Listárna www.svedomi.cz

Tisková zpráva Spolku na podporu nezávislé justice v ČR „ŠALAMOUN“

Dne 7.1.2004 uveřejnil internetový magazin Fragmenty článek Petra Cibulky, útočící na Spolek Šalamoun. Text obsahuje v prvé části projev závisti nad tím, že Šalamoun má možnost poměrně často vystupovat ve vysílání Českého rozhlasu 6, zatímco on nikoli. K tomu sdělujeme, že nemáme vliv na výběr účastníků relací vysílače a nikdy jsme neudělali nic, co by se dalo vykládat jako překážka proti přístupu Petra Cibulky do vysílání. V hlavní části textu Petr Cibulka napadá Šalamoun za to, že se angažuje při soudním řízení proti představitelům H-Systemu, které označuje za agenty, důstojníky a spolupracovníky komunistických rozvědek a kontrarozvědek. Současně se hanlivě vyjadřuje o našem sdružení „zejména po jeho vystoupení na obranu nájemných vrahů a jejich zákazníků v cause skupiny StB, propojené v cause miliardových podvodů s prodejem lehkých topných olejů jako motorové nafty“.

Potěšilo by nás, kdyby Petr Cibulka upřesnil, kdo z šesti obviněných v kauze H-Systém byl pracovníkem nebo agentem komunistických rozvědek a kontrarozvědek. Sdělujeme současně, že naše účast se omezuje na zájem o poškozené klienty H-Systemu, kteří se po krachu H-Systemu sdružili do SBD Svatopluk, shromáždili nové finanční prostředky, dobudovali H-Systemem slíbené ale nedodané domy. Nyní čelí příkazu na vyklizení svých domovů, vydanému soudem na základě návrhu správce konkurzní podstaty, bývalého komunistického prokurátora, před nímž nás nedávno Petr Cibulka varoval. Dva čelní představitelé SBD Svatopluk jsou trestně stíháni společně s představiteli H-Systemu a podle našeho názoru byla krácena jejich práva na spravedlivý proces. Právě tato okolnost nás přivedla k zájmu o tuto věc.

V t.zv.kauze LTO nás nezajímala trestní odpovědnost za tyto obchody, ale poškození práv odsouzeného Mgr. Vratislava Kutala tím, že k jeho usvědčování ze zorganizování nájemné vraždy policie použila s ní spolupracujícího usvědčeného vraha. Některé okolnosti nasvědčují tomu, že možná vyměnil úlevy ve vlastním trestním stíhání za křivé svědectví proti odsouzenému.

Spolek Šalamoun se dlouhodobě angažuje ve prospěch přísného dodržování základních práv a svobod v trestním řízení tak, aby bylo zaručeno právo všech jeho účastníků na spravedlivý proces. V demokratickém a právním státě si jsou před zákonem všichni rovni. Nárok na spravedlivý proces mají tedy i příslušníci výše zmíněné problémové skupiny stejně jako obchodníci s LTO.

Za Spolek Šalamoun:

John Bok, předseda

ŠALAMOUN

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR

P.O.BOX 383, 111  21 PRAHA 1

Vloženo 14.1.2004

 zpět na hlavní stranu              zpět na archiv aktualit