spojené s časopisem Svědomí (Conscience)

 

Politika
ve stylu retro
"
pro poslední číslo časopisu Svědomí (únor 2017)
zde...

Milo Komínek:
I pod oblohou je peklo
(text knihy dle 2.vydání)

Předmluva

1.kap.: Konec demokracie

2.kap.: Fakir Ben Adini

3.kap.: Praha dvou světů

4.kap.: Smrt číhá v průsmyku

5.kap.: Z Beskyd na popravčí dvůr

6.kap.: Trestnice Bory

7.kap.: V záři reflektorů

8.kap.: Vězeň č. 8503

9.kap.: Pod maskou klauna

10.kap.: Monstrprocesy

11.kap.: Jáchymovské peklo

12.kap.: Pod podvozkem letadla

13.kap.: Z Borů na hrad Mírov

14.kap.: Leopoldov - pevnost ztracených

15.kap.: Kartouzy

16.kap.: Nad pralesy Bornea

17.kap.: Zrazený národ

18.kap.: Můj nový domov Toronto)

Doslov

Seznam spoluvězňů

Seznam popravených v letech 1948-1960

 

Jan Kukuczka:
Třináctka znamenala štěstí - ne však svobodu
 k textu zde...

Jára Meců
Psáno na buben
kniha básní vydaná r. 1977...

František Sutnar
Písně bez melodie
 k textu zde...

František Rozhoň s přáteli: Československo - příběh revoluce
 k textu zde...

Ladislav Svoboda:
Výlety do české historie
 k textu zde...

SLAVNÍ VOJÁCI - PAMÁTNÁ BOJIŠTĚ
 k textu zde...

Znovuzrození armády: Československá zahraniční armáda v I. světové válce - její vznik a rozvoj
k textu zde...

 

Nejžádanější texty:

Nebezpečí obnovy bolševismu v Ruské federaci a jeho dopad na nás (Petr Vančura)

O totalitách (František Rozhoň)

Existuje rovnítko mezi fašismem, nacismem a komunismem ? (Radomír Malý)

Právě nutná neutralita (Bohumil Kobliha)

Souchotě peněz (Bohumil Kobliha)

Já občan (sebevědomé prohlášení občana ČR)

Buďme sebevědomí (Vilém Barák)

Založme spolek proti nemravné EU (Ferdinand Peroutka, jr.)

Proč nejsem komunistou - ani v roce 2006 (Veronika Valdová)

Proč nejsem antikomunistou (František Rozhoň)

Neparazitujte na mene profesora Jana Patočku (Vladimír Pavlík)

Vlastenci a kolaboranti (Jára Meců)

Pryč od impéria (Bohumil Kobliha)

K podstatě demokracie (Jan Pinz)

Podstata demokracie (Marie Řehořková)

Politika pro každého (Jarmila Kubátová)

Kdo je Evropan a kdo do Evropy patří (Jindřich Koudelka)

Demokracie mění normy (Jára Meců)

Parlamentarismus není demokracie (Jiří Polák)

O diktatuře v sametu (Jára Meců)

Levice a pravice (Renata Pourová)

Frajer mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát (František Rozhoň)

Pohled ThDr. Antonína Huvara na poválečné dění a jeho příčiny

 

Napsali o sametu

Náš originál "sametu" (Jan Beneš)

Než studenti došli na Národní aneb 4 malé výlety do české historie (František Rozhoň)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Příliš pospíchali  (Jiří Abraham)

Hrdinové a Jidášovéroku 1989 aneb Všechno je jinak (Jiří Abraham)

Úvaha o 17. listopadu (Antonín Procházka)

Pravé důvody sametové revoluce aneb Falešné vítězství Západu (Josef Schima)

Listopad 1989 mýtů zbavený (Vlastimil Podracký)

Nejsme nakonec jako oni ?

Poražení vítězové (Jára Meců)

 

Poslední aktualizace :

17. května 2017Těšíme se, že nás
opět navštívíte.


Počet přístupů
od 12. 6. 2016 :
 69240

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

 

Aktualizace 17.5.2017:

Před koncem (František Rozhoň)

Stránky svedomi.cz jsme s Milo Komínkem zakládali jako stránky spojené s časopisem Svědomí (Conscience). Vydávání časopisu ukončili Komínkovi, pozůstalí po Milo Komínkovi.

Já během května t. r. ukončím vkládání jak článků z čísla 1/2017, tak článků nabídnutých či předpokládaných do čísla 2/2017, na stránky svedomi.cz. Protože nemám souhlas Komínkových k další práci na stránkách spojených s jejich časopisem, další péči o stránky svedomi.cz tímto předávám Komínkovým, kteří budou o odkaz Milo Komínka jistě pečovat ještě lépe.  Celý text zde...

Gény masových vrahov z POHG v nás (Vladimír Pavlík)
...Dnes, v dobe vysokého technického pokroku, sa objavil nový fenomén zločinov proti ľudskosti, cez ekonomiku.  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Prokletí levičáckého myšlení (Vlastimil Podracký)

V levičáckém myšlení je stále přítomen názor, že občan není zodpovědný sám za sebe, za všechno je zodpovědný stát.  Celý text pro Svědomí 2/2017 zde...

ABB mučedníkem (Jan Kubalčík)

Adamu B. Bartošovi hrozí až tři roky „natvrdo“. Za schvalování genocidy, tedy za gesta, symboly, slova – ať vyřčená či napsaná  Celý text pro Svědomí 1/2017 zde...

Aktualizace 10.5.2017:

Podnikatel Jan Antonín Baťa (Michal Krátký)

Žil v Česku jeden podnikatel, Jan Antonín Baťa se jmenoval,
ten svou zemi, práci a Boha ze vší své vnitřní síly miloval.  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Trpce očividný důvod, proč křesťané hlasovali pro Trumpa (který liberálové prostě nechápou) (Jonathon van Maren)
...Zvolení Donalda Trumpa budí zřejmě v mnoha lidech pocit, že vedení země je nyní jaksi zásadně proti nim, což je děsí. A přesně tak se cítili křesťané během uplynulých osmi let pod vládou Baracka Obamy.  Celý text pro Svědomí 1/2017 zde...

Politika ve stylu retro (František Rozhoň)

Malá ohlédnutí za velkou politikou, která se podle názoru autora po dobu jeho života nijak zásadně nezměnila.  Celý text ze 7.5.2017 zde...

Aktualizace 3.5.2017:

Osvětim (Jára Meců)
To jméno lágr bere si
dnes do úst každý tlachal.
Ne každý ví, že v Německu
byl prvním lágrem DACHAU.

Nebyl tu jenom OSVĚTIM.
Ty mrtvé pravda pojí
vzpomeňte kolik národů
v té válce bylo v boji.  Text zamýšlený do čísla 2/2017 zastaveného časopisu Svědomí zde...

Opožděná revoluce (František Rozhoň)

Režim zavedený bolševiky byl nepochybně v mnohém zločinný; a protože si bolševici někdy říkali i „komunisté“, dnes mnozí lidé věří a zákon tvrdí, že zločinnou je idea komunismu. I fašistický režim byl nepochybně v mnohém zločinný; a protože se fašisté hlásili k ideji národní, dnes leckdo odsuzuje jako zločinnou i myšlenu národní. Ne všichni však dnes takto smýšlí.  Text zamýšlený do čísla 2/2017 zastaveného časopisu Svědomí zde...

Cesta k převratu (Václav Komora)
...Dosavadní pozvolná socialistická revoluce, probíhající v oblasti Západu jakoby ve své vrcholné fázi klopýtla.  Celý text nabídnutý pro číslo 2/2017 zastaveného časopisu Svědomí zde...

Aktualizace 26.4.2017:

Májové zastaveníčko Ireny Kopecké
...Máj – nejkratší název měsíce, složený jen ze třech písmen a jak dlouho se na něj těšíme! Nebo vezměme si druhý název tohoto měsíce – květen. Při vyslovení nám kvete v ústech a čím vícekrát tuto mantru opakujeme, tím sladčeji nám voní.  Celý text zde...

Palach - memento doby (Vlastimil Podracký)
...Palach je memento, je to memento zbabělosti, je to memento zmařené příležitosti těch, kteří ještě mohli něco dělat. Je to varování, že „přežívat“ se nedá, dokud je jen malá naděje musí se bojovat. Platí to i dnes. Jinak ztratíme svobodu.
  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Občanský princip (Jan Kubalčík)
...Základem poctivé politiky musí být (znovu) učiněn občanský princip – nikoli identita, ať už bychom ji vnímali v kterékoli její podobě, tedy tradičně (rasa, třída, etnikum, náboženské vyznání, národ...) nebo optikou „výdobytků“ posledních dekád (gender, sexuální orientace).  Celý text pro Svědomí 1/2017 zde...

Aktualizace 19.4.2017:

Naší budoucností je minulost, která se nedokázala poučit ze sebe samé (Michal Janata)
...od samého začátku popřevratového období v české politice chyběla společenská poptávka po právní dimenzi politiky. Jako by právo nebylo tím, co zaručuje nejen bezpečnost a práva občanů, ale rovněž jejich prosperitu. Demokracie dává příliš svobody těm nejhorším a zároveň poskytuje tu nejmenší možnou míru svobody těm nejlepším.  Celý text nabídnutý pro číslo 2/2017 zastaveného časopisu Svědomí zde...

Dluh, který stále roste (Ivan Turnovec)
...Všechno souvisí se vším. Budujeme pilně kapitalistickou spotřební společnost. Při honbě za majetkem zůstalo kdesi vzadu všechno ostatní. Měřítkem se stává vlastnictví zboží a zbožím se stalo úplně všechno. Majetnický přístup se dotýká i přírody.
  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Čištění (Irena Kopecká)

Jak často se necháváme spoutat strachem! Zasáhne nás drápkem, a pokud si nedáme pozor, zachytí nás do své sítě. Je pak těžké se z ní vymanit.  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Aktualizace 12.4.2017:

Minulost nezrušíme (Ivan Turnovec)
...Každá snaha o retušování minulosti jen podmiňuje vznik hloupých mýtů a vede k nedůvěře mladé generace k těm starým. A to je i problém konce světové války a celé smutné éry komunistického vládnutí u nás.
  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Vysuší Trump bažinu? (Jindřich Koudelka)

„Co blbnete, dyk sou tady lidi“ volal Švejk, když se prvně ocitl na frontě a začala nepřátelská dělostřelba. Tu větu mohl zvolat každý. Je to reakce dosud „nevyzrálého“ občana-civilisty na radikální náhlost změny, kdy jemný svit impresionistů z ještě ne tak dávného 19. století připomínal svět, který se právě zhroutil a byl vystřídán barvami exprese, ohlašujícími ten nový nastupující.  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Modlitba (Irena Kopecká)
Nedovolit šedi
vstup do svého srdce.
Nedovolit smutku,
aby si nás přivlastnil,
nedovolit strachu,
aby nás pokořil,
  Celý text ze Svědomí 1/2017 zde...

Aktualizace 7.4.2017:

Zmatení jazyků je cestou do pekel (Václav Komora)
...Zkušení lidé... vyciťují, že již kdysi zažili takovouto propagandistickou černobílou palbu sdělovacích prostředků, a to za normalizačního režimu. Je-li dnes i u nás označován prezident Trump ve vzdálených Spojených státech za Mussoliniho či Hitlera, a když je kdokoli, kdo dnes nesouhlasí s na Západě upřednostňovanými názory liberální levice šmahem označován rovnou za nacistu nebo alespoň fašistu, je něco v nepořádku. To matoucí nálepkování vychází z neznalosti, z omezených a útržkovitých informací i z dlouholetého přebarvování historie.
  Celý text nabídnutý pro číslo 2/2017 zastaveného časopisu Svědomí zde...

CHARTA 17: návrat k domovu

V jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá uvědomit si problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa. Celá tato situace není náhodná, je výsledkem předcházejícího vývoje v komunistickém a postkomunistickém režimu. Toto prohlášení je směřováno ke všem občanům, politickým stranám a hnutím, ke všem organizacím a veřejným orgánům.  Celý text převzatý do Svědomí 1/2017 zde...

Jarní mše (Irena Kopecká)
...Přírody chrám
rozklinkají
ministranti ptáci,
jaro se vrací
k nám!  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Aktualizace 31.3.2017:

Otroctví nekonečného růstu (Vlastimil Podracký)

Úsporný život s minimálními náklady a bez dluhů je děsivým snem ekonomů. Dnešní liberální ekonomové se nemohou odtrhnout od vize nekonečného růstu materiálních prostředků. Zodpovědní občané, kteří si šetří na období nezaměstnanosti nebo na stáří nepatří do tohoto světa. Naopak zcela systémově se chovají ti, kteří se zadlužují. Na nekončícím plýtvání je založena celá ekonomika  Celý text pro Svědomí 6/2016 zde...

Stát jako firma s parlamentní stafáží (Michal Janata)

Zdá se, že česká společnost je rozštěpena podle řady dělítek (zdaleka nejen v otázce uprchlíků), ale patrně nejvíc ji dnes rozděluje názor na úlohu politických stran.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Připomenutí nejen pro soudce (Ivan Turnovec)

V současné době, kdy dochází stále častěji k porušování zákonů i veškerých norem mezilidských vztahů, je bezesporu, kromě policejního vyšetřování, pro důvěru občanů velmi důležité soudní rozhodování. Chování některých soudců a státních zástupců, společně s průtahy v soudních jednáních k občanském důvěře nepřispívá. Při tom etický kodex advokátů i soudců je tím zásadním co má platit již od doby kdy se spory začaly řešit soudně. Dovolím si citovat pár vět z jedné ze starších učebnic, ze kterých by si asi mnozí soudci, státní zástupci i advokáti, měli vzít příklad.  Celý text pro Svědomí 6/2016 zde...

Aktualizace 12.3.2017:

Únor 1948 – plagiát a vzor (František Rozhoň)

Proč se vracíme k pohnutým dějům a urputným zápasům minulosti? Protože milujeme budoucnost.  Celý text pro Svědomí 1/2017 zde...

První prezidentský projev Václava Havla, který je třeba připomenout (Ivan Turnovec)

V roce 1989 po svém zvolení prezidentem promluvil Václav Havel k národu. Pokud konfrontujeme jeho tehdejší slova se současnou politickou realitou, určitě nejde o vítězství pravdy a lásky. Ti kdo nám šestadvacet let vládnou se ani v nejmenším nikdy neřídili slovy prvního prezidentského projevu.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Kristus nás vybízí: Prodej plášť a kup si meč! (Radomír Malý)
Prodej plášť a kup si meč!“ Tato Kristova slova (Luk 22,37) se mi honí hlavou, když registruji 2 potěšující zprávy z Latinské Ameriky.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Aktualizace 7.3.2017:

Plechový řetěz (Irena Kopecká)
...„Stačí,“ ozval se neznámý pán, „zítra si pro něj první hodinu přijdeme.“

Podlomila se mi kolena. I když mi nikdo nenabídnul, abych se posadila, padla jsem na židli.

Jak přijdete? Kam Láďa půjde?“

Pan ředitel na mě upřel pohled a spustil: „Soudruzi jsou ze sociálky. Ty jsi první hodinu u sebe ve třídě, oni zaklepou a ty vyzveš toho hocha, aby si vzal všechny své věci, a šatnář ho doprovodí k šatně. Půjde do Dětského domova v Čechách. Nic mu neřekneš, rozumíš? Ručíš mi za kladný průběh celé akce!“  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Elity, elitáři a poskoci (František Rozhoň)
...Už 27 let od událostí roku 1989 si testujeme, zda moc dlouho ponechaná jedné skupině zase skončí degenerací republiky v císařství a přerodem „nevládek“ v poskoky moci.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Co nám dal 17. listopad 1989 (Ivan Turnovec)

Starší pamětníci, nejen úředně ocejchovaní jako nepřátelské osoby, mezi které jsem patřil,... vidí dnes ale i to, že protikomunistická propaganda je přehnaná, protože slušnost se nedělila mezi komunisty a nekomunisty, nýbrž probíhala napříč celou společností a ti všehoschopní jsou dnes rozlezlí v ostatních stranách.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Aktualizace 1.3.2017:

Sama budoucnost Ameriky je v sázce (Jim Garlow)
Dostávám „tu otázku“ ohledně Trumpa nebo Hillary tak často... I když je tento volební cyklus svou povahou bezprecedentní, chci se pokusit „tu otázku“ zodpovědět. Od nikoho dalšího nežádám, aby sdílel můj názor. Jenže se mne zeptali. Zde je můj nejlepší pokus odpovědět, jak jsem schopen chápat dnešní situaci.  Celý text ze Svědomí 6/2016 zde...

Logika (Ivan Turnovec)
... Když se na určitou věc díváme z jistého hlediska, zvykneme si na to a ztrácíme schopnost podívat se na ní z jiné stránky. Většina chyb vyplývá právě z této skutečnosti. Úvahy i interpretace se opírají o zkušenosti nebo vidinu osobního prospěchu; volba řešení pak není objektivní, jde o účelovou, nebo provozní slepotu.  Celý text pro Svědomí 6/2016 zde...

Dvoukolová revoluce (František Rozhoň)

V pátém (závěrečném) ročníku Matematicko fyzikální fakulty jsme si koncem šedesátých let minulého století museli zopakovat už absolvovaný předmět. Byl to předmět politický, vštěpující nám ideologii prý jedině správnou; a museli jsme si ho zopakovat, protože poučování absolvovaná v letech 1968-69 už byla považovaná za nesprávná. U zkoušky jsem měl vysvětlit poučku o přerůstání. Něvěděl jsem, ale poučili mne, že podle jakéhosi „klasika marx-leninismu“ přerůstá jedna revoluce v druhou. Dnes už věřím, že „klasik“ mohl mít svým způsobem pravdu. I má životní zkušenost říká, že po revoluci, v níž se lid postavil těm, kteří mu dělají z života peklo, následuje další „revoluční kolo“, které znehodnotí výsledky prvního revolučního kola.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Plačtivý únor (Jan Schneider)

Bude dobře vzpomenout více než sto let starého výroku favorita politické nekorektnosti, Gilberta Keitha Chestertona, který ve svém eseji „Jistá teorie o tyranech“ napsal:

„Tyranie vždy vchází nehlídanou branou. Tyran je vždycky opatrný a ze všech sil se snaží, aby se nikoho nedotkl. Tyran je vždy zrádný. Vždy přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo slávu vlasti. ... Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako stará tyranie prostě neexistuje. ... Z těchto evidentních historických faktů vyplývá jediné mravní naučení. Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti. ... Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit stejnou uniformu jako starý.“

Dost pravděpodobně ten potenciální nový tyran současnosti rád manipuluje veřejnost právě strachem z tyranie, ale používá k ilustraci staré známé obrazy. Nikdy se nebude hrnout do zkoumání té situace, jak k té tyranii vlastně došlo. Právě na tom lze skryté tyranské ambice dobře rozeznat!   Celý text zde...

Vaše dítě už není vaše (Markéta Šichtařová)

Dlouho to vypadalo, že základem společnosti je rodina (a leckdo se zastydlou pubertou by ještě dodal, že základem rodiny je zase velká pánev). Jenomže už to není pravda. Základem dnešní společnosti je totiž úředník. Úředník všechno zná, všechno ví a o všem rozhoduje. A v budoucnu vás ještě bude vydírat a šikanovat.

Minulý týden vyšla zpráva, že na rodiče, kteří by snad nechtěli souhlasit s modelem inkluze handicapovaných dětí, si posvítí orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  Celý text zde...

Tsunami pravicového extrémismu (Benjamin Kuras)

Pravicový extrémismus se v Evropě vyšplhal na 55% celkové populace... Vychází to ze sondáže britského královského institutu pro mezinárodní záležitosti zvaného Chatham House. Sondáž byla samozřejmě anonymní, jinak by se všech těch 55% z obav o takový či onaký postih k takovému zločinu nepřiznávalo. Vždyť třeba ve Švédsku stačí, aby policista popsal svůj pracovní den a má na krku žalobu za rasismus. V Německu stačí si na facebooku zapochybovat, zda je půldruhého milionu migrantů dobrý nápad a máte na krku trestní stíhání speciální policejní jednotkou, které velí bývalá agentka Stasi. V Holandsku za takový projev potřebujete non-stop bezpečnostní ochranku, i kdybyste byli nejpopulárnější politik v zemi. V Británii vás mírumilovně odstaví od výkonu profese, ve Francii si na vás někdo vystřelí.  Celý text zde...

Aktualizace 22.2.2017:

Poznámky k 25. únoru (František Rozhoň)
...Benešův kancléř Smutný také řekl, že tehdy v osmačtyřicátém „zahynuli jsme na přemíru úcty k stranickým veličinám…“. Podobně soudí historik Jiří Pernes, že politici KSČ (K. Gottwald, R. Slánský, V. Kopecký, J. Dolanský, J. Ďuriš a další) byli odchovanci kominternovských škol specializujících se na subverzi a rozvracení demokratických struktur, a vysoce převyšovali své soupeře z ostatních povolených stran Národní fronty. Ač komunisté od skočení války mnohokrát porušovali platné zákony, soupeři z demokratických stran se nedokázali obrátit na lid a zdůraznit mu, jak KSČ špatně zachází s lidmi a m.j. omezuje svobodný prostor ke kritice veřejné moci. Soupeři z demokratických stran občas KSČ v nezákonnostech pomáhali, nejvýrazněji se to projevilo při lživém obviňování Demokratické strany Slovenska z přípravy protistátního spiknutí; tehdy čeští lidovci, národní socialisté i sociální demokraté KSČ sekundovali, protože se „slovenského separatismu“ báli víc než bolševismu. Pak se potvrdila platnost úsloví „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. KSČ se obrátila na lid a tvrdila mu, že demokratické strany to myslí s lidmi špatně a národní socialisté chystají protistátní spiknutí. Mnozí lidé zmatení demagogií ve víře, že konají dobro podpořili KSČ na manifestacích na náměstích, v továrnách, zelenou od Strany dostali aktivisté v Akčních výborech Národní fronty, které dokázaly zbavit opozici moci dřív, než začal Bokem zmíněný „převrat z 25. února 1948“.  Celý text zde...

22. února 1948 jsem hlasoval proti (ze vzpomínek Rudolfa Svačiny)

Rudolf Svačina se narodil 24. 2. 1900 v Kolovči na Domažlicku. Stal se učitelem, zakladatelem dudácké muziky, nakladatelem a vydavatelem - vydával mj. časopis Mladé snahy, v předvečer nacistické okupace vyšly jeho knihy o T. G. Masarykovi a dr. Edvardu Benešovi. Není tedy divu, že za protektorátu poznal vyšetřovací metody klatovského gestapa a koncentrační tábor Terezín. Zde kradl "ve velkém" chleba a rozdával ho potřebným, přestože za krádež i jediné porce byl trest smrti.

Po válce se angažoval v národně socialistické straně. V únoru 1948, kdy se jednalo o to, zda Sbor národní bezpečnosti bude bezpečnostní složkou národní nebo ve službách strany pana ministra Noska (KSČ), hlasoval 22.2. na sjezdu závodních proti předložené rezoluci. Jak to tehdy bylo, vzpomínal i po 17. 11. 1989  Celý text zde...

Únorová připomínka - srovnejte se současností... (Hana Catalanová)

V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu 1945 strany deklarovaly: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní". Tyto aspekty tak výrazně napomohly komunistům převzít moc ve státě.

Velmi významnou roli v procesu nastolení komunistické diktatury hrála Bezpečnost. Komunističtí pracovníci Bezpečnosti začali postupně vstupovat na politickou scénu jako samostatná mocenskopolitická síla, která působila jako nátlak na vedení KSČ ve směru urychlení definitivního převzetí moci ve státě.  Celý text zde...

Dovolujeme si Vás pozvat na zájezd do KT Dachau

Akce se uskuteční v sobotu dne 1. 4. 2017.

Odjezd je naplánován na 6:00 od úřadu Městské části Prahy 4 a Polikliniky (stanice metra – parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca po 20 hodině.

Program zájezdu: prohlídka táborového areálu KT Dachau.

Cena zájezdu 790 Kč. Cenu je třeba uhradit do 24. března 2017 na účet 2700523733/2010 s označením jména plátce. V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.

Zájezd se uskuteční, pokud bude minimálně 35 zájemců.

Za organizátora Vlastislav Janík, mobil 737 283 305

Zaujalo nás jinde:

Báječný pan Steinmeier (Pavel Chrastina)

Novým německým presidentem se stal Frank-Walter Steinmeier... tentýž pan Steinmeier, který jako německý ministr zahraničí zhruba před osmi měsíci na vrcholné schůzi států V4 v Praze předložil představitelům států visegrádské čtyřky neuvěřitelný plán. Státy V4 se měly vzdát všech zbytků národních suverenit v rámci jejich, tedy i našeho, členství v EU...

Pochopili jsme to jako nesmiřitelně tvrdohlavou reakci na mnohohlasé volání po reformě unie ve smyslu návratu k původní myšlence evropského sjednocení zejména na základě hospodářské spolupráce suverénních evropských národů. A také jsme se obávali, že to není jen návrh, ale rovnou diktát...

Samotné Německo se skutečně zdá být na cestě k opětnému totalitnímu státu, jak trefně poznamenal Benjamin Kuras na závěr svého pravidelného sloupku v časopisu Reflex dne 9. února tohoto roku. Takový kurz však drtivá většina z nás sdílet nechce a nebude.  Celý text zde...

„Někdo“ nás nespasí aneb pohoda a pasivita nemusí vždy vyjít (Jiří Bátěk)

Pod palbou veledůležitých zpráv, jako např. to, že Prahu navštívil muslimský imám, homosexuál a feminista v jedné osobě, nám unikají možná na první pohled zprávy a okolnosti méně důležité, zato však trvanlivějšího rázu, které jen při troše přemýšlení důležité jsou.

Po relativizaci všeho možného, kdy husité, Beneš či vojska rudoarmějců při osvobozování republiky ke konci druhé světové války se hodnotově dávají hned za vládce temnot Lucifera, je důležité si uvědomovat právě skutečnosti, že, světe div se, existovali lidé, kterým a) nebyl lhostejný stav republiky a národa, b) dokázali sebe sama neprosazovat na úkor celku. V krajních případech to znamenalo smrt jejich i svých blízkých.  Celý text zde...

Trumpovo prezidentství: Requiescat in pace (nechť odpočívá v pokoji) (P.C. Roberts)

...prezident Eisenhower, pětihvězdičkový generál a velitel spojenecké invaze do nacisty okupované Evropy, stačil prohlédnout vzrůstající sílu a moc, kterou vojensko-bezpečnostní komplex (Eisenhower jej nazval vojensko-průmyslovým komplexem), produkuje, a toto poznání ho vedlo k tomu, že ve svém posledním prezidentském projevu na rozloučenou Ameriku před nebezpečím tohoto komplexu varoval. Prohlásil, že musíme být na stráži před zničením demokracie v USA, kterým tento komplex hrozí...

Donald Trump vyzval tento establishment na souboj, aniž si uvědomil, že tento establishment je mocnější než pouhý prezident Spojených států.

To je vlastně vše, co se přihodilo. Čeho jsme dnes svědky, je kampaň „hlubokého státu“, využívajícího všechny své mediální prostitutky k vystavení prezidenta Trumpa k impeachmentu, čili zbavení úřadu.  Celý text zde...

Aktualizace 15.2.2017:

Politika ve stylu retro
•  Křesťané Západu nejsou vystaveni krvavému pronásledování, ale trpí neméně krutým útiskem kvůli zákonům znevažujícím život, rodinu a manželství a vzhledem k omezování náboženské svobody. Sestra Maria Guadalupe v této souvislosti citovala jednoho syrského křesťana, který emigroval do Madridu. Šokovalo jej rozhodnutí tamního magistrátu, které zakazuje stavění jesliček na veřejnosti. Jeho lapidární komentář zněl: „Pokud je toto vaše demokracie, ať žije náš diktátor“. (radiovaticana.cz)
•  Nobelovu cenu míru dostala i Evropská unie, jejíž zásluhou prý žijeme desítky let v míru. Že do pojmu „mír“ se dnes vejde válčení, zavinil i Brit „Tony“ Blair. Ten do nové Evropy přenesl starou aktivistickou teorii práva na „volitelné války“. Tedy práva mocnosti začít válčit bez nutnosti zdůvodňovat to nějakou bezprostřední hrozbou. „V době míru“ pod Blairem Británie podnikla pět zahraničních intervencí! Dnešní britská premiérka Theresa May naopak slíbila, že se snahami měnit suverénní státy k našemu obrazu je konec. (Právo 28.1.2017)
•  Platí-li úsloví „s kanonem na vrabce“ o nějakém jevu doslova, pak je to psychóza kolem ptačí chřipky. Ta se světem potuluje od dob, co na něm ptáci a chřipkové viry jsou, a v určitých vlnách táhne Evropou. Dříve sem tam nějaký pták onemocněl a uhynul a nikdo celý fenomén nepozoroval, dnes však nález mrtvé kachny může způsobit paniku… To, že přecházet křižovatku na zelenou je několikanásobně nebezpečnější než obírat se podezřelou ptačí mršinou, chápou jen někteří… I naše kultura odvrací pozornost od skutečných problémů hysterickým nafukováním „neudálostí“ (prof. Stanislav Komárek, Lidové noviny, r. 2006)  Celý text pro Svědomí 1/2017 zde...

Odešel historik Václav Veber. Čest jeho památce! (Jan Cholínský)

Dne 24. května 2016 zemřel v nedožitých 85 letech vynikající český historik doc. PhDr. Václav Veber, CSc. I v pokročilém věku se intenzivně věnoval badatelské a publicistické činnosti zaměřené zejména na ruské a československé dějiny 20. století a obohacoval profesní historiografickou obec přínosnými monografiemi, studiemi a přednáškami, podílel se na přípravách výstav. Ještě v posledním roce života připravil k vydání svou knihu Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu 1924–1953 (Triton, 2016) a publikoval rozsáhlou studii „XX. sjezd KSSS a jeho místo v dějinách bolševismu“ (Paměť a dějiny, 2016/1).  Celý text ze Svědomí 5/2016 zde...

Modlitba trávy (Irena Kopecká)
Zelené ruce své
k nebi zvednuté,
za lidi
tráva prosí,
aby se vrátili,
pro její doteky,
aby zas chodili bosí.  Celý text ze Svědomí 5/2016 zde...

Zaujalo nás jinde:

Zakažte lůze myslet! (Daniel Vávra)
...Proč bychom měli zřizovat úřady na boj s “propagandou”, když ta propaganda jsou asi 4 webové stránky co si zaplatily reklamu na facebooku?...
A proč lidi ty weby čtou? Protože oficiální mainstreamová média a politici začali filtrovat (cenzurovat) informace. “Nemůžeme lidem říct o problémech s uprchlíky ve Skandinávii, protože pak by je tu nechtěli.” “Nebudeme lidem říkat, co se stalo v Kolíně na silvestra, protože to by vyvolalo bouři nenávisti…” “Nebudeme zveřejňovat původ pachatelů trestných činů, protože to by vedlo k rasismu…” Máte pocit, že vztah společnosti k menšinám se díky těmto “opatřením” v poslední době zlepšil? Asi ne. Nějak to tedy asi nefunguje.  Celý text zde...

Ve stínu šibenic (Zdeněk Lanz)
... Na internetu existuje na stránce Pravdaláska monitoring seznam osob, které jsou „podezřelé“ z činů na hranici přestupků nebo trestných činů – rasisti, islamofobové, křesťanofobové, nacionalisti, neofašisti apod. Zatím sice není „oficiální“, ale pro některé odbory ministerstev, pro některé státní zástupce, pro některé složky tajných služeb by se mohly snadno stát součástí těch oficiálních. Vždyť ani seznamy Gestapa nebo Státní bezpečnosti nespadly z nebe ze dne na den.  Celý text zde...

Papež: Zvykli jsme si urážet se; je to jako říci »dobrý den«
...„O přikázání »nezabiješ« Ježíš říká, že je porušováno nejenom uskutečněnou vraždou, nýbrž také jednáním, které uráží lidskou důstojnost, včetně hanlivých slov (srov. v.22). Znevažující slova jistě nemají stejnou závažnost a nepředstavují stejné provinění jako zabití, ale míří tímtéž směrem, protože jej předjímají a vykazují stejnou zlovůli. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom stanovovali stupnici urážek, ale abychom je všechny pokládali za škodlivé, poněvadž jsou neseny úmyslem působit bližnímu škodu. Ježíš dává jako příklad urážení. My jsme zvyklí se urážet, je to jako říci „dobrý den“. A hanění míří stejným směrem jako zabití! Kdo tupí bratra, zabíjí jej ve svém srdci. Prosím, nehanět! Nic tím nezískáme.“ Celý text zde...

Starší aktualizace:

PF 2017 - Věřím, že křesťanská morálka v životě Evropy je aktuální téma pro rok 2017 (Ivan Turnovec)

Nad tím kam vede lidstvo Evropy současný vývoj, se v době výrazného úpadku křesťanství, zamýšlel před časem kardinál Joseph Ratzinger. Upozorňuje na křesťanské tradice vývoje Evropy a na to, že renesanční ateismus je počátkem mnoha současných problémů.  Celý text pro Svědomí 6/2016 zde...

Demokracie nebude, dokavad… (Bohumil Kobliha)
...Když stále nadšený, loajální divák začne někdy přemýšlet, jak je to vše možné, zjistí, že z účelového řízení jeho denního života se dávno stalo výnosné civilní zaměstnání. Občan, který vplul do této profese, dostal titul: politik.

Když je někdo profesionál, jeho služby jsou přece na prodej. Kdo dá víc, tomu slouží. Je to žoldnéř v rukavičkách. Vedle vojáků národních jsou a byli vždy žoldnéři a ti nikdy nepodléhali žádným pravidlům. Pluli vždy jen pod jednou vlajkou a ta byla vlajkou jejich osobních prospěchů. Pro ně byly a jsou jakékoliv „Ženevské konvence“ zbytečné a smlouvy jen cáry papírů. V případě vážného nebezpečí žoldnéř včas změní barvu, nebo uteče.  Celý text ze Svědomí 4/2015 zde...

Spojenectví (Petr Roubek)

Slovo spojenectví ve smyslu spojení sil bylo zdiskreditované už za života mých rodičů. Když byli malí, bylo spojenectví buď vztahem slabšího státu se státem fakticky jej řídícím, nebo vztahem nezávazným...

Když jsem se narodil, byl naším „spojencem a přítelem nejvěrnějším“ Sovětský svaz. Šlo opět o vztah slabšího státu se státem řídícím, jehož vojska neváhala bez pozvání vstoupit na území státu slabšího a navíc unášet jejich představitele (u nás 1968). Nepotřebujeme taková spojenectví států, říkal jsem si po Sametu a souhlasil s Havlovým návrhem rozpustit Varšavskou smlouvu i NATO. Pak Havel názor změnil nebo mu byl změněn, a my už jsme 15 let členy NATO.

To členství od prvních dnů provází diskuse, vyvolaná stalinistickým přístupem mocných k Severoatlantické smlouvě.  Celý text ze Svědomí 2/2015 zde...

Odmítnutí koncentráku (Bohumil Kobliha)
...,,20. století je přímo dokladem zneužívání umění, vědy, techniky i sportu v neprospěch člověka, v neprospěch života na této planetě..." Tehdy se ještě váhavě uvažuje "... o zneužití umění, měnového fondu (f), ekonomiky a genetiky..." Lesná si všímá i všech dalších forem kultury kde "...plynou velké šance psychologické války..." My můžeme přidat, že k tomu patří i zneužívání módy a propašovávání obdivu k americkému způsobu života. Každý nosí "texasky", lidové montérky kovbojů, a ani si neuvědomujeme, že jsou nástrojem k vedení myšlení a jeho zplošťování a ke ,,zglachšaltování".
Má nám uniknout bankéřsky vymyšlený trend "teenagerů", mladistvých pod dvacet? Ten jim přece slouží v několika směrech. Především k tlaku na nevyspělé, (kde není ještě vyvinut smysl pro úměrnost), nakupovat stále nové, což usměrňuje myšlení k marnivosti a plytkosti. Škemrání v rodině nepřímo vyvíjí nátlak na rodiče, aby otevírali své peněženky. "Móda" pomáhá točit kola průmyslu ješitnosti a omezuje individualitu. Autorka Lesná si všímá z čeho plynou velké šance psychologické války: "Dnešní psychologická válka je proto totální, poněvadž zahrnuje do svého bojového arsenálu všechny prostředky, jimiž disponuje současná kultura. Počítá s hudbou, výtvarným projevem, ekonomikou, měnovým systémem, s medii i počítačovou technikou. "  Celý text pro Svědomí 4/2014 zde...

I. světová válka a její příčina (František Truxa)

Osm let před vypuknutím první světové války napsal W. Churchill manželce z manévrů německé armády, na které byl pozván císařem Vilémem II.: „Ačkoli mne válka velmi přitahuje a oslňuje mou mysl děsivými situacemi, rok od roku pociťuji hlouběji – a intenzitu svých pocitů mohu přesně změřit právě zde uprostřed hluku zbraní – jak odporné a sprosté bláznovství a barbarství to všechno je.“ Při stém výročí vypuknutí první světové války bude takovýto názor nejspíš „nepatřičný“, neboť MF Dnes v rubrice Kavárna už 21. prosince 2013 avizovala, že to „velké výročí“ se bude SLAVIT! Oznámení vzbudilo málo pozornosti, bylo až na konci dlouhého článku Velká válka: bylo vinno Německo? autora Ivana Šedivého, přednášejícího i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Již název napovídá, že Šedivý se snaží vyvinit Německo. To, že habsburský Franz Josef a hohenzollernský Vilém II. nechali napadnout Srbsko a porušit mezinárodně právně garantovanou neutralitu Belgie, přestože museli vědět že mezinárodní systém smluv povede k proměně lokálního konfliktu ve velkou válku, prý většina historiků není ochotna akceptovat jako důkaz velké viny těch císařů a lidí kolem nich; podobný výklad by se podle Šedivého hodil komunistům a vítězům války.  Celý text ze Svědomí 2/2014 zde...

Prohlášení nejmladšího účastníka odboje a odporu proti komunismu tzv. III. odboje (Stanislav Penc)

Dne 12. května bych se měl účastnit slavnostního předání osvědčení, pamětního dekretu ministra obrany a odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu z rukou ministra obrany ČR. Na toto setkání nepůjdu, a to z několika důvodů:
1. I 25 let po pádu komunismu řídí Českou armádu, a nejen tu, tehdejší zastánci komunistického režimu, prospěcháři a podporovatelé okupace našeho státu vojsky tehdejšího Sovětského svazu.
2. Ti, co páchali bezpráví na občanech naší republiky, především z řad policistů, prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli potrestáni. Navíc velká část z nich pobírá nebo do své smrti pobírala vysoké odslužné a důchody. Na druhou stranu velká část odpůrců komunistického režimu žila a žije v nuzných podmínkách. Novodobé dějiny jsou se státní podporou popisovány a připomínány vesměs v duchu, kterému nastupující generace nerozumí a pamětníci nevěří.
3. Aktivitu, kterou jsem za minulého režimu konal proti tehdejšímu zřízení, jsem dělal dobrovolně a s vědomím, že jde o nápravu zkorumpovaného režimu vedeného bandou ideologických lumpů. Obávám se, že dnešní papaláši jsou na tom dosti podobně.  Celý text ze Svědomí 3/2014 zde...

Dočkáme se humanitní demokracie nebo despocie? (Bohumír Blížkovský)
...Nebývalá globální megamoc se zbytečně nepředvádí, naopak se perfektně skrývá. K ovládání světa jí dnes stačí v podstatě 3 prostředky:
- přesně řízené peníze
- přesně řízená slova a
- přesně řízené střely.
Čím větší je duchovní bída a nepořádek, tím snazší je vláda pevné ruky, režim autoritativní i despocie. Tam, kde se lidé neangažují a nebrání, kde propadají pocitu, že se nedá nic dělat, roste i riziko nové maskované totality.  Celý text ze Svědomí 3-4/2013 zde...

Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (Pavel Kohout)
...V té době chodil po kraji soudruh Gottwald. Chtěl poznat, zda se lidem dobře pracuje a šťastně žije. Na toho se usmál, tomu zase poradil, jiného se zeptal na zdraví. Pokuřoval si svou zamilovanou dýmku a pozorně se díval kolem sebe, aby mu nic neuniklo. Kudy šel tudy ho lidé radostně zdravili a ještě horlivěji se dávali do práce,aby měl radost také on. Podél jeho cesty honem honem vyrůstaly nové bílé domy, rychleji jezdily vlaky naložené nejrůznějšími dobrotami, a komíny závodů prudce zabafaly, protože se nechtěly dát zahanbit jeho dýmkou. Po celém kraji potkával jenom radost.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Naplníme odkaz Československa? (František Rozhoň)

Především zásluhou Sokola a dobrovolníků Československých legií se před 95 lety podařilo obnovit český stát v historických hranicích. Přidali se Rusíni a především Slováci – ti v duchu přesvědčení M. R. Štefánika „zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždy po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.“ Tak československý národ, jak ho chápali mj. i Palacký a Masaryk, získal vlastní stát v duchu liberální doktríny práva na sebeurčení národů, podle níž měl mít každý národ svůj vlastní stát a takto uspokojené národy měly s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu. Proto vzorem pro funkční Československo mělo být Švýcarsko. To vzniklo dohodou zdola na společné ochraně, na soužití a toleranci jazykových a později i jiných odlišností, mimo jiné se v něm již 8 století mluví více jazyky.  Celý text zde...

Napsali na téma Československo

O českém Sokolu - Maffie připravila vskutku sametovou revoluci - O začátcích nového státu - Demokracie dostávaly varování - Výročí mobilizace - Existoval československý národ?  Výběr z textů pro Svědomí 5/2013 zde...

Žije ještě duch Neville Chamberaina?

6.října 2013 zveřejnil list The Sunday Times fotografii s popiskem Česká žena připravuje uvítání Hitlera v roce 1938. Domnělá česká žena však má typické německé oblečení (dirndl) i účes německých žen těch dob, připomněl redakci Dr. Bohumil Kobliha. Ptá se, kdo a proč klame britskou veřejnost a šíří nenávist k Čechům, a žádá o vysvětlení.  Celý text v angličtině zde...

Proti „zaběhnutému systému" (Bohumil Kobliha)

Při politických volbách nemáme často dost informací k našemu optimálnímu rozhodnutí. Denní starosti nás absorbují a tak tedy pro volbu na nás nejvíce působí (a dle plánu volebních kortešů má!) poslední fáze kampaně. Jak pro koho, řeknete. Kdo rozhoduje přísněji a zažil více, zvažuje daleko dřívější zkušenosti a co pro něj, rodinu a národ bylo negativní. Ovšem, čím dávnější je historická nepříjemná událost, tím její ovlivnění může být slabší. My Češi, jako stále ke všem a všemu důvěřiví optimisti, hledíme raději dopředu. Jsou lidé co dělají za minulostí „tlustou čáru". Jsme učeni zapomínat, ale to může mít nepříjemné následky.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

Spojité nádoby (Jindřich Koudelka)

Kdysi, to když Evropa ještě znala svůj původ, zvedala slova Habemus Papam vlnu nadšení, a nejen pod svatopetrským balkonem... Ale od doby, kdy se /Evropa/ zbavila opia národů / i národů samých/, zůstalo toto zvolání daleko za zájmem pokrokové většiny. Avšak při stále se zvyšující poptávce po podnětech zvenčí, nutných k výrobě televizní zábavy pro znuděné konzumenty starého kontinentu, se situace poněkud vylepšila, vždyť pohled na nového papeže a sbor kardinálů v červeném slibuje docela pěkné šou. Potom i „poznaná pravda“ o „temném“ středověku jde na chvíli stranou.  Celý text ze Svědomí 3/2013 zde...

V Evropě mají být koláče bez práce (František Rozhoň)

Studená válka proti komunismu ještě neskončila, psal dramatik Karel Steigerwald v MFD 6. 9. 2013. Směšná je víra v renesanci komunismu, který zde přitom nikdy nebyl, oponoval Ivan Hoffman v Deníku 18. 9. Byl tu komunismus nebo nebyl, pokračuje ještě, kdo má pravdu? Podle mne oba trochu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
Papež František: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. To není komunismus.  Celý text zde...

Průmysl antiterorismu - plíživá totalita podruhé (Bohumil Kobliha)

Jakmile se v lidské společnosti stane něco „průmyslem“, náš mozek je ohrožen. Jsme totiž hned vzápětí vystaveni psycho-manipulativnímu „masírování“ směrem obchodního a finančního (ne-li politického) záměru „maséra“. Stáváme se obětí jeho intencí a poplatníky ve všem.  Celý text zde...

Čas občanských činů (Bohumil Kobliha)

Vlády (podle jména), vládci z celého světa se scházívají čím dále tím častěji, aby si potvrdili svoji důležitost, jinak ale totální neschopnost vyřešit ve prospěch lidí ty nejtriviálnější záležitosti, natož závažné problémy.

Občané se tedy musí začít dávat dohromady aby připomněli politikům, že jsou zde především oni, lidé se svými životy, s pamětí, historií, se svým národem a jeho údělem – se vším čím jsou.

V Londýně 31.května 1992 odhalila Královna matka na westminsterské třídě White Hall u Ministerstva obrany sochu leteckého maršála Arthura Harrise na paměť jeho zásluh na porážce Hitlerovského Německa. V rámci „nové“ Evropy se to ale znelíbilo Němcům.  Celý text ze Svědomí 4/2012 zde...

T. G. Masaryk, † 14. září 1937 : Masarykův koncept humanitní demokracie

T. G. Masaryk (* 7. 3. 1850) byl politikem rakousko-uherské monarchie, jednoho z nejdemokratičtějších států té doby. Za I. světové války byla Říšská rada (parlament) rozpuštěna a vládnoucí skupina kolem císaře se rozhodla nedemokraticky přetvořit Rakousko, zemi se slovanskou většinou, na stát německého charakteru, Masarykovi řekli ve vládních kruzích, že po vyhrané válce se už Němci nebudou s Čechy mazlit a definitivně s nimi zúčtují. Téměř 65letý Masaryk opustil Rakousko a začal se zasazovat o nový – demokratický – stát slovanského charakteru, který hned nabídl spolupráci místním Němcům.
75 let po Masarykově smrti se u nás stále diskutuje, co je demokracie. Proto představujeme i Masarykovo chápání humanitární demokracie, jak ho přednesla Marie L. Neudorflová na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR  Celý text zde...

Zastupitelská demokracie je podvod (Jarmila Kubátová)
...Vychytralý systém, umožňující existenci stranických oligarchií, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jen za nos, je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoliv proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky o všem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými “zástupci lidu” nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločinci jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy –nejdůležitější jsou ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY jejich práce! Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole.  Celý text zde...

Desatero (zpracoval Josef V. Tománek)

...Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
sám sis život nedal, dalo ti jej nebe.
Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
ukaž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.
Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.
Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.
Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.  Celý pozapomenutý text desatera zde...

Sedmero smrtelných hříchů soudobé civilizace (Mahátmá Gándhí)

• Bohatství bez práce.
• Požitek bez svědomí.
• Znalosti bez charakteru.
• Obchod bez morálky.
• Věda bez lidskosti.
• Náboženství bez milosrdenství.
• Politika bez principů.

Není jen jeden způsob integrace Evropy

Starší lidé podobný vývoj znají i z doby předlistopadové: Schází se lídři a přijímají soubory opatření ke zdokonalení nedobrého vývoje. Soubory opatření zafungují jen omezeně nebo vůbec, takže nedobrý vývoj pokračuje.

Proč bude nedobrý vývoj pokračovat i po posledním summitu, naznačil v MFDnes 10.12.11 Pavel Páral: Summit totiž nic z toho, co společnou měnu ohrožuje, nevyřešil… Euro netrápí momentální rozpočtové schodky, nýbrž starý dluh, který je příliš vysoký na to, aby ho byly některé země schopny zaplatit. A jak se tenhle dluh bude platit, o tom nepadlo ani slovo.  Celý text seznamující i s postoji TGM zde...

Postreh: Kto vlastne oslavoval November 1989? (Anton Selecký)

...Avšak predsa len niečo napravilo fasádu týchto „osláv“. Bol to statočný poľský exprezident Lech Walesa, ktorého pozvali do Bratislavy. Našťastie...

Napriek tomu, že na neho mierili kamery niekoľkých televízií, tušil som, že z jeho prejavu v redakciách vystrihnú takmer všetko...  A tak vám, milí priatelia, ponúkam aspoň niekoľko myšlienok...  Celý text zde...

Listopad a PR (František Rozhoň)

Winston Churchill v roce 1922 charakterizoval své století jako „hrozný" věk, v němž věci spějí pouze k horšímu. Za pravdu mu dával od listopadu 1917 bolševický způsob vlády, od roku 1922 i italský fašismus. Bylo by asi nošením dříví do lesa připomínat, jak dobře tyto režimy zvládaly práci s veřejností, dnes známou jako PR. Za pravdu Churchillovi dal i listopad 1932, kdy v Německu nacisté vyhráli volby. I NSDAP zvítězila zásluhou práce s veřejností...

Mussolini, Hitler nepřežili rok 1945, zato posílil bolševický svět. Jan Masaryk v té době dokázal říci nahlas, že bolševismus není ani tak o ideologii, jako o taktice - skládá se z deseti procent ideologie a devadesáti procent taktiky. Jeho PR je tak dobrá, že dokáže využít hesel proti imperialismu k odvrácení pozornosti od vlastního imperialismu. Slibů o beztřídní společnosti ke vzniku nové privilegované třídy, nové aristokracie se všemi znaky zbohatlíků.  Celý text pro Svědomí 11/2010 zde...

Přímá demokracie pro Českou republiku (Jiří Polák)

Žijeme v období přechodu mezi zastupitelskou "demokracií" a skutečnou demokracií. Představa, že demokracie znamená vládu několika stran na základě svobodných a tajných voleb je nesprávná a logicky neudržitelná...  Celý text z archivu zde...

„Velitel musí znát hranice kázně, a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě"

Příběh Heliodora Píky  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Krajní levice a pravice (Svatopluk Kalužík)

Pan Werich ve forbínovém rozjímání na téma středověk – střed věků použil obrat „nemaje technického vzdělání“. Já obdobně použiji: „nemaje filosofického vzdělání“ žádám tímto znalé, respektive znalce o nalezení chyby v mých úvahách.  Celý text zde...

Politickí väzni proti totalitným praktikám pri „odhaľovaní extrémistov“

V sobotu 21. novembra sa na námestí v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta 1968 uskutočnila spomienková akcia mladých ľudí, ktorú pod názvom, Stop totalite 2009, pripravilo Slovenské hnutie obrody. Bývalí politickí väzni a obete komunizmu, združení v Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov, úprimne oceňujú túto iniciatívu našej mládeže, ktorá je dôkazom, že súčasní mladí ľudia nie sú len večne sa zabávajúcimi a telefonujúcimi teenagermi, akých nám sústavne prezentujú komerčné konzumné média... S poľutovaním však musíme konštatovať, že mládež si namiesto slov ocenenia za tento počin, od prítomnej TV TA3 vyslúžila hanebné odsúdenie a dehonestáciu označením za „ľudí s extrémistickými názormi“v príspevku s názvom "Stretnutie extrémistov podporila Matica slovenská". Táto prax údajne nezávislých médií, ktoré začínajú mať panický strach, z toho že ľudia môžu mať aj vlastný názor, začína až príliš zaváňať totalitným pachom z čias, kedy bola amorálnosť, servilnosť a zbabelé prisluhovanie mocným povýšené na životný princíp.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka  Celý text zde...

Nebezpečné hrátky s dějinami (Václav Vlk st.)

Cestovní kancelář "Zabíjení po česku" ještě asi neexistuje, ale zájezdy po ČR s tímto tématem pořádá jakýsi pan J. Blažek (LN, 11.5.2012): "Zde Češi vraždili Němce, ukáže zájemcům z řad Němců, ale i, jak zdůraznil, českých zvláště mladých lidí, průvodce." Prý je potřeba ukázat, jaký byl "divoký odsun", německy "Vertreibung", zločinný a, jak říká organizátor Blažek, jaké jej provázely nevídané zločiny, neboť se prý jednalo o násilí "v době míru".  Celý text zde...

Nebát se svobody (Miloslav Bednář)

Skutečné vyrovnání s téměř dvaačtyřicetiletou nadvládou komunistického totalitního režimu není u nás vyřízenou záležitostí. Přežívá mnoho jevů dokládajících nedostatek schopnosti vymanit se z lákavých zjednodušujících pout totalitní ideologie. Nejde přitom zdaleka jen o obhajobu někdejšího totalitního stavu, ztělesněnou úslovím, že za komunistů bylo lépe. Jde právě tak o agresivní vázanost na domnělé či skutečné totalitně ideologické vidění světa, kdy se takto zaměření bojovníci proti komunismu ukazují jako nositelé totalitních ideologických schémat z opačného hodnoticího stanoviska.  Celý text zde...

Tomáš Pecina: Po „náccích“ to budete právě vy... (Dušan Stuchlík)

...Pojem politického extremismu je tradiční a pevnou součástí kontinentálního evropského myšlení: zatímco například ve Velké Británii se politické názory dělí na běžné a excentrické, my na kontinentu máme pocit, že kdo s námi nesouhlasí víc, než je nám příjemné, je nepřítelem demokracie, extremistou, a je přípustné jej umlčet, případně rovnou poslat za mříže...

Nepodceňujme to, mějme na paměti, že svoboda projevu existuje jen tehdy, jestliže je přípustné vyjádřit i názory ostře menšinové, opovrženíhodné nebo šokující. Jak říká Noam Chomsky, i Goebbels a Stalin poskytovali svobodu projevům, se kterými souhlasili...  Celý text zde...

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic (Anikó Fázsy)

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci. Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.  Celý text zde...

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy (Miloslav Bednář)

...Mezinárodně právní spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří států na východ od Německa do Německa má významný mezinárodně právní precedens. Je jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním obyvatelstvu.

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postupimské mezinárodně právní rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento nepochybně podstatný důvod. Rozhodnutí Spojenců k takto závažnému kroku mělo v první řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění.  Celý text zde...

Listopad 1989 – 2009 (František Rozhoň)

Bývalí političtí vězni nebudou oslavovat letošní 20. výročí Sametové revoluce, byl to totiž podvod a nejlepší obchod, jaký komunisté udělali od února 1948, řekl František Bednár ze Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Naproti tomu v ČR reklama tvrdila, že „máme co slavit“ právě 17. 11., proto byl organizován znovu průvod z Albertova na Národní třídu, kde tentokrát byl koncert. Slavil se tedy Den perzekucí.  Celý text pro Svědomí 12/2009 zde...

Několik vět k 17. listopadu 2009

Jen si klidně oslavujte, vy obtloustlí, zestárlí a zpohodlnělí koryfejové sametu, svobody a demokracie, pravdy a lásky! Jen si vzájemně dýchavičně blahopřejte! A snažte se nevidět, kde jsme se to po dvaceti letech ocitli! A když vám to přece bude smrdět, tak se otočte zády a zacpěte si nos a dělejte jako by nic...

Ale nesnažte se nám ukrást to, co jsme si my, obyčejní lidé, s nejlepšími úmysly přáli a alespoň v náznaku se i pokusili před dvaceti lety vybojovat!  Celý text zde...

20. výročie novembrového prevratu v roku 1989

Kde hľadať korene Zamatovej revolúcie? Je potrebné sa vrátiť 12 rokov späť a pozrieť sa na zloženie signatárov Charty 77. Z 217 ľudí, ktorí Chartu v prvej vlne podpísali, bolo 156 bývalých členov KSČ, to je 72%. Boli to aktívni komunisti z päťdesiatych rokov, či už išlo o likvidáciu vyspelej československej ekonomiky a triednych nepriateľov, alebo “len” o písanie veršov oslavujúcich masových vrahov bratského alebo i vlastného národa. Vzhľadom k tomu, že im ich aktivita vydržala aj v roku 1968 až 1989, boli pri čistkách začiatkom sedemdesiatych rokov zo strany vylúčení. Tým došlo z ich pohľadu ku “krivde” spočívajúcej najmä v strate výhodnej existencie. Z tohto dôvodu sa naraz cítili byť spriaznení so skupinou tých, ktorí skutočne trpeli v päťdesiatych rokoch a v prvej polovici rokov sedemdesiatych a napriek perzekúcii sa nedali zlomiť. Ku spolupráci týchto nesúrodých skupín došlo na spoločnej platforme ľudských práv. Hlavný dôvod bol ten, že akcieschopnejšia časť Charty zložená zo 72% bývalých komunistov, nutne potrebovala 28% chartistov-nekomunistov ako figový list, k zakrytiu svojho skutočného pôvodu.  Celý text na stránkách SZBPV...

Day of Reckoning – Soudný den (Jak nadutost, ideologie a nenasytnost trhají Ameriku na kusy)

O deváté knize Patricka J. Buchanana, která vyšla loni v prosinci. Úryvky z ní v překladu anglisty a politologa Ladislava Bátory.  Celý text SZBPV zde...

* * * * * 

Vybrané články z časopisů Svědomí a Obrana národa  
najdete pod odpovídajícími tlačítky, 
starší aktuality i Zpravodaje z minulých let pod tlačítkem Archiv

* * * * * 

Knihy, které vás mohou zajímat :

Dokumentární kniha 
I pod oblohou je peklo
autora Milo Komínka
o životě v komunistických koncentrácích padesátých let, doplněná autentickými fotografiemi, dokumenty a seznamem asi 800 autorových spoluvězňů se jmény všech popravených. Kniha vyšla poprvé v r.1971, v Kanadě nákladem 10 000 kusů, u nás nákladem 20 000 kusů, t.č. je zcela rozebrána.
 Celý text zde...

Útěky leteckého akrobata

Pod tímto titulem vysílala v cyklu "V zajetí železné opony" v listopadu 2008 životní příběh Milo Komínka, vydavatele Svědomí, jehož pestrý život artisty, pilota, parašutisty, akrobata, 17 let politického vězně komunistického režimu a jeho útěky z Československa za "Železnou oponu" do Rakouska, Švýcarska a Kanady byly jako vystřiženy z nějakého dobrodružného akčního filmu.  Odkaz na TV pořad zde...

*   *   *

Československo - příběh revoluce
autor František Rozhoň
Výběr pohledů na dějiny od "doby temna" přes revoluce I.-III. odboje po "revoluci sametovou".
Vlastimil Podracký o knize napsal: "Kniha je opravdu dobrá. Je to souhrn potřebných informací pro každého a jednoduchá orientace v současném zmatku, ideologických nátlacích a přepisování dějin."
Cena 90 Kč, poštovné 18 Kč.
Objednávky výhradně u autora,
mailem,
poštou na PS 43, Závoří 21,  700 30  Ostrava,
tel.
(+420) 603 435 357.

*   *   *

Třináctka znamenala štěstí, ne však svobodu
  autor Jan Kukuczka
Kniha přibližuje dnes už historickou etapu dějin po nástupu komunistů k moci. Přibližuje kolektivní život politických vězňů v širších souvislostech, ale samotný děj soustředí na jednu osobu z tisíců. 
Cena včetně poštovného 80.- Kč. 
Objednávky e-mailem nebo na telefonu (+420) 591 120 470

*   *   *

  Není to o mně, ale o nás
autoři Nail Hassairi, Vladimír Hučín, David Navara
Životní příběh Vladimíra Hučína od r. 1971 do r. 2006,
jeden velký rozhovor mezi V.Hučínem a dvěma mladými kluky.
 Koupíte v knihkupectvích nebo snadno objednáte na www.hucin.info  
nebo na telefonu (+420) 224 241 542

*   *   *

Vladimír Hučín: Hrdinům se neděkuje
autor Vlastimil Podracký
Kniha z kategorie beletrizující literatury faktu: Hučínovo vyprávění, dobové dokumenty i doprovodné příběhy. Zahrnuje dobu normalizace i polistopadovou současnost.
Cena 390 Kč, Nakladatelství: Marek Belza.
Něco víc o knize zde...

*   *   *

České vlastenecké stránky připravuje redakce časopisu Svědomí s použitím původní grafiky Miroslava .Hlinky.
Převzetí textů je povoleno jen s uvedením zdroje.