Aktuality www.svedomi.cz, 8.5.2012

Elitářství, nemoc i Evropy

František Rozhoň

Před 67 lety na našem území končily hlavní válečné boje. Češi tehdy organizovali jak boje s těmi Němci, kteří dál slibovali českými lebkami vydláždit Václavské náměstí, tak české školství. Přemysl Pitter tehdy v rámci akce Zámky pečoval o stovky dětí, sirotků, i německých. Pitterův životopisec Pavel Kosatík zaznamenal, že pocit nadřazenosti, elitářství, ke kterému byly vychovány německé děti, byl jako těžko léčitelná nemoc - ani po pádu Říše německé děti nebyly schopny změnit své postoje.

Po Únoru se prohlásili za nadřazené elity členové Komunistické strany, vedoucí roli si dokonce zakotvili v ústavě. Onemocněli stejně jako zmíněné německé děti. Jak zaznamenal Petr Žantovský, když byli svými soudruhy zbaveni moci, chovali se i v disentu včetně prostředí Charty 77 „úplně stejně, jako dříve v mocenských pozicích. Samolibě, bez pochybnosti o svých pravdách, bez schopnosti tyto pravdy diskutovat s názorovými protivníky, bez ochoty vůbec připustit možnost jiného názoru. Tedy elitně, gottwaldovsky.“

Chartisté správně konstatovali, že normalizační režim je nesvobodný, náhradou ale nabízeli jen sami sebe, tedy další elitu, další neomezenou oligarchii, kterou nezajímá občan a jeho svoboda. Po Sametu se dostala k moci velká část Charty a propukla nová epidemie elitářství. Podle P. Žantovského „Občanské fórum, jak je chtěli lidé z prostředí Charty modelovat, mělo být opět jakýmsi masovým živým štítem pro boj nové či staronové oligarchie o moc. Zakladatelé OF neměli ani na minutu v úmyslu otevřít občanům demokratický prostor. Zastupitelský systém jim byl odjakživa cizí, protože jim znepřehledňoval a znejisťoval jejich „výsostné území“, z nějž chtěli po vzoru sociálních inženýrů hýbat dějinami. Průkopníkem nových dějin byl právě symbol Charty Václav Havel, jehož podraz na Dubčeka (slib, že nebude kandidovat na presidenta) předurčil další vývoj OF a polistopadové éry jako celku.“

Projevem nemoci české demokracie zrozené v Havlově éře pak bylo upřímné sdělení ministra spravedlnosti za ČSSD K. Čermáka 7. dubna 2004 v PRÁVU : zkratkovitě a trochu surově řečeno, stát si může dělat se svými občany co chce.

Nemocí trpí i mocní politici dneška jako Nečas, Schwarzenberg, v politice trvalky zneužívající faktu, že ústava omezuje funkční období pouze prezidentovi s minimálními pravomocemi, ne skutečně mocným lidem. Premiérovi je cizí zastupitelský systém - Nečas pro sebe žádá „bezpečnou většinu“ poslanců, ač ti mají podle ústavy „svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Schwarzenberg, falešný knížepán zvaný titulem zrušeným už v prosinci 1918, přiznává pouze Sněmovně právobuď potvrdit legitimitu vlády, nebo ji zamítnout“. Rychle onemocněla i podstatně mladší vicepremiérka Karolina Peake - podmiňuje právo lidu na referendum souhlasem těch nahoře.

Nemalá část těch dole se léta utěšuje, že tahle nemoc dříve Němců, dnes politiků, je důsledkem komunistických totalitních časů, a že jí pomůže vyléčit vstup do Evropy. V Evropě však řádí nemoc stejná; dokazuje to „Manifest k položení nových základů Evropy zezdola“, který v těchto dnech vyšel v některých západních listechvaruje před nedemokratičností euelitářů ochotných utvářet štěstí evropského občana „v nouzi i proti jeho vůli“.

Ten Manifest svým způsobem připomíná prohlášení Charty. Tak jako v Chartě (dnes vydávané za antikomunistickou) volali po novém začátku komunističtí spoluviníci starých zločinů, mezi devadesáti signatáři Manifestu jsou příslušníci někdejších elit, kteří navedli Evropu na cestu elitářství. Někdejší představitelé EU Jacques Delors a Javier Solana, německý exprezident Richard von Weizsäcker a exkancléř Helmut Schmidt, z našich politiků Petr Pithart, žádají, aby se iniciativy v Evropě místo dnešních „elit“ chopili samotní občané. Což je ovšem v naprostém rozporu s tím, co u nás hlásají Nečas, Schwarzenberg, Peake, podle nichž stačí, když „elity“ dají důvěru sami sobě.

František Rozhoň, 8. 5. 2012

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit