spojené s časopisem Svědomí (Conscience)

 

Politika
ve stylu retro
"
pro čtvrté (srpnové) číslo časopisu Svědomí v roce 2014
zde...

Milo Komínek:
I pod oblohou je peklo
(text knihy dle 2.vydání)

Předmluva

1.kap.: Konec demokracie

2.kap.: Fakir Ben Adini

3.kap.: Praha dvou světů

4.kap.: Smrt číhá v průsmyku

5.kap.: Z Beskyd na popravčí dvůr

6.kap.: Trestnice Bory

7.kap.: V záři reflektorů

8.kap.: Vězeň č. 8503

9.kap.: Pod maskou klauna

10.kap.: Monstrprocesy

11.kap.: Jáchymovské peklo

12.kap.: Pod podvozkem letadla

13.kap.: Z Borů na hrad Mírov

14.kap.: Leopoldov - pevnost ztracených

15.kap.: Kartouzy

16.kap.: Nad pralesy Bornea

17.kap.: Zrazený národ

18.kap.: Můj nový domov Toronto)

Doslov

Seznam spoluvězňů

Seznam popravených v letech 1948-1960

 

Jan Kukuczka:
Třináctka znamenala štěstí - ne však svobodu
 k textu zde...

František Sutnar
Písně bez melodie
 k textu zde...

František Rozhoň s přáteli: Československo - příběh revoluce
 k textu zde...

Ladislav Svoboda:
Výlety do české historie
 k textu zde...

SLAVNÍ VOJÁCI - PAMÁTNÁ BOJIŠTĚ
 k textu zde...

Znovuzrození armády: Československá zahraniční armáda v I. světové válce - její vznik a rozvoj
k textu zde...

 

Nejžádanější texty:

Nebezpečí obnovy bolševismu v Ruské federaci a jeho dopad na nás (Petr Vančura)

O totalitách (František Rozhoň)

Existuje rovnítko mezi fašismem, nacismem a komunismem ? (Radomír Malý)

Právě nutná neutralita (Bohumil Kobliha)

Souchotě peněz (Bohumil Kobliha)

Já občan (sebevědomé prohlášení občana ČR)

Buďme sebevědomí (Vilém Barák)

Založme spolek proti nemravné EU (Ferdinand Peroutka, jr.)

Proč nejsem komunistou - ani v roce 2006 (Veronika Valdová)

Proč nejsem antikomunistou (František Rozhoň)

Neparazitujte na mene profesora Jana Patočku (Vladimír Pavlík)

Vlastenci a kolaboranti (Jára Meců)

Pryč od impéria (Bohumil Kobliha)

K podstatě demokracie (Jan Pinz)

Podstata demokracie (Marie Řehořková)

Politika pro každého (Jarmila Kubátová)

Kdo je Evropan a kdo do Evropy patří (Jindřich Koudelka)

Demokracie mění normy (Jára Meců)

Parlamentarismus není demokracie (Jiří Polák)

O diktatuře v sametu (Jára Meců)

Levice a pravice (Renata Pourová)

Frajer mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát (František Rozhoň)

Pohled ThDr. Antonína Huvara na poválečné dění a jeho příčiny

 

Napsali o sametu

Náš originál "sametu" (Jan Beneš)

Než studenti došli na Národní aneb 4 malé výlety do české historie (František Rozhoň)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Příliš pospíchali  (Jiří Abraham)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Úvaha o 17. listopadu (Antonín Procházka)

Pravé důvody sametové revoluce aneb Falešné vítězství Západu (Josef Schima)

Listopad 1989 mýtů zbavený (Vlastimil Podracký)

Nejsme nakonec jako oni ?

Poražení vítězové (Jára Meců)

 

Poslední aktualizace :

27. srpna 2014Těšíme se, že nás
opět navštívíte.


Počet přístupů
od 7. 2. 2013 :
 31498

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

 

Faktologií k poznávání - Poznámka ke komentářům na internetu (Bohumil Kobliha)
...se pokusím odpovědět na komentáře/připomínky k mým pracem, leč jen rámcově. Tedy zásadně: píši proto že musím, ne protože chci. Snažím se odhalovat pravdu za proklamovaným (např. „osvobozování“ = cesta k okrádání). Dění mne nutí zaujímat kvalifikovaná stanoviska. Vše  podkládám pokud možno ověřitelnými fakty. Užívám jen důvěryhodné zdroje a práce renomovaných autorů. Pro příklad a jako odpověď k dotazům zde beru svoji nejvíce komentovanou esej „Damašek a Teherán není Jericho“ z  24.1.2013.  Biblickou zprávu o dobytí Jericha jsem vybral k tomu, abych poukázal na techniky politické propagandy a sebepropagandy.  Celý text zde...

Evropská tradice: omezování moci „elit“ (František Rozhoň)

Bez zájmu [občanů] o stát, republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu. TGM  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Vzájemně zaručený závazek (J. R. Nyquist)

Název článku parafrázuje stěžejní doktrínu studené války, označovanou MAD, což znamená Vzájemně zaručené zničení. Podle ní byl zajištěn mír tím, že by použití jaderných zbraní proti zemi rovněž vyzbrojené jadernými zbraněmi vedlo ke z ničení jak napadené, tak i útočící strany.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Slyšíte?
...Za miliony svých ubitých bratří,
za miliony, které narodí se,
za lidská srdce, která vrahům patří,
za miliony zmrzačených duší:
VZBUĎTE SE, LIDÉ! NAD VÁMI ZAS TMÍ SE!
Však lhostejný svět ucpává si uši!
  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Ministerstvo financí chystá útok na vlastnické právo

Ministerstvo financí připravuje rozsáhlý útok na vlastnické právo srovnatelný s vyvlastňováním v padesátých letech...

Ministerstvo operuje s pojmem „nelegálně nabytý majetek“ a chystá veřejné soudní procesy, které mají mít „preventivní dopad“ na obyvatelstvo (u nás dříve nazývané „monstrprocesy“). V ministerských materiálech se počítá s tím, že bude docházet ke zneužití, jenom by prý nemělo být moc velké. Občan se stane podezřelým na návrh policie, celní správy nebo finanční správy. Vlastník bude muset veřejně vyvracet podezření, nebude se zkoumat, zda byl příjem legální, před televizní kamerou se bude posuzovat, zda podezřelý unesl důkazní břemeno. Otevřeně se mluví o konfiskacích. Oficiální sdělení náměstkyně Simony Hornochové ze dne 28. 7. za ministerstvo financí obavy jen potvrzuje.  Celý text zde...

Ukrajinská armáda masakruje vlastní občany? (Petr Hannig)
...Já jsem... vděčný... za obrázky mrtvých civilistů, nalézajících se na ulicích východoukrajinských měst. Jedná se o odvahu editorů novin, neboť když posloucháte veřejnoprávní rozhlas či televizi, máte dojem, jako byste byli zpět v totalitě. Jakmile někdo z diskutujících odbočí od oficiální linie, je přerušován. Totéž, jedná-li se o kontaktní pořady Českého rozhlasu. Ti posluchači, jichž je však menšina, jejichž názory korespondují s oficiální linií médií, mají možnost sáhodlouze rozprávět. Jakmile však posluchači (ti většinoví) kritizují a někdy velice zasvěceně oficiální linii, jsou přerušování s tím, že odbočují od tématu. Takže jakýkoliv jiný, než oficiální názor, je dle našich veřejnoprávních médií odbočování od tématu.  Celý text zde...

Osvobozování světa (Ivan Hoffman)

Svět je ve válce. Ta má samozřejmě mnoho podob jako třeba úsilí o nastolení spravedlnosti, o zachování územní celistvosti, nárok na sebeurčení, obranu pravé víry, obětování se ve jménu ideálů, jako jsou svoboda, demokracie, rovnost či bratrství…

Bez vlasteneckého, třídního či náboženského patosu, který propůjčí válce spisovatelé, publicisté, kazatelé, politici, historici, komentátoři, glosátoři by válka byla pouze banálním masakrem. Lidem je třeba říct, k čemu válku potřebují, přesvědčit je, že trpí špatným mírem. Někdo musí lidi pro válku nadchnout, pokud mají prolévat krev druhých lidí. Na začátku každé války je nenávistné slovo nějakého chytráka, co je samý princip, samé právo, samá svatá povinnost. Mír pokaždé končí touhou vybojovat si jiný svět. Že žádný jiný svět není, se zjistí po té, co roztřískáme ten jediný, který máme.  Celý text zde...

Vystřelte si americkou houfnici! Je k mání na irácké pouti (Pavel Jégl)

Američané bombardují v Iráku vlastní zbraně za stovky milionů dolarů, které se dostaly do rukou nepřátel. Prodávat výzbroj do této země se prostě vyplatí. Chystá se k tomu i česká vláda.  Celý text zde...

Aktualizace 20.8.2014 :

Desátá a my (Bohumil Kobliha)

...Desátá symfonie má v historii provedení i zajímavý vztah k naší zemi. První návštěva ruského hudebního tělesa, totiž SSSR, Státního orchestru pod vedením Evžena Světlanova na anglickém Prom, se konala pro nás i SSSR tristního data 21.srpna 1968, a hráli tehdy právě tu Desátou.

V Londýně na Promu to odeznělo protesty na podporu Československa, kde tím datem byly vedle jiného ukončeny Dubčekovy reformy směrem k „socialismu s lidskou tváří“. Náš exil proti invazi manifestoval a major Buršík, tankista od Dukly, položil na schody velvyslanectví SSSR svoji zlatou hvězdu Hrdiny Sovětského svazu, jako projev hlubokého rozhořčení nad zradou přátel, pro které celou dlouhou II. světovou válku nasazoval na ruské frontě svůj život. To vše se mně znovu vybavovalo mi při Bělohlávkem řízené Desáté.  Celý text pro Svědomí 4/2014 zde...

Maximalismus, který škodí (Petr Roubek)
...i Buchanan česká území prohlásil za území německá jen proto, že na nich žilo také hodně Němců. Nenamlouvejme si však, že takové teorie o tom, že německá mají být i území neněmecká nebo území, na nichž Němci nemají většinu, vyznávali jen nacisté. Nejsou ani důsledkem německé porážky v I. sv. válce. Program, který prosazoval Hitler v letech 1938-39, byl formulován už v polovině 19. století na frankfurtském národním shromáždění. Na něm se sešli lidé, kteří měli mít ty nejliberálnější a nejosvícenější názory své doby. Kteří věřili, že formulují ryze mírový projekt vybudování liberálního německého státu s „přirozenými" hranicemi. Vzali to však maximalisticky, tak trochu jako pejsek s kočičkou, kteří do jednoho dortu smíchali všechno, co někdo z nich považoval za dobré; a jak známo konzumentu pak z výsledku bylo hodně zle.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Nic nového v médiích aneb Praktiky normalizace dříve a teď 2 (František Rozhoň)
...Po Sametu došlo v médiích opět k personálním změnám. Normalizační zvyklosti ale nezmizely. Poučovat nás bude například Český rozhlas, smlouvu o tom dnes podepsal ministr školství s generálním ředitelem ČRo Peterem Duhanem. Podle týdeníku Euro z 1.8.2011 P.Duhan osobně navázal na normalizační tradice například tím, že jako místodržící ředitel rozhlasu vyšel vstříc exministru a dnes zákulisnímu hráči ČSSD Jaroslavu Tvrdíkovi při korekci údajů nelichotivých pro ČSSD.

Podobně nás poučuje i deník dostupný zdarma podobně jako kdysi bolševické Rudé právo - Metro šéfredaktora Josefa Rubeše. To 4. července v rozporu s platnými zákony nezdůvodněně napadlo Mel Gibsona, že je antisemita, násilník či homofob. 18. srpna 2014 Metro čtenáře poučovalo o historii. Tvrdilo mimo jiné, že po I. sv. válce se nové státy rodily z ničeho, takže obnova české či polské státnosti s tisíciletou tradicí je pro Rubešovce nic. Metro také lidem podsouvalo, že tehdy prý dynastickou vládu císařů nahradila křehká myšlenka, že lid je svrchovaným správcem svých záležitostí - Rubešovci pominuli že dynastie a demokracie vůbec nemusí být v rozporu, v kolébce moderní demokracie Anglii je dynastická vláda dodnes, a v našich zemích sám císař Josef II. uznával, že mocnář musí skládat účty národu.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Křik
Viděl jsem otroky zpívat
tančili v ulicích měst
v tvář pánů psovsky se dívat
s úsměvem okovy nést!

Viděl jsem galeje hrůzy
do kroků práskal jen bič
nebyl čas myslet na múzy
něco mne nutilo: Křič!

Křičel jsem s ústy od krve
která mi prchala z žil
nebyl čas na verše snivé
tam kde kat ruce si myl.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Sankční bumerang (Ivan Hoffman)
...Rusko svižně a zřejmě i nadobro uzavírá své trhy zemím, které vyhlášením sankcí daly najevo, že s ním nestojí o partnerství... Naše politiky... určitě nepřekvapilo, že pouhé dva dny po vyhlášení embraga na dovoz potravin z EU se Rusko na dovozu ovoce a zeleniny dohodlo s Čínou...

Zatím to vypadá, že ve snaze vyfouknout Rusům ukrajinský trh ztratí EU ten Ruský. To ale není to nejhorší, co nás může potkat. Politici mají tendenci dělat si schválnosti tak dlouho, až z toho je nakonec válka. Ne že by ji chtěli, ale nade vše jim jde o to neztratit tvář, takže si nepřipustí chybu a ohánějí se principy, za které potom nechají umírat lidi. Sankcemi nic nekončí. Nejde jen o to, že kdo podnikal v Rusku, může pomalu odepisovat investice a propouštět zaměstnance. Otázka zní, zda lze odvrátit rýsující se válku.  Celý text zde...

Opustíš-li mne… (Ladislav Žák)
…se sluší poctivě přiznat, proč za těchto okolností zůstáváme v České republice já a moje rodina. Odpovím slovy oné tolik populární totalitní matky tasemnice, které se dcera ptá, proč ony žijí v zažívacím traktu, když venku je tak krásně. „Jsme tady doma…“, řekla ta dobrá matka tasemnice, a to je i moje odpověď. Je to sice jednoduchá, ale přitom velmi komplexní odpověď. Mimo jiné nám to dává právo mluvit do toho, co se u nás doma děje. Tvrdíme, že pokud neučiníme společně něco pro to, abychom se doma cítili lépe, abychom zlepšili vztah k České republice, ve kterém jsme údajně zdrojem moci, a dosáhli nové kvality vzájemného uznání, doplatíme na to všichni.  Celý text zde...

Aktualizace 13.8.2014 :

Já tomu nerozumím (Irena Kopecká)

Mám tři kamarádky. Na tom by nebylo nic divného. Samozřejmě, souhlasím, ale tyhle tři kamarádky byly propuštěny ze zaměstnání, protože jejich podnik byl zrušen a už dva roky marně hledají práci. Jsou středoškolačky, milé, komunikativní, logicky uvažující ženy.

V čem je tedy problém? Jedné je 45, druhé 47 a třetí 54 let. Prošly už bezpočet konkurzů, ale nikdo je nechce. Vždy nakonec byla přijata mladá dívka.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Praktiky normalizace dříve a teď (František Rozhoň)

Blíží se výročí, o kterých se moc nemluví. 22. srpna 1968 už bylo Moskvě jasné, že mocná vojenská síla okupantů je u nás bezmocná, protože zdejší civilní struktury okupanty neposlouchaly. Šlo o přímo ukázkový příklad bezmoci mocných a moci bezmocných. Proto okupanti vsadili na mocensko-politické řešení a unesli československé představitele, kterým lid věřil. Unesení pak čtyři dny viděli jen své vyšetřovatele a 26. srpna 1968 většina z nich podepsala ponižující Moskevské protokoly.

Začaly se dít věci nenormální, bolševiky zvané „normalizace“. Občané byli prominenty Pražského jara ujišťováni, že „obrodný proces“ pokračuje, ve skutečnosti však byl lid převychováván, aby se stal vzorným národem, který se nevměšuje ani do svých vlastních záležitostí.  Celý text zde...

Biskupky (Bohumil Kobliha)

14.července 2014 Synod anglikánské církve v Londýně odhlasoval, že nadále v Anglii bude možno ordinovat do čela církve ženy. První biskupka anglikánské církve byla ordinována ve Spojených státech 11.února 1989, jako předvoj pokroku, leč kontroverze o počinu tam trvá. Po několik desítek let se o vyšší církevní úřad ženy v Anglii braly také, ale až nyní toho dosáhly.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Soudruhům fašistům!
Za to, že jste mi vzali
vše co jsem míval rád,
za to, že v srdci pálí
mne do dnes ten váš drát,
za to, že jste mi vzali
právo na myšlenku,
strach do krve mi hnali
ve stínů pendreků,
za to, že směl jsem tleskat
jen lží a podvodu
a protesty své napsat
jen na zeď záchodu,
za to, že bourali jste
pomníky hrdinů
a ideály čisté
ředili na špínu  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Never ending disident story – nekončící disidentský příběh (Petr Hannig)
...Jména, která jsem poprvé registroval na sklonku roku 1989 jsou stále v oběhu. Děti a vnuci zasloužilých disidentů jsou zajištěni v různých státem financovaných Ústrů, agenturách pro všelicos atd. Jen si čtenáři dej práci a hledej. Potomek disidenta se stal kvalifikací.

Jenom jeden disident, (nebudu ho jmenovat, právě se na mě zlobí, že mám svůj názor na věci, odlišný od názoru našich médií a kupodivu v tomto případě i jeho), který byl 5 krát vězněn a určitě ne ve fešáckém kriminále, neustále připomíná, že 17. listopad nebyl sametovou revolucí, ale privatizačním pučem Stb.  Celý text zde...

Nenechme se hnát do války s Ruskem, použijme rozum! (Vladimír Čermák)
… u nás pět polistopadových premiérů vlastnilo stranické legitimace. Když se k tomu připočteme i ty, kteří se v té době jako svazáčtí funkcionáři připravovali ke kariéře vyrůstajíce ve stranicky orientovaných rodinách, aby mohli vstoupit mezi nejrovnější z rovných, pak snad k těm, kteří zde po roce 1989 vládli, patřili téměř všichni… U ministrů či jejich náměstků a podobných pozic se to snad už nedá ani spočítat, tím méně u těch všech, kteří jim vytvářeli zázemí. O poradcích, pomocnících a jiných, mocí posedlých lidí nemluvě… Chtějí prostřednictvím médií, které si přivlastnili, v nás vyvolávat hněv proti Rusům jako údajným viníkům této situace. Tedy proti těm, kteří trpěli podobně jako lidé z jiných bývalých postkomunistických zemí  Celý text zde...

Aktualizace 6.8.2014 :

Čtyři dny MH17 (Bohumil Kobliha)

Jak dlouho trvá vyšetřování, když je někde automobilní havárie nebo v domácnosti vybuchne plyn, natož když něco vyhoří? Každý občan Anglie (ale i jinde) může zaznamenat, když chodí po řadu dní i týdnů okolo policejních žlutočerných pásek označujících území, že tam se něco stalo, děje a kam se nesmí... Při hledání příčin leteckých havárií se studují trosky v hangárech, kam se zbytky snáší a sestavují do modelu draku, tak jak patří. Zkoumají se trhliny, každý spoj, trubička, kabel, šroub či matka. Odhalovat příčiny, či skutečného viníka, trvá měsíce. Chce to profesionalitu. Můj kamarád a kolega ze studií i na strojní fakultě, amatérský pilot, po promoci absolvoval další školení a stal se inspektorem pro letecké katastrofy.

Přijít na kloub co zavinilo ztráty, smrt lidí a miliony na materiálových škodách, co se skutečně stalo, není snadné. Proto mne osobně v Londýně, a jistě každého kdo jen trochu užívá mozek, nemohl neohromit uragan novinové i televizní propagandy proti Ruské federaci, a jmenovitě nelogické obviňování Putina za katastrofu Malaysia Airline linky MH17 nad územím Východní Ukrajiny 17.7.2014, kde zahynulo 298 lidí. Komu hluk novinářské smrště mohl posloužit?  Celý text zde...

Politika ve stylu retro
•  Před sto lety začala válka, která přerostla v 1. světovou. Podle britského historika Martina Gilberta měla to být válka, jež by nakonec vedla k ukončení všech válek… hrůzy, které zažíváme dnes, se zrodily právě z ní… nestabilita nabyla institucionální podoby a nepřátelství se začalo pečlivě pěstovat
•  V národnostně smíšené Ostravě před 100 lety německá část společnosti přijala vyhlášení války s nadšením. K válce vlažnější Češi (zpívávali si „červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč“) byli osočováni jako „Königsmörder" (královrazi) i napadáni.
•  Vojna se nevedla jen na bojištích, ale i v týlu. Jen na Ostravsku během roku válečná moc za „závadné“ myšlení vynesla 9 trestů smrti. Zakázala i běžné slovanské barevné symboly, před válkou užívané i při oslavě panovníkových narozenin.
•  Ač dnes nejsme ve válce, nulovou toleranci vůči „závadnému“ myšlení (podle zpráv ČRo) vyhlásil ministr kultury Daniel Herman. Učinil tak v Letech u Písku, kde byl tábor, jehož zřízení je vyčítáno Čechům. Nepřipomíná se, jaký podíl na vzniku tábora měl mít jistý dodnes mocný rod, když potřeboval pracovní sílu.  Celý text zde...

Pozvánka na pochod po stopách paraskupiny Spelter
pořádaný 13.9.2014 u příležitosti 70. výročí seskoku této skupiny na území protektorátu.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Sluha
Honza byl sluha - dobráček,
měl přemnoho již pánů,
ač sloužil věrně, oddaně,
nejednu slízl ránu.

Čistíval pánům holínky,
nosíval na stůl mísy,
s koštětem běhal po domě,
ve stokách hubil krysy.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Proč máme platy a mzdy nesrovnatelné s německými a rakouskými a jak to napravit (Josef Mrázek)

Příliš dlouho jsme strpěli výmluvy, že máme nízkou produktivitu práce a že proto musíme mít několikrát menší platy, než mají Rakušané, Němci a mnozí jiní Evropané. Tak dlouho, až se to začalo uznávat jako zdůvodnění. Ve skutečnosti nemáme tak zaostalé provozy, ani tak špatné pracovníky, aby v průměru byla produktivita dvakrát nebo třikrát nižší a již dávno se mělo poukázat na to, že příčina nízkých platů je jinde.  Celý text zde...

Dva druhy populismu (Petr Hampl)
...Gottwaldovský populismus je založen na pohrdání obyčejnými lidmi, kteří nepatří k elitám. „Jste úplně tupí, mohu vám prodat cokoliv – zkažené jídlo, nefungující stroj nebo chybné ekonomické opatření. Beztak nejste schopní to rozlišit,“ říká populismus tohoto typu. Je pro něj typické, že se sice lidu dovolává, ale nikdy lidu nesvěří žádnou významnou pravomoc...

Proti tomu stojí to, co nazývám Burkovským populismem. Začíná někde v 15. století, kdy burani ze švýcarských hor vyhnali habsburské aristokraty. Táhne se přes partizánskou válku nizozemských měšťanů a nizozemského lidu proti kultivovaným španělským grandům a církevním funkcionářům, vzpouru sedláků z amerických kolonií proti vzdělaným královským úředníkům, pohrdání anglických řemeslníků a obchodníků ideály francouzských osvícenských filosofů až k současné americké Tea Party... Burkovský populismus vychází z přesvědčení, že i když lidé dělají chyby, jsou v zásadě schopni sami rozhodovat o svých záležitostech. Rozhodně lépe, než by za ně rozhodovali jacíkoliv experti nebo aristokrati.  Celý text zde...

Starší aktualizace :

Odmítnutí koncentráku (Bohumil Kobliha)
...,,20. století je přímo dokladem zneužívání umění, vědy, techniky i sportu v neprospěch člověka, v neprospěch života na této planetě..." Tehdy se ještě váhavě uvažuje "... o zneužití umění, měnového fondu (f), ekonomiky a genetiky..." Lesná si všímá i všech dalších forem kultury kde "...plynou velké šance psychologické války..." My můžeme přidat, že k tomu patří i zneužívání módy a propašovávání obdivu k americkému způsobu života. Každý nosí "texasky", lidové montérky kovbojů, a ani si neuvědomujeme, že jsou nástrojem k vedení myšlení a jeho zplošťování a ke ,,zglachšaltování".
Má nám uniknout bankéřsky vymyšlený trend "teenagerů", mladistvých pod dvacet? Ten jim přece slouží v několika směrech. Především k tlaku na nevyspělé, (kde není ještě vyvinut smysl pro úměrnost), nakupovat stále nové, což usměrňuje myšlení k marnivosti a plytkosti. Škemrání v rodině nepřímo vyvíjí nátlak na rodiče, aby otevírali své peněženky. "Móda" pomáhá točit kola průmyslu ješitnosti a omezuje individualitu. Autorka Lesná si všímá z čeho plynou velké šance psychologické války: "Dnešní psychologická válka je proto totální, poněvadž zahrnuje do svého bojového arsenálu všechny prostředky, jimiž disponuje současná kultura. Počítá s hudbou, výtvarným projevem, ekonomikou, měnovým systémem, s medii i počítačovou technikou. "  Celý text pro Svědomí 4/2014 zde...

I. světová válka a její příčina (František Truxa)

Osm let před vypuknutím první světové války napsal W. Churchill manželce z manévrů německé armády, na které byl pozván císařem Vilémem II.: „Ačkoli mne válka velmi přitahuje a oslňuje mou mysl děsivými situacemi, rok od roku pociťuji hlouběji – a intenzitu svých pocitů mohu přesně změřit právě zde uprostřed hluku zbraní – jak odporné a sprosté bláznovství a barbarství to všechno je.“ Při stém výročí vypuknutí první světové války bude takovýto názor nejspíš „nepatřičný“, neboť MF Dnes v rubrice Kavárna už 21. prosince 2013 avizovala, že to „velké výročí“ se bude SLAVIT! Oznámení vzbudilo málo pozornosti, bylo až na konci dlouhého článku Velká válka: bylo vinno Německo? autora Ivana Šedivého, přednášejícího i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Již název napovídá, že Šedivý se snaží vyvinit Německo. To, že habsburský Franz Josef a hohenzollernský Vilém II. nechali napadnout Srbsko a porušit mezinárodně právně garantovanou neutralitu Belgie, přestože museli vědět že mezinárodní systém smluv povede k proměně lokálního konfliktu ve velkou válku, prý většina historiků není ochotna akceptovat jako důkaz velké viny těch císařů a lidí kolem nich; podobný výklad by se podle Šedivého hodil komunistům a vítězům války.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Prohlášení nejmladšího účastníka odboje a odporu proti komunismu tzv. III. odboje (Stanislav Penc)

Dne 12. května bych se měl účastnit slavnostního předání osvědčení, pamětního dekretu ministra obrany a odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu z rukou ministra obrany ČR. Na toto setkání nepůjdu, a to z několika důvodů:
1. I 25 let po pádu komunismu řídí Českou armádu, a nejen tu, tehdejší zastánci komunistického režimu, prospěcháři a podporovatelé okupace našeho státu vojsky tehdejšího Sovětského svazu.
2. Ti, co páchali bezpráví na občanech naší republiky, především z řad policistů, prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli potrestáni. Navíc velká část z nich pobírá nebo do své smrti pobírala vysoké odslužné a důchody. Na druhou stranu velká část odpůrců komunistického režimu žila a žije v nuzných podmínkách. Novodobé dějiny jsou se státní podporou popisovány a připomínány vesměs v duchu, kterému nastupující generace nerozumí a pamětníci nevěří.
3. Aktivitu, kterou jsem za minulého režimu konal proti tehdejšímu zřízení, jsem dělal dobrovolně a s vědomím, že jde o nápravu zkorumpovaného režimu vedeného bandou ideologických lumpů. Obávám se, že dnešní papaláši jsou na tom dosti podobně.  Celý text ze Svědomí 3/2014 zde...

Dočkáme se humanitní demokracie nebo despocie? (Bohumír Blížkovský)
...Nebývalá globální megamoc se zbytečně nepředvádí, naopak se perfektně skrývá. K ovládání světa jí dnes stačí v podstatě 3 prostředky:
- přesně řízené peníze
- přesně řízená slova a
- přesně řízené střely.
Čím větší je duchovní bída a nepořádek, tím snazší je vláda pevné ruky, režim autoritativní i despocie. Tam, kde se lidé neangažují a nebrání, kde propadají pocitu, že se nedá nic dělat, roste i riziko nové maskované totality.  Celý text ze Svědomí 3-4/2013 zde...

Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (Pavel Kohout)
...V té době chodil po kraji soudruh Gottwald. Chtěl poznat, zda se lidem dobře pracuje a šťastně žije. Na toho se usmál, tomu zase poradil, jiného se zeptal na zdraví. Pokuřoval si svou zamilovanou dýmku a pozorně se díval kolem sebe, aby mu nic neuniklo. Kudy šel tudy ho lidé radostně zdravili a ještě horlivěji se dávali do práce,aby měl radost také on. Podél jeho cesty honem honem vyrůstaly nové bílé domy, rychleji jezdily vlaky naložené nejrůznějšími dobrotami, a komíny závodů prudce zabafaly, protože se nechtěly dát zahanbit jeho dýmkou. Po celém kraji potkával jenom radost.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Naplníme odkaz Československa? (František Rozhoň)

Především zásluhou Sokola a dobrovolníků Československých legií se před 95 lety podařilo obnovit český stát v historických hranicích. Přidali se Rusíni a především Slováci – ti v duchu přesvědčení M. R. Štefánika „zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždy po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.“ Tak československý národ, jak ho chápali mj. i Palacký a Masaryk, získal vlastní stát v duchu liberální doktríny práva na sebeurčení národů, podle níž měl mít každý národ svůj vlastní stát a takto uspokojené národy měly s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu. Proto vzorem pro funkční Československo mělo být Švýcarsko. To vzniklo dohodou zdola na společné ochraně, na soužití a toleranci jazykových a později i jiných odlišností, mimo jiné se v něm již 8 století mluví více jazyky.  Celý text zde...

Napsali na téma Československo

O českém Sokolu - Maffie připravila vskutku sametovou revoluci - O začátcích nového státu - Demokracie dostávaly varování - Výročí mobilizace - Existoval československý národ?  Výběr z textů pro Svědomí 5/2013 zde...

Žije ještě duch Neville Chamberaina?

6.října 2013 zveřejnil list The Sunday Times fotografii s popiskem Česká žena připravuje uvítání Hitlera v roce 1938. Domnělá česká žena však má typické německé oblečení (dirndl) i účes německých žen těch dob, připomněl redakci Dr. Bohumil Kobliha. Ptá se, kdo a proč klame britskou veřejnost a šíří nenávist k Čechůmm a žádá o vysvětlení.  Celý text v angličtině zde...

Proti „zaběhnutému systému" (Bohumil Kobliha)

Při politických volbách nemáme často dost informací k našemu optimálnímu rozhodnutí. Denní starosti nás absorbují a tak tedy pro volbu na nás nejvíce působí (a dle plánu volebních kortešů má!) poslední fáze kampaně. Jak pro koho, řeknete. Kdo rozhoduje přísněji a zažil více, zvažuje daleko dřívější zkušenosti a co pro něj, rodinu a národ bylo negativní. Ovšem, čím dávnější je historická nepříjemná událost, tím její ovlivnění může být slabší. My Češi, jako stále ke všem a všemu důvěřiví optimisti, hledíme raději dopředu. Jsou lidé co dělají za minulostí „tlustou čáru". Jsme učeni zapomínat, ale to může mít nepříjemné následky.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

Spojité nádoby (Jindřich Koudelka)

Kdysi, to když Evropa ještě znala svůj původ, zvedala slova Habemus Papam vlnu nadšení, a nejen pod svatopetrským balkonem... Ale od doby, kdy se /Evropa/ zbavila opia národů / i národů samých/, zůstalo toto zvolání daleko za zájmem pokrokové většiny. Avšak při stále se zvyšující poptávce po podnětech zvenčí, nutných k výrobě televizní zábavy pro znuděné konzumenty starého kontinentu, se situace poněkud vylepšila, vždyť pohled na nového papeže a sbor kardinálů v červeném slibuje docela pěkné šou. Potom i „poznaná pravda“ o „temném“ středověku jde na chvíli stranou.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

V Evropě mají být koláče bez práce (František Rozhoň)

Studená válka proti komunismu ještě neskončila, psal dramatik Karel Steigerwald v MFD 6. 9. 2013. Směšná je víra v renesanci komunismu, který zde přitom nikdy nebyl, oponoval Ivan Hoffman v Deníku 18. 9. Byl tu komunismus nebo nebyl, pokračuje ještě, kdo má pravdu? Podle mne oba trochu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
Papež František: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. To není komunismus.  Celý text zde...

Průmysl antiterorismu - plíživá totalita podruhé (Bohumil Kobliha)

Jakmile se v lidské společnosti stane něco „průmyslem“, náš mozek je ohrožen. Jsme totiž hned vzápětí vystaveni psycho-manipulativnímu „masírování“ směrem obchodního a finančního (ne-li politického) záměru „maséra“. Stáváme se obětí jeho intencí a poplatníky ve všem.  Celý text zde...

Něco o té mé knize (Bohumil Kobliha)

Aktualizovány informace k objednávkám knihy: Objednávky na knihy pro ČR proto adresujte na PhDr. Rostislav Janošík Vydavatelství, Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha 10.  Celý text zde...

Čas občanských činů (Bohumil Kobliha)

Vlády (podle jména), vládci z celého světa se scházívají čím dále tím častěji, aby si potvrdili svoji důležitost, jinak ale totální neschopnost vyřešit ve prospěch lidí ty nejtriviálnější záležitosti, natož závažné problémy.

Občané se tedy musí začít dávat dohromady aby připomněli politikům, že jsou zde především oni, lidé se svými životy, s pamětí, historií, se svým národem a jeho údělem – se vším čím jsou.

V Londýně 31.května 1992 odhalila Královna matka na westminsterské třídě White Hall u Ministerstva obrany sochu leteckého maršála Arthura Harrise na paměť jeho zásluh na porážce Hitlerovského Německa. V rámci „nové“ Evropy se to ale znelíbilo Němcům.  Celý text ze Svědomí 4/2012 zde...

T. G. Masaryk, † 14. září 1937 : Masarykův koncept humanitní demokracie

T. G. Masaryk (* 7. 3. 1850) byl politikem rakousko-uherské monarchie, jednoho z nejdemokratičtějších států té doby. Za I. světové války byla Říšská rada (parlament) rozpuštěna a vládnoucí skupina kolem císaře se rozhodla nedemokraticky přetvořit Rakousko, zemi se slovanskou většinou, na stát německého charakteru, Masarykovi řekli ve vládních kruzích, že po vyhrané válce se už Němci nebudou s Čechy mazlit a definitivně s nimi zúčtují. Téměř 65letý Masaryk opustil Rakousko a začal se zasazovat o nový – demokratický – stát slovanského charakteru, který hned nabídl spolupráci místním Němcům.
75 let po Masarykově smrti se u nás stále diskutuje, co je demokracie. Proto představujeme i Masarykovo chápání humanitární demokracie, jak ho přednesla Marie L. Neudorflová na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR  Celý text zde...

Zastupitelská demokracie je podvod (Jarmila Kubátová)
...Vychytralý systém, umožňující existenci stranických oligarchií, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jen za nos, je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoliv proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky o všem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými “zástupci lidu” nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločinci jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy –nejdůležitější jsou ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY jejich práce! Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole.  Celý text zde...

Desatero (zpracoval Josef V. Tománek)

...Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
sám sis život nedal, dalo ti jej nebe.
Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
ukaž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.
Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.
Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.
Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.  Celý pozapomenutý text desatera zde...

Sedmero smrtelných hříchů soudobé civilizace (Mahátmá Gándhí)

• Bohatství bez práce.
• Požitek bez svědomí.
• Znalosti bez charakteru.
• Obchod bez morálky.
• Věda bez lidskosti.
• Náboženství bez milosrdenství.
• Politika bez principů.

Není jen jeden způsob integrace Evropy

Starší lidé podobný vývoj znají i z doby předlistopadové: Schází se lídři a přijímají soubory opatření ke zdokonalení nedobrého vývoje. Soubory opatření zafungují jen omezeně nebo vůbec, takže nedobrý vývoj pokračuje.

Proč bude nedobrý vývoj pokračovat i po posledním summitu, naznačil v MFDnes 10.12.11 Pavel Páral: Summit totiž nic z toho, co společnou měnu ohrožuje, nevyřešil… Euro netrápí momentální rozpočtové schodky, nýbrž starý dluh, který je příliš vysoký na to, aby ho byly některé země schopny zaplatit. A jak se tenhle dluh bude platit, o tom nepadlo ani slovo.  Celý text seznamující i s postoji TGM zde...

Postreh: Kto vlastne oslavoval November 1989? (Anton Selecký)

...Avšak predsa len niečo napravilo fasádu týchto „osláv“. Bol to statočný poľský exprezident Lech Walesa, ktorého pozvali do Bratislavy. Našťastie...

Napriek tomu, že na neho mierili kamery niekoľkých televízií, tušil som, že z jeho prejavu v redakciách vystrihnú takmer všetko...  A tak vám, milí priatelia, ponúkam aspoň niekoľko myšlienok...  Celý text zde...

Listopad a PR (František Rozhoň)

Winston Churchill v roce 1922 charakterizoval své století jako „hrozný" věk, v němž věci spějí pouze k horšímu. Za pravdu mu dával od listopadu 1917 bolševický způsob vlády, od roku 1922 i italský fašismus. Bylo by asi nošením dříví do lesa připomínat, jak dobře tyto režimy zvládaly práci s veřejností, dnes známou jako PR. Za pravdu Churchillovi dal i listopad 1932, kdy v Německu nacisté vyhráli volby. I NSDAP zvítězila zásluhou práce s veřejností...

Mussolini, Hitler nepřežili rok 1945, zato posílil bolševický svět. Jan Masaryk v té době dokázal říci nahlas, že bolševismus není ani tak o ideologii, jako o taktice - skládá se z deseti procent ideologie a devadesáti procent taktiky. Jeho PR je tak dobrá, že dokáže využít hesel proti imperialismu k odvrácení pozornosti od vlastního imperialismu. Slibů o beztřídní společnosti ke vzniku nové privilegované třídy, nové aristokracie se všemi znaky zbohatlíků.  Celý text pro Svědomí 11/2010 zde...

Přímá demokracie pro Českou republiku (Jiří Polák)

Žijeme v období přechodu mezi zastupitelskou "demokracií" a skutečnou demokracií. Představa, že demokracie znamená vládu několika stran na základě svobodných a tajných voleb je nesprávná a logicky neudržitelná...  Celý text z archivu zde...

„Velitel musí znát hranice kázně, a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě"

Příběh Heliodora Píky  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Krajní levice a pravice (Svatopluk Kalužík)

Pan Werich ve forbínovém rozjímání na téma středověk – střed věků použil obrat „nemaje technického vzdělání“. Já obdobně použiji: „nemaje filosofického vzdělání“ žádám tímto znalé, respektive znalce o nalezení chyby v mých úvahách.  Celý text zde...

Politickí väzni proti totalitným praktikám pri „odhaľovaní extrémistov“

V sobotu 21. novembra sa na námestí v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta 1968 uskutočnila spomienková akcia mladých ľudí, ktorú pod názvom, Stop totalite 2009, pripravilo Slovenské hnutie obrody. Bývalí politickí väzni a obete komunizmu, združení v Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov, úprimne oceňujú túto iniciatívu našej mládeže, ktorá je dôkazom, že súčasní mladí ľudia nie sú len večne sa zabávajúcimi a telefonujúcimi teenagermi, akých nám sústavne prezentujú komerčné konzumné média... S poľutovaním však musíme konštatovať, že mládež si namiesto slov ocenenia za tento počin, od prítomnej TV TA3 vyslúžila hanebné odsúdenie a dehonestáciu označením za „ľudí s extrémistickými názormi“v príspevku s názvom "Stretnutie extrémistov podporila Matica slovenská". Táto prax údajne nezávislých médií, ktoré začínajú mať panický strach, z toho že ľudia môžu mať aj vlastný názor, začína až príliš zaváňať totalitným pachom z čias, kedy bola amorálnosť, servilnosť a zbabelé prisluhovanie mocným povýšené na životný princíp.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka  Celý text zde...

Nebezpečné hrátky s dějinami (Václav Vlk st.)

Cestovní kancelář "Zabíjení po česku" ještě asi neexistuje, ale zájezdy po ČR s tímto tématem pořádá jakýsi pan J. Blažek (LN, 11.5.2012): "Zde Češi vraždili Němce, ukáže zájemcům z řad Němců, ale i, jak zdůraznil, českých zvláště mladých lidí, průvodce." Prý je potřeba ukázat, jaký byl "divoký odsun", německy "Vertreibung", zločinný a, jak říká organizátor Blažek, jaké jej provázely nevídané zločiny, neboť se prý jednalo o násilí "v době míru".  Celý text zde...

Nebát se svobody (Miloslav Bednář)

Skutečné vyrovnání s téměř dvaačtyřicetiletou nadvládou komunistického totalitního režimu není u nás vyřízenou záležitostí. Přežívá mnoho jevů dokládajících nedostatek schopnosti vymanit se z lákavých zjednodušujících pout totalitní ideologie. Nejde přitom zdaleka jen o obhajobu někdejšího totalitního stavu, ztělesněnou úslovím, že za komunistů bylo lépe. Jde právě tak o agresivní vázanost na domnělé či skutečné totalitně ideologické vidění světa, kdy se takto zaměření bojovníci proti komunismu ukazují jako nositelé totalitních ideologických schémat z opačného hodnoticího stanoviska.  Celý text zde...

Tomáš Pecina: Po „náccích“ to budete právě vy... (Dušan Stuchlík)

...Pojem politického extremismu je tradiční a pevnou součástí kontinentálního evropského myšlení: zatímco například ve Velké Británii se politické názory dělí na běžné a excentrické, my na kontinentu máme pocit, že kdo s námi nesouhlasí víc, než je nám příjemné, je nepřítelem demokracie, extremistou, a je přípustné jej umlčet, případně rovnou poslat za mříže...

Nepodceňujme to, mějme na paměti, že svoboda projevu existuje jen tehdy, jestliže je přípustné vyjádřit i názory ostře menšinové, opovrženíhodné nebo šokující. Jak říká Noam Chomsky, i Goebbels a Stalin poskytovali svobodu projevům, se kterými souhlasili...  Celý text zde...

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic (Anikó Fázsy)

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci. Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.  Celý text zde...

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy (Miloslav Bednář)

...Mezinárodně právní spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří států na východ od Německa do Německa má významný mezinárodně právní precedens. Je jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním obyvatelstvu.

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postupimské mezinárodně právní rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento nepochybně podstatný důvod. Rozhodnutí Spojenců k takto závažnému kroku mělo v první řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění.  Celý text zde...

Listopad 1989 – 2009 (František Rozhoň)

Bývalí političtí vězni nebudou oslavovat letošní 20. výročí Sametové revoluce, byl to totiž podvod a nejlepší obchod, jaký komunisté udělali od února 1948, řekl František Bednár ze Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Naproti tomu v ČR reklama tvrdila, že „máme co slavit“ právě 17. 11., proto byl organizován znovu průvod z Albertova na Národní třídu, kde tentokrát byl koncert. Slavil se tedy Den perzekucí.  Celý text pro Svědomí 12/2009 zde...

Několik vět k 17. listopadu 2009

Jen si klidně oslavujte, vy obtloustlí, zestárlí a zpohodlnělí koryfejové sametu, svobody a demokracie, pravdy a lásky! Jen si vzájemně dýchavičně blahopřejte! A snažte se nevidět, kde jsme se to po dvaceti letech ocitli! A když vám to přece bude smrdět, tak se otočte zády a zacpěte si nos a dělejte jako by nic...

Ale nesnažte se nám ukrást to, co jsme si my, obyčejní lidé, s nejlepšími úmysly přáli a alespoň v náznaku se i pokusili před dvaceti lety vybojovat!  Celý text zde...

20. výročie novembrového prevratu v roku 1989

Kde hľadať korene Zamatovej revolúcie? Je potrebné sa vrátiť 12 rokov späť a pozrieť sa na zloženie signatárov Charty 77. Z 217 ľudí, ktorí Chartu v prvej vlne podpísali, bolo 156 bývalých členov KSČ, to je 72%. Boli to aktívni komunisti z päťdesiatych rokov, či už išlo o likvidáciu vyspelej československej ekonomiky a triednych nepriateľov, alebo “len” o písanie veršov oslavujúcich masových vrahov bratského alebo i vlastného národa. Vzhľadom k tomu, že im ich aktivita vydržala aj v roku 1968 až 1989, boli pri čistkách začiatkom sedemdesiatych rokov zo strany vylúčení. Tým došlo z ich pohľadu ku “krivde” spočívajúcej najmä v strate výhodnej existencie. Z tohto dôvodu sa naraz cítili byť spriaznení so skupinou tých, ktorí skutočne trpeli v päťdesiatych rokoch a v prvej polovici rokov sedemdesiatych a napriek perzekúcii sa nedali zlomiť. Ku spolupráci týchto nesúrodých skupín došlo na spoločnej platforme ľudských práv. Hlavný dôvod bol ten, že akcieschopnejšia časť Charty zložená zo 72% bývalých komunistov, nutne potrebovala 28% chartistov-nekomunistov ako figový list, k zakrytiu svojho skutočného pôvodu.  Celý text na stránkách SZBPV...

Day of Reckoning – Soudný den (Jak nadutost, ideologie a nenasytnost trhají Ameriku na kusy)

O deváté knize Patricka J. Buchanana, která vyšla loni v prosinci. Úryvky z ní v překladu anglisty a politologa Ladislava Bátory.  Celý text SZBPV zde...

* * * * * 

Vybrané články z časopisů Svědomí a Obrana národa  
najdete pod odpovídajícími tlačítky, 
starší aktuality i Zpravodaje z minulých let pod tlačítkem Archiv

* * * * * 

Knihy, které vás mohou zajímat :

Dokumentární kniha 
I pod oblohou je peklo
autora Milo Komínka
o životě v komunistických koncentrácích padesátých let, doplněná autentickými fotografiemi, dokumenty a seznamem asi 800 autorových spoluvězňů se jmény všech popravených. Kniha vyšla poprvé v r.1971, v Kanadě nákladem 10 000 kusů, u nás nákladem 20 000 kusů, t.č. je zcela rozebrána.
 Celý text zde...

Útěky leteckého akrobata

Pod tímto titulem vysílala v cyklu "V zajetí železné opony" v listopadu 2008 životní příběh Milo Komínka, vydavatele Svědomí, jehož pestrý život artisty, pilota, parašutisty, akrobata, 17 let politického vězně komunistického režimu a jeho útěky z Československa za "Železnou oponu" do Rakouska, Švýcarska a Kanady byly jako vystřiženy z nějakého dobrodružného akčního filmu.  Odkaz na TV pořad zde...

*   *   *

Československo - příběh revoluce
autor František Rozhoň
Výběr pohledů na dějiny od "doby temna" přes revoluce I.-III. odboje po "revoluci sametovou".
Vlastimil Podracký o knize napsal: "Kniha je opravdu dobrá. Je to souhrn potřebných informací pro každého a jednoduchá orientace v současném zmatku, ideologických nátlacích a přepisování dějin."
Cena 90 Kč, poštovné 18 Kč.
Objednávky výhradně u autora,
mailem,
poštou na PS 43, Závoří 21,  700 30  Ostrava,
tel.
(+420) 603 435 357.

*   *   *

Třináctka znamenala štěstí, ne však svobodu
  autor Jan Kukuczka
Kniha přibližuje dnes už historickou etapu dějin po nástupu komunistů k moci. Přibližuje kolektivní život politických vězňů v širších souvislostech, ale samotný děj soustředí na jednu osobu z tisíců. 
Cena včetně poštovného 80.- Kč. 
Objednávky e-mailem nebo na telefonu (+420) 591 120 470

*   *   *

  Není to o mně, ale o nás
autoři Nail Hassairi, Vladimír Hučín, David Navara
Životní příběh Vladimíra Hučína od r. 1971 do r. 2006,
jeden velký rozhovor mezi V.Hučínem a dvěma mladými kluky.
 Koupíte v knihkupectvích nebo snadno objednáte na www.hucin.info  
nebo na telefonu (+420) 224 241 542

*   *   *

Vladimír Hučín: Hrdinům se neděkuje
autor Vlastimil Podracký
Kniha z kategorie beletrizující literatury faktu: Hučínovo vyprávění, dobové dokumenty i doprovodné příběhy. Zahrnuje dobu normalizace i polistopadovou současnost.
Cena 390 Kč, Nakladatelství: Marek Belza.
Něco víc o knize zde...

*   *   *

České vlastenecké stránky připravuje redakce časopisu Svědomí s použitím původní grafiky Miroslava .Hlinky.
Převzetí textů je povoleno jen s uvedením zdroje.