizí.

Politické hnutí Právo a Spravedlnost (PaS) považuje takový přístup za projev odborné nekompetentnosti části žurnalistické obce, která nechápe spoluodpovědnost médií za celkovou atmosféru v zemi. Není přitom pochyb o tom, že takové nezodpovědné rozdmychávání emocí může být vysoce nebezpečné a inspirovat psychicky labilní jedince k neuváženým činům, ve stylu nedávného narušení prostoru prezidentova letního sídla v Lánech. Lehkomyslná mediální kampaň tak v posledku může být příčinou osobních lidských tragedií. PaS proto vyzývá česká média, zejména média veřejné služby, k odpovědnému plnění jejich nezastupitelné úlohy a k ukončení současné "antiklausovské" kampaně.

V Praze dne 15.3. 2008

Mgr. Petr Bahník ‑ předseda, František Červenka ‑ místopředseda, Bc. Petr Valeš ‑ člen předsednictva, Kryštof Kindler ‑ člen předsednictva, Jan Broj ‑ člen předsednictva,
www.pas-strana.cz

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí