6.3.2017

Před koncem

František Rozhoň

Na středu 1. března 2016 tak brzy nezapomenu. Ráno jsem jako skoro každou středu vyjel do redakce Svědomí aktualizovat tyto stránky (doma připojení k internetu nemám) a vyřídit mailovou redakční poštu. Podle pokynů manažerky časopisu M. Komínkové jsem zodpověděl dotazy na předplatné na rok 2017 - kolik peněz a kam poslat; a doslechl se, že paní Komínková, matka dvou statných synů, teď čeká na domov důchodců. Večer po návratu z divadla mi dostihla informace, že manažerka časopisu, její synové a technická redaktorka prý chtějí vydávání Svědomí komplet zastavit.

Jak to bude se Svědomím dál, měly podle slov manažerky časopisu v neděli 5.3. sepsat společně manažerka s technickou redaktorkou. Možná stanovisko sepsaly, ale nedaly ho na stránky svedomi.cz ani ho neposlali redaktorovi stránek (mně). Proto považuji za nutné zde sám sdělit čtenářům, co jsem se doslechl a co z toho podle mne vyplývá pro tyto stránky.

V sobotu 4.3. mi řekla paní manažerka Komínková, že žádné další číslo Svědomí nevydáme a já do redakce už ve středu nemám chodit. Řekl jsem sbohem, odešel a cítil se trapně. Nejspíš jsem se nechal 1.3. 2016 zneužít k akci ‘pošli prachy, ale žádná další čísla kromě již hotového nedostaneš’. A protože jsme se kdysi s již zemřelým Milo Komínkem dohodli, že stránky svedomi.cz budou spojeny s časopisy, které vydává jeho firma, měl bych teď rozdělané dílo přerušit a stránky zastavit, protože už žádný takový časopis nevychází.

Slovo nelze vzít zpět. Tyto stránky hodlám ukončit, ale s tím, že dobu, na kterou jsem registraci i provoz stránek zaplatil už dříve, ještě využiji ke zveřejňování většiny článků, které na stránkách ještě nejsou, ač už ve Svědomí vyšly nebo byly do něj nabídnuty.

František Rozhoň, 6.3.2017

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit