Archiv aktualit

Aktuality

Příspěvky mimo časopis Svědomí, listárna

Rubrika Politika ve stylu retro časopisu Svědomí

1/2017

6/2016

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

6/2015

5/2015

4/2015

3/2015

2/2015

1/2015

6/2014

5/2014

4/2014

3/2014

2/2014

1/2014

6/2013

5/2013

4/2013

3/2013

2/2013

1/2013

6/2012

5/2012

4/2012

3/2012

2/2012

1/2012

6/2011

5/2011

4/2011

3/2011

2/2011

1/2011

12/2010

11/2010

10/2010

9/2010

8/2010

7/2010

6/2010

5/2010

4/2010

3/2010

2/2010

1/2010

12/2009

11/2009

10/2009

9/2009

8/2009

7/2009

6/2009

5/2009

4/2009

3/2009

2/2009

1/2009

12/2008

11/2008

10/2008

9/2008

8/2008

7/2008

6/2008

5/2008

4/2008

3/2008

2/2008

1/2008

12/2007

11/2007

10/2007

9/2007

8/2007

7/2007

6/2007

5/2007

4/2007

3/2007

2/2007

1/2007

12/2006

11/2006

10/2006

9/2006

8/2006

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

 

Aktualizace před koncem:

Před koncem (František Rozhoň)

Na středu 1. března 2016 tak brzy nezapomenu. Ráno jsem jako skoro každou středu vyjel do redakce Svědomí aktualizovat tyto stránky (doma připojení k internetu nemám) a vyřídit mailovou redakční poštu. Podle pokynů manažerky časopisu M. Komínkové jsem zodpověděl dotazy na předplatné na rok 2017 - kolik peněz a kam poslat; a doslechl se, že paní Komínková, matka dvou statných synů, teď čeká na domov důchodců. Večer po návratu z divadla mi dostihla informace, že manažerka časopisu, její synové a technická redaktorka prý chtějí vydávání Svědomí komplet zastavit.  Celý text zde...

Dovolujeme si Vás pozvat na zájezd do KT Dachau

Akce se uskuteční v sobotu dne 1. 4. 2017.

Odjezd je naplánován na 6:00 od úřadu Městské části Prahy 4 a Polikliniky (stanice metra – parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca po 20 hodině.

Program zájezdu: prohlídka táborového areálu KT Dachau.

Cena zájezdu 790 Kč. Cenu je třeba uhradit do 24. března 2017 na účet 2700523733/2010 s označením jména plátce. V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.

Zájezd se uskuteční, pokud bude minimálně 35 zájemců.

Za organizátora Vlastislav Janík, mobil 737 283 305

Aktualizace 1.3.2017:

Dvoukolová revoluce (František Rozhoň)

V pátém (závěrečném) ročníku Matematicko fyzikální fakulty jsme si koncem šedesátých let minulého století museli zopakovat už absolvovaný předmět. Byl to předmět politický, vštěpující nám ideologii prý jedině správnou; a museli jsme si ho zopakovat, protože poučování absolvovaná v letech 1968-69 už byla považovaná za nesprávná. U zkoušky jsem měl vysvětlit poučku o přerůstání. Něvěděl jsem, ale poučili mne, že podle jakéhosi „klasika marx-leninismu“ přerůstá jedna revoluce v druhou. Dnes už věřím, že „klasik“ mohl mít svým způsobem pravdu. I má životní zkušenost říká, že po revoluci, v níž se lid postavil těm, kteří mu dělají z života peklo, následuje další „revoluční kolo“, které znehodnotí výsledky prvního revolučního kola.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Plačtivý únor (Jan Schneider)

Bude dobře vzpomenout více než sto let starého výroku favorita politické nekorektnosti, Gilberta Keitha Chestertona, který ve svém eseji „Jistá teorie o tyranech“ napsal:

„Tyranie vždy vchází nehlídanou branou. Tyran je vždycky opatrný a ze všech sil se snaží, aby se nikoho nedotkl. Tyran je vždy zrádný. Vždy přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo slávu vlasti. ... Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako stará tyranie prostě neexistuje. ... Z těchto evidentních historických faktů vyplývá jediné mravní naučení. Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti. ... Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit stejnou uniformu jako starý.“

Dost pravděpodobně ten potenciální nový tyran současnosti rád manipuluje veřejnost právě strachem z tyranie, ale používá k ilustraci staré známé obrazy. Nikdy se nebude hrnout do zkoumání té situace, jak k té tyranii vlastně došlo. Právě na tom lze skryté tyranské ambice dobře rozeznat!   Celý text zde...

Vaše dítě už není vaše (Markéta Šichtařová)

Dlouho to vypadalo, že základem společnosti je rodina (a leckdo se zastydlou pubertou by ještě dodal, že základem rodiny je zase velká pánev). Jenomže už to není pravda. Základem dnešní společnosti je totiž úředník. Úředník všechno zná, všechno ví a o všem rozhoduje. A v budoucnu vás ještě bude vydírat a šikanovat.

Minulý týden vyšla zpráva, že na rodiče, kteří by snad nechtěli souhlasit s modelem inkluze handicapovaných dětí, si posvítí orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  Celý text zde...

Tsunami pravicového extrémismu (Benjamin Kuras)

Pravicový extrémismus se v Evropě vyšplhal na 55% celkové populace... Vychází to ze sondáže britského královského institutu pro mezinárodní záležitosti zvaného Chatham House. Sondáž byla samozřejmě anonymní, jinak by se všech těch 55% z obav o takový či onaký postih k takovému zločinu nepřiznávalo. Vždyť třeba ve Švédsku stačí, aby policista popsal svůj pracovní den a má na krku žalobu za rasismus. V Německu stačí si na facebooku zapochybovat, zda je půldruhého milionu migrantů dobrý nápad a máte na krku trestní stíhání speciální policejní jednotkou, které velí bývalá agentka Stasi. V Holandsku za takový projev potřebujete non-stop bezpečnostní ochranku, i kdybyste byli nejpopulárnější politik v zemi. V Británii vás mírumilovně odstaví od výkonu profese, ve Francii si na vás někdo vystřelí.  Celý text zde...

Aktualizace 22.2.2017:

Poznámky k 25. únoru (František Rozhoň)
...Benešův kancléř Smutný také řekl, že tehdy v osmačtyřicátém „zahynuli jsme na přemíru úcty k stranickým veličinám…“. Podobně soudí historik Jiří Pernes, že politici KSČ (K. Gottwald, R. Slánský, V. Kopecký, J. Dolanský, J. Ďuriš a další) byli odchovanci kominternovských škol specializujících se na subverzi a rozvracení demokratických struktur, a vysoce převyšovali své soupeře z ostatních povolených stran Národní fronty. Ač komunisté od skočení války mnohokrát porušovali platné zákony, soupeři z demokratických stran se nedokázali obrátit na lid a zdůraznit mu, jak KSČ špatně zachází s lidmi a m.j. omezuje svobodný prostor ke kritice veřejné moci. Soupeři z demokratických stran občas KSČ v nezákonnostech pomáhali, nejvýrazněji se to projevilo při lživém obviňování Demokratické strany Slovenska z přípravy protistátního spiknutí; tehdy čeští lidovci, národní socialisté i sociální demokraté KSČ sekundovali, protože se „slovenského separatismu“ báli víc než bolševismu. Pak se potvrdila platnost úsloví „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. KSČ se obrátila na lid a tvrdila mu, že demokratické strany to myslí s lidmi špatně a národní socialisté chystají protistátní spiknutí. Mnozí lidé zmatení demagogií ve víře, že konají dobro podpořili KSČ na manifestacích na náměstích, v továrnách, zelenou od Strany dostali aktivisté v Akčních výborech Národní fronty, které dokázaly zbavit opozici moci dřív, než začal Bokem zmíněný „převrat z 25. února 1948“.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Báječný pan Steinmeier (Pavel Chrastina)

Novým německým presidentem se stal Frank-Walter Steinmeier... tentýž pan Steinmeier, který jako německý ministr zahraničí zhruba před osmi měsíci na vrcholné schůzi států V4 v Praze předložil představitelům států visegrádské čtyřky neuvěřitelný plán. Státy V4 se měly vzdát všech zbytků národních suverenit v rámci jejich, tedy i našeho, členství v EU...

Pochopili jsme to jako nesmiřitelně tvrdohlavou reakci na mnohohlasé volání po reformě unie ve smyslu návratu k původní myšlence evropského sjednocení zejména na základě hospodářské spolupráce suverénních evropských národů. A také jsme se obávali, že to není jen návrh, ale rovnou diktát...

Samotné Německo se skutečně zdá být na cestě k opětnému totalitnímu státu, jak trefně poznamenal Benjamin Kuras na závěr svého pravidelného sloupku v časopisu Reflex dne 9. února tohoto roku. Takový kurz však drtivá většina z nás sdílet nechce a nebude.  Celý text zde...

„Někdo“ nás nespasí aneb pohoda a pasivita nemusí vždy vyjít (Jiří Bátěk)

Pod palbou veledůležitých zpráv, jako např. to, že Prahu navštívil muslimský imám, homosexuál a feminista v jedné osobě, nám unikají možná na první pohled zprávy a okolnosti méně důležité, zato však trvanlivějšího rázu, které jen při troše přemýšlení důležité jsou.

Po relativizaci všeho možného, kdy husité, Beneš či vojska rudoarmějců při osvobozování republiky ke konci druhé světové války se hodnotově dávají hned za vládce temnot Lucifera, je důležité si uvědomovat právě skutečnosti, že, světe div se, existovali lidé, kterým a) nebyl lhostejný stav republiky a národa, b) dokázali sebe sama neprosazovat na úkor celku. V krajních případech to znamenalo smrt jejich i svých blízkých.  Celý text zde...

Trumpovo prezidentství: Requiescat in pace (nechť odpočívá v pokoji) (P.C. Roberts)

...prezident Eisenhower, pětihvězdičkový generál a velitel spojenecké invaze do nacisty okupované Evropy, stačil prohlédnout vzrůstající sílu a moc, kterou vojensko-bezpečnostní komplex (Eisenhower jej nazval vojensko-průmyslovým komplexem), produkuje, a toto poznání ho vedlo k tomu, že ve svém posledním prezidentském projevu na rozloučenou Ameriku před nebezpečím tohoto komplexu varoval. Prohlásil, že musíme být na stráži před zničením demokracie v USA, kterým tento komplex hrozí...

Donald Trump vyzval tento establishment na souboj, aniž si uvědomil, že tento establishment je mocnější než pouhý prezident Spojených států.

To je vlastně vše, co se přihodilo. Čeho jsme dnes svědky, je kampaň „hlubokého státu“, využívajícího všechny své mediální prostitutky k vystavení prezidenta Trumpa k impeachmentu, čili zbavení úřadu.  Celý text zde...

Aktualizace 15.2.2017:

Politika ve stylu retro
•  Křesťané Západu nejsou vystaveni krvavému pronásledování, ale trpí neméně krutým útiskem kvůli zákonům znevažujícím život, rodinu a manželství a vzhledem k omezování náboženské svobody. Sestra Maria Guadalupe v této souvislosti citovala jednoho syrského křesťana, který emigroval do Madridu. Šokovalo jej rozhodnutí tamního magistrátu, které zakazuje stavění jesliček na veřejnosti. Jeho lapidární komentář zněl: „Pokud je toto vaše demokracie, ať žije náš diktátor“. (radiovaticana.cz)
•  Nobelovu cenu míru dostala i Evropská unie, jejíž zásluhou prý žijeme desítky let v míru. Že do pojmu „mír“ se dnes vejde válčení, zavinil i Brit „Tony“ Blair. Ten do nové Evropy přenesl starou aktivistickou teorii práva na „volitelné války“. Tedy práva mocnosti začít válčit bez nutnosti zdůvodňovat to nějakou bezprostřední hrozbou. „V době míru“ pod Blairem Británie podnikla pět zahraničních intervencí! Dnešní britská premiérka Theresa May naopak slíbila, že se snahami měnit suverénní státy k našemu obrazu je konec. (Právo 28.1.2017)
•  Platí-li úsloví „s kanonem na vrabce“ o nějakém jevu doslova, pak je to psychóza kolem ptačí chřipky. Ta se světem potuluje od dob, co na něm ptáci a chřipkové viry jsou, a v určitých vlnách táhne Evropou. Dříve sem tam nějaký pták onemocněl a uhynul a nikdo celý fenomén nepozoroval, dnes však nález mrtvé kachny může způsobit paniku… To, že přecházet křižovatku na zelenou je několikanásobně nebezpečnější než obírat se podezřelou ptačí mršinou, chápou jen někteří… I naše kultura odvrací pozornost od skutečných problémů hysterickým nafukováním „neudálostí“ (prof. Stanislav Komárek, Lidové noviny, r. 2006)  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Zakažte lůze myslet! (Daniel Vávra)
...Proč bychom měli zřizovat úřady na boj s “propagandou”, když ta propaganda jsou asi 4 webové stránky co si zaplatily reklamu na facebooku?...
A proč lidi ty weby čtou? Protože oficiální mainstreamová média a politici začali filtrovat (cenzurovat) informace. “Nemůžeme lidem říct o problémech s uprchlíky ve Skandinávii, protože pak by je tu nechtěli.” “Nebudeme lidem říkat, co se stalo v Kolíně na silvestra, protože to by vyvolalo bouři nenávisti…” “Nebudeme zveřejňovat původ pachatelů trestných činů, protože to by vedlo k rasismu…” Máte pocit, že vztah společnosti k menšinám se díky těmto “opatřením” v poslední době zlepšil? Asi ne. Nějak to tedy asi nefunguje.
  Celý text zde...

Ve stínu šibenic (Zdeněk Lanz)
... Na internetu existuje na stránce Pravdaláska monitoring seznam osob, které jsou „podezřelé“ z činů na hranici přestupků nebo trestných činů – rasisti, islamofobové, křesťanofobové, nacionalisti, neofašisti apod. Zatím sice není „oficiální“, ale pro některé odbory ministerstev, pro některé státní zástupce, pro některé složky tajných služeb by se mohly snadno stát součástí těch oficiálních. Vždyť ani seznamy Gestapa nebo Státní bezpečnosti nespadly z nebe ze dne na den.  Celý text zde...

Papež: Zvykli jsme si urážet se; je to jako říci »dobrý den«
...„O přikázání »nezabiješ« Ježíš říká, že je porušováno nejenom uskutečněnou vraždou, nýbrž také jednáním, které uráží lidskou důstojnost, včetně hanlivých slov (srov. v.22). Znevažující slova jistě nemají stejnou závažnost a nepředstavují stejné provinění jako zabití, ale míří tímtéž směrem, protože jej předjímají a vykazují stejnou zlovůli. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom stanovovali stupnici urážek, ale abychom je všechny pokládali za škodlivé, poněvadž jsou neseny úmyslem působit bližnímu škodu. Ježíš dává jako příklad urážení. My jsme zvyklí se urážet, je to jako říci „dobrý den“. A hanění míří stejným směrem jako zabití! Kdo tupí bratra, zabíjí jej ve svém srdci. Prosím, nehanět! Nic tím nezískáme.“ Celý text zde...

Aktualizace 8.2.2017:

Zaujalo nás jinde:

Lidé se probouzejí a odmítají mainstreamové ideologie (kardinál Dominik Duka)

… nesmíme nikdy dopustit, aby se z křesťanství stala ideologie. Ta je totiž strašně nebezpečná, protože ideologie nedává člověku svobodu, nýbrž jej zotročuje, bere mu odpovědnost a dělá z něho pouze součást kolektivu, který je bezejmenný a slouží idejím, které nikdo ani řádně nedomýšlí. Myslím, že tady je určitá šance, protože mám za to, že v posledních dvou třech letech vidíme, že svět se probouzí a odmítá tyto mainstreamové ideologie. Ne vždy se to daří, ne vždy je to děláno s rozvahou, ale je to zde, a myslím, že toto je třeba nejen ukázat, ale i vybízet mladé lidi, aby se touto cestou dokázali ubírat.“  Celý text zde...

Skoro by bylo lepší, kdyby Němci zůstali dobrými nacisty, než když škodí v přestrojení za pokrokové humanisty. Židovský intelektuál promlouvá
...Co říkáte tomu, jak se politická reprezentace EU a evropských států staví k útokům muslimů na křesťany a židy?

Postoj EU a evropských států vůči těmto útokům mi připomíná postoj Francie a Velké Británie vůči nacistickému Německu v době mnichovské krize... Křesťané Blízkého východu nemají lobby v západních zemích. Tak zajímají málokoho.“
...Ve Francii stále existují velmi silné nesympatie vůči těm, kteří jsou označováni jako „krajní pravice“, nesympatie, které se udržují od dob německé okupace.  Celý text zde...

Kam se řítí tento svět? (Petr Andrle)
...Údajně se lidé, z důvodu toho, že chtějí slyšet pouze jimi uznávané pravdy, začínají izolovat do jakýchsi neformálních skupin. „Vědecky“ se jim říká „sociální bubliny“. Lidé si v nich omílají pouze své pravdy a diví se, že lidé v jiných „bublinách“ věří zase pravdám svým. Což je také cesta do pekel.
  Celý text zde...

Aktualizace 1.2.2017:

Ohroženi jsou všichni (František Rozhoň)

Konzentrationslager Auschwitz byl původně zřízen Němci pro Poláky, ale neblaze proslul především „konečným řešením židovské otázky" - holokaustem. 27.ledna 1945 lágr dobyla (sovětská) Rudá armáda a v souvislosti s tím se letos poněkud překvapivě mluvilo jen o osvobození lágru, ač v posledních letech bývalo zvykem postup Rudé armády do Velkoněmecké říše (a Protektorátu) zvát okupací. 27. leden sám je dnem připomínky holokaustu a uctění památky jeho obětí, má však být i dnem předcházení zločinům proti lidskost   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

CHARTA 17: návrat k domovu

V jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá uvědomit si problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa. Celá tato situace není náhodná, je výsledkem předcházejícího vývoje v komunistickém a postkomunistickém režimu. Toto prohlášení je směřováno ke všem občanům, politickým stranám a hnutím, ke všem organizacím a veřejným orgánům.  Celý text zde...

Až ekoteroristé vymřou, svět se zazelená (Markéta Šichtařová)

Každá doba má svou módu... zatímco kdysi hippiesáci byli spíš v opozici vůči establishmentu, dneska vznikla nezvyklá situace: genderovou rovnost, multikulturalismus i ekoterorismus dnes prosazuje právě establishment víc podporovaný mladými. Nevídané to spojení! A tenhle politický establishment je často v silné opozici vůči „usedlejší starší generaci“ – stačí se podívat třeba na výsledky hlasování o Brexitu.  Celý text zde...

Vyhlásenie NEF Hospodársky klub o migrácii
...Slovensko nie je kolonizujúcou krajinou a tak je zbavené tlaku, ktorý napríklad vyvoláva inštitút občianstva v Británii, Francúzsku, Holandsku a podobne. Tieto krajiny v minulosti trvali na tom, že vo vlastných kolóniách sa uplatňuje občianstvo domínia kolónie. Dnes sa čudujú, že im táto sociálna bomba vybuchla do tváre. Prichádzajú totiž ľudia, ktorí získali úplne legálne občianstvo týchto krajín a to po rodičoch, hoci nikdy s daným domíniom nemali nič spoločného. O tomto sa zas taktne mlčí. Dnes sme dokonca svedkami ako sa Európania stávajú nevoľníkmi vo vlastnej krajine aj vďaka uplatňovaniu „ľudskoprávnemu imperializmu“ zo strany protinárodne orientovaných štruktúr. Aby sme tieto štruktúry identifikovali musíme poznať ich slovník. Tým sú eufemizmy ako je „politická korektnosť“, „humanitárne bombardovanie“, „obranná vojna na druhej pologuli“ , prípadne ďalší skvost „Zákerný nepriateľ napadol naše lietadlá, pokojne bombardujúce jeho dediny a mestá“.  Celý text zde...

Aktualizace 25.1.2017:

Zaujalo nás jinde:

K čemu jsou holky na světě? (Václav Klaus ml.)

Rozsáhlý ohlas vzbudila básnička Jiřího Žáčka... „K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký...

Ministerstvo uznalo, že básnička není genderově neutrální. Na text upozornil režisér Vít Klusák   Celý text zde...

Ziskuchtivé neziskovky (Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora)

Svět se mění před očima. Nic není, jak bývalo...

Charita kdysi vznikla, aby někomu NEZIŠTNĚ pomáhala. Prostě cítíte, že někdo pomoc potřebuje, a vy mu pomoci CHCETE. CHCETE dělat dobro. V poslední době se jaksi zdá, že těch, kteří chtějí dělat dobro, se urodil pytel. Říkají si neziskové či nevládní organizace. Až na to, že nezištné konání dobra se u nich kamsi vytratilo a funguje jen jako zástěrka k vykonávání lobbyingu a politiky. Z nezištnosti se stala honba za penězi...

Ziskuchtivé neziskovky se vlastně chovají podobně jako politická strana,... aniž by volbami prošly.  Celý text zde...

Trump! Jak se to mohlo stát? (Brendan O´Neill)

Stalo se to proto, že jste zakázali extra velké limonády... Protože jste označili lidi, kteří jsou proti sňatkům homosexuálů, jako „homofobní“, a lidi, kteří mají jisté pochybnosti o imigraci, jako „rasisty“.

To, že někdo vlastní zbraň a dosud nikdy nejedl obilninu quinoa, jste považovali za projev fašismu. Protože jste si mysleli, že napravovat postoje a stanoviska lidí bylo mnohem důležitější, než najít jim práci. Protože jste proměnili slovo „běloch“ z pouhého označení na papíru za urážku. Protože jste používali hanlivá označení, jako je „odpůrce“ a „nebezpečný“, na každého, kdo nesdílel vaši zbožnou úctu k ekologii...

Protože jste proměnili politiku z něčeho, co udělali lidé, a co bylo pro lidi, na něco, co je proti nim, pro vaše vlastní dobro. Protože jste zacházeli s lidmi jako se smetím. A lidé nemají rádi, když se s nimi jedná jako se smetím. Trump se stal kvůli vám.  Celý text zde...

Aktualizace 18.1.2017:

Zaujalo nás jinde:

Co je dezinformace? (Tomáš Haas)

Musíme, říká pan Hokovský, ředitel think tanku Evropské hodnoty, chránit veřejnost před falešnými informacemi a dezinformacemi a před „nesprávnými názory“... Má to nejednu vadu...

Všichni považují za správný ten svůj názor. Což je legitimní a je dobře, že jim to ústava dovoluje. Nechceme diktaturu, nechceme, aby celá společnost musela mít jen jeden povinný názor, který je dán jakýmsi ministerstvem nebo vládnoucí stranou...

Nikdo, ani žádný „think-tank“ a tím méně vláda nemá právo svůj názor či svou interpretaci události považovat za jediný legitimní nebo dokonce za jediný správný a nikdo nemá právo rozhodovat, zda mají být jiné názory úředně prohlášeny za nesprávné a nelegitimní a cenzurovat je. Pravda není vždy absolutní a není vždy jen jedna. Na vyvracení nepravd a falešných informací nepotřebujeme státní úřad, naopak, potřebujeme k tomu svobodu informací, projevu a tisku.

Potřebujeme právo takovou informaci svobodně označit za falešnou, i když vyhovuje mocným, potřebujeme právo takový názor vyvracet a přesvědčovat veřejnost o jeho nesprávnosti.  Celý text zde...

Voda byla ukradena, nyní se chystá potichu ohromná krádež lithia (Jiří Vítek)

Americká společnost Tesla vybírá v Evropě druhé místo pro svoji druhou velkou továrnu a jednou z možných lokalit je Česko. Vše pod pláštíkem ekologického hospodářství a ochrany životního prostředí. Spekulacím o atraktivitě Česka pomáhá zmíněná skutečnost, že v Krušných horách jsou k dispozici velké zásoby lithia, o kterém se mluví jako o nové ropě. Lithium je klíčová surovina pro výrobu baterií, které jsou zas jednou z klíčových součástek celého elektromobilu...

Dopadne to skutečně tak, že Tesla nám tady postaví montovnu za státní podpory, zaměstná za pár šupů sto pracovníků z Česka, kteří budou rádi za 15 tisíc hrubýho a zisk půjde stejně jako u vody do zahraničí? A lithium bude těžit zahraniční firma, která bude zisk „odvážet“ do zahraničí?  Copak to neumíme sami? My skutečně umíme jen jak hlupáci za státní peníze rekultivovat pomocí státem vydržovaného podniku DIAMO zahlazovat škody po „napakovaných“ uhlobaronech?  Celý text zde...

Obamova chyba nebo podstata americké geopolitiky? (Jan Schneider)

...výrok amerického prezidenta Baracka Obamy o tom, že jeho největší chybou bylo, že chyběl plán po útoku v Libyi
...„Bylo to to samé s Irákem. A bude i s Afghánistánem. Nyní jsme svědky analogického schématu v Sýrii. Jak dlouho to bude trvat?“

Nyní začíná inventura Obamova prezidentství. Podívejme se tedy, jak to bylo s oním chybějícím „akčním plánem“, tedy obecně s tím, co se bude dít po provedené agresi?  Celý text zde...

Trumpovi odpůrci: Nechceme pokojné předání moci, musíme to zastavit! (Tomáš Haas)

Podobně jako po Trumpově volbě, jen ještě řádově více pouličního násilí, ohlašují organizátoři protestů při Trumpově inauguraci. Volají po masových nepokojích a „nevěří v pokojné předání moci“. Opakují přesně taktiky Hitlerovských SA v době nástupu nacismu v Německu   Celý text zde...

Aktualizace 11.1.2017:

Zdravý rozum se vytratil (František Rozhoň)

Bolševik nám léta tvrdil, že musíme vybojovat, aby se pracující ze zemí zahnívajícího imperialismu měli tak dobře, jako my v zemích pod knutou bolševika. Nebylo radno před bolševikem říkat, co tu věděl každý, že pracující v zemích zahnívajícího imperialismu žijí líp, především svobodněji.

Až od roku 1977 někteří z těch, kteří se předtím zapletli s bolševismem, říkali, že je třeba něco vybojovat i u nás – ochranu občanů před zvůli mocensky vlivných, tedy lidská práva. Charta 77 byla závanem zdravého rozumu i z okruhu soudruhů, že je správné napřed si zamést před vlastním prahem.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Sláva a bída Charty 77 (Miloslav Bednář)

Zář reflektorů a obstarožní hrdinové přicházejí na mediální scénu. Oslavné řeči, ale podstata nesmazatelného činu odporu proti totalitní diktatuře se v nich vytrácí. Přeživší aktéři ji spíš tuší, než opravdu znají. Ten, kdo ji jako jediný zakladatelsky přesně vyjádřil a svým jednáním stvrdil do nejzazších důsledků, před čtyřiceti lety - 13. března 1977 - zemřel jako první. Bohužel stále málo pochopený Jan Patočka.  Celý text zde...

Polibek smrti pro ministra Chovance (Jan Schneider)
...Vnitro... kontrolu internetu zdůvodňuje bojem proti terorismu, a když k tomu vzniká zbrusu nové pracoviště, lze dovodit, že zpravodajské služby a policejní protiteroristický odbor své úkoly nezvládají.

Anebo je to jinak, a ministerstvo vnitra chce využít všeobecného zmatku k trvalému masírování obyvatelstva, aby se „dozvědělo pravdu“, jak řekl v televizním vstupu ministr vnitra Chovanec. Z toho lze zase vyvodit, že ani veřejnoprávní média nezvládají své úkoly.

A Chovanec musí za všechny tahat kaštany z ohně, za zpravodajce, policisty i novináře. Dobrák od kosti – anebo nebezpečný hochštapler, koncentrující všemožné i nemožné pravomoci do svých rukou?  Celý text zde...

Další sledování internetu projednává Sněmovna. „Přichází rozvědka“ (Mirko Raduševič)  Celý text zde...

Babišův nejlepší výsledek (Miroslav Macek)
...Teroristický útok v Turecku přinesl určitou změnu v chování teroristů. Dodnes u významných zločinů tohoto druhu platilo pravidlo, že po spáchání zločinu je obvyklé zanechat či zapomenout na místě činu pas či jiný osobní doklad. Zřejmě toho již bylo příliš, takže turecká policie má teď v rukách selfíčko pachatele... Teď už jenom stačí údajného pachatele dostihnout a jako obvykle, zastřelit ještě před výslechem.  Celý text zde...

Aktualizace 4.1.2017:

Léta s cyniky (František Rozhoň)
...Osobní vlastnosti ‘elit’ zjevně vedly k tomu, že ‘elity’ nejsou schopny připustit nějakou svou chybu a nezdary zkouší vydávat za důsledkek rejdů neschopných a současně všehoschopných Rusů - zvláště pak V. Putina - a jejich zdejších údajných poskoků... Vedeni cyniky mnohdy pyšnými jsme dospěli ke stavu, že pilíře polistopadové politiky potřebují zásadní opravu.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Jak to bylo s Chartou 77? (Vladimír Čermák)

V Novém roce nás čekají různá výročí a tedy i jejich oslavy. Ostatně kterém roce se příležitosti něco oslavovat nenajdou?

Problém je jen v tom, že to co se jedné skupině lidí jeví jako důvod k oslavám, jiné - často mnohem větší skupině lidí - se to může jevit opačně. Tedy spíše jako důvod k zapomenutí. Jak to ale bylo s Chartou 77, oslavy jejíž čtyřicátin jsou aktuální?  Celý text zde...

Konec geopolitického monstra (Vladimír Čermák)

(27.12.2016) Uplyne čtvrtstoletí od zániku Sovětského svazu, impéria vzniklého necelých 70 let předtím na sklonku života jeho zakladatele V. I. Uljanova...

Nikdo za jeho odchodem ze scény neplakal. Gorbačov šel jeho konec oslavit se svými přáteli do hotelu Rossija, kde si objednali banket. Ani zdejší experti na SSSR nijak nepomáhají těm, kteří by tomu chtěli lépe porozumět. Už vůbec ne pak ti, co působí v takových podivných a badatelsky plonkových organizacích jako; je ÚSTR ČR či ÚDV AV ČR.  Celý text zde...

Vaše registrace - naše budoucnost! (Vladimír Golembievský)

...Ministerstvo Lásky, pardon, zatím ještě vnitra, ve spolupráci se soukromým subjektem bude sledovat ideje, informace a názory uveřejněné na různých webech. Vůbec nepochybuji o tom, že nám určití právníci vysvětlí, že je to naprosto v pořádku, když mohlo projít oxymoron sdílená suverenita, tak toto bude maličkost. A konec konců pan ministr spravedlnosti prohlásil, že zákony nejsou a už nikdy nebudou pro laiky. Jak to asi myslel?

Kontrolní otázky: Myslíte, že to skončí pouhým sledováním nepohodlných webů, nebo je budou, samozřejmě na prosby a žádosti občanů, rušit?  Celý text zde...

Aktualizace 29.12.2016:

Zaujalo nás jinde:

Demokraté a fašouni (Petr Štěpánek)
...zatímco ti nálepkoví extremisté, populisté, fašisté, xenofobové, náckové, venkované a burani (můžete si vybrat) prostě respektují, že vyhrál ten druhý, viz Rakousko a Hoferovi příznivci, ti údajní demokraté z první skupiny se srocují v ulicích, křičí, že ten zvolený není jejich prezident, vymýšlejí dodatečné kličky, jak výsledek zpochybnit, ba dokonce otočit, a občas i zapalují auta, viz USA a příznivci Clintonové nebo Velká Británie a ti, co projeli brexit, či u nás Karlovi pohrobci, jejichž bojovou zástavou jsou červené trenýrky.
...Nabízí se pochopitelně otázka, kdo že je to tedy vlastně demokrat. A odpověď? Jisté je, že tihle pseudoelitáři, kteří se považují za majitele jediné pravdy – zaznamenal jsem, že někdo jim docela trefně říká liberálfašisté –, to rozhodně nejsou. A naopak, ducha demokracie v sobě mnohem více mají ti opovrhovaní, údajní extremisté, populisté, fašisté, xenofobové, náckové, venkovani a burani (můžete si vybrat).

A co je vůbec největší tragedie? Presstituti v žoldu liberálfašounů, kteří tenhle pokřivený obraz světa spoluvytvářejí. Redakce na obou březích Atlantiku jsou jimi přeplněné.  Celý text zde...

Hra se slovy (Ondřej Neff)

William Shakespeare se málokdy mýlil, ale ve svém výroku „co do jména“ se pořádně seknul. Setsakra záleží na tom, jak se co nazývá, a velmi dobře to věděl Vladimír Uljanov, když prosadil pro svoji menšinovou frakci v rámci ruské sociální demokracie označení „bolševická“. Většina se pak musela smířit s tím, že bude natrvalo označována za menšinu... V těchhle kejklech jsou... mistři nad mistry, jejich multinacionální koncentrační tábor se nazýval Tábor míru, a řízený úpadek, který dovedl největší stát světa ke krachu, se děl pod heslem pokroku ke světlým zítřkům.  Celý text zde...

Bolševismus v nás (Petr Holub)
...Leninská ideologie měla výhodu v tom, že každému zaručovala, že koná dobro. Když se podílel na budování socialistického hospodářství, mohl dělat v osobním životě, co chtěl...

Právě tato ideologie budování ráje na zemi pokryla jakékoli běžné morální selhání. A zdůvodnila dokonce i likvidaci jakéhokoli nepohodlného souseda, který mě právě něčím naštval. Zmíněná touha konat dobro se probouzí i dnes, respektive je shora probouzena politiky, kteří si tak chtějí získat popularitu.  Celý text zde...

Aktualizace 21.12.2016:

Za evropské hodnoty, proti Evropským hodnotám (František Rozhoň)
...následníci Mussoliniho squadristů, Hitlerových SA-manů a Gottwaldových Akčních výborů dnes ignorují dlouho masově sdílené evropské hodnoty usnadňující civilizované soužití - že jejich svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých, že každý obviněný má právo na obhajobu, že každý je považován za nevinného, dokud nebyl pravomocně odsouzen soudem…
Někteří z odmítačů zmíněných evropských hodnot si ke zmatení davu sami dali nálepku Evropské hodnoty. S těmi odmítači spolupracují i ministři doufající, že se tím neznečistí. Také Česká spořitelna předvedla, že má v čele lidi vycvičené skákat, jak ti odmítači pískají… To vše svým způsobem dává tip na případné novoroční předsevzetí  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

O zázracích a milostech uprostřed syrské války
...křesťané v okolním světě. Přestože možná nejsou vystaveni krvavému pronásledování, trpí neméně krutým útiskem kvůli zákonům znevažujícím život, rodinu a manželství a vzhledem k omezování náboženské svobody. Sestra Maria Guadalupe v této souvislosti citovala jednoho syrského křesťana, který emigroval do Madridu. Šokovalo jej rozhodnutí tamního magistrátu, které zakazuje stavění jesliček na veřejnosti. Jeho lapidární komentář zněl: „Pokud je toto vaše demokracie, ať žije náš diktátor“.  Celý text zde...

Výchova lidí v Čechách a na Moravě (Jana Zwyrtek Hamplová)
...Už staří Římané věděli, že zákon je tehdy respektován, přijme-li jeho potřebu, nutnost a obsah většina občanů. Další podmínkou všeobecného respektu zákona je, že vůči všem je aplikován shodně. Třetí podmínkou je, že je srozumitelný, a pokud možno stručný.

Žijeme však dnes v zemi, kde nic z toho neplatí. Což znamená, že nežijeme v právním státě. Je třeba si to přiznat, a začít s tím něco dělat. Než nám to všeobecné a rovné volební právo opravdu jako nemoudrým občanům seberou, a budou vše řešit za nás, protože se domnívají, že to všechno ví líp. Neví. Jen mají tu moc. A to je setsakra rozdíl.

Šťastné a veselé. Jak dlouho ještě?  Celý text zde...

Aktualizace 14.12.2016:

Recidiva stalinismu, a to ze Strakovky (František Rozhoň)
...parta lidí... z jisté Rady současné vlády... oznámila lidstvu, že skupina Ortel lidmi oceněná lidmi v anketě popularity „Slavík", má prý „jasné napojení na extrémní pravici a hlásá myšlenky neslučitelné se základními právními dokumenty České republiky tím, že podporuje nenávist vůči skupinám osob“. Se zdůvodněním ‘viny’ Ortela se však ta parta neobtěžovala. Z dalších slov té party cítím agitaci podobnou té z dob stalinského teroru, že mlčením k počínání Ortela ‘podporujete xenofobii a nenávist’, zato nezdůvodněným útokem na Ortela se ‘uvědoměle snažíte chránit základní hodnoty demokracie’.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Šokující svědectví Jana Schneidera z debaty o ruské propagandě: "Mít tu jiné řečníky, přišel bych o židli na Úřadu vlády!" přiznal organizátor. Jandovo argumentační vakuum

Bezpečnostní analytik... Jan Schneider se zúčastnil debaty o ruské propagandě, kde mezi vystupujícími byl aktivista Jakub Janda z lobbistického spolku Evropské hodnoty... celou akci detailně rozebral. Svůj text nazval Pravdivé příšerné příběhy o ruské propagandě.  Celý text zde...

Zbořil: Měli jsme Chartu 77, teď nám politici připravili Chartu 2017

Jsme svědky s jak neuvěřitelnou rychlostí bylo podivuhodné nařízení z Bruselu adaptováno na české poměry PS PČR a dopředu již uvedeným do provozu… To vše vyvolává dojem, že se v Praze, pod záminkou „boje proti ruské nebo proruské propagandě“, nebo v zájmu „zajištění kybernetické bezpečnosti“, obnovuje jakýsi Úřad pro boj s vnitřním (ale vlastně i zahraničním) „nepřítelem“. Nebo, jak neopatrně naznačil ministr obrany Stropnický v posledních OVM, je takový úřad dokonce již zřízen…

Pozoruhodné je, že ani pamětníci Charty 77, kteří se zasloužili v roce 1993 o zařazení Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku ČR, včetně jejího pověstného článku 17 v odd. druhém (o politických právech) se dosud neozvali. Snad je proto namístě připomenout i jim „Prohlášení Charty 77“ z 1.ledna 1977.  Celý text zde...

Zákaz kouření: Další meta na cestě k fašismu dosažena (Luboš Zálom)

Další hřebíček do rakve svobodného podnikání a svobody vůbec byl právě zaťat: poslanci schválili úplný zákaz kouření v hospodách a restauracích. Pro zákon hlasovali též svobodou pohrdající kolaboranti z tzv. pravicové Top09...

Moderní progresivní levici, dovedně využívající lákavé pravicové mimikry, je vlastní elitářská nadřazenost, bohorovný pocit, že oni jsou těmi, kdo může lidem násilím vnucovat své vidění světa. Je dnes nemoderní kouřit? Dobrá – kouření skutečně dostává stále víc nálepku spíše něčeho podřadného a soustavné vysedávání v zakouřené špeluňce rozhodně není něčím, co by se dalo nazvat zdravým způsobem života. Ale zatímco pravicově smýšlející člověk, pokud se mu něco takového nelíbí, se tak sám nechová, moderní levičák s odznakem knížete Karla na klopě začne omezovat lidi kolem sebe. Sám přece nejlíp ví, jaký způsob života je správný!...

Není obtížné si představit svět, v němž nás nakonec nafoukaná politická elita zcela ovládne a bude určovat každý aspekt našeho života. Nemusí nutně nabývat podoby brutální a krvavé diktatury ve stylu Orwellova románu 1984, může mít i podobu všudypřítomně konejšivé, mateřsky pečující totality, která nám, prý v našem vlastním zájmu, nedovolí svobodně jednat. A většina lidí si ani neuvědomí, že žije ve fašistické totalitě, protože fašismus máme spojený s válečnými hrůzami, koncentračními tábory a pochodujícími černými košilemi v ulicích. Ne, lidé takový fašismus poslušně a ochotně přijmou  Celý text zde...

Aktualizace 7.12.2016:

Politika ve stylu retro
•  Rok 2016 je u nás rokem „lucemburským“ a „Václava Havla“ – Havla bude 18. 12. připomínat celý den nejen ČT2. Zde připomeneme i „srbáky“. Naše vojáky v Rusku, kteří chtěli do I. odboje. Pro ruský nezájem před 100 lety začali boj v rámci první srbské dobrovolnické divize. Až Rusové změnili názor, mnozí „srbáci“ přešli do našich Legií na Rusi.
•  Podle T. G. Masaryka „dosáhli jsme své samostatnosti odporem a revolucí proti Rakousku-Uhersku, my jsme si svou samostatnost vybojovali, jak na Sibiři, ve Francii, Itálii, jak to stručně řekl prezident Poincaré." Letos 28.října se posluchači veřejnoprávního rozhlasu museli bát, že Masaryk a Poincaré lhali, neb historik Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., vznik ČSR označil jen za velkou náhodu využitou politiky.
•  Před 60 lety vypuklo maďarské povstání, a podle webu Reflex.cz se „vyznačovalo neuvěřitelnou brutalitou“. Co se nám tím říká, shrnul v Lidových novinách Zbyněk Petráček: „Úctyhodná oběť je ta, jež se nechá bez odporu zabít (model Milada Horáková), kdežto ti, kteří sáhnou po zbrani, jsou v nejlepším případě kontroverzní, v horším vrazi (model bratři Mašínové). Jako by pro nemálo lidí u nás byli maďarští povstalci z října 1956 kolektivními bratry Mašíny. Někým, jehož pohnutky lze snad pochopit, ale z jehož akcí naskakuje husí kůže.“  
•  „Slovem roku 2016 se podle oxfordského slovníku stalo slovo „post-truth“, tedy „post-pravda“. Je to proto, že nevzdělaná masa naletí hoaxům na internetu, jak tvrdí masmédia, nebo je to tím, že „tzv. seriózní média lžou jako Rudé právo?“, ptá se na Neviditelném psu Vítězslav Kremlík.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Ortel nad kulturou (Daniel Kolář)

Kde je hranice mezi avantgardním uměním a extremistickými výkřiky? Čtěte až po 22. hodině  Celý text zde...

Předefinovaní obsahů pojmů (Michaela Julišová)

Tento v současné době probíhající proces vnímám jako majstrštyk propagandy. Mladí "revolucionáři a rebelové", kulturní fronta, menšiny, všechny tyto skupiny obyvatel bojují za ještě větší upevnění moci mocenských struktur, establishmentu a elit na úkor práv většinové společnosti, kterou pohrdají!

Dělají revoluci proti vlastnímu národu. Naopak lidé, kteří kritizují vládnoucí elity a establishment za jejich styl vládnutí, prosazovaní bezbřehého multikulturalismu, za nereprezentování zájmů většinové společnosti, jsou pak podle těchto "rebelů" ohrožením demokracie.  Celý text zde...

Car neziskovek skončil (Ivan Bednář)

S příchodem posledního měsíce skončil ministr bez portfeje, který měl na starosti lidská práva a rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor Jiří Dientstbier, někdejší neúspěšný kandidát na pražského primátora.
...odchodu Dienstbiera nejvíce litují tzv. neziskové organizace. Dienstbier byl totiž také předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která rozděluje finanční příspěvky. Před dvěma lety Dienstbier také prosadil, aby ministerstva mohla podporovat tyto organizace na základě víceletých dohod, nikoliv jenom ročními granty.

V České republice bylo těchto organizací v loňském roce registrováno neuvěřitelných 128 tisíc. Od státu, krajů či obcí získaly 16,5 miliardy korun.  Celý text zde...

Aktualizace 30.11.2016:

O aktivistivismu a pravdě (František Rozhoň)

Aktivisté, to jsou podle mne ti, kteří se při naplňování svých cílů nenechají omezovat ani zákony. I když jsme se při Sametu znova přihlásili ke Všeobecné deklaraci lidských práv, aktivisté se dál nenechají omezovat článkem 1 té deklarace, že všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní v důstojnosti… a mají spolu jednat v duchu bratrství. A tak:

Odboráři, odboráři, vezli sračky na trakaři", básnil příslušník „politikařící elity" s. Miroslav Kalousek před pěti lety poté, co odboráři do posledního místečka zaplnili Václavák. Věří asi Kalousek, že svoboda aktivisty nekončí tam, kde začíná svoboda druhých, a aktivista může napadnout kohokoli.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Elity vs. normální lidi (Václav Klaus ml.)

Vláda nedávno schválila investiční pobídku firmě Bosch ve výši skoro půl miliardy korun. Tedy české zdravotní sestřičky a paní učitelky zaplatí daně a nemalou část z nich dostane obrovská německá (celosvětová) soukromá firma s obratem přes 70 miliard eur a k tomu přiměřenými zisky...

Bosch působící přímo v 60 zemích světa – je tedy z ekonomického hlediska výrazně silnější než celá Česká republika. A tak asi dvacetkrát větší než celé Jižní Čechy.

Kdo má teda případně komu pomáhat se stavbou nějaké haly?...

Firma s touto pobídkou vysaje zaměstnance malých českých firem, autoservisů, pekáren, stavebních a podobně, ty budou mít problém. Jim nikdo milión na pracovníka nedá, zato jim dá EET a 53 kontrol.

A pojďme k jádru věci. Současné elity západního světa jsou zděšené z nárůstu protestních voličů typu Make America Great Again. Politický boj se lehce otáčí, a jedním z úhlů pohledu je právě souboj elit s normálními lidmi...  Celý text zde...

Rozhodl jsem se vstoupit do politiky. Proč? (Petr Robejšek)

Donedávna jsem si myslel, že společnosti nejvíce posloužím v roli kritického publicisty… Ale pak jsem se ocitl v prostředí lidí, které mé názory inspirovaly a kteří měli chuť začít mé myšlenky uskutečňovat. Obklopil mne tým, se kterým má smysl o změnu politiky usilovat. To rozhodlo.
Společně jsme usilovně pracovali, až jsme stvořili novou politickou sílu, která se bude chovat jinak než zavedené politické strany a hnutí… Realisté se liší od ostatních stran zvolenou metodou vládnutí… My se soustředíme na ty politické, ekonomické a společenské problémy, které splňují následující předpoklady: jsou důležité a zároveň námi ovlivnitelné. Ve zbývajících oblastech chceme snižovat zásahy státu. Jen touto cestou lze rozhýbat ochromenou českou politiku.  Celý text zde...

Vrátit svět do normálu (Lea Vojteková)

Se vznikem nové strany Petra Robejška “Realisté” jsem poznamenala, že doufám, že on a jemu podobní politici vrátí svět do normálu. Dostala jsem ale otázku, co to vlastně “vrátit svět do normálu” znamená.

Vrátit svět do normálu znamená, že se lidé nebudou bát vyslovit svůj názor na jakýkoliv společenský jev kvůli politické korektnosti… Vrátit svět do normálu dále znamená, že se nebude systém pořád více a více byrokratizovat, až se v něm nevyzná vůbec nikdo… Vrátit svět do normálu znamená taky to, že stát začne plnit funkci, kvůli které byl založen – to značí BEZPEČNOST a OCHRANU svých obyvatel. Taky to znamená nepodléhat nátlaku různých elit, neziskovek nebo menšin, které když začnou řvát „Diskriminace!” a k tomu dupat nožkou jako malé dítě, tak si vydupou, co chtějí.   Celý text zde...

Aktualizace 23.11.2016:

Základem demokracie jsou zákazy (František Rozhoň)

Letití činitelé Daniel Kroupa, Vladimíra Dvořáková, Martin Jan Stránský, Petr Pithart, Šimon Pánek, Tomáš Ježek, Václav Bělohradský, Pavel Barša, Jiřina Šiklová, měli 17.11.2016 v menze na Albertově vysvětlovat dnešním studentům, jak jsme se sžili s demokratickým systémem a hodnotami. Většina nepřišla, menšina nepřekročila svůj práh - protože věří, že základem demokracie jsou zákazy, opakovala, co slyšíme již dvacátý sedmý rok, že Komunistická strana sídlící v ulici Politických vězňů prostě měla být demokratickou cestou zakázána.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Halík je vzteklý a šíří lži. Ďábelský plán nevyšel. Babiš je schopen provést národní revoluci jako Orbán. Konzervativní myslitel promluvil k vítězství Trumpa a k Zemanovi

Halíkův názor je manipulativním zvýrazňováním okrajových jevů takzvaných zástupných problémů a k tomu připojuje pomlouvačnou lež, že oponenti jsou agresivní hlupáci... Ideologičtí kosmopolité – Halík a spol., kteří tvoří onu „členskou základnu“ globalismu, jsou vzteklí, že se jim ničení západní civilizace zaseklo, jejich ďábelské svody nihilistického a hédonického života nemají takovou sílu, jak předpokládali. Musí být v šoku z toho, že ženy neposlouchají globalistické ideologie, nestaví se proti „bílým protestantským mužům“, rodiny se nerozpadají dosti rychle, ženy se za své muže staví, některé dokonce ještě mají s nimi děti. To musí být otřesný pocit marnosti, kolik práce do rozkladu a vymření evropských národů globalisté dali a teď – škoda mluvit.  Celý text rozhovoru s V. Podrackým zde...

Tak čí je tedy ten náš prezident? (Markéta Šichtařová)
…Tvrzení: „Já jsem inteligentnější než ten okolní plebs, a proto mám právo tvrdit, že prezident by prezidentem navzdory demokratické volbě neměl být“ nesvědčí o tom, že dotyčný je na vyšší úrovni než jeho okolí; svědčí naopak spíš o jeho nevzdělanosti.

Zábavnou třešinkou je, že ti, kdo se nejvíc proti svobodné volbě vymezují, často tvrdí: „V roce 1989 jsme přeci bojovali za svobodu a demokracii, a teď obojí končí!“ Houbeles. To jste jen nepochopili, co ta hesla znamenají. Býti svobodný a žíti v demokracii totiž neznamená, že svět se bude točit podle mého přání a že já jako menšina většinu na ulici přeřvu.  Celý text zde...

Výsměch studentům a Petru Pithartovi a jiná, hodně smutná vzpomínka na rok 1989. Lidé u TV nemlčí, píší...
…Bývalá mluvčí Vrchního státního zastupitelství Irena Válová se rozepsala, velmi kriticky, po zhlédnutí projevů z Albertova. „Přátelé, mám takový dotaz: Vystoupí v dnešním defilé trapnosti v Praze také někdo jiný než komunista, příslušník StB, bývalý komunista a současný akademický kariérista nebo student právě prolézající řití establishmentu, to znamená těm výše jmenovaným?  Celý text zde...

Aktualizace 16.11.2016:

O listopadovém masakru (František Rozhoň)
...75 let od prvního vyhlášení Mezinárodního dne studentstva je 17. listopad Dnem boje studentů za svobodu a demokracii, ale bez jakékoliv zmínky o jeho původním významu. Zapomínáme na studenty popravené v devětatřicátém (doc. Dr. Josef Matoušek, dr. Jaroslav Klíma, Jan Weinert, Václav Šafránek, dr. František Skorkovský, Josef Adamec, Jan Černý, Bedřich Koula, Ing. Marek Frauwirth), a pojem masakr je spojován se zásahem na Národní třídě 17.11.1989, který byl brutální, ale nestál žádný lidský život. Podle zpráv ČRo2 ministři naší vlády jsou spíše proti nápravě tohoto stavu. Proč, zatím není známo. Nelze však vyloučit, že příčinu lze najít v historii Charty 77.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Americké povstání. Vše se brzy změní (Daniel Greenfield)
...Bránili se proti tomu, aby jim někdo přikazoval, že musí vidět to, co jim ten někdo říká. Oni se bránili proti tomu aby někdo nimi pohrdal, protože chtěli pracovat kvůli obživě a postarat se o své rodiny.
...Nemohli nic změnit. Tisíce politiků jim říkalo, že se musí přizpůsobit nevyhnutelné budoucnosti. Namísto toho nasedli do svých pickupů a vyrazili na volby. A oni všechno změnili.  Celý text zde...

Proč brexit znamená brexit (Alexander Tomský)
...Dějiny britské ústavy od mytologické Magny Charty (1215) až po slavnou revoluci občanských práv (1688) jsou postaveny nejen na omezení státní moci, ale i na přesvědčení, že neklid a vzpoura lidu jsou znamením, že se vládnoucí elita může mýlit a je nutno změnit kurz. V zásadních, existenciálních otázkách má být hlas „profanum vulgus” vyslyšen.
Vážný konflikt mezi vrchností a ozbrojeným lidem vždy hrozil občanskou válkou, a proto je na místě politický kompromis, který je cizí kontinentální elitě s jakobínskými kořeny. Na rozdíl od budovatelské unijní elity ta anglická budoucnost neplánuje.  Celý text zde...

Britská revoluce se přelila do americké (Miloslav Bednář)

Letošní dvojrevoluce, nejprve ta britská brexitová z 23. června, a následně americká trumpovská z 8. listopadu, je návratem západu ke skutečnému Západu, k jeho samotné podstatě. Tedy ke svobodnému státu, který ovládají svobodní občané kvůli své vlastní svobodě. Kvůli sobě samotným, a ne kvůli nad ně a nad něj se stavějící byrokratické a demokraticky neodpovědné vrchností těch, kdo domněle vědí lépe, co je pro lidi dobré a prospěšné, než oni sami...

Jsou snad britští voliči ruskými agenty a poskoky? Jsou snad voliči USA nastrčenými ruskými vazaly? Přesně naopak. Velká Británie a Spojené státy americké právě jako představitelé skutečného Západu rázně odmítly jak nedemokratickou, a proto východní podstatu Evropské unie, tak podobně systematicky „zvýchodňovací“ odstraňování svobody v USA.  Celý text zde...

Aktualizace 9.11.2016:

Naše věci veřejné nejsou v dobrých rukou (František Rozhoň)

Mgr. Petr Gazdík z hnutí některých starostů a některých nezávislých, t.č. český státník - místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, už dříve na ČRo2 vyhlásil své „právo“ ukázat co umí. Ukázku, jak plní svůj hlavní úkol spravovat naše věci veřejné, předvedl i letos kolem státního svátku 28. října. Na Hrad Jaroslavu Klemešovi, vyznamenávanému poslednímu žijícímu parašutistovi vyslanému z Británie do Protektorátu, fakticky vzkázal, že Gazdík, český státník, válečnému hrdinovi hold nevzdá, a svolal trucakci na pražský „Staromák“. Zde se prý slovy hlásili k odkazu T. G. Masaryka, podle činů soudě však navázali spíše na Konráda Henleina a Klementa Gottwalda. Ti všichni do politiky demokratického státu vnesli strategii odmítáme se dohodnout s oponenty, organizujeme veřejná vystoupení na podporu své strategie.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty (Lubomír Man)

Masaryk by je ze Staromáku hnal... pěkně od plic by jim to řekl: „Vzýváte mě zde jako modlu, demokracie a svobody máte v ústech tolik, že se jimi div neudusíte, ale skutek utek. Jsou to jen slova… Víte, proč si to dovoluji tvrdit? Protože jste všichni, jak na té tribuně stojíte, prachobyčejní dogmatici... kdyby mezi vás přišel někdo s opačným názorem – či s argumenty pro ten opačný názor – shodíte ho z té své tribuny dolů na dlažbu...

Proč si k němu namísto toho nesednete a o sporném problému si s ním nepopovídáte? Možná by to tak beznadějné nebylo. Něco byste ze svého třeba slevili, možná by něco slevil prezident - a výsledek by mohl být pro obě strany přijatelný.

Ale něčeho takového nejste schopni. Jste pro monolog – nikoliv pro dialog. Chcete se rvát, prosadit to své, a všechno a nejen pouze něco svého, o němž si myslíte, že je jedině možné a správné. A diskutovat o tom s nikým nechcete. Po žádné diskusi netoužíte – ale pak si mě neberte do úst jako svého maskota. A neberte si do úst ani demokracii a svobodu, protože k oběma máte daleko...“  Celý text zde...

Kde končí otázky (Zbyněk Petráček)

Podněcoval Geert Wilders k nenávisti? ... Wilders je obviněn z toho, že v březnu 2014 se v Haagu lidí zeptal, zda chtějí více, či méně Marokánců... kdyby byl za uvedená slova odsouzen, v širším smyslu by to byla výstraha pro všechny demokraty. Verdikt by totiž naznačoval, že klást otázky nepříjemné vládě a establishmentu vůbec je výzva k nenávisti.  Celý text zde...

Svědomí (Jaroslav Šesták)

Měl jsem štěstí, že jsem před čtyřiceti léty měl šéfa, Arnošta, který jako jediný z rozsáhlé židovské rodiny přežil nacistickou genocidu. Zážitky z koncentráku se ale staly jeho prokletím. Podle vzájemného vztahu lidí v tak krutých podmínkách se naučil lidi třídit a vyznačovat jejich charakteristiky, což úspěšně aplikoval i v pozdějším civilním životě. Ten největší hajzl, co kradl druhým chleba, aby sám přežil, ve skutečnosti koncentrák nepřežil a kdo donášel, aby získal úlevy či pomyslné povýšení, dopadl obdobně. V tak nedemokratické společnosti koncentráku prostě zlosyn neměl na život právo, protože mezi vězni bylo místo jen pro slušné lidi, stejně tak jako se to sluší a patří v každé slušné společnosti.  Celý text zde...

Aktualizace 2.11.2016:

Zaujalo nás jinde:

Co jsem na hradě nemohl říci (Petr Robejšek)

Vyznamenaní nedostanou příležitost pronést pár slov. Kdybych takovou možnost měl, tak bych připomenul několik samozřejmostí.

Zdá se mi totiž, že se část politické třídy nikdy nesmířila s tím, že prezidentem je Miloš Zeman. To však hraničí s nepochopením podstaty demokracie. Demokraté se poznají podle toho, že respektují i ta rozhodnutí, která jim nevyhovují. Vědí totiž, že se demokracie nezhroutí, když se neprosadí můj názor. Naopak posílí, když přesto ctím rozhodnutí většiny.

Mnozí, na obou stranách barikády ale zřejmě považují demokracii za stroj na „správná“ rozhodnutí. Za „správné“ považují to, co si myslí oni a jejich přátelé. Naše představy o dobru či správnosti jsou však zkreslené. Jednak obecnou lidskou nevědomostí, která se nezastaví ani před profesorem nebo redaktorem, ale hlavně našimi vlastními zájmy. Bohužel se však těm, kteří se považují za elitu, mnohdy nedostává toho, co skutečnou elitu vyznačuje, totiž pokory.  Celý text zde...

Jaká je naše historická kontinuita a čeho si vážíme (Zdeněk Zbořil)

Podle médií se jednalo o jedny z nejdramatičtějších oslav státního svátku vzniku republiky. Přitom ale oslavující mluvili o Československé republice velmi málo. Je to mimo jiné proto, že mezi politickou reprezentací je již příliš mnoho lidí, kteří se přímo podíleli na rozbití Československa. Říkejme však raději, že se jim jednalo o rozdělení, a to o rozluku proti vůli občanů.

Mezi politiky a politickými komentátory je řada lidí, kteří neúnavně zpochybňovali a zpochybňují legitimitu a oprávněnost Československé republiky v dějinách naší země. Je pozoruhodné, že právě mnozí pořadatelé vzdoruoslavy republiky jsou zároveň těmi, kteří neustále a neúnavně pochybovali o samostatnosti Československa.  Celý text zde...

My do Humanistánu nepatříme! (Josef Zbořil)

...Zvonit klíči a podepisovat petice nestačí! My do Humanistánu nepatříme! Chtěli jsme Evropanství Evropanů, ne EUro-panství EUro-pánů. Povznesme se nad všední politické rozepře a chraňme společně hodnotu mnohem vyšší, svobodný charakter státu.

Vážení spoluobčané, nemlčme a braňme se.  Celý text zde...

Aktualizace 26.10.2016:

Zveme Vás na komentovanou procházku po stopách paraskupiny ANTHROPOID v Plzni

Akce se uskuteční dne 5. 11. 2016. Sraz účastníků je na Hlavním nádraží v Plzni u pamětní desky popravených železničářů v 10:35.

Navštívíme místa, kam přišli parašutisté z ANTHROPOIDu druhý den po svém příchodu do protektorátu a kam se vrátili v dubnu roku 1942, aby se zde zúčastnili příprav na bombardování Škodových závodů.

Trasa procházky bude po celé Plzni a z jednoho zastavení na druhé se budeme přepravovat místní městskou dopravou. Je tedy potřeba počítat s nákladem asi 60 Kč na celodenní jízdenku. Procházka zabere cca 3 hodiny.

Každý účastník procházky je povinen se nahlásit do 31. 10. 2016 na mailovou adresu organizátora. Účastník procházky dostane vytištěný text s příběhem hlavních dvou aktérů plzeňského pobytu ANTHROPOIDu v Plzni, který bude rozdáván na začátku procházky za úhradu 85 Kč. Procházka se uskuteční za každého počasí. Při větším zájmu může organizátor počet účastníků omezit.

Za organizátora Vlastislav Janík, mobil 737 283 305

Obrázky z demokratických stran (František Rozhoň)
...Teď ministr Herman, možná po vzoru Stanislava Grosse, zatáhl do politiky svého strýce a rozjel akci, kterou zástupce ombudsmanky S. Křeček okomentoval „Rozvrat republiky úspěšně pokračuje. Budete odděleně slavit státní svátky, pak i oddělené státní pohřby a oddělené zvláštní volby a nakonec si rozdělíte i území? To historie tohoto státu v žádném okamžiku našich složitých dějin nepamatuje.“ Křeček oligarchy vyzval „Prosím, nechte toho!“, ale oni toho nenechali. A já se ptám, proč chtějí Herman a další ocenit Jiřího Bradyho až teď. Neocenili ho rezortními vyznamenáními, nenavrhli ho k ocenění Havlovi, Klausovi, nevadilo jim v minulých dvou letech už za Zemana, že Brady nominaci neproměnil v metál. Je zde podezření, že stařec Brady byl letos zneužit v další kampani proti prezidentu, proto tento obrázek z demokratických stran u mne vzbuzuje odpor na kvadrát. Co dělat, aby podobné obrázky začaly z Česka mizet?
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Otázka: „Dočká se obrození probuzení?“, je znovu aktuální (Stanislava Kučerová)

Bez úvahy o probuzení a obrození národa nelze hovořit o našich novodobých dějinách… Milan Kundera kdysi napsal, že se národy likvidují tak, že se jim nejdříve vezme paměť. Zničí se jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzdělanost, vymyslí jinou historii...

Nedovolme to. Bez odkazu předků a bez vlastní sebeúcty bychom přestali existovat. Nechceme se přece proměnit v nevědomý, neodpovědný, manipulovatelný dav.  Celý text zde...

Vstali noví „teroristé“ (Lukáš Kovanda)

Počty státních zaměstnanců rostou a rostou… Frustrace z otylosti českého veřejného sektoru byla dobře patrná minulý týden na konferenci Prague Capital Market Summit… Byznysmeni, bankéři či ekonomové se tam celkem vzácně plně shodovali na jednom: státní sektor svým objemem a regulacemi dusí sektoru soukromý, zabíjí jeho investiční aktivitu a v důsledku tedy podrývá růst produktivity a zavádění inovativních postupů. Jeden ze zkušených tuzemských bankéřů neváhal použít výraz „byrokratický teror“. Vlády prý vyluxovaly desítky tisíc kvalifikovaných lidí do úřadů, ti pak chybí v produktivní ekonomice a vymýšlejí právě regulační teror.  Celý text zde...

Hrad v obležení & Run na Zemana (David Martinek)

Je jisté, že run přijít musel, je to stejně nevyhnutelné jako dlouhá a škaredá zima před námi. Je třeba Miloše Zemana dehonestovat, zničit, udělat z něj opici, lháře a podvodníka. Nechutně, drsně, tak jak to bývá. Ok. Ale řekněme si tohle...

Miloš Zeman udělal pro tuhle zemi jednu úžasnou věc. On dal naději lidem, kteří jsou životem odsouzení k práci, spotřebě, přežívání. Naději, že by mohlo být lépe. Že se jich někdo zastává, někdo za ně mluví a někdo se jim snaží pomoci. Jde o sociálně slabší lidi, důchodce, dělníky, proletariát a prekariát, městskou chudinu, nezaměstnané, opuštěné a staré lidi, maminy s dětmi, učitelky, úředníky, prodavačky, živnostníky... Miloš Zeman tohle dělá. Mění optiku společnosti.  Celý text zde...

Aktualizace 19.10.2016:

K uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE, INTRANSITIVE a TIN zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v koncentračním táboře Mauthausen bude v sobotu 22. 10. 2014 od 12 hodin kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě složit zádušní mši za tyto popravené.

Kdo půjde na mši, může si dát na rameno černou stužku, vystoupit na zastávce Pražský hrad, jít přes most nad Jelením příkopem a u vstupu do areálu Hradu sloužícímu vojákovi říci, že jde na rekviem do katedrály, pak bude vpuštěn bez fronty.

Po mši v 15 hodin budou pak na domech ve Vysočanech v ulici Na Břehu 15, Zákostelní 666, Kolbenova 16, kde žili manželé Piskáčkovi, Smržovi a Khodlovi, jedni z prvních ubytovatelů parašutistu ze skupiny ANTHROPID, odhaleny pamětní desky.

Zveme Vás na komentovanou procházku po stopách paraskupiny ANTHROPOID v Plzni

Akce se uskuteční dne 5. 11. 2016. Sraz účastníků je na Hlavním nádraží v Plzni u pamětní desky popravených železničářů v 10:35.

Navštívíme místa, kam přišli parašutisté z ANTHROPOIDu druhý den po svém příchodu do protektorátu a kam se vrátili v dubnu roku 1942, aby se zde zúčastnili příprav na bombardování Škodových závodů.

Trasa procházky bude po celé Plzni a z jednoho zastavení na druhé se budeme přepravovat místní městskou dopravou. Je tedy potřeba počítat s nákladem asi 60 Kč na celodenní jízdenku. Procházka zabere cca 3 hodiny.

Každý účastník procházky je povinen se nahlásit do 31. 10. 2016 na mailovou adresu organizátora. Účastník procházky dostane vytištěný text s příběhem hlavních dvou aktérů plzeňského pobytu ANTHROPOIDu v Plzni, který bude rozdáván na začátku procházky za úhradu 85 Kč. Procházka se uskuteční za každého počasí. Při větším zájmu může organizátor počet účastníků omezit.

Za organizátora Vlastislav Janík, mobil 737 283 305

Zaujalo nás jinde:

Sucho, nebo kalení vody? (Jaroslav Jirát)

Nejméně půl roku nás média masírují zprávami o nedostatku vody a hrozícím suchu v budoucnosti... Intenzita propagandy připomíná alarmistickou hysterii kolem skleníkových plynů. Tehdy soustředěné vyhrožování ekologistů nakonec zbláznilo veřejnost do té míry, že přijala obří nesmysly jako větrné elektrárny nebo fotovoltaické zdroje...

Renáta Kadlecová z České geologické služby v říjnovém čísle časopisu Vesmír uvádí: „Naši předchůdci hodnotili zdroje a zásoby podzemních vod v Čechách naposledy před více než dvaceti lety. V období 2010 až 2016 jsme na ně navázali. Zjistili jsme, že obě hodnocená období jsou srážkově více méně stejná. ... Výsledkem je zjištění, že ve většině sledovaných míst je podzemní vody dostatek. ...

Sucho tedy nehrozí, zato kalení vody vesele probíhá. Někdo tady lže a kdo lže, ten krade.  Celý text zde...

Ozbrojené drony: Neviditelná forma věčné války (Martin Rychlík)

Existují „divoké“ části světa, kde si mohou dělat cokoliv – drony s raketami. Stačí, aby se mocnosti rozhodly, že je v jejich zájmu eliminovat kohokoliv... „piloti“, jichž má US Air Force už mírně více než běžných pilotů v kombinéze a za kniplem na obloze – v roce 2012 to ještě bylo půl na půl...

Pokud je válka duelem, kde jsou zranitelné obě strany, pak už dronové válčení válkou není. Je tak asymetrické, nesouměrné, že spíše připomíná lov...

Zprávy novinářů či humanitárních pracovníků ze „třetího světa“, z oněch jakýchsi „primitivních oblastí“, které nemají letectvo, aby se s pomalu létajícími stroji vypořádaly, dokládají, že nenadálá, neohlášená smrt z nebes vede tamní obyvatele k chronickému stresu... existují jasné důkazy, že nasazení dronů a jejich útoky vzbuzují masový odpor (míněno proti USA). Je také doloženo, jak tyto důvody pomáhají al-Káidě a dalším v nabírání rekrutů.“  Celý text zde...

Obnova demokracie? Slušivá zástěrka.

Západoněmecké ministerstvo spravedlnosti po válce vedli nacisté..“, hlásá titulek článku na Novinkách.cz. A právě tento článek mě zaujal, neboť je třeba ho důkladně doplnit fakty, aby nevznikla jakási vštípená představa nebo snad i účelová propaganda, že nacisté vedli tento úřad jenom a právě proto, aby diskriminovali homosexuály a jiné menšiny.

Po válce prý v Německu chyběli zkušení odborníci, kteří by vybudovali její justiční systém a proto zůstali nacisté v mnoha úřadech, píše se ve článku. Také mě zaujala věta, že ministerstvo obnovovalo po válce demokratický právní řád. A toto je lež. Fakta hovoří jinak. Žádný demokratický právní řád nikdo neobnovoval a ani to nebylo v tehdejším zájmu. Citujme prohlášení státní rady z 21. června 1968: „Západní Německo nemá žádnou lidem demokraticky schválenou ústavu. Takzvaný základní zákon vypracovaly okupační orgány USA, představitelé zájmu kapitálu jej přijali a vnutili lidu západního Německa aniž se jej ptali na souhlas. Avšak i tento základní zákon orientovaný na autoritativní režim současná koaliční vláda z Bonnu zdeformovala nouzovými zákony. Tyto nouzové zákony, jež slouží přípravě více či méně nacisticky zabarvené nouzové diktatury představitelů zájmů monopolního kapitálu a militaristů, vypracoval okruh osob, které spolupracovaly už na Hitlerových zmocňovacích zákonech diktatury a války v Německé říši v okupované cizině.“

Potlačování každé skutečné vnitřní opozice ukázalo i to, jak obrovský vliv má tajná služba na veškerý život státu a společnosti v Německu.  Celý text zde...

Aktualizace 12.10.2016:

Politika ve stylu retro
•  26.8.1896 se narodil pozdější legionář, hrdina protinacistického odboje a generál in memoriam Josef Vladimír Mašín. 26.8.2016 byla v Roudnici nad Labem na domě č.p. 45 za vojenských poct odhalena deska připomínající, že zde Mašín bydlel jako student. Budoucí hrdina se zde jako kluk z vesnice (Lošany u Kolína) učil na „střední zemědělské“ či „hnojárně“, bychom řekli dnes.
•  Z vesnice, Dolních Vilémovic na Vysočině, byl Jan Kubiš, původně čeledín, kočí a topič. Ze vsi Poluvsie u Rajeckých Teplic byl Jozef Gabčík. Kdo viděl dokument, jak se američtí specialisté chystali na dopadení Usámy bin Ládina, žasne, že naši „kluci z vesnice“ splnili svůj úkol jen po základní vojenské službě a krátkém výcviku v exilu.
•  Měli by hrdinové z vesnice bez „slavných“ předků dnes u nás šanci být váženými osobnostmi? Vždyť i Klub angažovaných nestraníků (KAN) při hledání prezidentského kandidáta oživuje bolševicko-nacistické praktiky posuzovat člověka i podle předků jeho i partnera, a to ve více generacích. Podle KAN vhodným kandidátem je i Karel Habsburský-Lotrinský.
 Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Evidence je předzvěstí represí (Václav Vlk)

Podléháme tlaku byrokracie, která chce jen rozšiřovat svou moc, vliv a pohodlí  Celý text zde...

Nic není zadarmo!

Tehdy v listopadu 1989 jsme chodili na demonstrace, abychom si vydobyli svobodu. Zejména svobodu slova, shromažďování, nedotknutelnost obydlí a dá se říct, že veškerou svobodu, která nám v socialismu chyběla či byla odpírána. Rok 1990 se zdál být už krásný, svobodný a mohli jsme říkat, co jsme chtěli, aniž by nás soused nebo jakoby „kamarád“ udal orgánům činným v trestním řízení...

A nyní, 27 let po tzv. Sametové revoluci za svobodu, se udavači srocují do různých neziskovek, které jsou placené vládou. A dokonce sama vláda přichází s projekty, které udavačství podporují a dokonce odměňují.  Celý text zde...

Evropa potřebuje svou realistickou minulost (Walter Russell Mead)
...EU však dnes nemá potíže, protože její vůdci jsou "příliš evropští". Evropská unie má problémy, protože její vedení není dostatečně evropské. Je čas, aby se kontinent vrátil k tradici realistické politiky, která v první řadě vedla ke vzniku dnešní moderní unie.

Je dnes snadné zapomenout, jak tvrdohlaví ve skutečnosti byli původní architekti evropského poválečného úsilí o integraci. Charles de Gaulle z Francie, Konrad Adenauer ze západního Německa a Alcide De Gasperi z Itálie byli konzervativní nacionalisté, jejichž vize pro Evropu odrážela hořké zkušenosti dvou světových válek a neúspěšného míru.  Celý text zde...

Aktualizace 5.10.2016:

Václav Havel, Ústřední výbor a Rudé právo (František Rozhoň)

Letos 5.října by se dožil osmdesáti let Václav Havel. Reklamu mu dlouho dělalo Rudé právo především tím, že mu dávalo nálepku samozvance a ztroskotance jen proto, že zveřejňoval něco jiného, než přál si Ústřední výbor Strany. Rudé právo mu také gratulovalo k narozeninám, jen v gratulaci k Havlově fotce dalo jméno F. Vaňka, postavy z Havlovy hry. Časem se role vyměnily. Ti, kteří ho nálepkovali jako ztroskotance, sami dostali nálepku ztroskotanců a leckdo je stále chce zakázat. Zato Havel se občas zachoval jako dříve Ústřední výbor  Celý text zde...

Otevřený dopis Ctirada Mašína dávnému spolužáku Václavu Havlovi

Ctirad Mašín s bratrem Josefem i o několik let mladší Václav Havel studovali na Koleji krále Jiřího z Poděbrad, zřízené podle anglických soukromých škol Etonu a Harrowu. Čtenář knihy Barbary Masin "Odkaz" jistě zaregistroval vzpomínky, že "po puči v roce 1948 byl Václav Havel jedním z prvních ve škole, který nosil modrou svazáckou košili s odznakem SČM... Nemá páteř". V roce 1996, padesát let po založení Koleje krále Jiřího z Poděbrad, napsal Ctirad Mašín otevřený dopis Václavu Havlovi, tehdy prezidentu České republiky.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Pozvánka do KT Mauthausen

U příležitosti 74. výročí heydrichiády Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE, INTRANSITIVE a TIN zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v KT Mauthausen.

Termín zájezdu je stanoven na pondělí 24. 10. 2015. Odjezd je naplánován jako v minulých letech v 6:30 poblíž úřadu Městské části Prahy 4 a Polikliniky (stanice metra – parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca po 19 hodině.

Program zájezdu: pietní vzpomínka spojená s bohoslužbou a následnou prohlídkou tzv. Bunkru a táborového areálu.

Cena zájezdu 500 Kč. Cenu je třeba uhradit do 15. října na účet 2700523733/2010 s označením jména plátce. V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.

Zaujalo nás jinde:

Aktivista a podnikatel, který se rozešel s "kavárnou": Loňská migrace byl promyšlený plán. Cílem je fašismus, hrají nám divadlo o svobodě a demokracii
...S pojmem „západní hodnoty“ mám trochu potíž... naše společnost vyrostla díky dvou motorům - tržní ekonomice a přirozenému právu, realizovanému zastupitelskou demokracií. Oba motory, které „naskočily“ nástupem novověku, vytvořily podmínky zajišťující lidem možnost růstu, budování rodin, firem, a do té doby nevídaný blahobyt a využívání získaných svobod. Dnes jsou oba motory v rozkladu a disfunkční. Dovolím si tvrdit, že tento rozklad je způsoben vlivem nejrůznějších škodlivých ideologií... Ty umožnily znefunkčnit společenské kontrolní mechanismy, které mají zabránit tomu, aby ekonomická moc ovládla moc politickou...

Ctím tedy pouze hodnoty tradičního britského liberalismu: osobní, politické, ekonomické a náboženské svobody v původním významu tj. ve smyslu svobody od něčeho (tzv. negativní svoboda -nechat žít, nevnucovat), kde stát plní především ochrannou roli. Svoboda pozitivní (k něčemu) je už fakticky uplatněním moci, která musí být ze zřejmých důvodů regulována: „Tvoje svoboda končí na špičce mého nosu“. Odtud bychom se měli odpíchnout při diskuzích, jak znovu a lépe.  Celý text zde...

Politická korektnost: Oficiální „doktrína“ na zastírání pravdy
...Text se snaží vymezit pojem „politické korektnosti“, tak aby byl uchopitelný a zařaditelný pro další zkoumání. Co je tedy podle autorů textu „politická korektnost“?

„Politickou korektnost je třeba chápat komplexně jako jednu z forem politicky motivovaných zásahů do jazyka, jako úsilí dosáhnout politických a sociálních změn prostřednictvím změn jazykových a kulturních. A především – což se vyjevuje stále zřetelněji – jako oficiální tlak na zastírání pravdy.“  Celý text zde...

Ďáblova setba (Jan Vítek)

Je to mýtus a Evropa na něj doplatí, řekl muž, který šel vedle mne. Byl obrovitý, měřil bezmála dva metry. Jmenoval se John Kenneth Galbraith, byl světoznámým ekonomem a jeho dílo se dodnes považuje za nejvlivnější po Keynesovi. Tehdy na procházce kolem ženevského jezera jsme mluvili o přílivu migrantů. Němci jim říkali „Gastarbeiter“, protože podle jedině správného myšlení doby měli přijít, udělat únavnou, špatně placenou práci, a pak se vrátit odkud přišli. Tahle teorie by mohla vyjít v ideálním světě, pokračoval Galbraith. Ve skutečném světě to dopadne zcela jinak. Turci se v Německu usadí, přivedou rodiny a příbuzné a vytvoří diaspory. Totéž se stane s Araby ve Francii. A bude zaseto na dlouhodobé sociální a politické problémy. Vzpomínku, zasutou téměř čtyřicetiletou lavinou času, vyvolala zběžná četba prohlášení o uprchlících a migrantech, které přijalo zářijové Valné shromáždění OSN v New Yorku.  Celý text zde...

Aktualizace 28.9.2016:

Zaujalo nás jinde:

Den státnosti – 28. září nebo 28. říjen? (Stanislava Kučerová)

Strůjci neomluvitelného historického zločinu, kterým bylo rozbití společného státu Čechů a Slováků r.1992, přiřkli zbytkové České republice jako den státnosti 28.září – den památky sv. Václava. Státností míníme vědomí původu a smyslu státu, jeho osobitosti a jeho zaměřenosti. Právem se tedy ptáme, čím uvedený světec k ustavení naší státnosti přispěl? Pokusme se určit jeho místo v dějinách nejstaršího českého státu koncem 9. a v 10.století.  Celý text zde...

Vlastenecké desatero (Martin Koller)

Letošní volby nejsou o nějaké pravici či levici, ale o vlastencích na jedné straně a těch, kteří ztratili či prodali čest a odhodili vlast a národ, pokud se k českému národy kdy počítali na straně druhé...

Osobně vnímám jako vlastence všechny, kteří brání tuto zemi a nechtějí zde cizáckou totalitu. Je lhostejné, zda tito vlastenci jsou Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Vietnamci, Židé, Řekové, Rusové, Ukrajinci, Maďaři či Romové.

Jako české vlastence lze chápat všechny, kteří uznávají a prosazují univerzální historií prověřené civilizační hodnoty jako vlast, národ, rodina, čest, spravedlnost, pravda, úcta k poctivé práci a práci pro většinu, úcta k předkům, znalostem a zkušenostem, podporu potřebným, trestání zločinců a sociálních parazitů. Prosazují všelidové referendum jako nejvyšší a všeobecně závazný politický akt, jako svůj nezastupitelný podíl na moci a rozhodování o budoucnosti z hlediska všech mezinárodních a dalších důležitých otázek a problémů.  Celý text zde...

Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných lidí...
...„Evropská unie musí plnit základní princip, kterým je subsidiarita, a až poté solidarita. Ona nemůže zasahovat do věcí. Když jsme byli v Krakově na setkání s papežem, tak jednotlivé národy měly svou vlajku státní nebo regionální. Nikdo tam nenesl vlajku Evropské unie,“ řekl Duka.

„Když uděláme určitou vzpouru slušných a rozumných lidí, můžeme dojít k potřebné reformě. Situace současné Evropy k tomu spěje. Vidíme, že velká část orgánů EU nerespektovala autonomii a suverenitu jednotlivých zemí a šly cestou sociálního inženýrství. To je podle mě cesta do záhuby,“ řekl Duka.  Celý text zde...

Sonda do německé mysli aneb Desatero přikázání migrantových (Luděk Frýbort)

Musím ocenit bezvýhradnou oddanost, s níž týdeník Respekt hájí slova a skutky paní Angely Merkel v těch uprchlických patáliích; taková se po roce zkušeností už stěží najde i v samotném Německu. Za příklad mohou sloužit dva články 36. čísla, v nichž pan Tomáš Lindner předestřel českému čtenářstvu takovou sbírku jednostranností i pravého korektnostního šmajchlířství...

...vyjmenuji ze své vlastní uprchlické zkušenosti desatero přikázání, jichž by ve vlastním zájmu měl dbát každý, kdo hledá útulek v cizí zemi.  Celý text zde...

Aktualizace 21.9.2016:

Považuji odpor bratří Mašínů za přiměřený (František Rozhoň)
...Tak jako jejich otec i Radek s Pepou chtěli bránit svobodu lidu jako příslušníci armády. Jako jejich otci ani Radkovi s Pepou to nebylo dovoleno. Nastala situace, která je OK i dle britského právníka H. Shawcrosse: Okamžik, kdy muž musí odmítnout svého vůdce, nastává, pokud musí uposlechnout své svědomí. Jako jejich otec i Radek s Pepou zahájili odboj proti nepříteli, který byl u moci v jejich vlastní zemi a dusil zde svobodu lidu.

V jejich odbojových akcích několik jedinců ze strany nepřátelské přišlo o život. Mašínové je přemohli, protože byli lépe připraveni a navíc přesvědčeni, že pravda i právo je na jejich straně. Sami komunisté je pomohli připravit a vštípili jim zásadu, která se před bojem vždy vštěpuje vojákům „zabij, nebo buď zabit“; o správnosti jejich věci je přesvědčovala Svobodná Evropa.  Celý text zde...

Tři králové, nebo Marie Terezie ?

Petice za instalaci sochy hrdinům odboje na pražském Prašném mostě  Celý text petice zde...

Zaujalo nás jinde:

Žádejme na politicích jejich 100% kontrolu tak, jako je zavedli zavedli pro nás (Jiří Císař)

V posledním čase jsme svědky a bohužel hlavně účastníky zcela nových typů státních kontrol. Jedná se o stoprocentní kontrolu občanů, daňových poplatníků, řidičů. Proč bychom my tedy nemohli stejně kontrolovat politiky?  Celý text zde...

O lidském spiknutí proti pravdě (Milan Glaser)

„Ne-li v minulosti, pak dnes lze s jistotou oprávněně konstatovat, že historie působí dojmem lidského spiknutí proti pravdě. V obsáhlých svazcích i čtivých románech, na stránkách novin i na divadelních jevištích se spřádá lež. Mnozí lidé chtějí, aby sama dějinná paměť nesla vinu za očerňování, kterého se dopouštějí“ – tato slova napsal papež Lev XIII. v dopise kardinálům 18. srpna roku 1883 (Saepenumero considerantes). Po víc jak sto třiceti letech, po zkušenostech z totalitních režimů, při pohledu na soudobé sofistikované komunikační techniky a režim utajování, jež je nezbytnou součástí takzvané otevřené společnosti, je zřejmé, že uvedené papežovo hodnocení mělo i prorocký rozměr. Situace je totiž mnohem komplikovanější než byla v předminulém století.  Celý text zde...

Jsou Cesi blazni a nebo komunisti?

Unie bezpečnostních složek si dnes připomněla 65 let od zastřelení strážmistra Oldřicha Kašíka..., kterého zastřelil Josef Mašín 13. září 1951 při přepadu služebny SNB v Chlumci nad Cidlinou, kde se spolu se svým bratrem snažil získat pro odbojovou činnost zbraně... Historik Prokop Tomek pak uvádí, že Kašík byl "věřící a podle dokumentů i velmi slušný člověk"... zpráva rozhlasu nezmiňuje dobový kontext (komunistický teror, který již v té době přinesl desítky popravených, desetitisíce exulantů, vyvlastněné majetky tisíců osob atd.). Na jaké tradice Unie bezpečnostních složek navazuje?  Celý text zde...

Aktualizace 14.9.2016:

Lup na dobročinné účely (František Rozhoň)
...Že „humanitární bombardování“ dostalo příbuzného v podobě „humanitární loupeže“, napadlo mi při čtení listu Metro z úterý třináctého září. Umělecká skupina Ztohoven, jejíž členové jako organizovaná skupina odcizili z nepřístupných prostor Pražského hradu prezidentskou standartu a zůstali bez trestu, ač se to jeví jako loupež a za tu bývala sazba 5-12 let, podle Metra dala část té standarty do dobročinné aukce, kterou pořádá nezisková organizace Diakonie ČCE.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Hloupá masa a majitelé pravdy (Petr Robejšek)
Existuje mnoho způsobů, jak někteří intelektuálové nepřímo říkají, že obyčejní lidé jsou hlupáci. Debata o referendu je v tomto ohledu bezednou studnicí sporných argumentů.  Celý text zde...

Babice 1951 – potřetí (Rostislav Janošík)
...Letošní 65. výročí tragédie v Babicích příliš neupoutalo pozornost našich sdělovacích prostředků. Možná to bylo tím, že se jedná pouze o tzv. půlkulaté výročí. Více než to zaujal fakt, že historik Michal Stehlík vydal knihu s názvem „Babické vraždy 1951“...

To, co je na Stehlíkově knize zarážející, je fakt, že přijal terminologii komunistických manipulátorů s naší poválečnou historií: „vrahové z Babic“ či „babické vraždy“. Že by se i on nechal ovlivnit Sequensovým seriálem o majoru Zemanovi?  Celý text zde...

12. září (Václav Klaus ml.)

Američané mají významný den 11. září, ale to bylo včera. Dnes je dvanáctého. K tomuto datu máme českou historii a také to není radostná vzpomínka. Před 78 lety, 12. září 1938 večer pronesl v Norimberku na sjezdu NSDAP Adolf Hitler velmi útočný projev na adresu prezidenta Beneše a Československa...

Německé obyvatelstvo v českém pohraničí reagovalo okamžitě. Bylo zahájeno spontánní povstání proti českým úřadům. Vybíjeny české obchody. Došlo k útokům na četnické a finanční služebny a na početně velmi slabá družstva SOS (Stráže obrany státu). Rozhořel se krvavý zápas, který zasáhl desítky větších měst a nespočet obcí.

Mezinárodní ohlas získal útok na policejní stanici v Habartově (Sokolovsko) díky anglickému dopisovateli Morellovi a jeho knize Viděl jsem ukřižování... Proč si 12. září a následné události připomínat?  Celý text zde...

Slovenský Konzervatívny občasník RENESANCIA

Srpnové číslo text zde...

Aktualizace 7.9.2016:

Dějí se věci nám starším známé (František Rozhoň)

Jisté podobnosti dění předlistopadého a dnešního (příklad zde) vedou k tomu, že už se u nás ozývá, že už zase žijeme v totalitě.  Z Německa píše podobně L. Fýbort, že chybou paní kancléřky bylo, že si bystře osvojila demokratickou ceremonii, ne však demokratického ducha, jímž zůstala tkvět ve své dederonské minulosti, v představě, že vrchnost – byť i demokratická – se na něčem usnese a poslušný občánek to automaticky přijme. To se může dít, neb před dvaceti sedmi lety jsme zapomněli na slova prvních československých prezidentů. Na slova Masarykova, že k demokracii je třeba mít i demokraty, a na přesvědčení Benešovo, že demokracie je spoluvláda odlišných skupin, a kdo ji chápe jako boj, nutně považuje za normální i autoritářskou vládu.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Ideologická nalejvárna pro děti (Václav Klaus ml.)
...Snaha udělat ze škol ideologickou nalejvárnu pro děti a mládež – to není, že slyším trávu růst, nebo že trend je takový nebo makový. Současní vládci rezortu, dle pokynů svých evropských a neziskových „nadřízených“ do toho jdou skutečně prsama. Nedávno vydala Česká školní inspekce materiál, který popisuje implementaci „Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech“. Tyhlety nadpředměty se odborně nazývají (teda odborně ne, nazývají se tak hatmatilkou Rámcových vzdělávacích programů) „průřezová témata“. A tyto musí školy začlenit do různých předmětů, pak se to zkouší u maturit, je z toho středoškolská „odborná“ činnost...  Celý text zde...

Připomínka k 4. září aneb Kádrový profil jedné dámy (Luděk Frýbort)

Kouknu na kalendář a helemese, my máme čtvrtého září. Kdyby si někdo hned nevzpomněl, jak významné výročí připadá na ten den, napomohu jeho paměti: přesně vloni, čtvrtého září 2015, otevřela paní kancléřka Angela Merkel za doprovodu mezitím už legendární věty Wir schaffen das (my to dokážeme) stavidla nekontrolovanému přílivu běženců ze všech koutů Blízkého i neblízkého východu a severní Afriky. Čímž, jak už dnes nelze přehlédnout ani zamluvit, zadělala Německu na kolosální malér, a nejen jemu. Co ji k tomu vedlo?  Celý text zde...

Kočí vs. Kombajnér (Zbyněk Petráček)

Zaregistrovali jste, že uplynulo 120 let od narození generála Josefa Mašína? Odbojáře Mašína z legendární skupiny Tři králové (nacisty popraveného) a otce známých sourozenců Mašínových? Asi těžko. Mašín je široce znám jako národní hrdina, leč data v hlavě nikdo nenosí, že. Ale zaregistrovali to v Roudnici nad Labem, kde Mašínovi odhalili pamětní desku. Proč právě v Roudnici, když Mašín se narodil na statku v Lošanech u Kolína? Inu proto, že v Roudnici studoval na Královské české zemské škole hospodářské. Není to žádný objev. Ale stejně si stojí za to připomenout, že budoucí slavný voják, protinacistický odbojář a národní hrdina byl de facto klukem z vesnice. I proto studoval „střední zemědělskou“ (či „hnojárnu“), jak bychom řekli dnes.

Nebyl v tom sám. Kluky z vesnice byli i jiní národní hrdinové Celý text zde...

Aktualizace 31.8.2016:

Duch křižáckých tažení a předseda ODS (František Rozhoň)

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) přišel s teorií, že zlo není nutné, ale má kořeny ve struktuře lidské společnosti. Od té doby manipulátoři prodchnutí fanatickým duchem křižáckých tažení, kteří chtějí jiné lidi bít, tvrdí, že společnost očišťují od zla. Takových zdůvodňujících teorií bylo a je hodně.  Celý text zde...

Po stopách paraskupiny CHALK

Zveme Vás na cyklistickou komentovanou vyjížďku po stopách paraskupiny CHALK. Akce se uskuteční v sobotu 10. 9. 2016 a sraz účastníků je u kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrašticích 49.5769422N, 14.0717922E v 10:35.

Navštívíme místa, odkud vysílal radista CHALKu František Nedělka, kde parašutisté navázali první kontakt s domácím obyvatelstvem, které jim poskytlo pomoc a vypravíme se i do míst, kde došlo k přestřelce mezi Vladimírem Hauptvogelem a členy jednotky Waffen SS.

Trasa projížďky je dlouhá cca 15 km, je vhodná jen pro cyklisty, a zabere cca 3 hodiny. Každý účastník projížďky je povinen se přihlásit do 31. 8. 2016 na mailové adrese uvedené níže, a na začátku projížďky dostane tištěného průvodce po navštívených místech za úhradu 50 Kč. Projížďka se uskuteční za každého počasí a při větším zájmu může organizátor počet účastníků omezit.

Za organizátora Vlastislav Janík (janik@seznam.cz, mobil 737 283 305)

Zaujalo nás jinde:

Chocholoušek 2016 edition (D-FENS)

Před časem došlo k politováníhodné události, kdy nějaká pomatená transsexuálka zabodla nic netušící oběť na Andělu v Tescu nožem, který si bez zaplacení vyzvedla bezprostředně před činem tamtéž. Tomu předcházel jiný incident, kdy stejný babochlap někde v kavárně na hajzlu napadl jinou ženu, nadával jí a pokoušel se jí uškrtit tričkem. Dostavila se policejní hlídka, která jí/mu dala dýchnout a odvezla jí/ho do cvokárny, kde se léčil(a). Tuto léčbu však nenařídil soud, o propuštění babochlapa proto rozhodovali pouze cvokaři. Žádné trestní obvinění v souvislosti se škrcením nepadlo, stejně tak návrh na vazbu, babochlap byl tedy na svobodě zcela legálně. Postup cvokařů se mi podle dostupných informací jevil lege artis, což se ale nedá říct o tom, co dělala nebo nedělala policie.  Celý text zde...

Informace a dezinformace o Sýrii
Aleppo. Před pěti dny obletěla západní média fotografie zakrváceného pětiletého Omrana Daqneeshe, sedícího na židli pomerančové barvy v nemocniční ambulanci ve východním Aleppu.Fotografii doprovázelo v různých médiích také video. Moderátorku televize CNN dramatická scéna rozplakala. Ze záběrů je nicméně zřejmé, že dítě nepřinášejí ošetřovatelé, nýbrž příslušníci tzv. Bílých přilb, jak se přezdívá takzvaná Syrská civilní obrana (Syria Civil Defense), založená ve Velké Británii, a není neseno nejprve k nutnému ošetření, nýbrž k pózování před kamerou a fotografy. Zranění dítěte, jak dodávaly popisky zmíněné fotografie, mělo způsobit letecké bombardování (džihádisté letadla nemají). Kromě této manipulace vychází najevo ještě jeden detail. Podle agentury Associated Press byla jedna z fotografií dítěte pořízená jistým Mahmoudem Raslanem, který je vidět také na videu a jehož Facebooková stránka prozrazuje, že je členem teroristické skupiny Harakt Nour al-Din al-Zenki, jež má na svědomí četné krutosti a to také na dětech.  Celý text zde...

Když dva říkají totéž, nemusí to být totéž (Libor Popovský)

Při četbě knih a článků o islámu a arabském světě jsem narazil na několik poznatků, které demonstrují obrovské rozdíly v chápání světa mezi námi Evropany a muslimy. Níže uvedené příklady nám ukazují, že když dva lidé říkají totéž, nemusí to nutně totéž i znamenat.

Islámská kultura je naprosto odlišná od naší a vykládat si ji naší logikou a našimi pravidly je sebevražedná politika. Přesně to však my Evropané činíme.  Celý text zde...

Aktualizace 24.8.2016:

Zaujalo nás jinde:

Nová variace terorismu (Michaela Julišová)
.."Sluníčkáři" jsou de facto něco, jako novodobí teroristé. Jejich pojetí selektivního hypotetického dobra a humanity je v podstatě stejné, jako pojetí dobra islámských teroristů. Nic víc, než bezmezná nekritická oddanost ideologii a jediným pravým dogmatům. I islámští teroristé se domnívají, že konají správně a dobře a o svém konstruktu a modu operandi taktéž s nikým nediskutují...

Legitimní "lidová" základna fachidiotů, kteří jsou ovlivnění intenzivní mediálně šířenou propagandou, je spontánně anonymní a nepotřebuje žádné legitimace. Její apologetové dobrovolně dál rozšiřují doporučenou jednotnou dikci i nedotknutelné teze a fanaticky brání jejich domnělou oprávněnost. Tato sofistikovaná metodika je podstatně efektivnější, než primitivnější starší pokusy o získání veřejného souhlasu.  Celý text zde...

Osmašedesátníci (Luděk Frýbort)
...Všimněme si rovněž, že oficiálně hlásaný názor, jsa slabý v kramflecích, neoperuje argumenty, nýbrž opovržlivými nálepkami. To netřeba přejímat.

Neexistuje žádný populismus, tak pravím, existuje jen oprávněná obava občanské většiny ze ztráty vlastní identity ve své vlastní zemi. Neexistuje žádný rasismus, to by se s ním museli setkat i v Evropě žijící Japonci, Vietnamci a jiní takoví, avšak to se neděje. Neexistuje žádná xenofobie, to bych se s ní jakožto v Německu žijící Čech musel setkat i já sám. Neexistuje pravicový extremismus, to by se evropská společnost musela osmdesáti i více procenty skládat z pravicových extremistů, což jest nesmysl: jakýkoliv extremismus nepřesahuje hranici jednoho, nejvýš dvou procent; co nad to, není extremismus, nýbrž občanský názor, i když tak mnohý demokrat puncovaný má potíž tomu rozumět. A pravím, že ani žádná islamofobie neexistuje, jen vcelku pochopitelná nedůvěra k jistým móresům dítek Prorokových a nechuť dát si je zavléci do té naší notně bláznivé, nicméně dosud jakž takž svobodné a prosperující Evropy.   Celý text zde...

Udávám, udáváš, udáváme (Radomil Bábek)
...Všimněme si, že navrhovatelé zákona o ochraně udavačů necílí do vlastních řad. Pan Babiš nenavrhuje přísný postoj vůči těm, kteří zneužívají dotace, pan Sobotka nenabízí nástroj, jak trestat ty, kdo ignorují pravomocná rozhodnutí soudu, pan Dienstbier nehledá, jak postihovat ty, kdo neoprávněně utrácejí státní prostředky za podporu obskurních neziskovek. Ne, v jejich hledáčku jsou podnikatelé. Vládní politici nám říkají „já nic, já muzikant“ a snaží se žalovat na jiné.

Jde mi mráz po zádech, když si uvědomím, kam nás může zavléct vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Všechny totality měly své konfidenty. Nacisté, fašisté, komunisté. Je ovšem pravdou, že ani jedna totalita nepřišla na tak úžasnou věc, jako uzákonit udávání a chránit je zákonem. V tom je naše vláda jedinečná a velmi progresivní. A ještě má tu drzost vydávat to za dobro.

Takže si to shrňme: Pod záminkou boje proti korupci chce vláda zavést zákonem chráněné, motivované a podporované udávání. Vláda ignoruje fakt, že zdrojem korupce je státní správa, tedy ona sama a její lidé.   Celý text zde...

Aktualizace 17.8.2016:

Zaujalo nás jinde:

Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti (Dominik Duka)
… Jsem zastáncem dialogu… Kladu si ovšem otázku, jak chceme vést dialog s islámem či nevěřícími, když nedovedeme často vést dialog ani mezi sebou uvnitř církve. Namísto dialogu, poctivého hledání pravdy nálepkujeme protivníky jako blázny, vylučujeme je ze společenství slušných lidí a útočíme na jejich čest prostřednictvím pomluv. Chceme-li vyvrátit něčí názor, zničíme jeho nositele podobně, jak se to dělalo v nacistickém a komunistickém režimu. Ne, dnes sice už nepadají hlavy na popravišti ani nepadají mnohaleté soudní tresty, ale účinek je podobný: zničené životy našich bližních. Vzpomeňme jen na veřejně známá obvinění, která se za čas ukáží jako nepravdivá či neprůkazná, a na to, že přes osvobození a omluvy ti, kdo byli obviněni, ztratili část života.   Celý text zde...

Opojeni šílenstvím aneb Zamilovanost v ideologii (Jiří Bátěk)

Již v roce 1549 se La Boétie, francouzský právník a filozof, pozastavoval ve své knize Rozprava o dobrovolném otroctví nad tím, proč tolik lidí a měst či národů snáší vládu jediného tyrana, jenž se nemůže prokázat jinou mocí než tou, kterou mu sami tito lidé svěřili, jenž jim může ubližovat pouze v případě, že oni sami se mu raději podřídí, než aby se mu protivili.

Požadavek ve feudalismu, v diktatuře, či tzv. demokracii na lid byl a je prostý – poslušnost; lišily se jen prostředky s pomocníkem jménem strach. V diktatuře vyvolával strach teror se svými koncentračními tábory, v demokracii se přes média ovlivňuje veřejné mínění se snahou o jeden pohled na svět, společnost a smysl dějin či života. Je to diktát správného myšlení, a pokud člověk myslí jinak, je ocejchován jako zpátečník, rasista či xenofob.   Celý text zde...

Olympijská WADA (Zbyněk Fiala)

Přál bych sportovcům, aby dopingu ubylo. U státního sportu bývaly politické motivy podvádění, u komerčního velí prachy. Ale skutečně má být sport jen specifická živočišná výroba?...

Zbydou z olympiády jen cinknuté chemické přebory? Kdyby záleželo jen na orgánu, který má s dopingem bojovat, asi ano. Selektivní pokus o vyloučení ruských sportovců ze soutěží byl pouhou demonstrací síly Světové organizace proti dopingu WADA, nikoliv zásahem proti systematickému zneužívání mladých lidí toužících po úspěchu.   Celý text zde...

Hra na boha – vytvořme si novou civilizaci

Nadnárodní elity se nudí, mají vše, jejich technologie jsou čím dále více sofistikovanější a lidí je moc, co s tím? Řešení by bylo..   Celý text zde...

Aktualizace 10.8.2016:

Politika ve stylu retro
•  ...Jako před Sametem jsme svědky nesmiřitelného ideového sporu, tentokrát globalizace versus decentralizace.
•  Spor řeší Německo postaru. Začíná další etapu budování nové společnosti. Intenzivní tlak proti opozičním a alternativním projevům, týkající se všech oblastí života a obyvatel všeho věku od nejranějšího dětství“, se tentokrát nazývá „Strategie prevence extrémismu a podpory demokracie“.
•  Německý cíl upřesnil president Joachim Gauck „To, co vznikne na místě dnešního Německa, nebude mít společný původ ani společný vzhled, ani sdílený jazyk či kulturu – bude to společenství různých.“
•  K plánům „elit“ v červnu t.r. dodal Luděk Frýbort z Hannoveru, že to asi dopadne jinak a hůř. Společenství různých může vzniknout tam, kde při vší kulturní rozlišnosti jedna složka obyvatelstva uznává existenční nárok druhé. Frýbort předpověděl, že takto málem idylicky budoucnost vypadat nebude a ani nemůže, mj. proto, že existují společnosti přesvědčené o své absolutní nadřazenosti, o předurčenosti k opanování světa.
•  Vedoucí úlohy se po KSČ ujaly „elity“ a ožívá to, co V. Bělohradský nazývá starým elitářským odporem k demokracii.   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Ještě je to kapitalismus, nebo už jen byrokracie? (Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová)

Znáte kultovní film Vrtěti psem? Jeho podstatou je, že každého problému se dá zbavit tím, že se od něj dostatečně rafinovaně odvede pozornost. Ukážu vám, jak tohle umění evropské „elity“ ovládly do dokonalosti.   Celý text zde...

Německo: Navrženy nové výhody pro uprchlíky. To zde ještě nebylo
...Spolková antidiskriminační agentura (AGG) je přesvědčena, že by měl být po deseti letech existence reformován zákon o rovném zacházení, který by řešil postavení přistěhovalců na trhu práce. Jedním z navrhovaných řešení by podle AGG mohlo být přijetí kvót, které by konkrétně určovaly, jaké zastoupení by měli mít přistěhovalci v německých firmách. Šlo by tak o obdobu zákona přijatého Bundestagem v loňském roce, podle kterého musí být ve vedení firem s více než 500 zaměstnanci aspoň 30 % žen.   Celý text zde...

After brexit (Tomáš Macháček)

První závaží táhnoucí Británii ke dnu povolilo a svitla naděje, že tato země se možná přece jen neutopí v žumpě. Zastánci globální vlády ale nespí a už dali jasně najevo, že si nemáme moc zvykat. A tak turbulentní dny po Brexitu připomínají původní trilogii Star Wars – nejprve nám svitla Nová naděje, vzápětí Impérium vrátilo úder a nyní čekáme na Návrat Jediho Nigela.   Celý text zde...

Papež: Za šířením genderových teorií stojí velmi vlivné země

„Děti se dnes ve školách učí, že si každý může zvolit své pohlaví. Proč se to děje? Protože učebnice jsou vlastnictvím lidí a institucí, které na ně dávají peníze. Jde tu o ideologické kolonizace, které podporují také velmi vlivné země”, řekl papež František při setkání s polskými biskupy ihned po příjezdu do Krakova (27.7.)...

Škola... by měla předávat přesvědčení, že muž a žena nejsou dva ozbrojení nepřátelé, ačkoli se mezi sebou liší. Rozdílnost však neznamená nerovnost. Bohužel se zde však přináší poselství antagonismu.   Celý text zde...

Aktualizace 3.8.2016:

Zaujalo nás jinde:

EU postrádá charismatické lídry (Jan Bejlek)
… Demokracie není všespásná a většina mívá pravdu jen výjimečně. Většinové rozhodnutí vyjadřuje zájem většiny, nikoli optimální řešení pro celek. (Nejkvalitnější demokracie vznikaly postupným evolučním vývojem z absolutistických systémů, radikální krvavé revoluce obvykle neměly dlouhého trvání.) O demokracii nerozhoduje skutečnost, že byli konkrétní představitelé demokraticky zvoleni, ale to, jak demokratické principy potom uplatňují v každodenním rozhodování.   Celý text zde...

Tlak proti opozici sílí (Aleš Valenta)
...Demokratický kapitalismus triumfoval ve dvacátém století nad totalitními ideologiemi mj. proto, že naplňoval přirozenou touhu většiny lidí žít ve společnosti, která jim umožní jednat v souladu s jejich svobodnou vůlí. Nepotřeboval ideologii, kterou by vtloukal do hlav občanů. Naopak systém, postrádající vnitřní legitimitu, se musí uchýlit k ideologické indoktrinaci, aby si jaksi zvenčí opatřil alespoň zdání legitimity. Nynější politický režim Spolkové republiky Německo stojí na solidních základech a vládnoucí elity se opírají o vůli lidu, vyjádřenou ve svobodných demokratických volbách. Avšak in extremis dovedená politická korektnost a výše pojednaný komplexní program (pře)výchovy Němců k „demokracii“ jsou povážlivé signály počínající eroze legitimity systému, který se začíná obávat názorů a postojů velkého množství občanů.   Celý text zde...

Dobro a zlo v nás (Tomáš Vodvářka)
...Rozličné ideologie slibují, že po konečném vítězství zavedou ideální spravedlivou společnost. Katolická nauka říká, že ráj nastane až po skončení věků, nikoli během nich. Zdá se, že dějiny ji dávají za pravdu, neboť každý pokus o nastolení úplné světské spravedlnosti končí tragédií, většinou vyhlazováním těch, kteří nejsou „naši“. Karl Popper říká, že kdo chce nastolit nebe na Zemi, stvoří peklo. Tento proces provází lidstvo od nepaměti a počátek 21. století není výjimkou.   Celý text zde...

Aktualizace 27.7.2016:

Zaujalo nás jinde:

Malý vlastenecký boj (Zbyněk Petráček)
...ministr vnitra Bernard Cazeneuve... vyzval Francouze, aby posílili operační rezervy bezpečnostních složek (policie i armády). Zajímavé je ale oslovení: „Vyzývám všechny ochotné francouzské vlastence.“ To je novinka. Výraz vlastenec má v dnešní západní společnosti cejch téměř sprostého slova... Ale chtě nechtě ukazuje, že když společnosti či národu teče do bot, vlastenectví přestává být historickou veteší.   Celý text zde...

Mons. Auza v OSN o diskreditaci pojmu lidských práv
...Představitel Apoštolského stolce v OSN uvedl, že vštěpování respektu k lidským právům vyžaduje porozumění tomu, odkud pramení, totiž lidské důstojnosti, která je vrozena každému člověku nezávisle na jeho rase, pohlaví, věku, schopnostem či produktivitě. Tuto důstojnost má každý člověk od chvíle početí a není to žádné privilegium. Stát ji nemůže propůjčit ani odebrat, ale má povinnost ji uznávat a chránit. Arcibiskup Auza zmínil často se vyskytující termín „nová lidská práva“, která bývají vznášena poslední dobou a zásadně vybočují z rámce onoho pojetí lidství, na kterém stojí Všeobecná deklarace lidských práv i zmíněné mezinárodní smlouvy.   Celý text zde...

Aktualizace 20.7.2016:

Zaujalo nás jinde:

Milion nových komunistů všude mezi námi

Novinář a vydavatel zpravodaje Fleet Sheet Erik Best píše na Aktuálně.cz: „Systém se kácí. A ti, kdo dnes drží „kapitalismus“, jsou jako komunisté z 80. let. Stejný druh mentality, který dovolil komunismu tak dlouho vydržet a poté tak nešťastně skončit, směřuje kapitalismus do podobné pasti.“  Celý text zde...

Hloupý národ nemá právo rozhodovat (Petr Sak)
...Je zákonité, že politické síly, které nemají moc, se odvolávají na demokracii, jsou stoupenci demokracie a dožadují se jí. Jakmile však moc získají, dělají vše pro to, aby si moc upevňovaly, a demokracie jim v tom začne překážet, a proto ji začnou omezovat. Začne cesta od demokracie k totalitě. Tento proces začíná nenápadně, plíživě. Problém je, že většina lidí si na samém počátku první příznaky totality neuvědomuje anebo je přehlíží. Výroky politiků k nekompetentnosti lidu rozhodovat patří k základní ideově výbavě totalitních systému a diktatur. „Ač nerad musím ve vašem zájmu vládnout, protože já to na rozdíl od vás umím“, je věčný argument diktátorů.   Celý text zde...

Aktualizace 13.7.2016:

Zaujalo nás jinde:

O kultu osobnosti papeže Františka (Milan Glaser)
. ..Mediální poklony, ba poklonkování papeži Františkovi dosáhlo takové míry, že je nesnesitelné právě pro katolíky. Všeobecné pozornosti přitom uniká, že tato mediální politika se veze výhradně na vlně moralizujícího aspektu papežova počínání. Běžný konzument se kromě jeho sympatických gest a kárání směřujícího do církve nedozví nic jiného. Ani papežovo moralizování tedy není podáváno v plné šíři, zvláště ne to, které míří do center světské moci. Dochází tak k paradoxní situaci, že totiž mondénní média pěstují papežův kult osobnosti…

Média... v lidech vyvolávají jakési schizofrenní tendence, postupnou ztrátu vztahu k realitě; narušují přirozenou lidskou sounáležitost. Jejich působení se podobá zaříkávání či přesněji lákavému zabydlování se ve virtuální realitě…

Realita je v médiích stále častěji podávána tak, aby nadchla k fanatismu takového či opačného ražení. To nutně znetvořuje lidskou reflexi a vede k zášti a nenávisti na všech stranách.  Celý text zde...

Jsme na socialistické cestě k fašismu (Ron Paul)

Kdyby současné politické „elity“ na levici i pseudopravici skutečně porozuměly fašismu, přestali by to slovo používat jako nadávku. To proto, že obě skupiny, spolu s většinou politických figur a komentátorů, si přisvojují fašistické ideje a politiku.  Celý text zde...

Aktualizace 6.7.2016:

Žádáme exhumaci a důstojný pohřeb pro Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Josefa Valčíka, Adolfa Opálku, Jana Hrubého, Josefa Bublíka, Jaroslava Švarce a další příslušníky II. a III. odboje, kteří leží v masových hrobech

U příležitosti premiéry britsko-francouzsko-českého koprodukčního filmu Anthropoid na MFF Karlovy Vary připomínají nevládní organizace veřejnosti tragickou skutečnost, že se těla československých parašutistů, kteří vykonali jeden z nejstatečnějších a nejvýznamnějších odbojových činů 2. světové války – útok na Reinharda Heydricha, stále zřejmě nacházejí ve velkém masovém hrobě v Praze-Ďáblicích, kam byla naházena před více než 70 lety.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Obrana referenda (Libor Popovský)
...Ondřej Neff napsal: „Referendum redukuje nekonečně složité problémy na binární volbu buď - anebo, přičemž v životě nikdy není nic buď - anebo“...

Je to jinak. Život je nekonečně složitý, ale my na každém kroku musíme činit binární volbu a bývá to velmi často právě v této vyhrocené formě - buď a nebo! Takže referendum nic neredukuje. Ono jen předkládá problém K ROZHODNUTÍ!

Dlouhá léta jsem si myslel, že svoboda spočívá právě v možnosti svobodné volby z několika alternativ. Nyní začínám chápat, že skutečně svobodný člověk tyto alternativy sám spoluvytváří a teprve následně volí varianty...  Celý text zde...

CZEXIT nic neřeší. Jedinou možnou záchranou naší společnosti je SOXIT (Karel Kříž)
...Jedinou šancí naší společnosti tedy není sám czexit, ale myšlenka, která jej provází. Uvědomění si lidí … voličů … demokratické většiny, že ta rochnící se prasata u koryt v Bruselu jsou špatně, ale stejně špatně jako ta naše z domácího chovu. Že nelze akceptovat bruselskou šikanu, přezíravost a okrádání produktivních lidí, ale stejně tak nelze akceptovat stejnou politiku jejich místních ideologických souputniků a dívat se při tom s nadějí do Moskvy na jen lépe propagandisticky zvládnutou, ale jinak stejnou společenskou stoku.

Naší jedinou šancí tedy je, že již probíhající „euexitus“ dokáže vygenerovat ve společnosti novou politickou elitu, která dokáže lidi přesvědčit o tom, že mají svůj vlastní mozek, svůj vlastní úsudek, svoje vlastní síly a nepotřebují k životu berličky ani z Bruselu, ani z Lidového domu, ani z Čapího hnízda ani od nikud jinud. Že jim ty berličky v konečném důsledku život ničí  Celý text zde...

Ahmad Čatajev aneb Jak se žije čečenskému teroristovi (Tereza Spencerová)
...je ale očividné, že dokud byl Čatajev hrozbou jen pro Rusko, na Západě nebyl teroristou, nýbrž bojovníkem za svobodu, měl volnost pohybu přes hranice a ochranu lidskoprávních organizací a různých specializovaných neziskovek. A možná nejen jich, neboť například americký Daily Beast s odvoláním na experty konstatuje, že provedení útoku na istanbulském letišti napovídá, že mu předcházelo shromažďování informací, důkladné studium cíle a chladnokrevné konečné provedení tak, jak by to „normálně udělaly západní speciální oddíly“. Lze z toho snad vyvozovat, že přinejmenším Čatajev coby organizátor istanbulského masakru prošel někde na Západě speciálním výcvikem? A bez zajímavosti není ani fakt, že Turecko o pomoc s nalezením a dopadením aktuálně „nepohodlného“ Čatajeva požádalo právě Spojené státy. Vědí snad USA o Čatajevovi víc, než dosud připouštějí?  Celý text zde...

Aktualizace 29.6.2016:

Asi neznají podstatu komunistického režimu (František Rozhoň)
...26. června 2016, den před výročím popravy doktorky Horákové, jsem se zúčastnil tradičního pietního aktu za oběti rudého teroru z let 1948 – 1989 v Praze-Ďáblicích. Zástupce organizátorů aktu, místopředseda SBPV Ladislav Bergman, při pietním aktu zmínil mimo jiné i nepochopení podstaty komunistického režimu. S tím já plně souhlasím.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Dobrá zpráva. Vojáci odjeli, agenti zůstávají (Jan Schneider)
...společnost Člověk v tísni, pak za tyto peníze rozjela hulvátskou kampaň, vyzývající občany, aby vyhledávali a udávali své spoluobčany, u nichž budou mít podezření, že „pomáhají zájmům Moskvy“ a „nedovedou zaujmout principiální stanovisko k ruskému jednání“.

Co je na této zprávě dobrého? Nikoliv to, že Člověku v tísni nechybějí peníze, za něž musí na revanš něco odvést, ale to, že se dostává už do tak úzkých, že se nechává inspirovat poúnorovým bolševickým práskačstvím, které obohacuje o prvky mccarthismu a posrpnové normalizace. Tím se chtě-nechtě připodobňuje svým skutečným vzorům, neboť jak se v jedné moudré knize praví, „po ovoci poznáte je“. Dobré tedy na tom je, že poznáváme bezpečně, s kým máme co do činění.

Další dobrá zpráva je, že se jim jejich záměr nepovede.  Celý text zde...

Nezapomínáme! (PhDr. Rostislav Janošík)

Před 15 lety, dne 26. 6. 2001, zemřel v Praze pan Miroslav Dolejší (1931-2001), politický analytik, kterého chtěli vyznavači V. Havla vymazat z našich polistopadových dějin. Důvod byl prostý: Dolejší si totiž ve své vynikající, jasnozřivé „Analýze 17. 11. 1989“ dovolil shromáždit přesvědčivá fakta o tom, že tzv. sametová revoluce z roku 1989 byl předem připravený puč zpravodajských služeb, sloužící k oklamání občanů, kteří věřili tomu, že po čtyřech desetiletích komunistické diktatury se dočkali obnovy svobody a demokracie.

Ano, již 26 let žijeme v novém, posttotalitním režimu, o němž jeho protagonisté tvrdí, že je návratem k prvorepublikové svobodě, demokracii, právnímu státu a tržní ekonomice. Občané (nikoli „ovčané“), kteří vnímají realitu kolem sebe vlastníma očima a ušima, vědí o tom své. Hlavně to, že právní stát, lze-li o něm vůbec hovořit, se v současné politické krizi, vyvolané některými „elitními“ policisty a státními zástupci, doslova otřásá v základech, či se dokonce rozpadá. I to je totiž jeden z důsledků nevyrovnání se nového režimu s dědictvím komunismu.  Celý text zde...

Aktualizace 22.6.2016:

Pozvánka na pietní akt

Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV) zve na tradiční pietní akt za oběti rudého teroru z let 1948 – 1989. Obřad 26. června začíná v 10 hodin na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8. Hromadné hroby komunistických obětí zde navazují na obdobné hromadné hroby z období druhé světové války, z doby nacistického teroru, kde odpočívají čeští vlastenci, kteří se postavili na odpor nacistické zvůli v řadách domácího odboje nebo jako českoslovenští výsadkáři z Anglie, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tímto pietním aktem také připomínáme mladším generacím hrůzy totalitního teroru v době sílícího úsilí na tuto historii zapomenout nebo ji případně vysvětlit v rozporu s historickou skutečností.

Na tomto Čestném pohřebišti byla v roce 2014 provedena exhumace umučeného pátera Toufara. SBPV spolu s KPV a dalšími organizacemi usilují o prohlášení pohřebiště za Národní kulturní památku a toto úsilí přináší úspěchy, neboť Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR (usnesení č. 125/16, dostupné zde) vyzval vládu a další státní instituce, aby připravili zákonné podmínky pro zajištění péče o masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje. V této souvislosti se dne 21. června 2016, ve výroční den popravy generála Heliodora Píky, koná kulatý stůl v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Je odpovědností demokratického státu, aby osudy všech politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, jejichž ostatky leží nejenom v Ďáblicích, ale i v Motole a na dalších místech republiky, neupadly v zapomnění.

Vzpomínáme
20. června 2016 by se dožil devadesáti let dlouholetý vydavatel Svědomí Milo Komínek. Se zbraní v ruce se zúčastnil II. i III. odboje, za své demokratické postoje byl v exilu oceněn, ve vlasti po Sametu označen za extremistu. O M.Komínkovi stručně zde a podrobněji zde.
24. června uplyne rok ode dne, kdy ve věku 84 let zemřel Euring. Dr. Bohumil Kobliha. V době, kdy národ začal být prohlašován za přežitek, on děkoval svému národu, že mu dal základ k tomu, abych byl užitečným člověkem, a děkoval své ženě, jež mu vždy pomáhala, aby našemu národu mohl sloužit. Odmítl tvrzení, že stranění jedné velmoci je pozitivní, správné, zásadní a poctivé, ale musíme „revolučně" změnit směr klanění; doporučoval nám neutralitu, ne však nevšímavost. Podmínkou naší ochrany před karamboly podle Bohumila Koblihy je rozhlížet se na všechny strany, odkud nám může hrozit nebezpečí, a nezůstat neteční.

Zbolševizovaní antikomunisté (František Rozhoň)

Blíží se výročí popravy paní doktorky Milady Horákové a v naší společnosti ožívá spor o charakteristiku předlistopadového režimu. Projevuje se už na pozvánkách na pietní akty. Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV) zve na pietní akt za oběti rudého teroru z let 1948 – 1989, ale zapsaný ústav K 2001 vedený Janem Kratochvílem zve na pietní akt u příležitosti dne, který si sám přejmenoval na Den památky obětí komunismu. Ivan Brezina na Neviditelném psu 20.6.2016 tvrdí, že „komunismus a osoby s ním úzce spojené je třeba nahlas označovat za zlo, jinak by totiž zlo přestalo být zlem a vrátili bychom se do rudé totality“. Já mám naopak pocit, že po válce slíbený komunismus aktuálně v Evropě vítězí, a to i ve společnostech silně antikomunistických.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

O zabíjení, deprivantech a genocidě (Mojmír Grygar)
...Sledujeme-li některé případy tzv. „zabíjení po česku“ (tento výraz zřejmě potěší mnohé německé deprivanty a jejich pomocníky), šlo o lidi zbavené soudnosti mimořádným zážitkem, který často uvolnil dlouho potlačovanou trýzeň. Dnes se hnus z činů deprivantů vztahuje téměř na celý český národ. Že je to vítr do plachet některým sudetským Němcům, nepřekvapuje, ale kde se vzalo v našem národě tolik masochistů, z nichž někteří Čechům dokonce upírají právo počítat se k vítězům druhé světové války?  Celý text zde...

Cesta do Lán (Ondřej Neff)
...Hlídací pes odstřelil TV Primu a vyjádřil jsem tu otázku, kdo asi přijde na pořad v dalším plánu. A je to tady, tentokrát jsou to Parlamentní listy, ty zase rozanalyzovala Masarykova univerzita. Ono se jim zas tak moc nedá vytknout, ale v tom právě spočívá jejich poťouchlost a z poťouchlosti plynoucí nebezpečnost, plyne z nové analýzy. Jsem věru zvědav, kdy přijde na řadu Neviditelný pes. Bude to v třetí, nebo čtvrté analýze?...

Opět je tu doktrína, které je třeba se držet a kdo vybočí, dostane po rypáku. Kriminál nehrozí, ale to i v těch osmdesátých létech byli na kriminál méně štědří než v létech padesátých. Ale vyhazovy a černé listiny, to už je snadno představitelné. V Německu už to jede na plné pecky. Oni byli vždycky napřed.  Celý text zde...

O vyhlídkách společenství různých (Luděk Frýbort)
...Historie dvacátého století ukazuje, že vždy to jsou radikální, zfanatizované menšiny, jež se prosadí proti umírněným, svého si hledícím většinám... Rozumný, na ideologické návody nechytlavý člověk je vždy v početní převaze nad zradikalizovanými blázny. Právě tak nakonec vždy svou při prohraje. Stojíme před otázkou co dělat, aby to tak nedopadlo ještě napotřetí. Inu co: neopakovat věčnou chybu rozumných většin. Nepřenechávat iniciativu bláznům  Celý text zde...

 

Aktualizace 15.6.2016:

Politika ve stylu retro
•  Když jsem já v šedesátých letech minulého století bral politický rozum, šlo nám hodně o to, abychom se mohli vměšovat do svých vlastních záležitostí. Asi bylo dobře, že nám to okupanti zatrhli, napadlo mi, když jsem četl ve Svědomí 2/2016 názor Josefa Bílka: Může mít lid nějaký názor? Tvrdíme, že nikoli… Proto NE referendu. (rof)
•  Bílkovu názoru už na začátku 16. století oponoval florentský státník a spisovatel Niccolò Machiavelli. „Davy jsou zasvěcenější a stálejší než vladař,“ píše Machiavelli, „obyvatelstvo zřejmě díky nějaké skryté síle rozpozná zlo i dobro, které ho mají stihnout“. Lidé budou v důležitých státních záležitostech volat výkonnou moc k odpovědnosti.
•  Proč je masa moudřejší než elity, dnes vysvětluje Petr Robejšek: Když v demokratické společnosti rozhoduje většina, tak se jí myšlenkové úlety moc často nestávají. Proč? V mase se automaticky vybalancuje egoismus s idealismem, pragmatismus s vizionářstvím, naivita s cynismem a hloupost s přemoudřelostí. Toto zprůměrování vede k tomu, že zcela zcestná rozhodnutí nejsou tak pravděpodobná, jako když rozhoduje excelentní menšina nebo jedinec. Chyby elit při hledání řešení ukazují, že ti, kteří zaujímají špičkové pozice v politice, v mediích a v akademické sféře nejsou vždy nejlepší z nejlepších.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Test fotbalem (Ivan Hoffman)
...Traduje se, že když se ve starověkém Řecku scházeli sportovci k olympijským hrám, bylo to důvodem přerušit války. Fotbal určitě není horší atletiky, příměří by mu slušelo. Ale to si myslíme my, kteří nemáme důvod zabíjet a mrzačit lidi s odůvodněním, že Alláh je převeliký, anebo proto, že si to žádá šíření demokracie a lidských práv. Náš fotbal je v ohrožení kvůli válce, jež není naše.  Celý text zde...

Bojová hra Šlachtagate (Zdeněk Jemelík)
...Je před krajskými a senátními volbami, proto se některým politikům zdá dobrá každá příležitost ke špinění koaličního partnera, jenž se za pár týdnů stane úhlavním nepřítelem ve volební pranici. Jako kopací míč se hodí i policie, přestože jsou dobré důvody pro to, aby ji politici do svých šarvátek nezatahovali: zajišťuje přece bezpečnost všech, ne jen stoupenců jedné politické strany.  Celý text zde...

Zpráva z jiného světa (Aleš Valenta)

Tento svět leží jen pár set kilometrů západně od Prahy, ale přece je nám – tj. většině Čechů a vůbec Středovýchodoevropanů – v jistém smyslu vzdálen víc než Papua-Nová Guinea. Dá se vůbec ještě dnešnímu oficiálnímu Německu porozumět? Na základě posledního projevu stran imigrace, který vzešel od spolkového ministra financí Wolfganga Schäubleho, se znovu potvrzuje, že nikoliv. Schäuble pravil, že bez imigrantů by Evropa biologicky zdegenerovala...

Němcům opravdu nehrozí degenerace. Degenerace nehrozí ani Schäublemu a jeho spolustraníkům ve vedení CDU. Nemůže hrozit, protože oni už (politicky) zdegenerovaní jsou až do morku kostí. Jejich svobodomyslnost zdegenerovala v rovnostářství, jejich demokratismus zdegeneroval v byrokratické elitářství totálně pohrdající názory a cítěním normálních lidí a jejich křesťanství zdegenerovalo v paskvil, kde nad mrtvým Bohem křepčí obludní bůžkové LBGT (Lesb-, Bi-, Gender-, Transsexuálové) svůj tanec smrti. Je možné, že tito lidé, početně malá menšina, rozhodnou spolu se svými podobně smýšlejícími spojenci o budoucnosti starého kontinentu?  Celý text zde...

Aktualizace 8.6.2016:

Přemet unijních elit (František Rozhoň)

Začátkem roku 2016 Roman Joch, ředitel Občanského institutu, odpovídal na tvrzení komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka, že Česku prý hrozí konzervativní revoluce. V odpovědi Joch mezi totalitarismy, působící jako virus Ebola, zařadil komunismus, nacismus a islamismus. Neuplynulo ani půl roku a v diskusi v Parlamentu řekla JUDr. Klára Samková, že islám je stejný, jako byl nacismus, fašismus, komunismus, neb odporuje lidské přirozenosti, svobodě a lidské důstojnosti. Pro většinu lidí je hodnocení Jocha i Samkové v zásadě stejné. Od Sametu je totiž u nás běžné házet do stejného pytle doktrínu a praxi, tisícileté myšlenky komunismu vycházející z Platonovy ideální obce s podobně zvanou praxí XX. století, islám s islamismem.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Islámský stát náš vzor? (Jan Schneider)

Islámský stát podle agentury Reuters vyhlásil, že nepřátelé islámu vedou... strašnou mediální válku proti Islámskému státu... a vyhlásil válku satelitním stanicím. Vyzval muslimy, aby zničili své satelitní přijímače a zamezili tak nepřátelům urážet jejich víru a etiku...

Podle některých aktivistických (to jsou ty, co se starají o druhé, aniž by jim po nich co bylo) think-tanků jsme však na tom na Západě, najmě v Evropě, a k hrůze hrůz především v Čechách podobně!...

I to je důkaz, že zde neprobíhá střet mezi civilizacemi, ale že jde ve skutečnosti o napadení civilizace barbary. A že ten střet probíhá uvnitř různých společenství, ať je definujeme jakkoliv. A že vytváření jednoho vnějšího nepřítele odhaluje starobylou mocenskou technologii všech nepřátel demokracie.  Celý text zde...

Tak tohle je hodně odvážný lidovec. Za tohle ho ve straně asi nepochválí (Tomáš Zdechovský)
...Když jsem před rokem jel do uprchlických táborů na Sicílii, byl jsem v Bruselu přesvědčován neziskovkami a úředníky Evropské komise o tom, jak jsou všichni lidé přicházející do Evropské unie uprchlíci ze Sýrie, samé ženy a děti. Realita byla naprosto jiná. Žen a dětí bylo minimum a uprchlíků ze Sýrie daleko méně. Zatímco v reportáži předtím i poté informovala česká média o tom, kolik a kde připlouvá uprchlíků, když člověk navštívil skutečně místa a tábory, kde měli být uprchlíci, viděl především ekonomické migranty. Podobně jako při dalších cestách po Maďarsku, Srbsku, Makedonii, Albánii, Chorvatsku, Slovensku, Rakousku, Německu, Řecku, Maltě nebo Kypru.

Proto si vážím novinářů z TV Prima, kteří nejeli na oficiálně organizované cesty po uprchlických táborech a nesledovali uprchlickou krizi z redakce, ale začali skutečně mapovat cesty migrantů a byznys s tím spojený.

A zatímco ostatní novináři mi říkali o svých zkušenostech, které se s mými naprosto shodovaly, ale báli se je napsat nebo natočit, Prima šla tehdy proti „mainstreamu“. Proto se dnes směji tomu, když někteří kolegové říkají, že Prima je ostuda „české žurnalistiky.“ Není to právě naopak?! Neměli bychom se stydět za ty novináře, kteří nám tady roky lžou a nejsou schopni se o věcech skutečně přesvědčit?  Celý text zde...

Merkelové má plné zuby i rakouská šlechta: Kdo vás opravňuje ničit svou politikou identitu Evropy? (Mirka Haasová)
...Věříte opravdu, že se svými kolegy chtivými vládnutí můžete zamezit, aby v Německu a Evropě nesílil odpor podobný stavu občanské války, jež je již v některých místech Evropy možno vidět?  Celý text zde...

Aktualizace 1.6.2016:

Šibenice a ministr Chovanec (František Rozhoň)

Šibenice do právního státu nepatří.“, citoval list 30.5.2016 Metro ministra vnitra Chovance. S takto znějcími slovy souhlasím. Nesouhlasím však s tím, co jimi říkal Chovanec.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Otevřený dopis Sinclairu Lewisovi (Petr Žantovský)
...Pro mne však jste už řadu let především autorem knížky U nás se to stát nemůže. Vyšla česky, pokud vím, jen jednou, v září 1936. Od té doby už nikdy, ani po válce. Pokud vím. Přemítal jsem, proč tomu tak je. Kniha je to přece silně angažovaná, protifašistická, protitotalitní… Kdo ji četl, ví, že jde o metaforu vítězství mocného brutálního zla v maloměstsky konzervativní Americe. Tam se prý přece nemůže stát, aby národ oblbnul nějaký křikloun Adolfova střihu. Nikdo by přece nedokázal Američana postavit proti Američanovi, navíc jen tak, bez důvodu, jen pod vlajkou z nějakých brožurkových mouder vyčtené propagandy. Američan se přece nesníží k tomu, aby fízloval, bonzoval, udával, prostě do neštěstí uvrhal jiného Američana. Kam by Amerika došla. Jeť rájem lidskosti, svobody a volnotržních ideálů. Tak jaký fašismus? Jaká totalita?

A vida, přece se to stalo. I tam, kde prý se to stát nemůže  Celý text zde...

Nekorektní politická korektnost (Petr Sak)
...Novináři, publicisté a sociální vědci poměřují sociální skutečnost minulými kritérii a podle toho rozhodují, „to je demokratická společnost, to je totalitní společnost“. Když je ve volbách výběr z několika politických stran, tak se jedná o demokratickou společnost, atd.
Ve společnosti však chybí kritická diskuse nad otázkou, zda stará kritéria, staré atributy demokratické a totalitní společnosti jsou vůbec ještě použitelné pro posuzování a naplňování podstaty v současné společnosti. Neposunula se společenská realita natolik, že stará kritéria a atributy již nevypovídají o podstatě?  Celý text zde...

Soláry a zločiny s tím spojené (Alena Vitásková)
...Jsme opravdu národem zločinců, máme nejvíce vězňů na počet obyvatel, jsme zločinci my, obyčejní občané? Nebo je zde zaveden zločinný systém s nefungující justicí, která postupuje v rozporu s Ústavou ČR a Listina práv a svobod jí nic neříká.
Žaluji, žaluji stát za zločin, který spáchal na svých občanech, na investorech.  Celý text zde...

Projev Kláry Samkové v parlamentu
...Islám nesdílí evropskou osvícenskou představu společenského pokroku ležícího v budoucnosti. Pro islám už dobře bylo - v dobách proroka Muhammada. To nejlepší, co mohlo být uděláno, už uděláno bylo, a to nejlepší a jediné smysluplné, co mělo být napsáno, totiž Korán, již napsáno bylo.  Celý text zde...

Aktualizace 25.5.2016:

Jak lidem slouží Mgr. Daniel Herman (František Rozhoň)
...Považuji za správné, že s lidmi jiného názoru a navíc sousedy se diskutuje. Od politiků v zastupitelské demokracii, jak ji chápu já, však očekávám fair play a ne měnění minulosti, což platí i pro Č. Hofhanzla a Mgr. Hermana. Od Hermana jako aktivního politika bych čekal, že v čase migrační krize bude se zahraničními partnery hledat shodu na tom, jak zacházet s těmi, kteří se valí do Evropy ještě víc než árijší Němci do Protektorátu, také se nad námi (Evropany) cítí být nadřazeni a také se někdy dopouštějí násili. Počínání Mgr. Daniela Hermana v Norimberku se mi jeví jako nebezpečná podpora politiky, která vynesla k moci už Hitlera.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Hermannovy čtvrtpravdy a nepravdy nepřesvědčí český národ o kolektivní nevině sudeťáků! (Dr.Jiří Jaroš Nickelli)

Na Parlamentních Listech i na Novinkách.cz jsou popsány ovace německého tisku Hermannovi. Jeho omluvný projev a postoj na sudetském sjezdu je pro německý tisk jakýmsi historickým přelomem, který by prý měl Čechy nabádat k úvahám, jak zrušit dekrety a vyplatit sudeťákům odškodné...

Až se... za toto vše předáci sudetských Němců omluví českým pozůstalým po obětech sudetského a velkoněmeckého řádění, pak může počít nějaký dialog. Ale dříve ne.   Celý text zde...

Projev předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky v Terezíně dne 15. května 2016

Nejhorší v životě je lhostejnost. Nicnedělání. Nejdůležitější je o něco se snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí společnosti, národa, světa. Myslím, že touto myšlenkou se řídili i čeští vlastenci, kteří prošli branami Malé pevnosti Terezín, z nichž mnozí skončili život na zdejším popravišti, či byli umučeni. Podobně jako Židy do terezínského ghetta je sem nahnali pochopové, služebníci, fanatici nacistického Německa.

Máme za to, co se v těchto místech odehrálo, po celé další generace Němce nenávidět? Ne – nenávist není řešení... Každá hrůza z dějin Evropy, tedy i 2. světová válka, nutila její obyvatele hledat novou, byť třeba i vratkou formu soužití, porozumění, tolerance.

Nu, dovolte mi nyní citovat slova prezidenta naší vlasti Miloše Zemana: „Ponechejme minulost historikům, protože ji nemůžeme ovlivnit. Politici se mají zabývat budoucností.“  Celý text zde...

Karel IV. jako největší Čech? Ani náhodou!
...Při oslavách výročí jeho narozenin však jakoby chyběla potřeba zamyšlení se nad tím, co se Karlovi IV. nepovedlo, ačkoliv učení se omyly a chybami (svými i těch druhých) je právě to nejcennější, co lze z minulosti vytěžit. A přitom nebylo těch chyb málo. Při kulatém výročí kohokoliv, kdo má za sebou tak bohatý život jako měl Karel IV. by se měly připomenout aspoň některé jeho neúspěchy. Jinak lze místo oslavách mluvit jen o vytváření kultu, který je určen pro hloupé lidi neschopné kritického myšlení a pro přepisování dějin.  Celý text zde...

Aktualizace 18.5.2016:

Výročí má nejen Karel (František Rozhoň)

Když ‘náš’ zákon říkal, že předvojem společnosti je Komunistická strana, byly zdůrazňovány dějiny sociální - středověká selská i novověká dělnická hnutí. Také svébytná období českých dějin jako husitské války a národní obrození. Po Sametu naopak zdá se, že hybateli dějin s autoritou u lidu byli podnikatelé, vojevůdci a vládci. Zdůrazňují se období, kdy se české dějiny kryly s trendy v okolí. Ta slova napsaná před pár lety znovu potvrdil vývoj posledních dní. Téměř bez povšimnutí teď zústává, jak před šesti sty lety řádil kostnický koncil   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Co to drží Chamberlain v ruce? (Stanislav Křeček)

Mám z letošních „oslav“ osvobození (a zažil jsem všech jedenasedmdesát!) podivnou pachuť v ústech. Jako bychom se znovu vraceli do předlistopadových let, jako bychom znovu chtěli potvrdit platnost parafráze „slavného“ Orwellova výroku o tom, že kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost.  Celý text zde...

Karel IV., Henlein a Ťok (Václav Klaus ml.)
...Stále se setkáváme s pokusy jakýchsi omluv tu sudetským, tu brněnským Němcům za odsun. Do dnešní mládeže je hrnuto zleva zprava, o jaké bezpráví se údajně jednalo. Ale v žádné hodině dějepisu (výjimkám se osobně omluvím) se dnes nevyučuje, že první odsun proběhl v Sudetech v roce 1938, kdy bylo vyhnáno cca 300 tisíc Čechů a stovky přitom zavražděny.

I v Peci pod Sněžkou, což považuji za svůj druhý domov, dosud žijí pamětníci, kteří prchali na poslední chvíli v noci do vnitrozemí a zachránili si tím život. Za jásotu místního obyvatelstva a 90% podpory henleinovců ve volbách. Nesmíme si nechat pravdu o historii ukrást a zničit.  Celý text zde...

Ministr ministrant by o historii neměl mluvit (Karel Sýs)

Oficiální vystoupení a už pouhá přítomnost ministra Hermana na sudetoněmeckých dnech v Norimberku je odporný čin. Herman s Posseltem si vzájemně notovali, že není možné vyznávat princip kolektivní viny, jako kdyby odsun Němců z Československa byl proveden podle této zásady. Antifašisté mohli v Československu zůstat a „pomýlení“ soukmenovci odešli šupem tam, kam je srdce táhlo, totiž domů do říše.  Celý text zde...

Jako bych se vrátil v čase a četl StB (František Matějka)
Ministerstvo vnitra ČR a jeho zpráva o extremismu

Kritizujete socialistickou vládu, její členy, nebo Evropskou unii a její představitele? Nelíbí se vám vnitřní či zahraniční politika? Nemusíte mít v ruce hned Molotovův koktejl, abyste byli na seznamu. Stačí slova. Opět.
Pochopil bych, pokud by se terčem zprávy o extremismu staly násilné trestné činy proti ostatním. Jenže doba je jiná. Extremismem, hodným potírání, jsou už zase slova.  Celý text zde...

Aktualizace 11.5.2016:

Turistikou k dluhům i smrti (František Rozhoň)
...V jedné šarvátce úředního šimla proti zdravému rozumu hlásá ministerstvo zemědělství, že novelou mysliveckého zákona rozhodně chrání život a zdraví houbařů a výletníků, jakož i zvěř, a to tím, že umožní zakázat vstup do lesů, luk a polí na neomezenou dobu, uloží chráněným osobám povinnosti leckdy nesplnitelné a razantně zvýší pokuty chráněným osobám ukládané.   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Nenechme si namluvit, že kocourkovský boj s Nočními vlky je významným počinem v boji proti agresivnímu Rusku. Je výrazem slabosti. Ale má zároveň pozitivní stránku. Sjednocuje občany (Stanislav Novotný)

Nejenom že se Noční vlci dostávají do schengenského prostoru s hravostí a vtipem, a to navzdory úředním opatřením některých vlád, ale vzbudili zároveň širokou solidaritu mnoha svobodomyslných lidí, které rozhodně nelze primitivně podezírat z proruské politické orientace. Bouří se tak proti hlouposti a licoměrnosti vlastních vlád. Proti účelové propagandě, jež se snaží znepřehlednit seznam problémů, které tkví v samé podstatě fungování Evropské unie.   Celý text zde...

Kouzla a úskalí současného dialogu (Václav Cílek)
...výzkumné ústavy, ale i vysoké školy přestávají být pod tlakem okolního prostředí institucemi, kde se daří svobodnému dialogu...

Opakovaně se setkávám se situací, kdy se zejména lidé mladšího a středního věku stávají mluvčími názorů, které vypadají ušlechtile, demokraticky, moderně a evropsky, ale prosazují je se sníženou tolerancí a stylem, který nemá daleko k „eurosvazáctví“. Původně jsem si myslel, že třeba mají málo zkušeností, anebo že já sám už této době nerozumím, ale pozorováním a srovnáním se svazáky minulého režimu si už myslím, že v jejich chování je kus profesní kalkulace. Ten, kdo se skloní před evropskými strukturami, má větší šanci si v nich vybudovat kariéru. Opět se jedná o sklánění se před mocí   Celý text zde...

Petr Žantovský: Kdo má profit z migrační krize? U nás neziskovky!
...Pokud si položíme otázku, proč se naše mainstreamová média, a to včetně veřejnoprávní České televize, chovají takto nepochopitelně až pošetile, proč vyměňují novinářskou profesi za profesi propagandistů jednoho názoru, pak dojdeme ke dvěma jednoduchým vysvětlením. Jedno je politicky zájmové, druhé ekonomicky či hmotně zájmové, přičemž oba principy se prorůstají a podporují navzájem.

Politický důvod k této neobjektivitě a stranickosti mainstreamových médií spočívá v tom, že jejich pracovníci jsou osobně, finančně, kariérně či jinak provázání s představiteli politiky, která opakovaně prohrála svůj boj o vládu ve státě...

Za neméně důležitý faktor považuji i fenomén, který jsem výše nazval ekonomicky či hmotně zájmovým. Položme si otázku: Kdo má hmotný prospěch z migrační krize?   Celý text zde...

Kdo rozkradl „uprchlické“ peníze? Kam se v ČR poděly stovky milionů?
...Má vůbec cenu tomuto režimu platit daně, které se k nám dostanou cestou přes Brusel, prý jako pomoc uprchlíkům, aby se obratem rozkradly neznámo kým a neznámo kam? Kdo je odpovědný? Kdo bude potrestán?
  Celý text zde...

Aktualizace 4.5.2016:

Zas je tu ideopolicie čas (František Rozhoň)

Karel Hynek Mácha spojil v roce 1836 první máj s lásky časem, a dodnes to nikdo nezpochybnil – Mácha jako básník uměl a tvrzení samo nikdo neprohlásil za závadné (láska přece kvete v každém věku, že). Pak socialisté (i u nás od roku 1890) na prvního máje začali připomínat boj amerických dělníků proti pragmatismu korporací ženoucích se za maximálním ziskem, konkrétně za osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. To druhé spojení u nás skončilo podivně – první máj je volným dnem a socialisté vládnou, vítězí však ekonomický „pragmatismus“.   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

U nás v Kocourkově 19
...Šéf politické strany Národní demokracie Adam B. Bartoš znovu skončil na policii... Již několikáté zatčení A. Bartoše za posledních několik týdnů svědčí o tom, že současný pseudohumanistický režim je v koncích a mele z posledního. Akce se zatčením a domovní prohlídkou je jako „okopírovaná“ podle zatčení a deportace vlastence K. Havlíčka Borovského do Tyrolska z prosince 1851. Včetně těch plačících dětí a manželky. Opravdu to myslí někdo vážně? Zatímco v „právním státě Rakousku“, kde k této politováníhodné události v r. 1851 došlo při dodržení všech předpisů, odehrává se opakování téhož v případě A. Bartoše v podmínkách, které lze jen stěží označit za právní stát. Je to obyčejná svévole, srovnatelná s chováním nacistického Gestapa či komunistické Státní bezpečnosti. Policejní prezident by měl okamžitě odstoupit. Nedávné incidenty během návštěvy čínského prezidenta jsou jen neškodnou selankou ve srovnání s vyslovenou nezákonností, která se odehrává v případě pronásledování tohoto názorového oponenta havlistického režimu pseudodemokratů v čele s premiérem B. Sobotkou. Je to začínající fašismus. Hanba jim!   Celý text zde...

Vznik netknutelného člověka. Chcete být nad právem, staňte se levicovým „aktivistou“ (Martin Fingerland)

Jedním ze znaků nastupující totality je, když vládnoucí establishment sám sebe pasuje do role netknutelného. Zákony sice formálně ještě platí pro všechny stejně, ale v praxi nikoliv. Tohle začíná být nepříjemná realita České republiky roku 2016. Jste-li „levicový aktivista vítající chudáky uprchlíky“, pak máte skoro stoprocentní pravděpodobnost, že vás soudy v případě protiprávního jednání osvobodí. Stačí si připomenout některá soudní rozhodnutí z poslední doby   Celý text zde...

Lidská práva vyžadují restart (Stanislav Křeček)

Zvykli jsme si cokoliv přeměřovat měřítkem „lidských práv“, aniž bychom - obávám se - měli jasnou představu o tom, co si pod tím dnes v Evropě vlastně představujeme. Poslední události tyto pochybnosti jen zvětšují. Vysoký akademický funkcionář soudí, že symbolem svobody a boje za lidská práva není vlajka některého z historických revolučních hnutí minulých let, ale vlajka Tibetu, tedy země, kde otroctví bylo zrušeno až v roce 1958. Čínský prezident je některými ochránci lidských práv nazýván „tyranem“ (O. Sommerová), přestože v jeho zemi došlo k takovému růstu práv a zvýšení ekonomické úrovně občanů, která u takového množství občanů nemá v celé historii lidstva obdoby. Máme na stole novou „bruselskou“ úpravu trestního práva, která kriminalizuje „hanobení“ třídy, tedy definované skupiny občanů.

A konečně norský soud rozhodl, že způsobem, jakým je vězněn masový vrah Breivik, je porušován článek 3. Evropské úmluvy o lidských právech zakazující „nelidské a ponižující zacházení“, ačkoliv Breivik má k dispozici tři cely: v jedné žije, druhou využívá ke studiu a třetí ke sportu.  Celý text zde...

Aktualizace 27.4.2016:

Zaujalo nás jinde:

To nám ten „Charlie“ dlouho nevydržel (Stanislav Křeček)
...Kde je ten pocit svobody vyjadřování bez jakýchkoliv tabu, který nám před časem v souvislosti s pařížskými událostmi vnucovali ti, kteří dnes starostlivě požadují zákazy „proruské propagandy“ a „pobuřujících“ výroků? A ti, kteří pohrdlivě odbývali ty, kteří už před časem upozorňovali na to, že svoboda Charlie Hebdo (týdeníku s podtitulem Journal irrésponsable, tedy Nezodpovědné noviny!) „není ani tak svobodou Voltaira a Rousseaua, ale spíše svobodou podle markýze de Sade, svobodou bohatých a silných, pro něž ostatní jsou jen opovrženíhodnými předměty“ (Franco Cardiny). A jakou „placku“ namísto „Je suis Charlie“ si dnes připnou na kabát ti, kteří ve jménu své pravdy nám opět budou kázat s přesvědčením o své morální nadřazenosti a s představou, že „jejich principy jsou jedině universální, zatímco principy ostatních jsou jen směšné formy pověrčivosti nebo fanatismu“ (F.C.). Formy xenofobie, rasismu a diskriminátorství, řekli bychom u nás....   Celý text zde...

Hanobení soudnosti (Aston - Ondřej Neff)

Ministr spravedlnosti Pelikán hájil v televizi chystanou novelu trestního zákona. Velmi se v ní rozšiřuje pojem hanobení – jaké že hanobení má být trestné. V této věci bychom měli být krajně opatrní. Hanobení je tak kluzký, nedefinovatelný, a tudíž na cokoli naroubovatelný pojem, že bychom ho spíš měli z trestního zákoníku vypustit, než abychom ho rozšiřovali... Senátor Kubera, který novelu kritizuje, správně poukázal na to, že by snadno mohla být trestná židovská anekdota.   Celý text zde...

Muslimské šátky v českých školách (Václav Klaus ml.)
...Lidi teď moc nečtou delší texty, neradi nad něčím složitě uvažují. Vše nahrazuje často jen jakási dekorace, zkratka. Něco, co útočí na první signální soustavu. Něco, co zapůsobí na emoce, a nějaké přemýšlení je navíc.

V médiích to vědí. Vyrábějí se „HLP“ – tedy „hluboce lidské příběhy“. Často fotky. Často podvržené fotky.

Sám jsem onehdá šel do televizního pořadu k madam Jílkové o inkluzi a viděl, jak jacísi aktivisté (Nebo to bylo přes ministerstvo? Nebo od každého trochu?) svážejí romské účinkující k televizi, mladé muže navlékali do kvádra a přímo k pultíku postavili moc příjemně a kultivovaně vypadající romskou maminku.   Celý text zde...

Nácky v Čechách nechceme (Tomáš Houška)
Nejdřív jsem chtěl napsat o tom, že počmárat pár kaváren mohl jedině blbec a jestli tím chtěl bojovat proti imigraci, tak to se mu opravdu nepovedlo. Jen jsem postupně došel k přesvědčení, že je to nejspíš všechno trochu jinak... nějak nepěkně se vrší důvody, proč si myslet, že celá akce je jen maličko zfušovaná mediální hra, jen se místo požáru říšského sněmu malovaly hlupácké tagy na kavárny, které s tím vším navíc vcelku nemají nic společného.   Celý text zde...

Aktualizace 20.4.2016:

Zaujalo nás jinde:

Hele, ty nácku… (F. F. Dvořák)

Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám tuto perličku vůbec publikovat, protože mi přišla spíše k smíchu, ale na radu přátel jsem se rozhodl, že o tom přeci jen napíši. Představte si, že vám na oficiálním inzertním serveru zakážou inzerovat a vynadají do nácků. V textu totiž uvedete velmi znepokojivé a pobuřující sdělení: „Hledáme muzikanty se zdravým vlasteneckým cítěním“.   Celý text zde...

Podčlověk se vrací (Petr Hampl)

Výrazem podčlověk (untermensch) označovali nacisté bytost, která vypadá jako člověk, chová se jako člověk, ale svou skutečnou podstatou člověkem není. Podčlověk je zbytečný a mnohdy je jeho existence dokonce škodlivá…

Měli jsme za to, že myšlence podčlověka odzvonilo s Norimberským procesem, ale teď se nám vrací… běžní lidé nesmějí kritizovat muslimské náboženství (muslimové mají právo urážet jejich city neomezeně)… I když my „nevěřící“ vypadáme stejně jako muslimové, z principu nám nemohou být přiznána stejná práva. Pokud vám připadá, že přeháním, tak si pusťte video proti xenofobům, které natočili rakouští kamarádi českého Hate free. Krev xenofobů cáká proudem, vnitřnosti se trhají, kosti se lámou, lebka se bortí… Jak je možné, že taková drastická hrůza může být volně propagována? Protože na obrazovce jsou zabíjeni jen „podlidé“. Na jejich bolesti nezáleží, jejich život nemá hodnotu žádnou nebo dokonce zápornou. Tak přemýšlejí současní imigrační aktivisté. Pokud máte dostatečně silné nervy, můžete si to pustit   Celý text zde...

Co nechceme (Ondřej Neff)
...Co ale nechci já, a věřím nebo aspoň doufám, že bychom měli většinově nechtít, je vpád aktivistické zvůle do trestního práva. Pak bychom se nevrátili do středověku, ale do hnusného údobí novověku, kdy mohl každý hledat ochranu před mikroagresí libovolné čarodějnice a státní moc se za něho postavila a čarodějnici upálila.

Ale toto... je otevírání dveří do světa nesvobody tak odporné, že si to ani Orwell nedovedl představit. Ten popisoval zvůli centralizovanou, tedy definovatelnou a uchopitelnou. Zvůle rozptýlená do množiny zvůlí aktivistických, to je rakovina, s jakou se nedá udělat nic jiného, než na ni chcípnout.   Celý text zde...

Aktualizace 13.4.2016:

Politika ve stylu retro
• U nás ještě v roce 1967 zavřeli spisovatele Jana Beneše za urážku prezidenta Novotného. Po Sametu už nebylo trestné, když Petr Cibulka urážlivě zhodnotil prezidenta Václava Havla. V Německu však kancléřka Merkel točí kolem dějin zpět. Komik Böhmermann si tropil posměšky z tureckého prezidenta, sepsula ho sama Merkel a hrozí mu až tři roky basy.
• Bývalo věcí cti dodržet smlouvu, stvrzenou třeba jen stiskem ruky. Přesto německý kancléř před 77 lety nedodržel své závazky vyplývající z Mnichovské smlouvy a obsadil naši vlast, splněn nebyl ani americký slib Gorbačovovi o nerozšiřování NATO. Třemi unijními ministry v únoru 2014 domluvenou smlouvu s prezidentem Janukovičem přestali brát vážně představitelé revoluční ukrajinské opozice už po dvou dnech. Dnes ministr zdravotnictví Němeček z ČSSD vzkázal lékařům, že uzavřenou dohodu nemohou vymáhat soudně.
• ČSSD s tímto stylem už narazila. Ve druhé polovině 90. let musela změnit logo, protože za užívané autorovi nezaplatila. Přesto neplnila ani smlouvu s advokátem Z. Altnerem, který před 16-ti léty výrazně pomohl sociálním demokratům získat Lidový dům. Nyní soud (pravomocně) vyměřil ČSSD zaplatit 18,5 milionů honoráře a více než 318 milionů penále. Tak jedná a hospodaří strana vedoucí stát   Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Tragédie tzv. nové levice (Adam Votruba)
...imigrant představuje pro liberály jakýsi fetiš. On je totiž ztělesněním liberálního ideálu člověka, který si sám volí svou příslušnost. Liberální pojetí světa je postaveno na fikci člověka zcela nezávislého na kultuře, který se teprve sám – racionálně a na základě dobrovolného rozhodnutí – stává členem společnosti, aniž by byl determinován prostředím, z něhož vychází. Přistěhovalci, kteří přicházejí do Evropy za lepším, tento model zdánlivě potvrzují. Potvrzují tím rovněž sebepojetí Západu coby společnosti postavené na těch nejlepších univerzálně platných hodnotách. I když si to levicoví liberálové nepřiznají, v představě, že imigranti přichází kvůli našim liberálním hodnotám, je skryta notná porce kulturní domýšlivosti a arogance.

Levicoví liberálové se tak dostávají do situace, kdy brojí proti deklarovanému kolektivnímu zájmu vlastního národa a vítají imigranty jako ztělesnění čistého lidského individua. Při tom velkoryse přehlížejí, že imigranti jsou také nositeli určitých kolektivních zájmů. Reálně vzniká situace, kdy se nová levice zastává cizích kolektivních zájmů, neboť v nich vidí touhu lidí po individuální svobodě, zároveň však úporně potlačuje vlastní kolektivní zájmy, v nichž naopak vidí ztělesnění fašismu a nebezpečí pro demokracii.   Celý text zde...

Záměrná genocida evropských národů (Guillaume Faye)
...Evropské národy se staly obětmi kradmého pokusu o genocidu, demografické a kulturní nahrazení, podniknutého jejich vlastními etnomasochistickými a xenofilními elitami. V dějinách jde o něco bezprecedentního. Nejaktivněji se tohoto podniku měkké genocidy, fyzické i kulturní, účastní francouzské a belgické elity...

Ve Francii se ústřední úlohy v tomto podniku ujala trockistická ideologie. Průkopníky jsou levicová Socialistická strana a její poradci, think-tank Terra Nova. Jeden z jeho předáků se nedávno nechal slyšet, že bychom neměli mít z Front National přehnané obavy, jelikož její vliv bude z demografických příčin postupně upadat. Vidíme rafinovanou, cynickou a vědomou strategii. Nesprávně smýšlející voliči zmizí a nahradí je noví. Cílem tedy zjevně je tato etnická „velká výměna.“  Celý text zde...

Opomenuté výročí z dějin studené války (Eva Hahnová)
„Spojené státy v této chvíli stojí na vrcholu světové moci,“ prohlásil Winston Churchill před sedmdesáti léty a vyslovil se pro uplatnění „bratrského svazku anglosaských národů“ jako základního kamene pro budoucí světový řád. Přesně řečeno, učinil tak v projevu z 5. března 1946 v americkém městě Fulton ve státě Missouri...
V tomto klubku fultonských myšlenek se jen málokdo orientuje. Na Churchillův antikomunismus se leckdo odvolává, ale třeba dnešní čeští antikomunisté obvykle mlčí o mezinárodně-politických aspektech cesty Československa do sovětského bloku a obviňují z údajně zhoubné spolupráce se Stalinem radši Beneše než Churchilla.   Celý text zde...

Aktualizace 6.4.2016:

Zaujalo nás jinde:

Velikonočně o terorismu (Milan Glaser)

Zprávy o terorismu, naposledy z Bruselu, jsou velice obsáhlé a značně asertivní, pokud se týkají Evropy či USA. Nedělní atentát v pákistánském Láhauru, při kterém zemřel dvakrát větší počet lidí než minulý týden v Bruselu, však nevyvolal průběžné celodenní on-line zpravodajství na všech informačních webech, ani kontinuální zájem televizních čtyřiadvacítek v západním světě. Dvojí metr západních médií při produkci zpráv o světovém terorismu je však jenom jeden typ nešvaru. Média jsou totiž na štíru také s profesionalitou. Americká CNN a mnoho dalších televizí vysílaly ve zpravodajství z bruselského letiště záběry, které jsou čtyři roky staré a pocházejí z atentátu na moskevském letišti Domodědovo (porovnání obou záběrů ZDE). Asi bylo třeba nějak dokreslit dramatickou atmosféru...   Celý text zde...

Slovník politické korektnosti aneb Návštěva čínského prezidenta v Česku (Patrik Nacher)
...Setkání anglické královny s čínským prezidentem je symbolem mostu mezi východní a západní civilizací. Setkání českého prezidenta s čínským se označuje za nechutnou zahraniční politiku ČR.

Politika jedné Číny je, z úst Karla Schwarzenberga, svého času ministra zahraničních věcí, ukázkou státnické rozvahy a diplomatického nadhledu. Ze strany hlavního města Prahy pak je takové stanovisko považováno za zásadní nerozvážnost a pochybení.

Hlas proti Číně či Rusku je projevem občanské společnosti a osobní statečnosti. Hlas proti ilegálním imigrantům projevem zbabělosti a egoismu...

V případě Číny si zase hrajeme na světového soudce se zdůrazňováním práv jednotlivých národů na svoje sebeurčení, na samostatnost a vlastenectví. V rámci Evropské unie se jakékoliv vyzdvihnutí a obhajoba práva jednotlivé země na samostatný vývoj vnímá jako nemoderní nacionalismus.

A teď pár čísel, abychom se vrátili na zem. Kdo byl například v Německu v roce 2014 největším investorem? Překvapení se nekoná, byla to Čína s téměř 12% podílem ze všech investic. Kdo je největším držitelem amerických dluhopisů (nepočítáme-li americkou centrální banku Fed)? Vedle Japonska to je samozřejmě Čína, což by se dalo mediální zkratkou popsat také jako, že komunistická Čína je největším věřitelem kapitalistických Spojených států, nejbohatší to země světa. Takže si u nás sypeme popel na hlavu zbytečně. Principem dvojího metru děláme ze sebe spíše kašpary.   Celý text zde...

Čínská šaškárna (Markéta Šichtařová)
...Čína beze sporu JE na štíru s dodržováním lidských práv. A že návštěva čínského prezidenta jistě je důvodem k úvahám o lidských právech...

A jen tak mimochodem – otázkou je dokonce i to, jestli západní civilizace opravdu má zase tolik co vyvážet. Mnozí si to sice neradi přiznávají, ale faktem je, že čím silnější velmoc, tím větší sklon k určité minimálně skryté formě porušování lidských práv. Z čerstvého průzkumu agentury Reuters/Ipsos vyplynulo, že skoro dvě třetiny Američanů věří, že mučení je adekvátní formou výslechu u (byť jen) podezřelých z terorismu. Což je podobný podíl, jako třeba v silně nesvobodné Nigérii (!). A americký prezidentský kandidát D. Trump zase získává hlasy na svém záměru znovu povolit waterboarding – nechvalně známý druh mučení při výslechu vynalezený španělskou inkvizicí ve 14. století a zrušený až B. Obamou. Občas jaksi neškodí připomenout si všechny poměry v hlavním světovém vývozci demokracie… A to, že býti jakoukoliv mocností je svého druhu diagnózou.

U nás vedl rok 1989 tak velkému skoku na jinou úroveň jen proto, že ještě žila generace, která poznala i svobodnější režim – větší svoboda stále existovala v historické paměti. Zkrátka západní demokratická zkušenost je skokově nepřenositelná, je daná evolučně, stádiem vývoje společnosti. Musí se k ní dospět postupně, nikoliv skokem.   Celý text zde...

Aktualizace 30.3.2016:

BIS se mění v ideopolicii (František Rozhoň)

Když mocní zabijí člověka, jeho myšlenky mohou přežít a zvítězit – to je podle mne poselství Velikonoc. Poselství, které bohužel neplatí jen pro myšlenky dobré.

Přesvědčení Mussoliniho squadristů, že mohou sami nějakého člověka prohlásit za „nepřítele“ a (do)přát mu leccos špatného, přežilo  squadristy i odsouzení fašismu jako takovéh. Tím přesvědčením se pak řídily i gottwaldovské Akční výbory Národní fronty při očistě společnosti  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Přijíždí Číňan (Václav Klaus ml.)
...páchat dobro je ušlechtilé a správné, akorát aby ty postoje měly alespoň nějakou váhu, musí kritik něco riskovat. Třeba protestovat proti Obamovi, že se minulý týden bratříčkoval s komunistou Castrem na Kubě – už by nějaký risk neslo. Byla by to větší odvaha.

Teď islamisté ubodali v Glasgow chudáka umírněného muslima, který vedl oblíbenou trafiku a popřál lidem na webu šťastné Velikonoce. Za pár hodin ho zabili. Mohli byste, rozliční lidskoprávní občané, jet třeba do Glasgow a držet před trafikou až do pohřbu kříž a výzvy k toleranci. I přes noc.  Celý text zde...

Arcibiskup Hindo: Je nepatřičné mluvit o genocidě křesťanů

Rozhodnutí vlády Spojených států amerických „považovat násilí páchané tzv. Islámským státem na křesťanech za genocidu“ je „geopolitickým krokem, který kategorii genocidy využívá účelově“ – komentuje Jacques Behnan Hindo, syrsko-katolický arcibiskup... Takto jsou jednou ranou smazány všechny podivné faktory vedoucí k náhlému a nenormálnímu vzniku tzv. Islámského státu (Daesh), zatímco na druhé straně až do nedávna existoval z turecké a saúdskoarabské strany, tedy ze zemí spojenců Spojených států, jasný tlak na to, aby džihádisté Al-Nusra byly dány na seznam tzv. „umírněných vzbouřenců“...

Na adresu tzv. Islámského státu arcibiskup Hindo poznamenává doslova, že „tito blázni zabíjejí kromě křesťanů také šiity, alawity, ale rovněž sunnity, kteří se jim nechtějí podrobit. Celý text zde...

Hranice mezi dobrem a zlem je mnohdy neznatelná (Martin Kavka)
...Podíváme-li se do historie, tak zde byly dvě mocné Říše. Perská a Římská. K jejich pádu nevedlo to, že integrovaly do své kultury množství mnohdy protichůdných kultur, ale určitá pohodlnost, bohatství a svým způsobem i rezignace na podstatu toho na čem byly založeny a co bylo jejich silou A tím bylo lpění na určitých zásadách. Například Pax Romana, římský mír, který zajišťoval stabilitu říše napříč rozličnými kulturami, byl založen na dodržování římských zákonů a respektování odlišných kultur a náboženství, pokud nebyly v rozporu s římským právem a tradicemi. Na právu, zásadách a tradicích, které byly mnohdy vyžadovány krutým způsobem.  Celý text zde...

Aktualizace 23.3.2016:

Jako Kopfrkingl (František Rozhoň)

14. března 2016 list Metro přinesl snímek čtk z akce Feministické společnosti Univerzity Karlovy, na kterém tři usměvavé dámy (z nich pouze jedna blondýna) pózovaly nad textem mrtvej šovinista dobrej šovinista...

Dámy beze studu hlásající mrtvej – dobrej zjevně nejsou v dnešní době s takovým smýšlením samy. Na roveň jim bych položil kandidátku do Evropského parlamentu, která pro Parlamentní listy beze studu hlásala, že prezidenta by měl někdo vyhodit z okna a že z jinak smýšlejících je jí na zvracení. Celá tato dámská společnost mi připomíná literární postavu Karla Kopfrkingla z prózy Ladislava Fukse o „spalovači mrtvol“. Kopfrkingla také dobové politické fráze zblbly natolik, že považoval za správné zabíjet.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

NĚMECKO: Když ofenziva dobra přepíná (Zbyněk Petráček)
...Volby ozřejmily problém německé veřejné debaty, která se vyhrocuje v duchu připomínajícím konec výmarské republiky. V zemi velkých koalic – typický znak éry Merkelové – se vytratil souboj politických programů a idejí. Přesněji řečeno se přeměnil na souboj mezi dobrem a zlem. A ten přece neuznává kompromis.

...úspěch AfD si vypěstovaly zavedené strany, když rezignovaly na soutěž programů a idejí ve prospěch hesla kancléřky Merkelové „To nemá alternativu“...

Německá ofenziva dobra dělá ze všech odchylek od pokroku ryzí zlo. Nedělní hlasování ale ukázalo, že mají-li slovo voliči, v každé politice je místo pro alternativu. Že čím víc na ni dobro útočí, čím víc zdůrazňuje, že opozice má... hlavy plné nenávisti, tím víc ji v očích voličů posiluje.  Celý text zde...

Pět let nehorázných lží o Sýrii (P. Daniel Maes)
Otevřený list belgického řeholníka belgickému ministru zahraničí

Excelence,

jsem Belgičan žijící v Sýrii a obracím se na Vás, ctihodného ministra naší milované vlasti, abych Vám podal informace o svojí situaci... Na vlastní oči jsme viděli, jak cizinci (nikoli Syřané) organizovali manifestace, které byly filmovány Katarskou televizí Al Jazeera a potom vysílány do celého světa s falešným výkladem, že se syrský lid bouří proti diktatuře. Tito cizinci pak lákali mladé lidi z naší vesnice, aby se k nim připojili. Došlo k atentátům a vraždám v sunnitských a křesťanských kruzích, což vyvolávalo dojem, že jde o jakési projevy msty podobné občanské válce...

S velkou důvěrou se obracíme na Vás s prosbou, abyste se nenechal klamat mediálními lžemi a manipulacemi a naopak odvážně uznal to, co se v Sýrii skutečně děje. Nezapomínejme na nedávné tragické příklady. Na základě hrubých lží byly již zmasakrovány celé národy a státy. Některé velké mocnosti se chtěly zmocnit ropy, zlata, bank a skladů zbraní. Také naše belgická vlast přispěla k destabilizaci určitých zemí, kde nyní vládne totální chaos. Byly to akce ilegální a nelidské...  Celý text zde...

Omezit kouření ve skladu s benzínem (Jan Schneider, rozhovor z 16.1.2015)

Po teroristických masakrech... je děsivé, kolika stranám, frakcím, názorovým proudům vlastně tak či onak vyhovuje! Budete-li hledat organizátory, inspirátory, mlčenlivé napomahače tohoto teroristického útoku, nemůžete z nich a priori vyloučit vlastně nikoho. Jedni chtějí někoho zastrašit. Jiní si tím atakem zchladili žáhu. Jiní si zase chtějí zchladit žáhu skrze různě zaměřená opatření, zdůvodněná tím masakrem. Další jen se špatně skrývaným zadostiučiněním opakují, že došlo na jejich slova. Jiní se zase těší, co všechno bude možno v legislativě přitáhnout či dokonce zaříznout – a na druhou stranu povolit a ulehčit. Někteří už přemýšlejí, které latifundie koupit, aby na nich mohli vybudovat privátní věznice, až bude přijata obdoba amerického Patriot Actu. Pak se ve vězení octne leckdo, ani nebude vědět jak a proč, a na libovolně dlouho...

Hrozba islamistického (nikoliv islámského, protože s islámem to nemá co dělat) terorismu by se dala potlačit. Stačilo by nedělat to, co Západ dělá. Vymýšlí si záminky, aby mohl vtrhnout do zemí Orientu, v nichž rozbije (často sekulární!) státy, aniž by se dokázal postarat o nastolení nějakého alespoň trochu fungujícího režimu (Západ ve své aroganci je nepoučitelný). Přitom působí masakry tisíců civilních obyvatel, proti čemuž se pak aktivizují různé ozbrojené skupiny, do nichž vstupují dobrovolníci z Evropy. To všechno dohromady vyvolá masivní migrační vlnu, spíše tsunami, s níž se musí ovšem vyrovnat Evropa, protože Spojené státy jsou obrazně i doslova "za vodou“. A s těmi migranty se do Evropy vrátí oni dobrovolníci, nyní již zkušení hrdlořezové, kteří se zbavili všech zábran.  Celý text zde...

Aktualizace 16.3.2016:

Jedenáctý březen (František Rozhoň)

11. března 2016 ráno vyzval moderátor Českého rozhlasu, abychom napsali, co máme spojeno s tímto datem v kalendáři. Se zpožděním i já plním to přání, a začínám připomínkou neblahé události našich novodobých dějin.

11. března 1948 totiž v československém parlamentu (Ústavodárném Národním shromáždění) všichni přítomní poslanci zvedli ruku pro Gottwaldovu „obrozenou vládu“, a tím jednohlasně legitimizovali únorové vyřešení vládní krize, vyvolané 20.2.1948 demisí části ministrů. Gottwald a spol. tak mohli říkat, co standardně říkají demokratičtí politici dnes: Dali jste nám mandát, tak nás nechte vládnout!  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Čas revoluce (Petr Ševčík)
...Máme se zatím dobře, ale zároveň máme zaděláno na obrovský průšvih. Vzniká nám tady podivná forma růžové totality - dirigistický socialistický stát, který reguluje a kontroluje naprosto vše a ve kterém každý iniciativní, nezávislý člověk je předem vinen. Přitom by to tak nemuselo být...

Ještě je čas na změnu scénáře. Je čas na revoluci aktivních a produktivních lidí, kteří chtějí o svých životech rozhodovat sami.  Celý text zde...

Můžeš si to myslet, ale běda ti, když to budeš někde prezentovat (Václav Klaus ml.)
Čím dál agresivnější pokusy zničit svobodu slova, shromažďování a podobně nejsou západními elitami ostouzeny. Naopak.  Celý text zde...

Stále mezi Západem a Východem (Pavel Moses)
...Naše elity politické jsou stejně neschopné a vláčené událostmi jako pijan Václav IV., jako představitelé protestantských stavů domnívající se, že jejich boj vyřeší němečtí žoldnéři, jako Beneš spoléhající se na spojence, kteří sami stáli s holýma rukama. A „obyčejní lidé“, onen základ národa vyzdvihovaný obrozenci i komunisty, se chlácholí selským rozumem a věří, že pár policistů na hranici a náš složitý jazyk zajistí, že se světové události České kotlině tak nějak vyhnou. Nevyhnou, protáhnou tudy stejně jako křížové výpravy, švédské šiky, Wehrmacht a Rudá armáda, pokud budeme jen trpně čekat, co přijde a na čí stranu se přidáme.  Celý text zde...

Aktualizace 9.3.2016:

Věřím, že jako já stejně uvažují i další občané (Jiří Kohoutek)

Večer ve zprávách na ČT uvedli, že do Prahy přiletí z Jordánska 3 nemocné děti s rodinami, přes 30 lidí, kteří už tu zůstanou a natrvalo a tak se chci svých kamarádů zeptat, jestli si myslí, to co já ...- nejsem lakomec, - dobrá, máme-li na to, uzdravme je u nás, ať jsou tu s nimi rodiče nebo  alespoň jeden z nich, no a p o uzdravení poděkujte, bylo to zadara a vraťte se zpět domů alespoň do toho Jordánska, - ale přes 30 lidí? - proč natrvalo ????  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Co je to stát? Babiš nemá pravdu. Ale nemá ji ani Sobotka. (Ladislav Jakl)
...Sociální demokraté vyrukovali s kampaní proti Babišově „politické firmě“ ANO... se ale bezděčně poprvé za hodně dlouhou dobu dotkli samotné podstaty politiky. Dosud se nám jako politika předvádí (a média toto předvádění za politiku ochotně vydávají) jen povrchní spor o marginální technikálie. A to už několik let platí pro všechny parlamentní strany...

Ne, stát není firmou. A není ani prostým společenstvím lidí. Je to stroj na používání moci. A je nutno začít se znovu ptát, kdy, v jaké míře a za jakým účelem je stát oprávněn moc používat. Sociální demokraté se s Babišem škorpí jen jako. Ale využijme toho, že se dotkli debaty o podstatě státu. Využijme toho, abychom se pokusili do politiky vrátit… politiku.  Celý text zde...

Masarykovo desatero (Stanislava Kučerová)

Zkusme desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel. Jsou neurčité? Mlhavé? Nemají nic společného s realitou? Naopak. Ukazují sebezáchovný směr.  Celý text zde...

Nemějte děti, zdržují od práce (Markéta Šichtařová)
...Neboli ten, kdo dnes své jediné dítě odloží do jeslí, aby jednou měl větší důchod, bude mít důchod stejný jako kupříkladu Rom s deseti dětmi, který zůstane s každým dítětem doma až do začátku školní docházky. Ale s jedním rozdílem - tento Rom bude mít hodně dětí, a protože se o ně v dětství staral a nikam je neodkládal jako přítěž, jednou se o něj jeho široká rodina postará a užije si nádherné a smysluplné stáří. Zatímco matka s jedním dítětem odloženým do jeslí skončí odložená v LDN. (Ale užila si kdysi „kariéru“.) Zemře sama, protože její dítě vyrůstalo v prostředí, v němž mu bylo vtloukáno, kariéra je nad vše. Stará máma mu ji přece nebude ohrožovat.  Celý text zde...

K čemu jsou školy? (Václav Klaus ml.)
...Dle neomarxistů ve školách není hlavní učení. Hlavní je „získat kompetence k celoživotnímu vzdělávání“ a „rozvíjet osobnost člověka, aby byl vybaven sociálními způsobilostmi“. Tak praví třeba český školský zákon hned v úvodu.

Někteří to dovedou vyjádřit ještě lépe. Třeba komentátor z mediálního impéria uhlobarona Bakaly – Petr Fischer. Cituji: "Škola není strojem na vzdělávání, nýbrž místem, kde se mají všichni − učitelé, žáci, rodiče − společně učit být ve společnosti a společností“. Vyšlo v komentáři nazvaném „sociálně debilní společnost“.  Celý text zde...

Aktualizace 2.3.2016:

Není zralý na demokracii (František Rozhoň)

Ještě v roce 1929 tři čtvrtiny českých Němců daly hlasy stranám spolupracujícím s republikou, a v roce 1933 i německý velvyslanec v Praze připustil, že vývoj povede část Němců k ‘pošvýcarštění’ – ochotě žít ve vícejazyčné ČSR, podobně jako Němci žijí ve Švýcarsku, kde se lidé již 8 století domlouvají různými jazyky.

Proč se ve Švýcarsku takové soužití daří, vysvětluje například Milan Kubr v Průvodci politickým divadlem (ISBN 80-7214-799-4) na straně 89: Ve Švýcarsku nevládne mezi německy, francouzsky a italsky mluvícími kantony a mezi katolíky, protestanty a dalšími církvemi příliš velká láska, ve vytváření konfliktů nevidí však nikdo žádný prospěch, proto se jim všichni úzkostlivě vyhýbají. V Československu po nástupu nacistů k moci i někteří zdejší Němci ve vytváření konfliktů propěch viděli, proto se pošvýcarštění ČSR nezdařilo.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Vládnou nám první mezi rovnými nebo drábové? (Vladimír Golembievský)
...A tady nám nezisková organizace Iuridicum Remedium oznamuje, co s námi dělá policie... Protože stát smí dělat jen to, co mu zákon výslovně povolí, je jednání policie evidentně protizákonné. A koho to zajímá? Problémem je, že by to mělo zajímat mnoho institucí, v první řadě státní zastupitelství, jehož povinností je žalovat všechny nezákonné činy, o kterých se dozví. Má ale moc práce se svrháváním vlád. Ombudsmanku, tu ale nejvíc zajímá, jak zabránit tomu, abyste mohli volně nakládat se svým majetkem.  Celý text zde...

Oni přece tvoří Dějiny, co je jim do lidí (rozhovor s mimoakademickým filosofem Jiřím Fuchsem)
...Současná imigrační krize je mezní společensko-politickou situací, a takové situace vždycky skýtají mimořádné příležitosti k poučení o lidském jednání. Dnes se tedy můžeme více než kdy jindy leccos dozvědět: o manipulační síle médií – o časté naivitě dobrých úmyslů – o nesnadnosti uznat závažné omyly – o chtěné slepotě sluníčkářů – o obludných rozměrech politicko-mediálního pokrytectví – o ideologickém fanatismu a následném vychovatelském komplexu intelektuálů – o rezistenci zdravého rozumu veřejnosti – o „demokratické“ propasti mezi elitami a veřejností – o trestuhodné lhostejnosti politiků k bezpečnosti jejich voličů – o nelidské závislosti politiků na volebním úspěchu – o totalitním chování a frapantní nezodpovědnosti bruselských špiček – o vysoké frekvenci konfuzních pojmů (lidská práva, tolerance, solidarita, milosrdenství, povinnost, nenávist…)  Celý text zde...

Asymetrie války s teroristy (Mojmír Grygar)
.... Terorismus vyrůstá z násilí a násilí vyvolává. Co bylo dříve – vejce, nebo slepice?  Celý text zde...

Aktualizace 24.2..2016

EU údajně reformovaná (František Rozhoň)
...Cameron a další v Bruselu přítomní „lídři“ se fakticky shodli, že v EU si nejsou všechny národy rovny. I proto mi společenské klima na sklonku mého života připadá jako to za mého mládí – tehdy i teď se např. od nás na východě Evropy chce, abychom byli vzornými národy, které se nevměšují ani do záležitostí, které se jich přímo týkají.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Mráz přichází z Německa (Aleš Valenta)
...Západní elity proto hledají způsob, jak zakonzervovat svou moc... Na absenci alternativy a z toho plynoucí „jediné správné řešení“ jsou ostatně Němci na různých úrovních již delší dobu připravováni: CDU jim sděluje, že ke katastrofě jménem „Merkelová“ není alternativa, „katastrofa“ sama jim oznamuje, že není alternativy k islamizaci Německa, vláda hlásá, že není alternativy k euru ani k Evropské unii, otevřené hranice nemají alternativu atd. Jelikož však v demokratické politice je z principu alternativa vždy, nutno konstatovat, že německé elity tímto způsobem soustavně a cíleně omezují prostor pro standardní politický konflikt a jeho řešení. Své odpůrce vytlačují za jeho hranice a kriminalizují. Je to postup analogický tomu, jímž kdysi komunisté předem diskvalifikovali jakoukoli opozici, protože přece „v Československu (NDR, Polsku...) nemá socialismus alternativu".  Celý text zde...

Nezbeda Orbán a nepřátelé společnosti (Luděk Frýbort)
..otvírání stavidel z osobního rozhodnutí kancléřky Merkelové, bez kozultace v parlamentu, a tudíž neústavně,... donedávna platil příkaz, dle nějž policie musí ponechávat přestupky proti mravopočestnosti i osobnímu majetku bez povšimnutí, pakli jsou jejich pachateli členové uprchlických band a shluků... Asi ještě mnoho vody v Rýně uplyne, než bude možno mluvit o rovnosti principů, bez níž není demokracie, leda její nepovedené, trapné karikatury...

Německo, třebaže už před čtvrtstoletím pod jednou vládou a jedněmi zákony sjednocené, dodnes dělí výrazná linie, na východ od níž si lidé už předem dovedou představit, co se na ně valí, kdežto na straně západní se prostírá zóna naivity, jež teprve musí být zklamána.

No, čímpak to: odpověď není tak nesnadná. Dítko, popálivší se jednou o rozžhavenou plotnu, si dá podruhé pozor; a východoevropské národy se v relativně krátkém časovém rozmezí popálily už dvakrát. Užily si dvou ideologií ve skutek uvedených, Hitlerovy nacionálně socialistické a komunistické v stalinsko-brežněvské režii, i není divu, že se nehrnou sednout si na rozpálenou plotnu ještě napotřetí, tentokrát v podobě radikalizovaného islámu. Jenže, jakáž pomoc, nejdřív musí přijít to popálení, varovná slova nestačí. Vědělo se v meziválečném čase dosti dobře o hladomorech, krvavých represáliích a jiném folkloru Stalinovy říše zla, avšak intelektuální elita svobodného Západu se ze svého okouzlení vyvést nedala, sovětským komunistům nadšeně přizvukovala - vydat se z kapitalistického světa do SSSR je jako přejít ze smrti do života, napsal tehdy John Strachey,britský socialistický politik a spisovatel.  Celý text zde...

O třídním nepříteli a terorismu (Milan Glaser)
...Slovo ideologie, které bylo v naší nedávné minulosti užíváno zřídka a pozitivně, je dnes spíše odsudkem, ne-li nadávkou. Jen zřídka však byla tato metoda verbálního cejchování reality nazývána pravým jménem. A možná, že teprve postupem doby je patrnější, k čemu se doopravdy vztahuje. Ideologie není ani tak doktrínou, byť lživou a klamavou, ale spíše individuálně osvojitelnou spiritualitou, která umožňuje dělat světskou kariéru i bez přirozených schopností a ctností. Je hodnotovou esencí doby, která je výrazem pokroku i rozkladu zároveň.  Celý text zde...

Aktualizace 17.2.2016 :

Merkelová a kněží o situaci v syrském Aleppu (Ladislav Svoboda)
...Jak vidí situaci arcibiskup z Aleppa Jean-Clément Jeanbart? Západem podporovaná emigrace Syřanů je v podstatě deportací. Zbavuje Sýrii vitálních sil, které jsou nezbytné k rekonstrukci země po válce...  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Demonstrant (Václav Klaus ml.)
...nejsem zrovna expert na demonstrace, zato trochu pamětník už jo. A zaujala mě podobnost demonstrací koncem osmdesátých let a teď při migrační krizi. Zejména tedy mediálního pokrytí.  Celý text zde...

Malými krůčky k velkému šoku - Listopad 1989 (Mojmír Grygar)
...Brecht radí vystříhat se v době, kdy se zostřuje cenzura, přímého pojmenování nebezpečných věcí, doporučuje nahradit zakázané slovo jiným, které nevzbudí námitky, je přijatelné. Například revoluci nahradit obnovou, komunismus socialismem, případně místo socialistický napsat sociální a podobně. Proto naši polistopadoví propagátoři a iniciátoři nového ekonomického řádu zpočátku nehovořili o kapitalismu, raději volili slova méně zatížená neblahými historickými konotacemi, nechválili kapitalismus, ale hlásali tržní hospodářství, svobodu podnikání a obchodu zbavenou regulací; tyto termíny vzbuzovaly pozitivní a lákavé představy. Komu by se chtělo vracet ke slovu, připomínajícímu vykořisťování, nezaměstnanost, žebračenky, hlad? Nepřekvapuje proto, že se Václav Havel v Letním přemítání, knížce prognostických úvah napsané v létě 1991, slovu kapitalismus nejen vyhnul, ale jednoduchým sofistickým trikem jej dokonce vyřadil ze hry.  Celý text zde...

Švédská utopie

Co se děje v nejrychleji rostoucí zemi v Evropě?  Celý text zde...

Proč nemám rád NATO! (Rajko Doleček)
...Proč prchá z Kosova stále tolik, hlavně mladých, albánských obyvatel, kteří tam přece teď neomezeně vládnou? Tato situace se dosud nezklidnila, trvá i nadále. Z těch více než 200 000 vyhnaných nealbánců se jen zcela nepatrná část vrátila na KosMet. Desetitisíce Srbů, Romů, Goranců žijí stále v ghettech, bez dostatečné zdravotní služby. Tristní je otázka i škol pro nealbánce. A za tou celou hrůzou stojí, jako začátek, okupace vojskem NATO a nedodržení slibů, co všechno se dá do pořádku.  Celý text zde...

Aktualizace 10.2.2016 :

Půlden plný demonstrací (František Rozhoň)

O prvním únorovém víkendu jsem dva půldny ukazoval kolegovi Prahu historickou a Prahu skalnatou. V třetím půldnu jsem si sám nechal ukázat, jak se teď v Praze demonstruje. Z dost široké nabídky jsem si vybral akci Za Evropu bez EU  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Naše demokracie a islámská migrace (Miroslav Polák)
...člověk, jako skupinový živočich, vytváří nejrůznější formy komunit. Jedním typem (charakteristickým pro euro-americký civilizační okruh) je demokratická obec, která je založená na vzájemném respektu příslušníků obce (občanů), kteří pravidla fungování obce současně tvoří a také dobrovolně respektují. Pro obranu obce a jejích pravidel jsou připraveni přinášet oběti nejen materiální, ale i osobní. Čím obec funguje lépe, tím více se s ní její příslušníci identifikují. Naopak nedodržování pravidel a přehlížení jejich porušování druhými vede k rozkladu obce.  Celý text zde...

Provokace řízená policisty. Vrací se nám metody STB? (Jiří Vítek)

Scénář ze sobotní demonstrace pro média psala především policie, která účelově připravila malou epizodu, která však mohla stát zdraví nejen občanů, ale také některých policistů, které někdo v této hře obětoval.  Celý text zde...

Těžko hledat lepší zemi pro život (Markéta Šichtařová)
...Bývaly doby, kdy jsem koketovala s myšlenkou odstěhování se do jiné země. Dnes mě něco takového ani nenapadne. Když to tak všechno vezmu kolem a kolem, sotva najdeme lepší zemi, než je ta naše.  Celý text zde...

Aktualizace 3.2.2016 :

Politika ve stylu retro
•  Bagdádský chaldejský patriarcha Sako řekl v Maroku na konferenci o právech náboženských menšin v muslimském světě: Od r. 2003 „vnější hráči“ užívali šíření demokracie a svobody jako záminku k tomu, aby nás připravili o přírodní zdroje a vyvolali chaos a terorismus v Iráku a na Blízkém východě. Vyhánění křesťanů je systematické. Je třeba vzdělat muslimské předáky, aby se postavili fanatismu a sektářské mentalitě slovy i skutky.
•  Křesťané, dokonce i Vánoce, vadí už i v Kristově rodišti. Protestuje rabín Ben-Zion Gopstein, ředitel Lehava, Organizace pro prevenci asimilace ve Svaté zemi: „Vánoce nemají ve Svaté zemi místo.“…  „Misiím nesmí být poskytována opora. Vyžeňme upíry z naší země dříve, než znovu začnou pít naši krev.
•  Některá místa v Sýrii připomínají Stalingrad. Přesto zde lidé žijí, uprchlí se snaží vracet. Před pěti lety tu lidé ještě nepomýšleli na odchod do Evropy. Teď si mnozí myslí, že Německo potřebuje lidi a ti tam mohou lehce začít nový a lepší život.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Německo: Vláda používá veřejnoprávní média v politickém boji (Vladimír Meier)
...Z těchto událostí by nezaujatý pozorovatel mohl vyvodit, že německá veřejnoprávní média jsou pod kontrolou vládnoucí garnitury, demokratická soutěž politických stran je omezená, čímž je ohrožená německá demokracie. A protože to Němcům zatím příliš nevadí, měla by se toho chopit Evropská unie a demokracii v Německu ochránit. Shodou okolností ale EU zahájila tažení za záchranu demokracie v Polsku a nemůže se Německu dostatečně věnovat.  Celý text zde...

Kdosi nás prý stále rozděluje.... (Lubomír Man)

Ano, vyhlašuje se u nás tak často, že kdosi – a nejčastěji prý náš prezident – rozděluje národ, že to nutí člověka zbystřit pozornost. Protože, propánakrále, co se tímhle už skoro masovým poukazováním na rozdělování národa vlastně sleduje? To snad máme být jako v Hitlerově Německu, čili ein Volk, ein Reich, ein Führer? Tzn. že máme všichni stejně myslet, stejně konat a ke stejnému cíli mašírovat?  Celý text zde...

Zbořil: Monarchomachové aneb bořitelé trůnů po česku
… Už v 16.stol. se stal Francisco Suárez (1548-1617) autorem knihy O zákonech (De legibus, 1612), ve které publikoval názor, o několik let později popularizovaný anglickými a nizozemskými politickými filosofy, že lidé se sice rodí svobodní a suverénní, ale mohou o svou svobodu i svrchovanost přijít, jestliže se jich vzdají smlouvou s panovníkem nebo jsou k tomu donuceni silou. Potom budou mít právo na vzpouru. Doplatil na to nebohý Karel I. Stuartovec, král anglický a skotský, sťatý z vůle Parlamentu roku 1649.

Suárezův současník Juan de Mariana (1537-1624) doporučoval královraždu a odsouzení, pokud král nedodržuje zákony a protiví se nejen vůli a moci Boží, ale i veřejnému mínění nebo obecné vůli.  Celý text zde...

Aktualizace 27.1.2016 :

Marx s tím nezačal (František Rozhoň)
... se strategiemi, které nám dovolují označit druhé za parazity, nepřítele lidu, a speciálně se sociálním inženýrstvím spalujícím svět, nezačal Karel Marx.
... k úspěchu takových strategií přispěl i Václav Havel, když r. 1990 v Oslo filosofoval, že je v našem vlastním zájmu máme bojovat proti nepříteli, kterého si sami vybereme - tudíž máme ignorovat ústavní princip, že na každého se hledí jako na nevinného, dokud není odsouzen.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Vítejte u nás, imigranti! (Václav Vlk st.)
…je potřeba si uvědomit, že naše bohatá a asi poněkud moc poživačná, nestřídmá a zároveň strašlivě orwelovská společnost není tím, co předstírá. Je skupinou, kde je společenským územ říkat, že „pravda je lží, nenávist přátelstvím, zlodějna je službou pokroku a největším hříchem je říkat pravdu (viz náš moderní euro-vzor , co je prý „demográticky“ a morálně daleko před námi, tedy Německo a jeho reakci na kolínské události). A navíc stárneme a blbneme. Zachránit by nás mohlo jen rozmnožování, ale do toho se dnešní generaci nechce.  Celý text zde...

Sametová rukavička na ocelové pěsti (Václav Vlk st.)
...Aniž bychom si toho všimli, jako ta pověstná žába v hrnci na plotně, poměry se měnily. Postupně a jaksi nenápadně jsme se dostali politicky a lidsky do podobné situace a společenských poměrů, jaké panovaly v Sovětském svazu za tuhých komunistických poměrů. Jistěže ideoví nepřátelé nejsou dnes vražděni v koncentrácích a neumrzají na Sibiři. Dnešní doba je dobou totality typu sametové rukavičky na ocelové pěsti. Jak to mohu tvrdit?  Celý text zde...

Burky na nás! (Markéta Šichtařová)
...Co vlastně na imigraci ty, co se tolik bojí, irituje nejvíc? ...Podle průzkumů veřejného mínění největší procento lidí má největší strach z toho, že jejich kultura příliš infiltruje a pozmění kulturu naši... Bráníme se tomu tím, že tuhle kulturu, které se mnozí bojí, pomaličku, ale jistě, začínáme… napodobovat!
...Kde se vzaly, tu se vzaly, objevily se jako houby po dešti ženy, které se označují za feministky, které tvrdí, že žena a muž jsou stejní, a začaly určovat standardy „slušného“ chování. A stejně jako muslimové začaly tvrdě vyžadovat, aby tyhle nové standardy dodržovali i ostatní...

Po 11. září jsme byli jako kultura na hlavu poraženi. Byli jsme poraženi tím, že jsme všude instalovali kamery, zátarasy, rentgeny… Vzdalujeme se od své přirozenosti a necháváme si nakukat, že tohle potlačování přirozenosti je výhrou. Ale není naopak právě tohle ta největší prohra ve střetu civilizací?!  Celý text zde...

Aktualizace 20.1.2016 :

Doležal proti Vondruškovi (František Rozhoň)
...Doležal podobně jako kdysi bolševik připouští, že když máme tu demokracii, tak nabízet lidem myšlenky mohou jen jiní lidé; dodává ale, že povinně!!! na troskách starého řádu vybudujeme řád nový. V podání pana Doležala tedy např. národní státy, na něž se pan Vondruška odvolává, jsou to, co bylo a co je dnes třeba překonat. Podobně jako bolševik v té souvislosti říkával, že dnešek je už překonaný, Doležal píše že dnešek znamená regres a návrat k minulosti. Smůlou pana Doležala a jemu podobných je, že již předvedené trosky mnoho lidí děsí. Státy jako nedávný Irák, Libye a Ukrajina nebo meziválečná ČSR nebyly 100% ideální, ale lidé různých skupin v nich dokázali žít vedle sebe; v roce 1933 i německý velvyslanec v Praze připustil, že vývoj povede část Němců k ‘pošvýcarštění’... Po zásazích zvenčí se ty státy podařilo zbourat a lidé, co spolužili, už dál spolu žít odmítli. I pro to vše podle mne roste odpor proti tomu, aby tento způsob překonávání národních států pokračoval.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Veřejnoprávnost na rozcestí (Petr Žantovský)
...Už počátkem září 2015 v... německé veřejnoprávní televizi ZDF vystoupil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz (rodem Němec) a v souvislosti s migrační otázkou řekl toto: „Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou. Nemůže být, a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom ve 21. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V tom okamžiku je třeba zabojovat a je třeba říci, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svého cíle.“

Možná, že jsem se jen špatně díval, ale nevím o tom, že by o této přímé a nedvojsmyslné pohrůžce silovým útokem na neposlušné (např. ty, co se dívají kriticky na německou a eurounijní přistěhovaleckou politiku) naše mainstreamová média (včetně veřejnoprávních) v tom čase informovala.

Přitom je to v podstatě vyhlášení absolutní svrchovanosti bruselsko-berlínského panství nad Evropou. A tedy jasné ohrožení národní suverenity. Stačí, když nějaký eurounijní potentát označí jakýkoli politický projev nesouhlasu za „nacionalistický“, a je zde důvod k silovému zásahu. Nezní vám to poněkud historicky povědomě?
Veřejnoprávní média se musí, spolu s veřejností, znovu důkladně zamyslet nad smyslem a povahou své existence. Mají-li sloužit politikům a jejich zájmům... nebo veřejnosti a jejich úplné a objektivní informovanosti.  Celý text zde...

O třídním nepříteli a terorismu (Milan Glaser)
   Přibližně před čtyřiceti lety doléhalo z médií k běžnému občanovi naší vlasti prakticky denně vážné varování před nebezpečnými rejdy mezinárodního imperialismu, piklemi jeho ideologických diverzantů, vnitřních i vnějších, zkrátka třídních nepřátel...skutečný strach nevzbuzoval ten, kdo byl tímto termínem ocejchován, nýbrž ti, kdo jím cejchovali. Jinak řečeno, strach vzbuzovalo samotné přisuzování tohoto termínu konkrétním lidem a skutkům.
…pachatelé globálně okázalých násilností tohoto století v New Yorku a jinde nenazvali sami sebe teroristy, nevyznávali krédo mezinárodního terorismu. Tento pojem je totiž podobná zbraň jako třídní nepřítel. Slouží těm, kdo mají patent na cejchování reality, což nejsou nutně vždycky ti, kdo se touto mocí veřejně pyšní. Člověk sice je ohrožován reálně, ale jinak a odjinud než mu předkládají média. Historie se opakuje.  Celý text zde...

Neomarxismus jako generační problém? Jestli vůbec, tak naopak (Viktor Lošťák)
…Neomarxismus jako ideologie je přímým pokračovatelem reálsocialismu… Nezvedl prapor sociálních témat. Elitám, které ho vytvořily, byli vždy chudí lidé lhostejní. Sociální konflikt je příliš reálný, příliš hrozí, že se chudý zeptá, jak mu skutečně bylo tím či oním pomoženo. Neomarxismus je pro intelektuálské elity ideální. Nedává ani neslibuje totiž nikomu nic. Elitám stačí jen hlásat, že všechny problémy, všechny běžné záležitosti lidí, jsou morálně pochybné. Všechny aspirace obyčejného člověka na vedení sebevědomého, autentického života, řízeného jen a jen vlastníma rukama, jsou špatné.  Celý text zde...

Aktualizace 13.1.2016 :

Abychom nevěnovali pozornost zdejším problémům (František Rozhoň)
...Události silvestrovské noci 2015/16 a pokusy blokovat v médiích informace o nich vyvedly z klidu mnohé, kteří věřili lídrům, že plánovanou proměnu národa zvládnou bez problému...

V politice pak následovalo to, co dobře známe z doby před listopadem 1989. Aby zdejší lid nevěnoval příliš pozornosti zdejším problémům, omílají ti nahoře, že evropské hodnoty a zvláště nezávislost médií jsou sice vážně ohroženy, ale jinde. Teď jsou prý ohroženy zejména v Polsku. Eurokomisař Günther Oettinger pohrozil, že na Polsko bude uvalen dohled; šéfkomisař Jean-Claude Juncker zařadil polskou otázku na program příštího zasedání Evropské komise (13.1.2016). Přestože migranti přichází a někteří už i jednají, mocná bruselská byrokracie bude hovořit o „veřejnoprávních médiích“.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozpoutá Německo další evropský konflikt? (Tomáš Vaněk)

Tato otázka mně již delší dobu vrtá hlavou při sledování dění okolo uprchlické krize...

Němci se prostě rozhodli, že masivním přijímáním uprchlíků změní demografické složení vlastního národa, přesně podle slov svého prezidenta Joachima Gaucka...

V tomto svém konání se neohlížejí na žádná pravidla, a to jak navenek (Dublinská smlouva), tak ani uvnitř. Využíváním „neobsazených“ objektů a vypovídáním nájemníků se chovají stejně jako u nás komunisté v 50. letech – ale s jedním podstatným rozdílem. Komunisté porušovali právo na soukromé vlastnictví s cílem získat ubytování pro své vlastní občany. V současném Německu porušují právo na soukromé vlastnictví svých vlastních občanů ve prospěch cizinců. To vše pro „velkou“ a jedinou „správnou“ myšlenku.  Celý text zde...

Léčba Kolínem nad Rýnem (Zdeněk Holásek)  Celý text zde...

Mogheriniová v Praze (Aston - Ondřej Neff)
...Jsou totiž dva koncepty společného evropského řešení invaze imigrantů do Evropy. Osmadvacítka se může domluvit, každá země má svoji armádu. Pošle kontingent do hraničních států, a vojáci těchto národních armád zabezpečí hranice... Toto je koncept realizovatelný v podstatě okamžitě a má jedinou zásadní překážku. Touto překážkou je druhý koncept.

Podle tohoto konceptu bude založeno cosi jako společná armáda Evropy, nazývejme to policejním nebo ochranným sborem, ta bude podléhat bruselskému vedení lidí typu komisařky Mogheriniové a jednotlivé státy mohou do konceptu mluvit podle míry významu v bruselském kotli – Německo s Francií s významem největším a nějaké Česko žádným. Nadšení pro tento nápad vidíme v Berlíně...  Celý text zde...

Konec svobody slova v Čechách? (Markéta Šichtařová)
...nepatřím mezi... podporovatele hnutí Islám v České republice nechceme (IVČRN)... – a přece se v uplynulých dnech a hodinách stalo něco, co by žádného člověka nemělo nechat v klidu. Dokonce ani případné zapřisáhlé odpůrce IVČRN ne. Hnutí, které mělo přes 160 tisíc příznivců, Facebook zrušil profil. Vzhledem k tomu, že většina médií se od hnutí distancuje, tak hnutí v podstatě bylo odříznuto od veřejného prostoru. Bylo umlčeno...

Tohle se nemělo stát. Svoboda slova je svobodou slova jen tehdy, platí-li pro všechna slova a všechny řečníky, svoboda slova není svobodou slova, cenzurují-li noviny zprávy a internet své uživatele. A tam, kde není svoboda slova, není dobré místo k životu.  Celý text zde...

Aktualizace 6.1.2016 :

Obavy z běženců máme podložené zkušeností (František Rozhoň)

Šéfredaktor Svobodného fóra Pavel Šafr je prý nadšen tzv. Novoročním projevem Angely Merkelové, a cítí se být tak trochu Němcem. Není prvním našincem, který z nadšení nad kroky německého kancléře se začal cítit Němcem; i po roce 1933 někteří takoví věřili, že se za Hitlera budou mít určitě lépe... Horší než tohle podle mne je, že se dnes opakují jiné předmnichovské praktiky. Jedni jako dříve sudetští Němci beztrestně pomlouvají Čechy, a druzí jako dříve politici Západu těm pomluvám věří. Příklad: Přestože v desetimilionové ČR bez problémů žije asi půl milionu cizinců a ubytovny cizinců u nás nehoří, „staronoví Sudeťáci“ ochotně tvrdí, že jedním z nejvíce xenofobních národů Evropy prý jsou Češi. Na taková „zjištění“ pak navazuje např. Jiřina Šiklová. Té se zachtělo tvrdit, že Češi stále přemýšlejí jako za komunistů a za všemi problémy hledají univerzální viníky typu židé nebo Spojené státy  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Novoroční přání (Ivan Hoffman)
...Realisticky vzato vplouváme do globální nepohody a posádka, které jsme vydáni na pospas, nebudí mnoho důvěry. ...Dnešní svět je tak propojen, že nikdo nemá svůj osud zcela ve své moci... Jednotlivec je více než v minulosti v pokušení si říct, že v éře globalizace nemá cenu usilovat o nějakou změnu, neboť jednotlivý hlas nic nezmůže.

Vedle velkých dějin, které odjakživa píší ti nejsilnější, čili vítězové, existují ovšem i malé dějiny člověka, které sestávají z našich vztahů, práce, plánů, nadějí, z našich osobních proher a vítězství. Je toho mnoho, co dosud ve své moci máme a v tomto osobním světě stále platí, že každý je svého štěstí strůjcem.  Celý text zde...

Digitální divočinou (Zbyněk Petráček)
Jak chodit a přežít v nově otevřených Brdech
...„Nejhorší je, že jsou tam docela velká území, kde není signál mobilních operátorů.“ Zajímavé sdělení. Netýká se přírody, ale přeorganizovanosti našich životů a stále větší závislosti na informačních technologiích.
...Zřejmě by nebylo od věci rozvíjet schopnosti žít i mimo virtuální svět. Abychom se nebáli chodit nejen do bývalých vojenských prostorů, ale i mimo značené cesty a dosah digitálních technologií vůbec. Dává to pocit svobody od chomoutu, do něhož sami strkáme hlavu.  Celý text zde...

aktuality  2015 zde

aktuality  2014 zde

aktuality  2013 zde

aktuality  2012 zde

aktuality  2011 zde

aktuality  2010 zde

aktuality  2009 zde

aktuality  2008 zde

aktuality  2006-2007 zde

aktuality  2005 zde

aktuality  2004 zde

aktuality 2.pololetí 2003 zde

aktuality z roku 2002 najdete zde   aktuality 1.pololetí 2003 zde

 zpět na hlavní stranu