Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2008

Mašínové a Paumer

Michal Krátký

Bratři Mašínové a Milan Paumer

to jsou tři čeští vlastenci,

kteří neváhali se se zbraní

postavit komunistické moci

 

Třídní boj rozhodně nebyl

jejich poctivých hlav nápad,

nicméně ho akceptovali,

spoléhajíc na bratrský západ

 

Nenáviděli zločinecký režim

za to, že heroje zatýkal a vraždil

a že o pokrok jde a mír přitom

s licoměrným úsměvem tvrdil

 

To tito mužové nemohli snést

a jsouc všichni duchem vojáci,

rozhodli se zcela bez zaváhání

začít účinnou odbojovou práci

 

Chtěli opatřit si zbraně

a vyvolat vlnu odporu,

s cílem svrhnout z trůnu

vládnoucí rudou příšeru

 

Vývoj z rukou se jim pak vymkl,

museli doslova bojovat o život holý

a nechybělo mnoho a milicemi

by lapeni a posléze popraveni byli

 

Na útěku do západního Berlína

též pistolí v sebeobraně použili,

a přitom sedm svých nepřátel

o život nevyhnutelně připravili

 

Nesouhlasím však s tvrzením,

že jde bídné, nelítostné vrahy,

spíše bych celkovou statečnost

kladl současně na soudné váhy

 

Konali svou občanskou povinnost,

když bezpráví neváhali čelit,

a takový příkladný přístup je třeba

po zásluze náležitě ocenit

 

Odboj proti komunismu, jak dnes víme,

neměl na úspěch téměř žádnou šanci

nicméně všichni, kdož do něj přece šli

zasluhují náš obdiv a úctu nehynoucí

 

To platí i pro tuto skupinu,

jež dokázala zlu se vzepřít,

odmítala se jen tak vzdát

a se stavem věcí se smířit

 

Patří jim uznání a čest

ať už říká, co kdo chce,

bitvu uměli přímou svést,

věrni své republice

Michal Krátký

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí