Dokumenty doby www.svedomi.cz:

Osm pravidel dialogu

V závěru roku 1989 se objevily letáky podepsané Občanskou besedou, obsahující následujících osm pravidel vedení otevřeného konstruktivního dialogu:

1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.
Cílem naší diskuse je pravda, nikoliv intelektuální soutěž. Účast v dialogu předpokládá trojí úctu: k pravdě, k druhému, k sobě.

2. Snaž se porozumět druhému.
Nepochopíš-li správně názor oponenta, nemůžeš jeho tvrzení ani vyvracet, ani uznávat. Formuluj sám jeho námitky, aby bylo jasné, jak jim rozumíš.

3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.
V takovém případě jde pouze o tvé mínění a partner mu nemusí přiznat váhu argumentu.

4. Neutíkej od tématu.
Nevyhýbej se nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedeš diskusi jinam.

5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo.
Množství slov nenahradí chybějící argument. Umlčení oponenta neznamená vyvrácení jeho argumentů ani popření jeho myšlenek.

6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta.
Kdo napadá osobu protivníka, ztrácí právo účastnit se dialogu.

7. Nezapomínej, že dialog vyžaduje kázeň.
Nakonec rozumem, nikoli emocemi formulujeme svá tvrzení a úsudky. Kdo není schopen své city a vášně ovládnout a kdo není schopen srozumitelně a klidně vyjádřit svůj názor, nemůže vést smysluplný rozhovor s druhými.

8. Nezaměňuj dialog s monologem.
Všichni mají stejné právo se vyjádřit. Nezabíhej k podružnostem. Ohleduplnost vůči ostatním se projevuje i tím, že dokážeš šetřit časem.

Pramen: Archiv Muzea III. odboje Příbram

 zpět na hlavní stranu                                         zpět na Dokumenty doby