spojené s časopisem Svědomí (Conscience)

 

Politika
ve stylu retro
"
pro druhé (dubnové) číslo časopisu Svědomí v roce 2014
zde...

Milo Komínek:
I pod oblohou je peklo
(text knihy dle 2.vydání)

Předmluva

1.kap.: Konec demokracie

2.kap.: Fakir Ben Adini

3.kap.: Praha dvou světů

4.kap.: Smrt číhá v průsmyku

5.kap.: Z Beskyd na popravčí dvůr

6.kap.: Trestnice Bory

7.kap.: V záři reflektorů

8.kap.: Vězeň č. 8503

9.kap.: Pod maskou klauna

10.kap.: Monstrprocesy

11.kap.: Jáchymovské peklo

12.kap.: Pod podvozkem letadla

13.kap.: Z Borů na hrad Mírov

14.kap.: Leopoldov - pevnost ztracených

15.kap.: Kartouzy

16.kap.: Nad pralesy Bornea

17.kap.: Zrazený národ

18.kap.: Můj nový domov Toronto)

Doslov

Seznam spoluvězňů

Seznam popravených v letech 1948-1960

 

Jan Kukuczka:
Třináctka znamenala štěstí - ne však svobodu
 k textu zde...

František Sutnar
Písně bez melodie
 k textu zde...

František Rozhoň s přáteli: Československo - příběh revoluce
 k textu zde...

Ladislav Svoboda:
Výlety do české historie
 k textu zde...

SLAVNÍ VOJÁCI - PAMÁTNÁ BOJIŠTĚ
 k textu zde...

Znovuzrození armády: Československá zahraniční armáda v I. světové válce - její vznik a rozvoj
k textu zde...

 

Nejžádanější texty:

Nebezpečí obnovy bolševismu v Ruské federaci a jeho dopad na nás (Petr Vančura)

O totalitách (František Rozhoň)

Existuje rovnítko mezi fašismem, nacismem a komunismem ? (Radomír Malý)

Právě nutná neutralita (Bohumil Kobliha)

Souchotě peněz (Bohumil Kobliha)

Já občan (sebevědomé prohlášení občana ČR)

Buďme sebevědomí (Vilém Barák)

Založme spolek proti nemravné EU (Ferdinand Peroutka, jr.)

Proč nejsem komunistou - ani v roce 2006 (Veronika Valdová)

Proč nejsem antikomunistou (František Rozhoň)

Neparazitujte na mene profesora Jana Patočku (Vladimír Pavlík)

Vlastenci a kolaboranti (Jára Meců)

Pryč od impéria (Bohumil Kobliha)

K podstatě demokracie (Jan Pinz)

Podstata demokracie (Marie Řehořková)

Politika pro každého (Jarmila Kubátová)

Kdo je Evropan a kdo do Evropy patří (Jindřich Koudelka)

Demokracie mění normy (Jára Meců)

Parlamentarismus není demokracie (Jiří Polák)

O diktatuře v sametu (Jára Meců)

Levice a pravice (Renata Pourová)

Frajer mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát (František Rozhoň)

Pohled ThDr. Antonína Huvara na poválečné dění a jeho příčiny

 

Napsali o sametu

Náš originál "sametu" (Jan Beneš)

Než studenti došli na Národní aneb 4 malé výlety do české historie (František Rozhoň)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Příliš pospíchali  (Jiří Abraham)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Úvaha o 17. listopadu (Antonín Procházka)

Pravé důvody sametové revoluce aneb Falešné vítězství Západu (Josef Schima)

Listopad 1989 mýtů zbavený (Vlastimil Podracký)

Nejsme nakonec jako oni ?

Poražení vítězové (Jára Meců)

 

Poslední aktualizace :

23. dubna 2014Těšíme se, že nás
opět navštívíte.


Počet přístupů
od 7. 2. 2013 :
 25365

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

 

Můj milý příteli, Honzíku Kukuczko (Irena Kopecká)

Můj milý příteli, Honzíku Kukuczko,

vzpomínám na naše poslední setkání 9. března tohoto roku. Přijela jsem za Tebou i se svou kamarádkou Lidkou do hospicu ve Frýdku-Místku.

Měl jsi radost z našeho setkání a živě ses zajímal o to, jak se nám v novém bydlišti ve Francově Lhotě žije. Po půl hodině jsi byl unaven, zavřel jsi oči, ale dál jsi sledoval naši rozmluvu s Tvým synem Renkem a nejednou jsi do naší tiché rozmluvy vstoupil věcnou připomínkou. Když jsme se asi po hodině rozloučili, bylo mi úzko. Tohle už není důstojný život pro člověka, napadlo mě.

Poděkovaly jsme Renkovi, že se tak vzorně o Tebe stará. „Nejen já, tady je velmi obětavý personál,“ oponoval mi.

„Tak to bylo naše poslední setkání,“ pronesla jsem tiše, když jsme opustily budovu. „Taky si to myslím,“ souhlasila Lidka a obě jsme se ponořily do vzpomínek.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

O Švorcové dneška (František Rozhoň)

Žít poslušně nebo podle dohod a pravidel? - to je, oč tu běží už dlouhá léta. Poslušnost žádal feudál, který byl vrchním vlastníkem země a své věrné odměňoval lény. Naproti tomu už od antiky je tu snaha písemně kodifikovat pravidla soužití, zavést právní stát: V Řecku vznikly Drakontovy zákony, Solónova ústava, v Římě zákony dvanácti desek, pravidla omezující soustřeďování moci. Křesťanství přineslo Desatero, s doktrínou svrchovanosti lidu přišla ‘lidská práva’ prohlášená revolucionáři americkými (1772) a francouzskými (1789), roku 1948 byla v OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy...

Taková pravidla sice byla deklarována a zakotvována v mezinárodních paktech, v praxi se však už léta prosazují těžko. Manifest sobě rovných z r. 1798 předznamenal, že bude vadit čl. 17 francouzské Deklarace o nezrušitelném a svatém právu na majetek. Bolševik organizující společnost sobě rovných, z nichž někteří jsou rovnější práva neodmítl, ale taky nedodržoval. V čele útoků proti výzvě dodržujte domluvená pravidla za Husáka stála herečka Jiřina Švorcová, dnes proti pravidlům brojí režisér Jiří Menzel.  Celý text zde...

Konec pravolevé politiky, zvítězily koblihy (Vlastimil Podracký)

Už hodně dlouho je v praxi neuskutečnitelná opravdová pravicová politika. Většina vlád se nakonec nikdy nemohla vyhranit čistě pravicově a naštěstí ani levicově. Skutečnost je totiž taková, že realizace opravdových pravicových myšlenek by znamenala takové změny, které by země neunesla. Příkladem může být zavedení tržní ekonomiky do zdravotnictví nebo silné omezení sociálních podpor. Pokus o snížení platů ve zdravotnictví a omezování státní správy skončil fiaskem. Proto též ani proklamované snížení daní a poplatků nikdy nemohla myslet žádná vláda vážně. Protože nic nového smysluplného není, vítězí zatím kuřata, párky a koblihy. Teprve kuřata a párky připomněly starým parlamentním stranám prostý národní humanismus: je zapotřebí spolupracovat na obecném blahu nikoliv křečovitým prosazováním ideologií, ale spoluprací na základě zdravého rozumu.  Celý text ze Svědomí 6/2013 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Básníkům
Dnes není doba psát o konvalinkách
o kráse růží v zahradě
Kdo hledal by dnes inspiraci v kvítkách
a mlčel k násilí a ke zradě?

... Dnes musí básník svoje srdce rozdat
i odvahu dát těm co chvějí se
Dnes musí básník veršem do tmy volat
by lidé s lidmi opět sešli se.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

...horší, než třídní nepřítel (Karel Dolejší)
...Nejhorší škody, které Evropa ve dvou světových válkách utrpěla, nebyly možná nutně ztráty na životech a majetku. Šlo také o zpřetrhání staletí trvající kulturní výměny, čehosi kdysi zcela samozřejmého. I obyčejný chudý tovaryš chodil "na zkušenou" do zahraničí a nikdo mu v tom v nejmenším nebránil. Díky nepřetržitému kontaktu různých kultur mohli existovat lidé s doopravdy evropským kulturním rozhledem, znalostí několika dalších národních literatur, atd. Když však končila poslední studená válka, bylo v celé této zemi skutečných Evropanů možná jen několik desítek. Cítí snad někdo "vlasteneckou povinnost" znovu přesekávat společenské kontakty a znovu nás odizolovat, byť tentokrát směrem na východ?  Celý text zde...

Jako přes kopírák (Václav Vlk st.)

Bitva proti úplatkům a rozkrádání vrcholí. Za údajný zločin ve výši cca 2500 Kč, slovy dva tisíce pět set korun, je obžalováno zastupitelství jednoho města, přestože se tyto peníze neztratily, ale teoreticky se ztratit dle policie mohly. Dnes a denně jsou hlášeny nájezdy policejních komand do různých úřadů, kde zabavují počítače, prohledávají kanceláře, a policejní mluvčí pak hrdě hlásí, že jsou pracovníci úřadu ABC podezřelí ze spáchaní trestného činu, za který jim hrozí nejméně 12 let či jiný podobný civilizovaný trestík. To, že se výše těchto trestů rovná hrdelním zločinům anebo rovnou trestním sazbám, které měli v oblibě stalinističtí prokurátoři, nechává všechny chladné.  Celý text zde...

Kyjev vyhlašuje válku, ale ukrajinští vojáci odmítají bojovat (Pavel Novák)

...zprávy zdůrazňují, jak elitní ukrajinské jednotky dezertují. Odmítli zaútočit na neozbrojené civilisty.
Ukrajinským silám lhali. Nařídili jim, aby vedli „proti-teroristickou operaci.“ Jeden voják snad promluvil za ostatní se slovy:
Tvrdili: „Vpadli tam Rusové, co vzali místní obyvatele jako rukojmí, a vedou s námi válku.“ Dalším řekli: „Vyčistěte Donbas od okupantů.“
„Dnes ráno jsme zahájili útok, ale obrázek, který jsme ve Slavjansku a Kramatorsku viděli, se ukázal být úplně jiný.“
„Viděli jsme před sebou dav místních, převážně dospělých, žen a mužů.“
„Vysvětlili nám, že tu nejsou žádná okupanti, a že tu není nikdo, s kým by se mělo bojovat. Místo toho nám dali najíst a povídali si s námi.“
Tucty vojáků se zapřisáhly, že „rozkazy nesplní a na tyhle lidi střílet nebudou.“ Někteří se přidali na stranu obyvatel. Ostatní zůstali neutrální.  Celý text zde...

Sýrie a Ukrajina, dvě spojité nádoby (Václav Hron)
...Historie je učitelka, která mívá dost často tupé žáky.  Celý text zde...

Aktualizace 16.4.2014 :

Zkostnatění (Bohumil Kobliha)

Trvá-li jakákoliv etapa našeho společenského vývoje příliš dlouho, přešlapuje-li na jednom místě, ustrne a padá. Jako historické období může překlenout staletí. Záleží na tom čeho se týká. Jde-li o moderní společenská uspořádání, časové trvání existence je jistě kratší než u formací náboženských, které dějinně lze považovat za nejdůležitější součást řízení běhů lidské společnosti. Ale i tam dochází dle poznatků a potřeb k nutným změnám.  Celý text ze Svědomí 6/2013 zde...

Ze vzdělanostní společnosti (František Rozhoň)

Když se malý člověk učí číst např. Ema má mísu, ujasňuje si zároveň běžný význam těch slov. Zato bolševik se pokoušel o opak – význam slov před lidmi kamuflovat nebo zcela měnit. Psal o tom mimo jiné spisovatel Jan Beneš i dramatik v opozici Václav Havel. Nejznámějším příkladem bylo, že bolševickému režimu nedemokratickému v původním významu toho slova se mělo říkat nejvyšší forma demokracie, demokracie lidová. Podle dramatika Petera Karvaše zákon zakazující dívat se z okna je vydáván za boj proti zneužívání okna. Ve změnu jsem doufal o Sametu, který si vytkl jako cíl i vzdělanostní společnost.  Celý text zde...

Ruský postkolonialismus (Vlastimil Podracký)

Ruská anexe Krymu budí oprávněné obavy a otázku, jakého druhu je tato agrese a jak daleko může jít. Mnohdy uveřejňované spekulace o komunistickém nebezpečí nebo neomezené ruské expanzi nás nutí se podívat do historie ruského kolonialismu a někdejšího bolševismu.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vojákům pražské posádky
Vojáci pražské posádky
k čemu pak máte zbraně?
Koho to vlastně hlídáte
s puškou tak odhodlaně?

Hlídáte zločin, lež a zradu?
Střežíte ticho v ulici??
Jidáše skryté v Pražském Hradu?
Svůj vlastní národ trpící??  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Soud s Babišem (Ivan Hoffman)

To, co veřejnost sleduje jako soud s Andrejem Babišem, je ve skutečnosti soud se slovenským Ústavem paměti národa... Za bernou minci se považují záznamy profesionálních intrikánů a manipulátorů...

Pikantní je, že když srovnáme, jak jsme dnes špehováni, snímáni a odposloucháváni na každém kroku, s tím co se o nás vědělo před pětadvaceti lety, totalitní dozor nám musí připadat směšný. Strach nejde z toho, co bylo, ale z toho, co nám hrozí.  Celý text zde...

O ukradené československé revoluci z roku 1989 (Jan Čulík)
...Zmlácení studentů na pražské Národní třídě vyvolalo v československé veřejnosti obrovské morální rozhořčení a vyhnalo statisíce lidí do ulic. Vyvolalo to také mocnou romantickou interpretaci situace... Zavládlo období absolutní euforie, lidi byli u vytržení a obraceli se na své spoluobčany s všeobsáhlou láskou. Velmi podobné stavy zaznamenává Huntová ve své práci o francouzské revoluci.

Je však velmi důležité, a James Krapfl to pečlivě dokumentuje, že celonárodní vytržení vyvolalo vznik velmi závažného revolučního programu, který byl prosazován obyčejnými lidmi zdola... tento revoluční program je v dnešní době už zcela zapomenut. Převálcovaly ho totiž a zlikvidovaly ho později pražské a bratislavské elity. Ten romantický, revoluční program, byl od počátku v rozporu s tím, co chtěly disidentské elity.  Celý text zde...

Vybrané poznámky k štúdii o súdobom fašizme (Juraj Janošovský)
..Brilantne sa podarilo zakamuflovať fašizmus. Vykorenilo sa historické a politické vnímanie zrodu, rastu, moci a hegemónie fašizmu. Vytvorili sa ukľudňujúce floskule: fašizmus je vlastne antisemitizmus! A keďže sionistické organizácie regulujú a menežujú súdobý hospodársky, mediálny a politický život nemôže predsa ísť o „fašizmus“! Známa židovská filozofka H. Arendtová nepríjemne pripomenula Izraelu, že fašizmus je systém, nie nemecká deformácia: upozornila, že v rozsudku je Eichmann odsúdený na smrť aj za prípravu rovnakých zákonov aké platia v Izraeli... Prišpendlenie fašizmu „ za límec“ Mussolinimu a Hitlerovi ho historicky identifikuje inak ako vznikol.  Celý text zde...

Lavrov: Spor s USA o Ukrajinu bereme filosoficky (Tereza Spencerová)

Titulky v českých mainstreamových médiích čtvrteční dopis Vladimira Putina lídrům EU pojaly jako otevřenou pohrůžku zastavením dodávek zemního plynu do Evropy. Putin ale řekl něco zcela jiného.  Celý text zde...

Kardinále Duko, chcete jen peníze z restitucí a tuto zvrácenost necháváte projít. Křesťané a Romové protestovali (Lukáš Petřík)

V úterý, na Den Romů, proběhla na Václavském náměstí demonstrace proti násilnému odebírání dětí, takzvané juvenilní justici, a na ochranu rodiny. Tu pořádala sdružení Help Roma a Fórum angažovaných křesťanů ČR a SR. Často zaznívalo, že česká katolická církev v čele s kardinálem Dominikem Dukou se zajímá jen o peníze z restitucí a o pomoc rodinám postiženým odebráním dětí či o ochranu tradiční rodiny nejeví zájem.  Celý text zde...

Aktualizace 9.4.2014 :

Zemřel Jan Kukuczka

V neděli 6. dubna 2014 zemřel ve věku téměř 69 let (*9.4.1945) Jan Kukuczka, rodem horal z Jablunkovska, činný i jako spisovatel literatury faktu, nezávislý publicista, dlouholetý spolupracovník Milo Komínka a zástupce šéfredaktora časopisu Svědomí/Conscience, organizátor kulturního života na Frýdecko-Místecku a principál Literárně dramatické společnosti Místecká Viola.  Jedna z knih J. Kukuczky zde...

M. Kroupa vers. S. Solovjev
...Myslím si, že lidé by k sobě měli najít cestu porozumění, ale skutečně oboustranného. Měli by být schopni vysvětlit své názory, své postoje, svůj způsob života a potlačit sobeckost, která v nás je. Je nutné, abychom začali víc myslet, být vstřícní a ochotní. Ustupovat ze svých třeba někdy přehnaných požadavků. Demokracie, která by tady měla existovat, by měla být založena na respektování druhých. Ty respektuj mě, já budu respektovat tebe. Oboustranná úcta člověka k člověku.  Celý text ze Svědomí 6/2013 zde...

Politika ve stylu retro:
• Přes varování MFD, že vyzdvižení role legionářů bude blamáží a zásadním narušením „chystaných oslav“ vypuknutí I. sv. války, byla výstava k 100. výročí Československých legií už i v Evropském parlamentu. Expozice výtvarníků Jana a Sabiny Kratochvilových z brněnského Muzea českého a slovenského exilu 20. století nyní putuje po ČR. Historie je debata, ne tvrzení, předložený fakt či společná představa minulosti.
• Nestydět se za vlastní dějiny, říká nám i francouzská historička Muriel Blaive, dlouhodobě se věnující našim dějinám, uchazečka o ředitelské křeslo v českém Ústavu pro studium totalitních režimů. Aby měl ÚSTR smysl, musí se podle Blaive stát otevřeným prostorem a nabízet české společnosti výklady minulosti na nejvyšší vědecké úrovni. Politika nesmí dopředu určovat „správnou" kolektivní paměť.
• Podle Blaive to minulý režim diktoval, co si máme o minulosti myslet, co si máme pamatovat a na co máme zapomenout. Demokracie má vychovávat své občany, aby byli schopni sami kriticky uvažovat o informacích a interpretacích, se kterými jsou konfrontováni.  Celý text zde...

Karel Kryl, * 12.4.1944 – † 3.3.1994

Nechceme být jako oni.

Ano, byla to právě tato věta, která rozhodla – a obávám se, že definitivně – o tom, že se bolševik přestrojil, odhodil balast partajních znaků, zapojil se do budování kapitalismu a vládne společnosti dál. Jako ostatně každá mafie - bez výjimky. Ó, jak tragicky se mýlí ti, kdo se obávají zmrtvýchvstání bolševika s hvězdou na čepici! Bolševik už dávno nelpí na partajní knížce. Povětšinou nejenže není ve své rodné straně: nebude dokonce tuto stranu ani volit! Pravý bolševik sedí dnes ve správní radě nebo na jiné klíčové pozici. A nesedí-li přímo ve vládě nebo v parlamentu, je nepochybně zaměstnán uplácením poslanců. Mzda za neodhlasování zákonů, potřebných k vyčištění Augiášových chlévů: vždyť právě v kalné vodě se dravcům nejlépe loví.  Celý text ze Svědomí 1/2014 zde...

Letopisy kozáctva: Kozáci v centrální Evropě (Martin Jílek)

Proudí mi rukama množství odborných knih a statí všeho typu, z nichž citelná většina nepřesahuje svým pojetím kompilát existující literatury na dané téma, do něhož autor zakomponuje svou „trochu do mlýna“. Práce tohoto typu svým významem pak zásadně nepřesahují slohová cvičení. S přibývajícím podílem těchto případů v nabídce odborného čtiva pro mne bylo nesmírně osvěžující setkání s knihou Letopisy kozáctva: Kozáci v centrální Evropě. Jde o dílo naprosto původní, přinášející na knižní trh zcela nově publikované a zpracované archivní materiály na téma dosud u nás i ve světě dosti chabě zpracované. S vydáním této knihy lze hovořit o zásadním napravení tohoto stavu.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Co se to s námi stalo???
Co se to s námi stalo??
Kdo vyměnil nám krev?
A nadělal z nás hroudy
Jen ze sádla a střev?

Co se to s námi stalo
že žijem bez zloby
a jako šperk na rukou
nosíme okovy??  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Putin dává své výplaty v rublech do vlastenecké Banky Russia… (Břetislav Olšer)
… Co ale s Ukrajinou, co balancuje nad propastí? Federativní uspořádání, drsné utažení opasků, zničení rozbujelého neonacionalismu Banderovské strany Svoboda či zbojnictví Pravého sektoru? Rusko se mezitím rozhodlo pro nový finanční systém, jenž by odolal dravcům z Wall Street. Nemělo jiné východisko, když bylo sankcemi „přinuceno“ k vytvoření na dolaru nezávislého systému: Nesmyslný trest USA vlastně jen urychlil záměr prodávat (a kupovat) své produkty a komodity, včetně ropy, za rubly, nikoliv jako dřív za dolary. Putin tento krok už připravoval už dávno; šlo o způsob plateb v rublech zcela nezávislý na dolaru a chráněný před ničivými spekulacemi velkých finančních institucí Západu.  Celý text zde...

EU a její imperiální mentalita (Pavel Kohout)

Co je největším problémem Evropské unie? Je to byrokracie anebo nedemokratický charakter řídících struktur, které nejsou voleny, nýbrž jmenovány? Anebo nevhodnost společné měny pro státy, které mají velmi odlišné ekonomické podmínky? Domnívám se, že toto vše jsou jen symptomy. Skutečná příčina problému je ještě hlouběji. Nynější podoba Evropské unie je produktem mentality devatenáctého století. Tehdy se mělo za to, že to nejlepší pro kteroukoli větší zemi je vytvořit si impérium; pro menší země je pak dobré být součástí nějakého impéria.… Nyní jsme v Evropské unii, která sdílí s Habsburskou říší mnoho společných rysů. Je vystavěna na imperiální myšlence, že všechny národy se musejí podřídit jedinému centru. Toto centrum dnes není ovládané dědičným panovnickým rodem, ale úřednickou oligarchií. Na podstatě věci to ovšem nemění nic.  Celý text zde...

Kampaně a fráze – definiční znaky zmrzačené demokracie (Ladislav Jakl)

Také máte pocit, že tu už všechno kdysi bylo? Ta slova o tom, jak Evropská unie zajistí svým členům prosperitu, bezpečí a svobody, jak zatočí s korupcí a vymýtí zločinnost, jak napraví pokřivenou justici a vylepší politickou kulturu? Dnes těmito sliby krmí zase kohosi jiného, ale my jsme to přeci slyšeli už dávno. Ano. Bylo to před jedenácti lety, v době našeho referenda o členství v EU, kdy kromě těchto slibů a pak ještě strašení údajným nacionalismem neznělo nic jiného. A bylo to i před deseti lety, kdy naivnější mezi námi slavili skutečnost, že se z jakýchsi Afričanů či Asiatů, nebo čím to dosud byli, právě stali z moci úřední pravými Evropany. A jak je tomu dnes?  Celý text zde...

Politický matrix aneb izraelští účastníci „euro-mejdanu“ (Petr Schnur)
… Podle zpráv, které se objevily v „nemasových“ médiích se majdanského euro-džihádu účastnili nejen oranžoví euro-oligarchové a militantní ultranacionalisté (samozřejmě kromě těch demonstrantů, kteří se protestu účastnili z naivního idealizmu, kteří sehráli roli užitečných idiotů a kteří jako v ostatních „demokratických revolucí“ pod patronátem USA, EU a MMF nebudou mít na další vývoj v zemi sebemenší vliv), ale i paravojenská skupina z Izraele. Informace o tom přinesly jak zahraniční prameny, tak i – světe div se! – česká televizní stanice ČT24. Odpovídají-li tyto informace skutečnosti, potom je nutné položit otázku, co záložníky izraelské armády vedlo daleko od vlasti k aktivní ozbrojené (!) účasti na svržení legitimní vlády v zemi, která se dokonce nachází na jiném kontinentu.  Celý text zde...

Starší aktualizace :

Dočkáme se humanitní demokracie nebo despocie? (Bohumír Blížkovský)
...Nebývalá globální megamoc se zbytečně nepředvádí, naopak se perfektně skrývá. K ovládání světa jí dnes stačí v podstatě 3 prostředky:
- přesně řízené peníze
- přesně řízená slova a
- přesně řízené střely.
Čím větší je duchovní bída a nepořádek, tím snazší je vláda pevné ruky, režim autoritativní i despocie. Tam, kde se lidé neangažují a nebrání, kde propadají pocitu, že se nedá nic dělat, roste i riziko nové maskované totality.  Celý text ze Svědomí 3-4/2013 zde...

Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (Pavel Kohout)
...V té době chodil po kraji soudruh Gottwald. Chtěl poznat, zda se lidem dobře pracuje a šťastně žije. Na toho se usmál, tomu zase poradil, jiného se zeptal na zdraví. Pokuřoval si svou zamilovanou dýmku a pozorně se díval kolem sebe, aby mu nic neuniklo. Kudy šel tudy ho lidé radostně zdravili a ještě horlivěji se dávali do práce,aby měl radost také on. Podél jeho cesty honem honem vyrůstaly nové bílé domy, rychleji jezdily vlaky naložené nejrůznějšími dobrotami, a komíny závodů prudce zabafaly, protože se nechtěly dát zahanbit jeho dýmkou. Po celém kraji potkával jenom radost.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Naplníme odkaz Československa? (František Rozhoň)

Především zásluhou Sokola a dobrovolníků Československých legií se před 95 lety podařilo obnovit český stát v historických hranicích. Přidali se Rusíni a především Slováci – ti v duchu přesvědčení M. R. Štefánika „zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždy po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.“ Tak československý národ, jak ho chápali mj. i Palacký a Masaryk, získal vlastní stát v duchu liberální doktríny práva na sebeurčení národů, podle níž měl mít každý národ svůj vlastní stát a takto uspokojené národy měly s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu. Proto vzorem pro funkční Československo mělo být Švýcarsko. To vzniklo dohodou zdola na společné ochraně, na soužití a toleranci jazykových a později i jiných odlišností, mimo jiné se v něm již 8 století mluví více jazyky.  Celý text zde...

Napsali na téma Československo

O českém Sokolu - Maffie připravila vskutku sametovou revoluci - O začátcích nového státu - Demokracie dostávaly varování - Výročí mobilizace - Existoval československý národ?  Výběr z textů pro Svědomí 5/2013 zde...

Žije ještě duch Neville Chamberaina?

6.října 2013 zveřejnil list The Sunday Times fotografii s popiskem Česká žena připravuje uvítání Hitlera v roce 1938. Domnělá česká žena však má typické německé oblečení (dirndl) i účes německých žen těch dob, připomněl redakci Dr. Bohumil Kobliha. Ptá se, kdo a proč klame britskou veřejnost a šíří nenávist k Čechůmm a žádá o vysvětlení.  Celý text v angličtině zde...

Proti „zaběhnutému systému" (Bohumil Kobliha)

Při politických volbách nemáme často dost informací k našemu optimálnímu rozhodnutí. Denní starosti nás absorbují a tak tedy pro volbu na nás nejvíce působí (a dle plánu volebních kortešů má!) poslední fáze kampaně. Jak pro koho, řeknete. Kdo rozhoduje přísněji a zažil více, zvažuje daleko dřívější zkušenosti a co pro něj, rodinu a národ bylo negativní. Ovšem, čím dávnější je historická nepříjemná událost, tím její ovlivnění může být slabší. My Češi, jako stále ke všem a všemu důvěřiví optimisti, hledíme raději dopředu. Jsou lidé co dělají za minulostí „tlustou čáru". Jsme učeni zapomínat, ale to může mít nepříjemné následky.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

Spojité nádoby (Jindřich Koudelka)

Kdysi, to když Evropa ještě znala svůj původ, zvedala slova Habemus Papam vlnu nadšení, a nejen pod svatopetrským balkonem... Ale od doby, kdy se /Evropa/ zbavila opia národů / i národů samých/, zůstalo toto zvolání daleko za zájmem pokrokové většiny. Avšak při stále se zvyšující poptávce po podnětech zvenčí, nutných k výrobě televizní zábavy pro znuděné konzumenty starého kontinentu, se situace poněkud vylepšila, vždyť pohled na nového papeže a sbor kardinálů v červeném slibuje docela pěkné šou. Potom i „poznaná pravda“ o „temném“ středověku jde na chvíli stranou.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

V Evropě mají být koláče bez práce (František Rozhoň)

Studená válka proti komunismu ještě neskončila, psal dramatik Karel Steigerwald v MFD 6. 9. 2013. Směšná je víra v renesanci komunismu, který zde přitom nikdy nebyl, oponoval Ivan Hoffman v Deníku 18. 9. Byl tu komunismus nebo nebyl, pokračuje ještě, kdo má pravdu? Podle mne oba trochu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
Papež František: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. To není komunismus.  Celý text zde...

Průmysl antiterorismu - plíživá totalita podruhé (Bohumil Kobliha)

Jakmile se v lidské společnosti stane něco „průmyslem“, náš mozek je ohrožen. Jsme totiž hned vzápětí vystaveni psycho-manipulativnímu „masírování“ směrem obchodního a finančního (ne-li politického) záměru „maséra“. Stáváme se obětí jeho intencí a poplatníky ve všem.  Celý text zde...

Něco o té mé knize (Bohumil Kobliha)

Aktualizovány informace k objednávkám knihy: Objednávky na knihy pro ČR proto adresujte na PhDr. Rostislav Janošík Vydavatelství, Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha 10.  Celý text zde...

Čas občanských činů (Bohumil Kobliha)

Vlády (podle jména), vládci z celého světa se scházívají čím dále tím častěji, aby si potvrdili svoji důležitost, jinak ale totální neschopnost vyřešit ve prospěch lidí ty nejtriviálnější záležitosti, natož závažné problémy.

Občané se tedy musí začít dávat dohromady aby připomněli politikům, že jsou zde především oni, lidé se svými životy, s pamětí, historií, se svým národem a jeho údělem – se vším čím jsou.

V Londýně 31.května 1992 odhalila Královna matka na westminsterské třídě White Hall u Ministerstva obrany sochu leteckého maršála Arthura Harrise na paměť jeho zásluh na porážce Hitlerovského Německa. V rámci „nové“ Evropy se to ale znelíbilo Němcům.  Celý text ze Svědomí 4/2012 zde...

T. G. Masaryk, † 14. září 1937 : Masarykův koncept humanitní demokracie

T. G. Masaryk (* 7. 3. 1850) byl politikem rakousko-uherské monarchie, jednoho z nejdemokratičtějších států té doby. Za I. světové války byla Říšská rada (parlament) rozpuštěna a vládnoucí skupina kolem císaře se rozhodla nedemokraticky přetvořit Rakousko, zemi se slovanskou většinou, na stát německého charakteru, Masarykovi řekli ve vládních kruzích, že po vyhrané válce se už Němci nebudou s Čechy mazlit a definitivně s nimi zúčtují. Téměř 65letý Masaryk opustil Rakousko a začal se zasazovat o nový – demokratický – stát slovanského charakteru, který hned nabídl spolupráci místním Němcům.
75 let po Masarykově smrti se u nás stále diskutuje, co je demokracie. Proto představujeme i Masarykovo chápání humanitární demokracie, jak ho přednesla Marie L. Neudorflová na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR  Celý text zde...

Zastupitelská demokracie je podvod (Jarmila Kubátová)
...Vychytralý systém, umožňující existenci stranických oligarchií, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jen za nos, je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoliv proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky o všem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými “zástupci lidu” nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločinci jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy –nejdůležitější jsou ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY jejich práce! Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole.  Celý text zde...

Desatero (zpracoval Josef V. Tománek)

...Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
sám sis život nedal, dalo ti jej nebe.
Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
ukaž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.
Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.
Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.
Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.  Celý pozapomenutý text desatera zde...

Sedmero smrtelných hříchů soudobé civilizace (Mahátmá Gándhí)

• Bohatství bez práce.
• Požitek bez svědomí.
• Znalosti bez charakteru.
• Obchod bez morálky.
• Věda bez lidskosti.
• Náboženství bez milosrdenství.
• Politika bez principů.

Není jen jeden způsob integrace Evropy

Starší lidé podobný vývoj znají i z doby předlistopadové: Schází se lídři a přijímají soubory opatření ke zdokonalení nedobrého vývoje. Soubory opatření zafungují jen omezeně nebo vůbec, takže nedobrý vývoj pokračuje.

Proč bude nedobrý vývoj pokračovat i po posledním summitu, naznačil v MFDnes 10.12.11 Pavel Páral: Summit totiž nic z toho, co společnou měnu ohrožuje, nevyřešil… Euro netrápí momentální rozpočtové schodky, nýbrž starý dluh, který je příliš vysoký na to, aby ho byly některé země schopny zaplatit. A jak se tenhle dluh bude platit, o tom nepadlo ani slovo.  Celý text seznamující i s postoji TGM zde...

Postreh: Kto vlastne oslavoval November 1989? (Anton Selecký)

...Avšak predsa len niečo napravilo fasádu týchto „osláv“. Bol to statočný poľský exprezident Lech Walesa, ktorého pozvali do Bratislavy. Našťastie...

Napriek tomu, že na neho mierili kamery niekoľkých televízií, tušil som, že z jeho prejavu v redakciách vystrihnú takmer všetko...  A tak vám, milí priatelia, ponúkam aspoň niekoľko myšlienok...  Celý text zde...

Listopad a PR (František Rozhoň)

Winston Churchill v roce 1922 charakterizoval své století jako „hrozný" věk, v němž věci spějí pouze k horšímu. Za pravdu mu dával od listopadu 1917 bolševický způsob vlády, od roku 1922 i italský fašismus. Bylo by asi nošením dříví do lesa připomínat, jak dobře tyto režimy zvládaly práci s veřejností, dnes známou jako PR. Za pravdu Churchillovi dal i listopad 1932, kdy v Německu nacisté vyhráli volby. I NSDAP zvítězila zásluhou práce s veřejností...

Mussolini, Hitler nepřežili rok 1945, zato posílil bolševický svět. Jan Masaryk v té době dokázal říci nahlas, že bolševismus není ani tak o ideologii, jako o taktice - skládá se z deseti procent ideologie a devadesáti procent taktiky. Jeho PR je tak dobrá, že dokáže využít hesel proti imperialismu k odvrácení pozornosti od vlastního imperialismu. Slibů o beztřídní společnosti ke vzniku nové privilegované třídy, nové aristokracie se všemi znaky zbohatlíků.  Celý text pro Svědomí 11/2010 zde...

Přímá demokracie pro Českou republiku (Jiří Polák)

Žijeme v období přechodu mezi zastupitelskou "demokracií" a skutečnou demokracií. Představa, že demokracie znamená vládu několika stran na základě svobodných a tajných voleb je nesprávná a logicky neudržitelná...  Celý text z archivu zde...

„Velitel musí znát hranice kázně, a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě"

Příběh Heliodora Píky  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Krajní levice a pravice (Svatopluk Kalužík)

Pan Werich ve forbínovém rozjímání na téma středověk – střed věků použil obrat „nemaje technického vzdělání“. Já obdobně použiji: „nemaje filosofického vzdělání“ žádám tímto znalé, respektive znalce o nalezení chyby v mých úvahách.  Celý text zde...

Politickí väzni proti totalitným praktikám pri „odhaľovaní extrémistov“

V sobotu 21. novembra sa na námestí v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta 1968 uskutočnila spomienková akcia mladých ľudí, ktorú pod názvom, Stop totalite 2009, pripravilo Slovenské hnutie obrody. Bývalí politickí väzni a obete komunizmu, združení v Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov, úprimne oceňujú túto iniciatívu našej mládeže, ktorá je dôkazom, že súčasní mladí ľudia nie sú len večne sa zabávajúcimi a telefonujúcimi teenagermi, akých nám sústavne prezentujú komerčné konzumné média... S poľutovaním však musíme konštatovať, že mládež si namiesto slov ocenenia za tento počin, od prítomnej TV TA3 vyslúžila hanebné odsúdenie a dehonestáciu označením za „ľudí s extrémistickými názormi“v príspevku s názvom "Stretnutie extrémistov podporila Matica slovenská". Táto prax údajne nezávislých médií, ktoré začínajú mať panický strach, z toho že ľudia môžu mať aj vlastný názor, začína až príliš zaváňať totalitným pachom z čias, kedy bola amorálnosť, servilnosť a zbabelé prisluhovanie mocným povýšené na životný princíp.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka  Celý text zde...

Nebezpečné hrátky s dějinami (Václav Vlk st.)

Cestovní kancelář "Zabíjení po česku" ještě asi neexistuje, ale zájezdy po ČR s tímto tématem pořádá jakýsi pan J. Blažek (LN, 11.5.2012): "Zde Češi vraždili Němce, ukáže zájemcům z řad Němců, ale i, jak zdůraznil, českých zvláště mladých lidí, průvodce." Prý je potřeba ukázat, jaký byl "divoký odsun", německy "Vertreibung", zločinný a, jak říká organizátor Blažek, jaké jej provázely nevídané zločiny, neboť se prý jednalo o násilí "v době míru".  Celý text zde...

Nebát se svobody (Miloslav Bednář)

Skutečné vyrovnání s téměř dvaačtyřicetiletou nadvládou komunistického totalitního režimu není u nás vyřízenou záležitostí. Přežívá mnoho jevů dokládajících nedostatek schopnosti vymanit se z lákavých zjednodušujících pout totalitní ideologie. Nejde přitom zdaleka jen o obhajobu někdejšího totalitního stavu, ztělesněnou úslovím, že za komunistů bylo lépe. Jde právě tak o agresivní vázanost na domnělé či skutečné totalitně ideologické vidění světa, kdy se takto zaměření bojovníci proti komunismu ukazují jako nositelé totalitních ideologických schémat z opačného hodnoticího stanoviska.  Celý text zde...

Tomáš Pecina: Po „náccích“ to budete právě vy... (Dušan Stuchlík)

...Pojem politického extremismu je tradiční a pevnou součástí kontinentálního evropského myšlení: zatímco například ve Velké Británii se politické názory dělí na běžné a excentrické, my na kontinentu máme pocit, že kdo s námi nesouhlasí víc, než je nám příjemné, je nepřítelem demokracie, extremistou, a je přípustné jej umlčet, případně rovnou poslat za mříže...

Nepodceňujme to, mějme na paměti, že svoboda projevu existuje jen tehdy, jestliže je přípustné vyjádřit i názory ostře menšinové, opovrženíhodné nebo šokující. Jak říká Noam Chomsky, i Goebbels a Stalin poskytovali svobodu projevům, se kterými souhlasili...  Celý text zde...

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic (Anikó Fázsy)

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci. Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.  Celý text zde...

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy (Miloslav Bednář)

...Mezinárodně právní spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří států na východ od Německa do Německa má významný mezinárodně právní precedens. Je jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním obyvatelstvu.

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postupimské mezinárodně právní rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento nepochybně podstatný důvod. Rozhodnutí Spojenců k takto závažnému kroku mělo v první řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění.  Celý text zde...

Listopad 1989 – 2009 (František Rozhoň)

Bývalí političtí vězni nebudou oslavovat letošní 20. výročí Sametové revoluce, byl to totiž podvod a nejlepší obchod, jaký komunisté udělali od února 1948, řekl František Bednár ze Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Naproti tomu v ČR reklama tvrdila, že „máme co slavit“ právě 17. 11., proto byl organizován znovu průvod z Albertova na Národní třídu, kde tentokrát byl koncert. Slavil se tedy Den perzekucí.  Celý text pro Svědomí 12/2009 zde...

Několik vět k 17. listopadu 2009

Jen si klidně oslavujte, vy obtloustlí, zestárlí a zpohodlnělí koryfejové sametu, svobody a demokracie, pravdy a lásky! Jen si vzájemně dýchavičně blahopřejte! A snažte se nevidět, kde jsme se to po dvaceti letech ocitli! A když vám to přece bude smrdět, tak se otočte zády a zacpěte si nos a dělejte jako by nic...

Ale nesnažte se nám ukrást to, co jsme si my, obyčejní lidé, s nejlepšími úmysly přáli a alespoň v náznaku se i pokusili před dvaceti lety vybojovat!  Celý text zde...

20. výročie novembrového prevratu v roku 1989

Kde hľadať korene Zamatovej revolúcie? Je potrebné sa vrátiť 12 rokov späť a pozrieť sa na zloženie signatárov Charty 77. Z 217 ľudí, ktorí Chartu v prvej vlne podpísali, bolo 156 bývalých členov KSČ, to je 72%. Boli to aktívni komunisti z päťdesiatych rokov, či už išlo o likvidáciu vyspelej československej ekonomiky a triednych nepriateľov, alebo “len” o písanie veršov oslavujúcich masových vrahov bratského alebo i vlastného národa. Vzhľadom k tomu, že im ich aktivita vydržala aj v roku 1968 až 1989, boli pri čistkách začiatkom sedemdesiatych rokov zo strany vylúčení. Tým došlo z ich pohľadu ku “krivde” spočívajúcej najmä v strate výhodnej existencie. Z tohto dôvodu sa naraz cítili byť spriaznení so skupinou tých, ktorí skutočne trpeli v päťdesiatych rokoch a v prvej polovici rokov sedemdesiatych a napriek perzekúcii sa nedali zlomiť. Ku spolupráci týchto nesúrodých skupín došlo na spoločnej platforme ľudských práv. Hlavný dôvod bol ten, že akcieschopnejšia časť Charty zložená zo 72% bývalých komunistov, nutne potrebovala 28% chartistov-nekomunistov ako figový list, k zakrytiu svojho skutočného pôvodu.  Celý text na stránkách SZBPV...

Day of Reckoning – Soudný den (Jak nadutost, ideologie a nenasytnost trhají Ameriku na kusy)

O deváté knize Patricka J. Buchanana, která vyšla loni v prosinci. Úryvky z ní v překladu anglisty a politologa Ladislava Bátory.  Celý text SZBPV zde...

* * * * * 

Vybrané články z časopisů Svědomí a Obrana národa  
najdete pod odpovídajícími tlačítky, 
starší aktuality i Zpravodaje z minulých let pod tlačítkem Archiv

* * * * * 

Knihy, které vás mohou zajímat :

Dokumentární kniha 
I pod oblohou je peklo
autora Milo Komínka
o životě v komunistických koncentrácích padesátých let, doplněná autentickými fotografiemi, dokumenty a seznamem asi 800 autorových spoluvězňů se jmény všech popravených. Kniha vyšla poprvé v r.1971, v Kanadě nákladem 10 000 kusů, u nás nákladem 20 000 kusů, t.č. je zcela rozebrána.
 Celý text zde...

Útěky leteckého akrobata

Pod tímto titulem vysílala v cyklu "V zajetí železné opony" v listopadu 2008 životní příběh Milo Komínka, vydavatele Svědomí, jehož pestrý život artisty, pilota, parašutisty, akrobata, 17 let politického vězně komunistického režimu a jeho útěky z Československa za "Železnou oponu" do Rakouska, Švýcarska a Kanady byly jako vystřiženy z nějakého dobrodružného akčního filmu.  Odkaz na TV pořad zde...

*   *   *

Československo - příběh revoluce
autor František Rozhoň
Výběr pohledů na dějiny od "doby temna" přes revoluce I.-III. odboje po "revoluci sametovou".
Vlastimil Podracký o knize napsal: "Kniha je opravdu dobrá. Je to souhrn potřebných informací pro každého a jednoduchá orientace v současném zmatku, ideologických nátlacích a přepisování dějin."
Cena 90 Kč, poštovné 18 Kč.
Objednávky výhradně u autora,
mailem,
poštou na PS 43, Závoří 21,  700 30  Ostrava,
tel.
(+420) 603 435 357.

*   *   *

Třináctka znamenala štěstí, ne však svobodu
  autor Jan Kukuczka
Kniha přibližuje dnes už historickou etapu dějin po nástupu komunistů k moci. Přibližuje kolektivní život politických vězňů v širších souvislostech, ale samotný děj soustředí na jednu osobu z tisíců. 
Cena včetně poštovného 80.- Kč. 
Objednávky e-mailem nebo na telefonu (+420) 591 120 470

*   *   *

  Není to o mně, ale o nás
autoři Nail Hassairi, Vladimír Hučín, David Navara
Životní příběh Vladimíra Hučína od r. 1971 do r. 2006,
jeden velký rozhovor mezi V.Hučínem a dvěma mladými kluky.
 Koupíte v knihkupectvích nebo snadno objednáte na www.hucin.info  
nebo na telefonu (+420) 224 241 542

*   *   *

Vladimír Hučín: Hrdinům se neděkuje
autor Vlastimil Podracký
Kniha z kategorie beletrizující literatury faktu: Hučínovo vyprávění, dobové dokumenty i doprovodné příběhy. Zahrnuje dobu normalizace i polistopadovou současnost.
Cena 390 Kč, Nakladatelství: Marek Belza.
Něco víc o knize zde...

*   *   *

České vlastenecké stránky připravuje redakce časopisu Svědomí s použitím původní grafiky Miroslava .Hlinky.
Převzetí textů je povoleno jen s uvedením zdroje.