www.svedomi.cz

Smutné oznámení

Obdrželi jsme od Karla Hodka z Chicaga (USA) smutnou zprávu, že ve středu 30. srpna 2006 v 17.30  odešel nám na věčnost jeden z největších velikánů antikomunistického exilu v USA,

Dr., Ing., Profesor Libor Brom.

Mnoho let vyučoval na Denverské Universitě státu Colorado a mezi jeho studenty patřila dnešní ministryně USA Condi Riceová. Dr. Libor Brom byl od května 1955 stálým dopisovatelem  týdeníku "Naše hlasy"  v Torontu a pak po jeho sloučení s časopisem "Vězeň", do nově vzniklého  časopisu "Svědomí / Conscience".

Dr. Ing.  Libor Brom  pocházel z Ostravy, kde jeho otec měl na Frýdlantském mostě obchod s rádií a jízdními koly. Jeho otci byl po únoru 1948  obchod odejmut a přes všechna příkoří se dožil vysokého věku v obci Ostravice, v podhůří Beskyd (okr. Frýdek-Místek). Ing. Brom jako absolvent Vysoké školy obchodní musel po Únoru uprchnout do exilu a v USA studoval další obory, byl promován na doktora a záhy nato, jako mimořádně nadaný student se stal univerzitním profesorem. 

Nechť mu dá Pán Bůh lehké odpočinutí. Budeme ho velice postrádat.

Pozůstalí jsou manželka Gloria Brom (ová) a jeho syn Rafael Brom.

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí