spojené s časopisem Svědomí (Conscience)

 

Politika
ve stylu retro
"
pro šesté (prosincové) číslo časopisu Svědomí v roce 2014
zde...

Milo Komínek:
I pod oblohou je peklo
(text knihy dle 2.vydání)

Předmluva

1.kap.: Konec demokracie

2.kap.: Fakir Ben Adini

3.kap.: Praha dvou světů

4.kap.: Smrt číhá v průsmyku

5.kap.: Z Beskyd na popravčí dvůr

6.kap.: Trestnice Bory

7.kap.: V záři reflektorů

8.kap.: Vězeň č. 8503

9.kap.: Pod maskou klauna

10.kap.: Monstrprocesy

11.kap.: Jáchymovské peklo

12.kap.: Pod podvozkem letadla

13.kap.: Z Borů na hrad Mírov

14.kap.: Leopoldov - pevnost ztracených

15.kap.: Kartouzy

16.kap.: Nad pralesy Bornea

17.kap.: Zrazený národ

18.kap.: Můj nový domov Toronto)

Doslov

Seznam spoluvězňů

Seznam popravených v letech 1948-1960

 

Jan Kukuczka:
Třináctka znamenala štěstí - ne však svobodu
 k textu zde...

František Sutnar
Písně bez melodie
 k textu zde...

František Rozhoň s přáteli: Československo - příběh revoluce
 k textu zde...

Ladislav Svoboda:
Výlety do české historie
 k textu zde...

SLAVNÍ VOJÁCI - PAMÁTNÁ BOJIŠTĚ
 k textu zde...

Znovuzrození armády: Československá zahraniční armáda v I. světové válce - její vznik a rozvoj
k textu zde...

 

Nejžádanější texty:

Nebezpečí obnovy bolševismu v Ruské federaci a jeho dopad na nás (Petr Vančura)

O totalitách (František Rozhoň)

Existuje rovnítko mezi fašismem, nacismem a komunismem ? (Radomír Malý)

Právě nutná neutralita (Bohumil Kobliha)

Souchotě peněz (Bohumil Kobliha)

Já občan (sebevědomé prohlášení občana ČR)

Buďme sebevědomí (Vilém Barák)

Založme spolek proti nemravné EU (Ferdinand Peroutka, jr.)

Proč nejsem komunistou - ani v roce 2006 (Veronika Valdová)

Proč nejsem antikomunistou (František Rozhoň)

Neparazitujte na mene profesora Jana Patočku (Vladimír Pavlík)

Vlastenci a kolaboranti (Jára Meců)

Pryč od impéria (Bohumil Kobliha)

K podstatě demokracie (Jan Pinz)

Podstata demokracie (Marie Řehořková)

Politika pro každého (Jarmila Kubátová)

Kdo je Evropan a kdo do Evropy patří (Jindřich Koudelka)

Demokracie mění normy (Jára Meců)

Parlamentarismus není demokracie (Jiří Polák)

O diktatuře v sametu (Jára Meců)

Levice a pravice (Renata Pourová)

Frajer mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát (František Rozhoň)

Pohled ThDr. Antonína Huvara na poválečné dění a jeho příčiny

 

Napsali o sametu

Náš originál "sametu" (Jan Beneš)

Než studenti došli na Národní aneb 4 malé výlety do české historie (František Rozhoň)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Příliš pospíchali  (Jiří Abraham)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Úvaha o 17. listopadu (Antonín Procházka)

Pravé důvody sametové revoluce aneb Falešné vítězství Západu (Josef Schima)

Listopad 1989 mýtů zbavený (Vlastimil Podracký)

Nejsme nakonec jako oni ?

Poražení vítězové (Jára Meců)

 

Poslední aktualizace :

28. ledna 2015Těšíme se, že nás
opět navštívíte.


Počet přístupů
od 7. 2. 2013 :
 18850

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

 

Musím se smát i bát (František Rozhoň)
...Národní souručenství vyzvalo své členy k přerušení společenských styků se Židy, od října 1940 nesměli členové souručenství Židy ani pozdravit. Jak připomíná Marie Michlová v knize „Protentokrát aneb česká každodennost 1939-1945“ kdo se nepodřídil, byl tzv. židomilným Čechem a mohl ho potkat osud stejný, jaký potkával Židy: deportace do koncentračních a vyhlazovacích táborů nebo smrt, například v listopadu 1943 bylo popraveno osm osob za pomoc Židům. V návaznosti na to se i za bolševika někteří lidé báli stýkat s lidmi kýmsi zařazenými mezi reakci sloužící Západu a Vatikánu. Parta na obranu demokracie se svou výzvou proti zneužití obětí holocaustu a útoků v Paříži v mých očích zařadila do této historické lajny. Brojí totiž proti zdejší připomínce osvobození Osvětimi kvůli kádrově vadným pořadatelům.  Celý text zde...

Pochlebování (Irena Kopecká)
Plazivá slova pochlebování
mnohým zajišťují chleba,
ale ta vytoužená skýva
přečasto kyselá bývá.  Text i zde...

Kdo zradikalizoval muslimy? (Bohumil Kobliha)

Hlavní nástroj a zbraň dnešních politiků je převracení faktů, "zapomínání" na historické skutečnosti i otevřená lež. Využívají naši "krátkou paměť", která je přetížena návalem nových a novějších událostí ("Information overload").
V přítomnosti máme odsoudit barbarské zabíjení přívrženci Islámského státu, a současně vítat humanitární bombardování NATO a US koalice. Pěstují v nás "ovčany". Nezákonné stínání hlav několika novinářům (zpravodajcům?) nás má pobouřit, přepad Iráku US-GB (2003) a jejich bombardování, při kterém zahynulo snad čtvrt milionů Iráčanů, máme zapomenout.  Celý text ze Svědomí 5/2014 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Neviděli jste Bormana?
Kdejaká lebka zkoumá se,
kost pohozená měří,
žije-li Borman? Nežije?
Mráz běhá po páteři.

Najděte aspoň kůstku z něho,
lid trpí v strašném napětí
a zprávy plné nejistoty
den co den světem proletí.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Ladislav Jakl o médiích a Paříži, která chtěla vládnout světu
...Mediální svět se s tím světem opravdického života naprosto míjí. Ne pouze kvůli manipulaci a propagandě. Také kvůli metodě, které se říká “nastolování agendy”. Pár redakcí se rozhodne, že tahle dvě tři témata jsou mediálně chytlavá, a všichni to začnou opisovat, včetně bloggerů či publicistů, kteří o sobě soudí, jak jsou nezávislí.  Celý text zde...

Předáci evropských židovských organizací za podpory celé řady bývalých šéfů zemí Evropské unie požadují zavedení celoevropského zákona, který by postavil mimo zákon antisemitismus i zesměšňování dalších náboženství

......Kriminalizována by byla také xenofobie a vznikl by nový trestný čin "pomluvy skupiny obyvatelstva" - veřejná difamace etnických, kulturních a náboženských skupin. Zákon by také hájil práva žen a homosexuálů.

Požadavek na zavedení tohoto zákona bude zveřejněn v nadcházejícím týdnu v Praze během událostí připomínajících 70. výročí osvobození Osvětimi.  Celý text o svobodě slova zde...

Evropu nebylo třeba dobýt válkou (Květa Pohlhammer Lauterbachová)

Stačil na to plán diskrétních bankéřských elit... Pokud nedojde k nějakému zázraku, jsme svědky nástupu korporátní fašistické finanční diktatury v Evropě a končí jedna historická etapa. Demokracie bude „vypnuta“ stejně, jako se „vypínají“ bez zatčení a soudu tzv. podezřelí z terorismu. Elity se sjednotily a začaly realizovat „revoluci shora“.  Celý text zde...

Aktualizace 21.1.2015 :

Zrození (Irena Kopecká)

Největší hloupost, kterou slýchám od maminek malých rošťáků je, když tvrdí: „Však oni z toho vyrostou. Už tím, že tuto větu vysloví, dávají najevo, že nezvládají výchovu vlastních dětí, že ne oni, rodiče, jsou vůdčí osobností, ale že pravidla života určují děti rodičům..  Celý text pro Svědomí 5/2014 zde...

Občanská povinnost versus zákon (František Rozhoň)

Už jsem zde zmiňoval názor britského historika Martina Gilberta, že doktrína individuálního teroru se nejvíce rozšířila ve druhé polovině 19. století, své stoupence však neztratila ani ve století dvacátém. Stávalo se dokonce, že násilí se dopouštěli i ti, kteří dosud vyznávali nenásilnou pasivní rezistenci.

Podle Gilberta například v Indii 14. února 1922 vesničané původně vyznávající Gándhího politiku občanské neposlušnosti povraždili ve městě Čauri-Čaura 21 domorodých policistů, jejich mrtvoly polili benzínem a zapálili. Gándhí na znamení lítosti nad zmařenými životy držet půst a dál prosazoval doktrínu nenásilného pasivního odporu, přesto byl zatčen, když násilí vybuchlo i v Bombaji a Madrásu. Vyjádření u soudu získalo Gándhímu respekt i u zavilých kritiků...

Ghándí byl odsouzen k šesti letům vězení, ale (např. podle spisovatele Edwarda Thompsona) zpochybnil celý moderní svět s mechanickým a omezeným pohledem na život. A já si na tento 95 let starý příběh vzpomenu snad pokaždé, když nějaký český politikář začne nadávat bratřím Mašínům, že jsou vrazi. Což se stalo už i v roce 2015..  Celý text zde...

Hranice favoritismu (Bohumil Kobliha)

Dystopia je nesprávná poloha ústrojí. Při recenzi nové knihy Howarda Jacobsona "J" (The Sunday Times z 23.srpna 2014) kritik David Grylls výraz dystopia používá spíše jako něco horšího než utopie. Něco čeho se bojíte, že by to mohlo přijít, ale ono se to už nějak děje či částečně je.

Jako často ve futurologických fikcích i děje knihy "J" jsou zasazeny do situace post-apokalyptické, která snad nastala jako důsledek nukleární konfrontace.  Celý text ze Svědomí 5/2014 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Raduj se Ivane!
Tisková agentura TASS oznámila, že některé druhy potravin v SSSR jsou na příděl. Patři mezi ně brambory, máslo a maso. 1973.
Raduj se Ivane
zas lepší doba je
Jídlo je na příděl
zas máš blíž do ráje!

Svítilo sluníčko
déšť padal z oblohy
proto jsou bez masa
zas tvoje pirohy.

Kravičky pohubly
mráz pálil maličko
proto zas na lístky
dostáváš máslíčko.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Svět zítřka (Petr Bílek)
...Myslím na děti a ptám se, jestli by se jim dalo pomoci. Mělo by smysl nenápadně je na stoupající hladinu brutality upozorňovat? Jak a kde tvořit protilátky a jde to vůbec?...

Podle mého názoru bychom se měli pokoušet kultivovat řešení konfliktů, protože budoucnost je bude rozmnožovat... Navíc je očividné, že politika ztrácí reálnou schopnost ovlivňovat fungování sociálních procesů a že se proto soustřeďuje na ritualizované formy vládnutí. Snaha politiků posílit tajné služby a bezpečnostní systémy je sice pochopitelná, ale z dlouhodobého hlediska úroveň frustrace obyvatel v důsledku těchto opatření jedině vzroste. Státy, které seberou občanům soukromí, se neudrží. Anebo se ze života definitivně ztratí radost, protože radost se drží jedině tam, kde může být člověk opravdový bez omezení a předstírání.  Celý text zde...

Vyšly karikatury Mohameda, všichni povinně jásejte! (Oldřich Mazal)
...Naše civilizace má i jiné hodnoty než svobodu. Jedné z nich můžeme říkat třeba "takt"... : každý z nás potřebuje nějak vyjít s ostatními lidmi... Můžeme lidi kolem sebe urážet a ponižovat na každém kroku, ale neděláme to, protože víme, že takové chování se nám jednou vrátí. Teoreticky mám možnost svobodně říkat lidem do očí jen to nejhorší a dělat si legraci z jejich traumat, ale když dojde na praxi, málokdo si něco takového dovolí...

Naprosto souhlasím s tím, že své civilizační hodnoty musíme udržet. Musíme se jich ale držet z dobrých důvodů. Bylo by nesmyslné přestat jíst vepřové a pít alkohol, protože se to muslimům nelíbí. Stejně tak je ale nesmyslné, abychom muslimy nutili vepřové jíst. Můžeme zveřejňovat Mohamedových karikatur, kolik chceme. Pokud to ale budeme dělat muslimům natruc, abychom je pokud možno co nejvíc vydráždili, pak nemůžeme čekat, že vzájemné vztahy budou dobré.  Celý text zde...

Paul Craig Roberts: Charlie Hebdo a prekérní otazníky

„Kauza Charlie Hebdo má řadu rysů operace pod falešnou vlajkou. Útok na satirickou redakci byl přehlídkou profesionální disciplíny, jakou se vyznačují perfektně vycvičená komanda,“ neuniklo ani pozornosti Paula Craiga Robertse.

Zato ti, na koho padlo stigma pachatelů a skončili pod kulkami zásahových jednotek, budili dojem krajně neprofesionální, píše někdejší Reaganův náměstek ministra financí a šéfprojektant reaganomiky. Oficiální verzi cupuje i za řadu dalších nesrovnalostí  Celý text zde...

"Utajené" slovenské referendum a demonstrace proti islámu. Český prolhaný tisk začíná ohrožovat naší zemi (Martin Kohout)

Zadejte si do internetového vyhledávače datum 7. února 2015 a slova Slovensko a referendum. Vypadne vám řada slovenských a zahraničních odkazů. K nemalému překvapení, ale nenajdete téměř žádné odkazy v češtině. To se týká všech českých hlavních médií. Přitom slovenské únorové referendum má zcela zásadní význam. Jeho cílem je uzákonit manželství jako svazek muže a ženy, znemožnit adopcí dětí deviantním homopárům a možnost odmítnout pro své děti tzv. "sexuální" výchovu. Jedná se o občanskou aktivitu, kde Aliance za rodinu dokázala během 6 měsíců nashromáždit 450 000 podpisů. Připomeňme si, že Slovensko má celkem pouze 3,8 milionu oprávněných voličů!!!  Celý text zde...

Aktualizace 14.1.2015 :

Bloudění (Irena Kopecká)

„Pane Platone, vy říkáte, že láska je bloudit v kráse. Jste si tím jist?“

„Samozřejmě, jinak bych to netvrdil."  Celý text ze Svědomí 5/2014 zde...

Základy rozporů (Bohumil Kobliha)

Všechno pozitivní, čeho kdy lidstvo dosáhlo, bylo docíleno dohodou. Dá se doplnit, že dohodou trvalou, upevněnou pravidly či zákony. Univerzálním potvrzením tohoto jsou obchod a technické obory. Počátek sjednocování a "normalizace" lze vidět už ve starověku, kdy vlivem výměny zboží se dosahovalo dohod o sjednocování měr a vah. V devatenáctém století začaly velké průmyslové závody - a později i státy - usilovat o jistou normalizaci průmyslových výrobků, především aby se usnadnila výměna/náhrada opotřebovaných/ztracených součástí, a aby bylo možné systémy propojovat.  Celý text ze Svědomí 5/2014 zde...

O teroristech a obětech (František Rozhoň)

Doktrína individuálního teroru se značně rozšířila ve druhé polovině 19. století, své stoupence však neztratila ani ve XX. století. 6. září 1901 se obětí atentátu stal i US prezident William McKinley, přesto demokratický vývoj pokračoval. V době dnešní „válka proti terorismu“ znovu nabývá na intenzitě a i šedá eminence americké zahraniční politiky Zbigniew Brzeziński o ní mluví jako o „třech slovech, která zničila demokracii v Americe“. Že situace v Evropě nemusí být lepší, naznačují události posledních dnů, které moderátorka ČRo2 Zita Senková nazvala „válkou islamistů proti západním hodnotám“.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vzlykot Amíků
Vzdech milionů letí z péra:
Ó Bože zbav nás Kissingera
Ó Bože zbav nás kupčíků
než stáhnou kůži s Amíků.

Drahota stoupá dolar klesá
smích kupců bije o nebesa
den co den jdem na mizinu
nemáme ani benzinu.

Též ideály, lidská práva
dnes kupec drze zahrabává
Když opustíš nás, potom jistě
z USA bude pohřebiště.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Není kamarád jako kamarád (Miroslav Zikmund)
...Demokratická diskuze stojí a padá na schopnosti dialogu, kdy strana „pravdy“ netrestá „kacíře“... Dokud se nenaučíme poslouchat i jinou argumentaci než tu pohodlnou a nás vyviňující, nebudeme schopni nalézat reálná řešení jednotlivých situací...

V politice pak zase stačí málo, abyste se stali „agenty cizí mocnosti“. Pro příklad se stačí podívat třeba na loňské Astonovy úvodníky Neviditelného psa a hodnocení všech, kteří nebyli ochotni opakovat pohádku o nevinné princezně Ukrajině, zlém draku Rusákovi a hrdinném princi ze Západního království. Sám mezi „zpochybňovače“ patřím... Takže jenom proto, že v tomto případě nevěřím pohádce o souboji demokracie s totalitou, jsem rázem: pátá kolona, ruský agent, putinomil, rusofil, putinovská sebranka, pakáž toužící po ruských bajonetech... Toť krátký a neúplný výčet urážek vybraný z Astonových úvodníků. Zvláštní, kdyby podobnou rétoriku někdo použil dejme tomu na romského spoluobčana, byl by bez problémů obviněn z šíření rasové nenávisti. Jenže on není metr jako metr. Šíření nenávisti má ve skutečnosti v našem pojetí demokracie své povolené a zakázané cíle. To podle aktuální politické potřeby.  Celý text zde...

Kam běžíš, Západe? aneb Tatík stát a nadučitel Průšvih (Luděk Frýbort)
...Zopakujme si, co bylo oněmi ctnostmi a snad ještě kdesi na dně západní duše je. Na prvním místě jmenujme předvídavost, schopnost a vůli organizovat vlastní budoucnost.... K předvídavosti přidejme zvídavost, vynalézavost, chuť přicházet věcem na kloub... Hledání příčin nezdaru ne v kdekom nalevo i napravo, jak je obyčejem východního pastevce, nýbrž v sobě samém. Byly však i záležitosti širšího rozsahu, o nichž rokovali příslušníci obce či kmene společně; tak byl dán základ evropské demokracii...

Státně pečovatelský systém s úspěchem a v krátkém čase odnaučil – už spíš poddaného než občana – zodpovědnosti za sebe sama i za cokoli jiného. Pln starosti o jeho dobro ho ušněroval do svěrací kazajky příkazů, regulí a byrokratických složitostí, nazývaje ten stav ze setrvačnosti svobodou; vytvořiv iluzi zajištěného zítřka potlačil v něm pocit zodpovědnosti za vlastní budoucnost, zúžil jeho chápání času na potřeby dneška, neboť o zítřek se přece postará tatík stát. Týž tatík přenesením péče o stav společnosti na vybranou kastu politických profesionálů potlačil od předků zděděný pocit zodpovědnosti za věci veřejné  Celý text zde...

Starší aktualizace :

Odmítnutí koncentráku (Bohumil Kobliha)
...,,20. století je přímo dokladem zneužívání umění, vědy, techniky i sportu v neprospěch člověka, v neprospěch života na této planetě..." Tehdy se ještě váhavě uvažuje "... o zneužití umění, měnového fondu (f), ekonomiky a genetiky..." Lesná si všímá i všech dalších forem kultury kde "...plynou velké šance psychologické války..." My můžeme přidat, že k tomu patří i zneužívání módy a propašovávání obdivu k americkému způsobu života. Každý nosí "texasky", lidové montérky kovbojů, a ani si neuvědomujeme, že jsou nástrojem k vedení myšlení a jeho zplošťování a ke ,,zglachšaltování".
Má nám uniknout bankéřsky vymyšlený trend "teenagerů", mladistvých pod dvacet? Ten jim přece slouží v několika směrech. Především k tlaku na nevyspělé, (kde není ještě vyvinut smysl pro úměrnost), nakupovat stále nové, což usměrňuje myšlení k marnivosti a plytkosti. Škemrání v rodině nepřímo vyvíjí nátlak na rodiče, aby otevírali své peněženky. "Móda" pomáhá točit kola průmyslu ješitnosti a omezuje individualitu. Autorka Lesná si všímá z čeho plynou velké šance psychologické války: "Dnešní psychologická válka je proto totální, poněvadž zahrnuje do svého bojového arsenálu všechny prostředky, jimiž disponuje současná kultura. Počítá s hudbou, výtvarným projevem, ekonomikou, měnovým systémem, s medii i počítačovou technikou. "  Celý text pro Svědomí 4/2014 zde...

I. světová válka a její příčina (František Truxa)

Osm let před vypuknutím první světové války napsal W. Churchill manželce z manévrů německé armády, na které byl pozván císařem Vilémem II.: „Ačkoli mne válka velmi přitahuje a oslňuje mou mysl děsivými situacemi, rok od roku pociťuji hlouběji – a intenzitu svých pocitů mohu přesně změřit právě zde uprostřed hluku zbraní – jak odporné a sprosté bláznovství a barbarství to všechno je.“ Při stém výročí vypuknutí první světové války bude takovýto názor nejspíš „nepatřičný“, neboť MF Dnes v rubrice Kavárna už 21. prosince 2013 avizovala, že to „velké výročí“ se bude SLAVIT! Oznámení vzbudilo málo pozornosti, bylo až na konci dlouhého článku Velká válka: bylo vinno Německo? autora Ivana Šedivého, přednášejícího i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Již název napovídá, že Šedivý se snaží vyvinit Německo. To, že habsburský Franz Josef a hohenzollernský Vilém II. nechali napadnout Srbsko a porušit mezinárodně právně garantovanou neutralitu Belgie, přestože museli vědět že mezinárodní systém smluv povede k proměně lokálního konfliktu ve velkou válku, prý většina historiků není ochotna akceptovat jako důkaz velké viny těch císařů a lidí kolem nich; podobný výklad by se podle Šedivého hodil komunistům a vítězům války.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Prohlášení nejmladšího účastníka odboje a odporu proti komunismu tzv. III. odboje (Stanislav Penc)

Dne 12. května bych se měl účastnit slavnostního předání osvědčení, pamětního dekretu ministra obrany a odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu z rukou ministra obrany ČR. Na toto setkání nepůjdu, a to z několika důvodů:
1. I 25 let po pádu komunismu řídí Českou armádu, a nejen tu, tehdejší zastánci komunistického režimu, prospěcháři a podporovatelé okupace našeho státu vojsky tehdejšího Sovětského svazu.
2. Ti, co páchali bezpráví na občanech naší republiky, především z řad policistů, prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli potrestáni. Navíc velká část z nich pobírá nebo do své smrti pobírala vysoké odslužné a důchody. Na druhou stranu velká část odpůrců komunistického režimu žila a žije v nuzných podmínkách. Novodobé dějiny jsou se státní podporou popisovány a připomínány vesměs v duchu, kterému nastupující generace nerozumí a pamětníci nevěří.
3. Aktivitu, kterou jsem za minulého režimu konal proti tehdejšímu zřízení, jsem dělal dobrovolně a s vědomím, že jde o nápravu zkorumpovaného režimu vedeného bandou ideologických lumpů. Obávám se, že dnešní papaláši jsou na tom dosti podobně.  Celý text ze Svědomí 3/2014 zde...

Dočkáme se humanitní demokracie nebo despocie? (Bohumír Blížkovský)
...Nebývalá globální megamoc se zbytečně nepředvádí, naopak se perfektně skrývá. K ovládání světa jí dnes stačí v podstatě 3 prostředky:
- přesně řízené peníze
- přesně řízená slova a
- přesně řízené střely.
Čím větší je duchovní bída a nepořádek, tím snazší je vláda pevné ruky, režim autoritativní i despocie. Tam, kde se lidé neangažují a nebrání, kde propadají pocitu, že se nedá nic dělat, roste i riziko nové maskované totality.  Celý text ze Svědomí 3-4/2013 zde...

Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (Pavel Kohout)
...V té době chodil po kraji soudruh Gottwald. Chtěl poznat, zda se lidem dobře pracuje a šťastně žije. Na toho se usmál, tomu zase poradil, jiného se zeptal na zdraví. Pokuřoval si svou zamilovanou dýmku a pozorně se díval kolem sebe, aby mu nic neuniklo. Kudy šel tudy ho lidé radostně zdravili a ještě horlivěji se dávali do práce,aby měl radost také on. Podél jeho cesty honem honem vyrůstaly nové bílé domy, rychleji jezdily vlaky naložené nejrůznějšími dobrotami, a komíny závodů prudce zabafaly, protože se nechtěly dát zahanbit jeho dýmkou. Po celém kraji potkával jenom radost.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Naplníme odkaz Československa? (František Rozhoň)

Především zásluhou Sokola a dobrovolníků Československých legií se před 95 lety podařilo obnovit český stát v historických hranicích. Přidali se Rusíni a především Slováci – ti v duchu přesvědčení M. R. Štefánika „zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždy po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.“ Tak československý národ, jak ho chápali mj. i Palacký a Masaryk, získal vlastní stát v duchu liberální doktríny práva na sebeurčení národů, podle níž měl mít každý národ svůj vlastní stát a takto uspokojené národy měly s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu. Proto vzorem pro funkční Československo mělo být Švýcarsko. To vzniklo dohodou zdola na společné ochraně, na soužití a toleranci jazykových a později i jiných odlišností, mimo jiné se v něm již 8 století mluví více jazyky.  Celý text zde...

Napsali na téma Československo

O českém Sokolu - Maffie připravila vskutku sametovou revoluci - O začátcích nového státu - Demokracie dostávaly varování - Výročí mobilizace - Existoval československý národ?  Výběr z textů pro Svědomí 5/2013 zde...

Žije ještě duch Neville Chamberaina?

6.října 2013 zveřejnil list The Sunday Times fotografii s popiskem Česká žena připravuje uvítání Hitlera v roce 1938. Domnělá česká žena však má typické německé oblečení (dirndl) i účes německých žen těch dob, připomněl redakci Dr. Bohumil Kobliha. Ptá se, kdo a proč klame britskou veřejnost a šíří nenávist k Čechůmm a žádá o vysvětlení.  Celý text v angličtině zde...

Proti „zaběhnutému systému" (Bohumil Kobliha)

Při politických volbách nemáme často dost informací k našemu optimálnímu rozhodnutí. Denní starosti nás absorbují a tak tedy pro volbu na nás nejvíce působí (a dle plánu volebních kortešů má!) poslední fáze kampaně. Jak pro koho, řeknete. Kdo rozhoduje přísněji a zažil více, zvažuje daleko dřívější zkušenosti a co pro něj, rodinu a národ bylo negativní. Ovšem, čím dávnější je historická nepříjemná událost, tím její ovlivnění může být slabší. My Češi, jako stále ke všem a všemu důvěřiví optimisti, hledíme raději dopředu. Jsou lidé co dělají za minulostí „tlustou čáru". Jsme učeni zapomínat, ale to může mít nepříjemné následky.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

Spojité nádoby (Jindřich Koudelka)

Kdysi, to když Evropa ještě znala svůj původ, zvedala slova Habemus Papam vlnu nadšení, a nejen pod svatopetrským balkonem... Ale od doby, kdy se /Evropa/ zbavila opia národů / i národů samých/, zůstalo toto zvolání daleko za zájmem pokrokové většiny. Avšak při stále se zvyšující poptávce po podnětech zvenčí, nutných k výrobě televizní zábavy pro znuděné konzumenty starého kontinentu, se situace poněkud vylepšila, vždyť pohled na nového papeže a sbor kardinálů v červeném slibuje docela pěkné šou. Potom i „poznaná pravda“ o „temném“ středověku jde na chvíli stranou.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

V Evropě mají být koláče bez práce (František Rozhoň)

Studená válka proti komunismu ještě neskončila, psal dramatik Karel Steigerwald v MFD 6. 9. 2013. Směšná je víra v renesanci komunismu, který zde přitom nikdy nebyl, oponoval Ivan Hoffman v Deníku 18. 9. Byl tu komunismus nebo nebyl, pokračuje ještě, kdo má pravdu? Podle mne oba trochu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
Papež František: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. To není komunismus.  Celý text zde...

Průmysl antiterorismu - plíživá totalita podruhé (Bohumil Kobliha)

Jakmile se v lidské společnosti stane něco „průmyslem“, náš mozek je ohrožen. Jsme totiž hned vzápětí vystaveni psycho-manipulativnímu „masírování“ směrem obchodního a finančního (ne-li politického) záměru „maséra“. Stáváme se obětí jeho intencí a poplatníky ve všem.  Celý text zde...

Něco o té mé knize (Bohumil Kobliha)

Aktualizovány informace k objednávkám knihy: Objednávky na knihy pro ČR proto adresujte na PhDr. Rostislav Janošík Vydavatelství, Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha 10.  Celý text zde...

Čas občanských činů (Bohumil Kobliha)

Vlády (podle jména), vládci z celého světa se scházívají čím dále tím častěji, aby si potvrdili svoji důležitost, jinak ale totální neschopnost vyřešit ve prospěch lidí ty nejtriviálnější záležitosti, natož závažné problémy.

Občané se tedy musí začít dávat dohromady aby připomněli politikům, že jsou zde především oni, lidé se svými životy, s pamětí, historií, se svým národem a jeho údělem – se vším čím jsou.

V Londýně 31.května 1992 odhalila Královna matka na westminsterské třídě White Hall u Ministerstva obrany sochu leteckého maršála Arthura Harrise na paměť jeho zásluh na porážce Hitlerovského Německa. V rámci „nové“ Evropy se to ale znelíbilo Němcům.  Celý text ze Svědomí 4/2012 zde...

T. G. Masaryk, † 14. září 1937 : Masarykův koncept humanitní demokracie

T. G. Masaryk (* 7. 3. 1850) byl politikem rakousko-uherské monarchie, jednoho z nejdemokratičtějších států té doby. Za I. světové války byla Říšská rada (parlament) rozpuštěna a vládnoucí skupina kolem císaře se rozhodla nedemokraticky přetvořit Rakousko, zemi se slovanskou většinou, na stát německého charakteru, Masarykovi řekli ve vládních kruzích, že po vyhrané válce se už Němci nebudou s Čechy mazlit a definitivně s nimi zúčtují. Téměř 65letý Masaryk opustil Rakousko a začal se zasazovat o nový – demokratický – stát slovanského charakteru, který hned nabídl spolupráci místním Němcům.
75 let po Masarykově smrti se u nás stále diskutuje, co je demokracie. Proto představujeme i Masarykovo chápání humanitární demokracie, jak ho přednesla Marie L. Neudorflová na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR  Celý text zde...

Zastupitelská demokracie je podvod (Jarmila Kubátová)
...Vychytralý systém, umožňující existenci stranických oligarchií, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jen za nos, je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoliv proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky o všem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými “zástupci lidu” nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločinci jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy –nejdůležitější jsou ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY jejich práce! Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole.  Celý text zde...

Desatero (zpracoval Josef V. Tománek)

...Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
sám sis život nedal, dalo ti jej nebe.
Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
ukaž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.
Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.
Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.
Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.  Celý pozapomenutý text desatera zde...

Sedmero smrtelných hříchů soudobé civilizace (Mahátmá Gándhí)

• Bohatství bez práce.
• Požitek bez svědomí.
• Znalosti bez charakteru.
• Obchod bez morálky.
• Věda bez lidskosti.
• Náboženství bez milosrdenství.
• Politika bez principů.

Není jen jeden způsob integrace Evropy

Starší lidé podobný vývoj znají i z doby předlistopadové: Schází se lídři a přijímají soubory opatření ke zdokonalení nedobrého vývoje. Soubory opatření zafungují jen omezeně nebo vůbec, takže nedobrý vývoj pokračuje.

Proč bude nedobrý vývoj pokračovat i po posledním summitu, naznačil v MFDnes 10.12.11 Pavel Páral: Summit totiž nic z toho, co společnou měnu ohrožuje, nevyřešil… Euro netrápí momentální rozpočtové schodky, nýbrž starý dluh, který je příliš vysoký na to, aby ho byly některé země schopny zaplatit. A jak se tenhle dluh bude platit, o tom nepadlo ani slovo.  Celý text seznamující i s postoji TGM zde...

Postreh: Kto vlastne oslavoval November 1989? (Anton Selecký)

...Avšak predsa len niečo napravilo fasádu týchto „osláv“. Bol to statočný poľský exprezident Lech Walesa, ktorého pozvali do Bratislavy. Našťastie...

Napriek tomu, že na neho mierili kamery niekoľkých televízií, tušil som, že z jeho prejavu v redakciách vystrihnú takmer všetko...  A tak vám, milí priatelia, ponúkam aspoň niekoľko myšlienok...  Celý text zde...

Listopad a PR (František Rozhoň)

Winston Churchill v roce 1922 charakterizoval své století jako „hrozný" věk, v němž věci spějí pouze k horšímu. Za pravdu mu dával od listopadu 1917 bolševický způsob vlády, od roku 1922 i italský fašismus. Bylo by asi nošením dříví do lesa připomínat, jak dobře tyto režimy zvládaly práci s veřejností, dnes známou jako PR. Za pravdu Churchillovi dal i listopad 1932, kdy v Německu nacisté vyhráli volby. I NSDAP zvítězila zásluhou práce s veřejností...

Mussolini, Hitler nepřežili rok 1945, zato posílil bolševický svět. Jan Masaryk v té době dokázal říci nahlas, že bolševismus není ani tak o ideologii, jako o taktice - skládá se z deseti procent ideologie a devadesáti procent taktiky. Jeho PR je tak dobrá, že dokáže využít hesel proti imperialismu k odvrácení pozornosti od vlastního imperialismu. Slibů o beztřídní společnosti ke vzniku nové privilegované třídy, nové aristokracie se všemi znaky zbohatlíků.  Celý text pro Svědomí 11/2010 zde...

Přímá demokracie pro Českou republiku (Jiří Polák)

Žijeme v období přechodu mezi zastupitelskou "demokracií" a skutečnou demokracií. Představa, že demokracie znamená vládu několika stran na základě svobodných a tajných voleb je nesprávná a logicky neudržitelná...  Celý text z archivu zde...

„Velitel musí znát hranice kázně, a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě"

Příběh Heliodora Píky  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Krajní levice a pravice (Svatopluk Kalužík)

Pan Werich ve forbínovém rozjímání na téma středověk – střed věků použil obrat „nemaje technického vzdělání“. Já obdobně použiji: „nemaje filosofického vzdělání“ žádám tímto znalé, respektive znalce o nalezení chyby v mých úvahách.  Celý text zde...

Politickí väzni proti totalitným praktikám pri „odhaľovaní extrémistov“

V sobotu 21. novembra sa na námestí v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta 1968 uskutočnila spomienková akcia mladých ľudí, ktorú pod názvom, Stop totalite 2009, pripravilo Slovenské hnutie obrody. Bývalí politickí väzni a obete komunizmu, združení v Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov, úprimne oceňujú túto iniciatívu našej mládeže, ktorá je dôkazom, že súčasní mladí ľudia nie sú len večne sa zabávajúcimi a telefonujúcimi teenagermi, akých nám sústavne prezentujú komerčné konzumné média... S poľutovaním však musíme konštatovať, že mládež si namiesto slov ocenenia za tento počin, od prítomnej TV TA3 vyslúžila hanebné odsúdenie a dehonestáciu označením za „ľudí s extrémistickými názormi“v príspevku s názvom "Stretnutie extrémistov podporila Matica slovenská". Táto prax údajne nezávislých médií, ktoré začínajú mať panický strach, z toho že ľudia môžu mať aj vlastný názor, začína až príliš zaváňať totalitným pachom z čias, kedy bola amorálnosť, servilnosť a zbabelé prisluhovanie mocným povýšené na životný princíp.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka  Celý text zde...

Nebezpečné hrátky s dějinami (Václav Vlk st.)

Cestovní kancelář "Zabíjení po česku" ještě asi neexistuje, ale zájezdy po ČR s tímto tématem pořádá jakýsi pan J. Blažek (LN, 11.5.2012): "Zde Češi vraždili Němce, ukáže zájemcům z řad Němců, ale i, jak zdůraznil, českých zvláště mladých lidí, průvodce." Prý je potřeba ukázat, jaký byl "divoký odsun", německy "Vertreibung", zločinný a, jak říká organizátor Blažek, jaké jej provázely nevídané zločiny, neboť se prý jednalo o násilí "v době míru".  Celý text zde...

Nebát se svobody (Miloslav Bednář)

Skutečné vyrovnání s téměř dvaačtyřicetiletou nadvládou komunistického totalitního režimu není u nás vyřízenou záležitostí. Přežívá mnoho jevů dokládajících nedostatek schopnosti vymanit se z lákavých zjednodušujících pout totalitní ideologie. Nejde přitom zdaleka jen o obhajobu někdejšího totalitního stavu, ztělesněnou úslovím, že za komunistů bylo lépe. Jde právě tak o agresivní vázanost na domnělé či skutečné totalitně ideologické vidění světa, kdy se takto zaměření bojovníci proti komunismu ukazují jako nositelé totalitních ideologických schémat z opačného hodnoticího stanoviska.  Celý text zde...

Tomáš Pecina: Po „náccích“ to budete právě vy... (Dušan Stuchlík)

...Pojem politického extremismu je tradiční a pevnou součástí kontinentálního evropského myšlení: zatímco například ve Velké Británii se politické názory dělí na běžné a excentrické, my na kontinentu máme pocit, že kdo s námi nesouhlasí víc, než je nám příjemné, je nepřítelem demokracie, extremistou, a je přípustné jej umlčet, případně rovnou poslat za mříže...

Nepodceňujme to, mějme na paměti, že svoboda projevu existuje jen tehdy, jestliže je přípustné vyjádřit i názory ostře menšinové, opovrženíhodné nebo šokující. Jak říká Noam Chomsky, i Goebbels a Stalin poskytovali svobodu projevům, se kterými souhlasili...  Celý text zde...

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic (Anikó Fázsy)

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci. Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.  Celý text zde...

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy (Miloslav Bednář)

...Mezinárodně právní spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří států na východ od Německa do Německa má významný mezinárodně právní precedens. Je jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním obyvatelstvu.

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postupimské mezinárodně právní rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento nepochybně podstatný důvod. Rozhodnutí Spojenců k takto závažnému kroku mělo v první řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění.  Celý text zde...

Listopad 1989 – 2009 (František Rozhoň)

Bývalí političtí vězni nebudou oslavovat letošní 20. výročí Sametové revoluce, byl to totiž podvod a nejlepší obchod, jaký komunisté udělali od února 1948, řekl František Bednár ze Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Naproti tomu v ČR reklama tvrdila, že „máme co slavit“ právě 17. 11., proto byl organizován znovu průvod z Albertova na Národní třídu, kde tentokrát byl koncert. Slavil se tedy Den perzekucí.  Celý text pro Svědomí 12/2009 zde...

Několik vět k 17. listopadu 2009

Jen si klidně oslavujte, vy obtloustlí, zestárlí a zpohodlnělí koryfejové sametu, svobody a demokracie, pravdy a lásky! Jen si vzájemně dýchavičně blahopřejte! A snažte se nevidět, kde jsme se to po dvaceti letech ocitli! A když vám to přece bude smrdět, tak se otočte zády a zacpěte si nos a dělejte jako by nic...

Ale nesnažte se nám ukrást to, co jsme si my, obyčejní lidé, s nejlepšími úmysly přáli a alespoň v náznaku se i pokusili před dvaceti lety vybojovat!  Celý text zde...

20. výročie novembrového prevratu v roku 1989

Kde hľadať korene Zamatovej revolúcie? Je potrebné sa vrátiť 12 rokov späť a pozrieť sa na zloženie signatárov Charty 77. Z 217 ľudí, ktorí Chartu v prvej vlne podpísali, bolo 156 bývalých členov KSČ, to je 72%. Boli to aktívni komunisti z päťdesiatych rokov, či už išlo o likvidáciu vyspelej československej ekonomiky a triednych nepriateľov, alebo “len” o písanie veršov oslavujúcich masových vrahov bratského alebo i vlastného národa. Vzhľadom k tomu, že im ich aktivita vydržala aj v roku 1968 až 1989, boli pri čistkách začiatkom sedemdesiatych rokov zo strany vylúčení. Tým došlo z ich pohľadu ku “krivde” spočívajúcej najmä v strate výhodnej existencie. Z tohto dôvodu sa naraz cítili byť spriaznení so skupinou tých, ktorí skutočne trpeli v päťdesiatych rokoch a v prvej polovici rokov sedemdesiatych a napriek perzekúcii sa nedali zlomiť. Ku spolupráci týchto nesúrodých skupín došlo na spoločnej platforme ľudských práv. Hlavný dôvod bol ten, že akcieschopnejšia časť Charty zložená zo 72% bývalých komunistov, nutne potrebovala 28% chartistov-nekomunistov ako figový list, k zakrytiu svojho skutočného pôvodu.  Celý text na stránkách SZBPV...

Day of Reckoning – Soudný den (Jak nadutost, ideologie a nenasytnost trhají Ameriku na kusy)

O deváté knize Patricka J. Buchanana, která vyšla loni v prosinci. Úryvky z ní v překladu anglisty a politologa Ladislava Bátory.  Celý text SZBPV zde...

* * * * * 

Vybrané články z časopisů Svědomí a Obrana národa  
najdete pod odpovídajícími tlačítky, 
starší aktuality i Zpravodaje z minulých let pod tlačítkem Archiv

* * * * * 

Knihy, které vás mohou zajímat :

Dokumentární kniha 
I pod oblohou je peklo
autora Milo Komínka
o životě v komunistických koncentrácích padesátých let, doplněná autentickými fotografiemi, dokumenty a seznamem asi 800 autorových spoluvězňů se jmény všech popravených. Kniha vyšla poprvé v r.1971, v Kanadě nákladem 10 000 kusů, u nás nákladem 20 000 kusů, t.č. je zcela rozebrána.
 Celý text zde...

Útěky leteckého akrobata

Pod tímto titulem vysílala v cyklu "V zajetí železné opony" v listopadu 2008 životní příběh Milo Komínka, vydavatele Svědomí, jehož pestrý život artisty, pilota, parašutisty, akrobata, 17 let politického vězně komunistického režimu a jeho útěky z Československa za "Železnou oponu" do Rakouska, Švýcarska a Kanady byly jako vystřiženy z nějakého dobrodružného akčního filmu.  Odkaz na TV pořad zde...

*   *   *

Československo - příběh revoluce
autor František Rozhoň
Výběr pohledů na dějiny od "doby temna" přes revoluce I.-III. odboje po "revoluci sametovou".
Vlastimil Podracký o knize napsal: "Kniha je opravdu dobrá. Je to souhrn potřebných informací pro každého a jednoduchá orientace v současném zmatku, ideologických nátlacích a přepisování dějin."
Cena 90 Kč, poštovné 18 Kč.
Objednávky výhradně u autora,
mailem,
poštou na PS 43, Závoří 21,  700 30  Ostrava,
tel.
(+420) 603 435 357.

*   *   *

Třináctka znamenala štěstí, ne však svobodu
  autor Jan Kukuczka
Kniha přibližuje dnes už historickou etapu dějin po nástupu komunistů k moci. Přibližuje kolektivní život politických vězňů v širších souvislostech, ale samotný děj soustředí na jednu osobu z tisíců. 
Cena včetně poštovného 80.- Kč. 
Objednávky e-mailem nebo na telefonu (+420) 591 120 470

*   *   *

  Není to o mně, ale o nás
autoři Nail Hassairi, Vladimír Hučín, David Navara
Životní příběh Vladimíra Hučína od r. 1971 do r. 2006,
jeden velký rozhovor mezi V.Hučínem a dvěma mladými kluky.
 Koupíte v knihkupectvích nebo snadno objednáte na www.hucin.info  
nebo na telefonu (+420) 224 241 542

*   *   *

Vladimír Hučín: Hrdinům se neděkuje
autor Vlastimil Podracký
Kniha z kategorie beletrizující literatury faktu: Hučínovo vyprávění, dobové dokumenty i doprovodné příběhy. Zahrnuje dobu normalizace i polistopadovou současnost.
Cena 390 Kč, Nakladatelství: Marek Belza.
Něco víc o knize zde...

*   *   *

České vlastenecké stránky připravuje redakce časopisu Svědomí s použitím původní grafiky Miroslava .Hlinky.
Převzetí textů je povoleno jen s uvedením zdroje.