Listárna svedomi.cz , došlo 4. 6. 2012

Cykloprejazd z rodiska M. R. Štefánika do rodiska T. G. Masaryka: Košariská  Hodonín

I. ročník – 13./14. – 15. júla 2012

V roku 2011 sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomíname: 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia Jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou, usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami.

Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom za účasti viacerých obecných a mestských samospráv.

Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi: na Košariskách pri soche M. R. Štefánika, pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne
Podujatie by každoročne organizovala ČsOL (Jednota Český Brod) v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v druhý prázdninový víkend. Podujatie by nepochybne postupne pritiahlo aj pozornosť médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. légie, zakladateľov Československej republiky a česko-slovenskú vzájomnosť medzi mládežou, turistami i v kruhoch širšej verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať každoročne tento cykloprejazd, časom by vznikla tradícia a akcia by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i študentov. Základy dnešnej samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na základoch a hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali Štefánik, Masaryk a Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť medzi národmi a národnosťami, európska integrácia, život v mieri a vzájomnom porozumení.

Termín: Príchod podvečer v piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla).
1. deň – 14. júla – prvá časť: Košariská – Branč
2. deň – 15. júla – druhá časť: Branč – Hodonín

Za organizačný výbor:

PhDr. Ferdinand Vrábel

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit